Verbinden met energie: "Het is gewoon pure energie! Pure Beethoven!"

Verbinden met energie: "Het is gewoon pure energie! Pure Beethoven!"

Op een ochtend luisterde ik naar het station voor klassieke muziek. De presentator die de vijfde symfonie van Beethoven introduceerde, beklaagde zich over het aantal woorden dat was uitgesproken om de betekenis van dit krachtige stuk muziek uit te leggen. Eindelijk zei hij: "Het is gewoon pure energie! Pure Beethoven!" Ik barstte in lachen uit toen ik me realiseerde dat hij in wezen mensen aanspoorde om verder te gaan dan hun concepten en direct in contact te komen met de kracht van de muziek. Ja!

De wereld die we waarnemen, conceptualiseren en denken dat we weten, is slechts een oppervlakkige realiteit. Daaronder ligt een magisch rijk, ongrijpbaarder en toch levendiger. Elke filosofische, spirituele en religieuze traditie, elke kunstvorm, in elke uithoek van de wereld, in elke eeuw van het menselijk bestaan, leert over deze diepere realiteit. In dit boek (The Five Wisdom Energies) we noemen het de verrassende en krachtige kracht die energie wordt genoemd. Door de wereld reizen zonder verbinding te maken met energie, is als leren over verliefd zijn op het lezen van romans. Net zoals we liefde niet echt kennen tot we liefhebben, dus we zijn niet echt in de wereld totdat we ons energetisch bezighouden.

Het levendige aspect van zijn

Energie is het levendige aspect van zijn - de kwaliteit, textuur, sfeer en toon van zowel het levende als het levenloze, het zichtbare en het onzichtbare. Het is de fundamentele vitaliteit van ons bestaan. Het doordringt onze innerlijke, psychologische wereld evenals de uiterlijke, fenomenale wereld. Het bestaat in wat we zien, ