Waarom Energy Medicine? Emotionele problemen creëren energetische onevenwichtigheden

Waarom Energy Medicine? Emotionele problemen creëren energetische onevenwichtigheden

Vibratie- of energiegeneeskunde heeft eindelijk de moderne wetenschappelijke validatie gevonden in ons Einsteiniaanse begrip van materie als energie, vooral omdat het wordt toegepast op het onderzoek van biologische systemen vanuit het perspectief van interactieve energievelden. Eenvoudiger gezegd, het Einsteiniaanse gezichtspunt ziet mensen vanuit het hoger dimensionale perspectief van velden binnen velden binnen velden. Materie zelf, van het oneindig kleine subatomaire deeltje tot het niveau van de fysieke en hoger vibrerende lichamen, wordt nu gezien als dynamische energie die vervat zit in de beperkingen van fluctuerende energievelden.

We hebben waargenomen dat experimenten op het gebied van hoogenergetische deeltjesfysica, Kirlian-fotografie, holografie en de studie van de effecten van psychische genezing op biologische systemen zijn samengekomen om ons nieuwe manieren te leren begrijpen van de energetische veldaard van alle levensprocessen . Naarmate we meer gaan nadenken over menselijke wezens als multidimensionale spirituele wezens van licht, kunnen we beginnen de krachtige effecten te begrijpen van vibrationele genezingsmodaliteiten die gespecificeerde quanta van subtiele energie leveren om genezing te bevorderen door re-integratie en herschikking van onze geest / lichaam / geest-complexen. Vibrerende genezingsmethoden werken door evenwichtsstoornissen van structuur en energiestroom opnieuw in balans te brengen binnen de context van onze interactieve energievelden met meerdere niveaus.

Veel van de energieën die deel uitmaken van de etherische en hoger dimensionale werelden van de menselijke subtiele anatomie trillen sneller dan gewoon licht. De fysica van de zogenaamde magneto-elektrische energie, voorspeld door Einstein's vergelijkingen, bevat de sleutels tot het ontcijferen van de wetenschappelijke principes die ten grondslag liggen aan het gedrag van hogere vibrationele verschijnselen. Onze gedachten en onze emoties zijn inderdaad manifestaties van deze speciale energie.

Emotionele problemen = energetische onevenwichtigheden

Om geneeskunde en psychologie de komende decennia werkelijk te laten vorderen, moeten we beginnen nadenken over onze emotionele problemen als energetische onevenwichtigheden die het functioneren van onze subtiele en fysieke anatomie beïnvloeden. Als we kunnen accepteren dat deze emotionele stoornissen deels te wijten zijn aan problemen binnen de subtiele velden van de menselijke fysiologie, dan kunnen we beginnen om andere natuurlijke vormen van subtiele energie te gebruiken die de problematische onevenwichtigheden kunnen verwijderen of corrigeren. Omdat homeopathische remedies, bloemenessenties, gem-elixers, kristallen en kleurenergieën de subtiel-energetische velden van het menselijk lichaam beïnvloeden, kunnen dergelijke vibratietherapieën een krachtige invloed hebben op stress en ziekte. In de komende twintig jaar zullen we de creatie van een geheel nieuwe wetenschap van energie zien die van toepassing is op het menselijk bewustzijn en de subtiele fysiologie. Spirituele wetenschappers zullen de grenzen van bekende wetenschap gaan verleggen om hogere energetische verschijnselen te incorporeren.

De mensheid bevindt zich op een uniek keerpunt in de geschiedenis. De ontwikkeling van nieuwe technologieën in farmacologie, chirurgie en elektronische beeldvormingsystemen voor diagnose heeft de traditionele geneeskunde in deze eeuw in staat gesteld om te evolueren naar enorme doorbraken in de behandeling van ernstige ziekten. We zijn ver gekomen met het behandelen van veelvoorkomende infectieziekten, het verlichten van verschillende soorten kanker en hartaandoeningen, en het beter leren kennen van hypertensie en nieraandoeningen. Orthodoxe geneeskunde is echt een prachtig gebied van voortdurende ontdekking. We kunnen niet ontkennen dat de moderne geneeskunde de menselijke conditie aanzienlijk heeft verbeterd, want veel mensen zouden voortijdig zijn gestorven als het niet om enkele van de wonderen van hun wetenschappelijke ontdekkingen en toepassingen ging. Het probleem ligt in het feit dat orthodoxe medische benaderingen nog steeds tekort schieten in het behandelen van de ware oorzaken van ziekte. Traditionele artsen kunnen de gevolgen van ziekte behandelen; maar kunnen ze echt de emotionele, mentale, bio-energetische en spirituele voorlopers van ziekte benaderen?


Haal het laatste uit InnerSelf


Conventionele geneeskunde en / of vibrerende genezing

Op dit moment kunnen we eenvoudigweg niet zonder conventionele medicijnen of chirurgie. Onze expertise op het gebied van vibrationele heling bevindt zich nog in een vroeg stadium. De huidige structuur van de gezondheidszorg in Amerika is zodanig dat het moeilijk kan zijn om een ​​verzekeringsdekking te krijgen voor enige vorm van medische behandeling anders dan die wordt aangeboden door orthodoxe artsen. Vanuit een economisch oogpunt bekeken, zijn derde betalersorganisaties die artsen vergoeden voor medische behandeling nog steeds opgesloten in het Newtoniaanse medische model als de enige vorm van therapie. Als zodanig kunnen degenen die hun gezondheidszorg hebben verstrekt door zorgverzekeraars en de groeiende organisaties van PPO's en HMO's hun gezondheidszorggelden alleen besteden aan traditionele benaderingen. Holistische artsen komen langzaam meer voor, maar het systeem is traag in verandering.

Natuurlijk kun je altijd uit eigen zak betalen voor vitamines, bloemenessenties en homeopathische middelen, maar niet iedereen kan de kosten betalen. Over het algemeen zijn veel subtiele energie en natuurlijke geneeswijzen echter vaak minder duur dan conventionele medicamenteuze behandelingen. Holistische en vibrationele geneeskunde is niet iets dat strikt voor de hogere middenklasse moet zijn. Het is een soort genezingssysteem dat op iedereen van toepassing zou moeten zijn, als ze open en geïnteresseerd genoeg zouden zijn om het te proberen.

Helaas hebben de stijgende kosten van de gezondheidszorg in dit land het voor velen noodzakelijk gemaakt om een ​​ziekteverzekering te regelen om in de medische behoeften van hun families te voorzien. Vanwege de houding van de derde betaler ten aanzien van vergoeding van diensten, is de tendens nog steeds om orthodoxe medische benaderingen aan te moedigen. Een optimistische opmerking kan worden afgeleid uit de observatie dat een aantal externe betalers, waaronder Blue Cross, kiezen voor de promotie van wellness-programma's van preventie. Deze derde betalers hebben geleerd dat het beduidend zuiniger is om te voorkomen dan om ziekten te behandelen. Hopelijk is dit een positief teken van wat komen gaat.

Ziektekostenverzekering voor Vibrational Medicine

Terwijl beoefenaars van vibrationele geneeskunde grotere hoeveelheden klinische gegevens beginnen te verzamelen over de effectiviteit van hun behandelmethoden, en omdat meer holistisch gerichte artsen geneigd zijn dergelijke subtiele energetische methoden te gebruiken, kunnen we uiteindelijk de proliferatie van New Age-ziektekostenverzekeringsmaatschappijen zien die ze omvatten niet alleen orthodoxe medische en chirurgische behandelingen, maar ook bloemextracten, homeopathie, Voll en andere elektro-acupunctuur diagnostische werkoplossingen en veel vergelijkbare procedures.

Helaas is de verzekeringsmaatschappij van de toekomst nog ver weg, vooral vanwege de politieke macht en dogmatische opvattingen van antagonistische organisaties zoals de American Medical Association. Veel van de vibrationele geneeskunde wordt nog steeds beschouwd als kwakzalverij door de Newtoniaanse geest van de AMA. Daarom is het zo cruciaal dat de vibrationele geneeskunde en de subtiele anatomische verbindingen tussen gezondheid en ziekte wetenschappelijk worden vastgesteld door medisch onderzoek met behulp van nieuwe etherische scanners en beeldvormingsystemen, die de geldigheid van dit systeem van diagnostische theorie en praktijk kunnen bewijzen.

Orthodoxe geneeskunde is een belangrijke en noodzakelijke opstap geweest in de evolutie van onze moderne genezende wetenschappen. De Newtoniaanse fysica was ook een belangrijke opstap naar de uiteindelijke erkenning van Einstein-modellen van relativiteit en energetische veldentheorie. De moderne geneeskunde is grotendeels gebaseerd op Newtoniaanse modellen van mechanistisch gedrag. Het is een systeem van begrip dat zich nu moet uitbreiden en groeien door de nieuwere ontdekkingen in de wetenschap op te nemen.

Verziend denken vooruit denken aan zijn tijd

Waarom Energy Medicine? Emotionele problemen creëren energetische onevenwichtighedenNet zoals Einstein aanvankelijk dacht gek te zijn toen hij voor het eerst zijn radicale theorieën uiteenzette, worden veel van de hedendaagse voorstanders van energetische en vibrationele fysiologie ook als te ver weg beschouwd. Dit is vaak het geval bij een vooruitziend denken dat zijn tijd te snel vooruit gaat. Het kostte meer dan 60-jaren voor wetenschappers om te beginnen met het valideren van wat Einstein hen had verteld. Nu wordt hij aangekondigd als een genie. Zulke voorbeelden van veelvoorkomende obstakels om vooruitgang te boeken suggereren enkele problemen bij de acceptatie van pioniers als vibratiegeesteerde genezers die ook een beetje te ver vooruit zijn. Helaas is groei vaak niet alleen pijnlijk voor individuen, maar ook voor menselijke culturen en beschavingen.

Naarmate we evolueren naar nieuwe paradigma's in de wetenschap en het Einsteiniaanse begrip van materie als energie en fysiologische systemen als interactieve energievelden omarmen, zullen artsen langzaam oudere medicijn- en chirurgische technieken vervangen door subtielere en minder ingrijpende behandelingsmethoden. De nieuwere systemen van subtiele energie-geneeskunde zullen niet alleen de symptomen van ziekte verlichten, net als de traditionele geneeskunde, maar ze zullen ook de emotionele, mentale, bio-energetische, subtiele milieu- en spirituele oorzaken van ziekte aanpakken.

De toekomstige vibrationele artsen zullen meer zijn dan artsen die pillen en drankjes uitdelen. Ze zullen genezers en sensitieven zijn. Ze zullen de emotionele onevenwichtigheden en bio-energetische stoornissen diagnosticeren die zich uiteindelijk als ziekte bij hun patiënten kunnen manifesteren. Ze zullen in staat zijn om die biopsychoenergetische factoren te identificeren die vatbaar kunnen maken voor ziekte en om hun patiënten te helpen bij het voorkomen van ziekte door hen te leren deze elementen van onbalans aan te passen. Artsen / genezers zullen hun patiënten instrueren op manieren die een groter welzijn kunnen bevorderen door verbeterde voedings- en bewegingsgewoonten, gezondere patronen van emotionele respons, stressverminderende technieken die ontspanning bevorderen en zelfbewustzijnmeditaties die een individu helpen de echte oorzaken van hun ont- - Ziek en benauwd.

Diagnose van onevenwichtigheden in het lichaam

Spirituele zorgverleners kunnen ook onevenwichtigheden in het lichaam diagnosticeren op het niveau van de chakra's en de meridianen door middel van een verscheidenheid aan intuïtieve en instrumentele technieken. Naast het voorschrijven van de trillende tincturen die al zijn genoemd, zullen ze ook geluid en laser-energie in acupunctuurpunten richten, en helende energieën in het lichaam brengen door handoplegging. Om ervoor te zorgen dat vibrationele artsen succesvol zijn in het genezen van ziekten, moeten mensen de verantwoordelijkheid voor hun leven en voor hun herstel beginnen te accepteren. Ze moeten samenwerken met artsen om hun leven in patronen van meer balans en een integratie van de interactieve elementen van geest, lichaam en geest te brengen.

Hoe moeilijk het ook zal zijn voor sommigen om te accepteren, we moeten de geldigheid van reïncarnatie gaan erkennen als een systeem waardoor de ziel evolueert om ervaring op te doen. Want door het reïncarnatieproces wordt ziekte vaak gecreëerd als een onderwijservaring voor de ziel. Het is pas wanneer ziekte in deze context wordt begrepen, en wanneer we de ware spirituele aard van het bewustzijn begrijpen die zich probeert te manifesteren door het voorbijgaande fysieke lichaam, dat we onze patronen van emotionele onbalans kunnen corrigeren en werken door de obstakels en lessen die onze ziel heeft voor ons gekozen.

We hebben gezien dat de orthodoxe geneeskunde niet alle antwoorden biedt op het omgaan met ziekten in onze high-tech industriële naties. Subtiel energetisch medicijn bevat oplossingen voor veel van de problemen die orthodoxe behandelmethoden niet kunnen hopen te corrigeren. Vibrational medicine is revolutionair in zowel de theorie als de toepassingsmethoden. Het is een genezingssysteem waarvan de tijd eindelijk is aangebroken.

Verantwoordelijkheid nemen voor onze acties

De onenigheid en onrust die op dit moment op de planeet voorkomen, is een hogere weerspiegeling van de emotionele en spirituele onevenwichtigheden die in veel mensen over de hele wereld bestaan. We moeten beginnen met het genezen van ongemakken en angst op het niveau van oorzaken en niet alleen in de oppervlakkige wereld van fysieke effecten. Om vibrationele genezingsmethoden te accepteren en ermee te werken, moet men beginnen met het maken van de transitie naar persoonlijke transformatie die nodig is voordat ware fysieke en spirituele genezing kan plaatsvinden. We zien nu al hoe bepaalde segmenten van de mensheid het transformationele bewustzijn begonnen te manifesteren dat nodig is om de Aarde en de mensen erop te helpen bij het maken van de kritische sprong van planetaire nood naar vrede en wereldwijde genezing die cruciaal is als deze kleine blauwe bol moet overleven. .

Vibrational medicine lijkt een aantal van de antwoorden te bevatten voor een wereld die behoorlijk ziek lijkt, maar het zal alleen werken als we ermee kunnen werken. Als subtiele energiemethoden van heling correct worden gebruikt, beloven ze een nieuwe golf van genezing, balans en vrede op de planeet te creëren, zoals al duizenden jaren niet is waargenomen. Dat wat we beginnen te gebruiken in de vorm van vibrationele behandelingen, heeft zijn oorsprong in oude helende systemen die al vele eeuwen in het geheim worden bewaard. Misschien is de mensheid eindelijk begonnen voldoende verantwoordelijkheid te aanvaarden voor haar daden dat de kennis en genade van onze oude spirituele leraren opnieuw bezocht kunnen worden door veel behoeftige mensen in deze, het aanbreken van een New Age.


Vibrational Medicine door Richard Gerber, MDDit artikel is een fragment uit het boek:

Vibrational Medicine: nieuwe keuzes voor genezing van onszelf
door Richard Gerber.

Overgenomen met toestemming van de uitgever, Sun Bear & Co. / InnerTraditions Inc. www.innertraditions.com

Voor meer info of om dit boek te bestellen.

Ook recent boek van deze auteur:
Vibrational Medicine voor 21st Century: de complete gids voor energie-healing en spirituele transformatie.


Over de auteur

Richard Gerber, MD, auteur van het artikel: Energy EnergyDr. Richard Gerber beoefent de interne geneeskunde en is een zeer populaire internationale leraar. Dit boek, Vibrational Medicine: nieuwe keuzes voor genezing van onszelf, is het hoogtepunt van twintig jaar nationaal erkend onderzoek naar alternatieve medische diagnose en behandeling en is de definitieve tekst geworden voor energetische geneeskunde. Recent boek van deze auteur: Vibrational Medicine voor 21st Century: de complete gids voor energie-healing en spirituele transformatie.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf-nieuwsbrief: september 20, 2020
by InnerSelf Staff
Het thema van de nieuwsbrief deze week kan worden samengevat als "u kunt het" of meer specifiek "wij kunnen het!". Dit is een andere manier om te zeggen "u / wij hebben de macht om iets te veranderen". Het beeld van ...
Wat voor mij werkt: "I Can Do It!"
by Marie T. Russell, InnerSelf
De reden dat ik deel "wat voor mij werkt" is dat het ook voor jou kan werken. Als het niet precies de manier is waarop ik het doe, aangezien we allemaal uniek zijn, kan een afwijking van de houding of methode heel goed iets zijn ...
InnerSelf-nieuwsbrief: september 6, 2020
by InnerSelf Staff
We zien het leven door de lenzen van onze waarneming. Stephen R. Covey schreef: "We zien de wereld, niet zoals ze is, maar zoals we zijn - of zoals we geconditioneerd zijn om haar te zien." Dus deze week bekijken we enkele ...
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 30, 2020
by InnerSelf Staff
De wegen die we tegenwoordig reizen zijn zo oud als de tijd, maar zijn nieuw voor ons. De ervaringen die we hebben zijn zo oud als de tijd, maar ze zijn ook nieuw voor ons. Hetzelfde geldt voor de ...
Als de waarheid zo vreselijk is dat het pijn doet, onderneem dan actie
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Te midden van alle verschrikkingen die tegenwoordig plaatsvinden, word ik geïnspireerd door de stralen van hoop die erdoorheen schijnen. Gewone mensen komen op voor wat goed is (en tegen wat fout is). Honkbalspelers, ...

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Laatste artikelen en video's

11 manieren om te stoppen met uitstel - voor altijd

11 manieren om te stoppen met uitstel - voor altijd

Tim Ferriss, Dan Ariely en meer
De meesten van ons voelen zich schuldig of lui als we dingen uitstellen tot een latere datum of tijd, maar uitstelgedrag is normaal en overkomt iedereen. De sleutel is niet om het woord uit uw vocabulaire te verwijderen, maar om manieren te vinden om slimmer te werken en te rusten, zodat taken ...

LEVEN IN HARMONIE

Laatste artikelen en video's

Hoe menstruatie en de pil de atletische prestaties beïnvloeden

Hoe menstruatie en de pil de atletische prestaties beïnvloeden

Dan Gordon
De menstruatiecyclus, de pil en hun mogelijke impact op sportprestaties worden lange tijd als een taboe-onderwerp beschouwd.

SOCIAAL & POLITIEK

Laatste artikelen en video's

Politiebewaking van Black Lives Matter toont het gevaar aan dat technologie vormt voor de democratie

Politiebewaking van Black Lives Matter toont het gevaar aan dat technologie vormt voor de democratie

Anjuli RK Shere en Jason Nurse
Amerikaanse politiediensten wenden zich tot technologie om Black Lives Matter-demonstranten op te sporen.

HERINNER JE TOEKOMST op 3 november

Laatste artikelen en video's

Karl Rove en Steve Bannon vertelden ons het Republikeinse plan

Karl Rove en Steve Bannon vertelden ons het Republikeinse plan

Dagelijkse Kos-gebruiker grote bezorgdheid
Democraten moeten het echte Republikeinse plan begrijpen waarom dit gebeurt, en een eigen plan hebben dat verder gaat dan alleen stemmen.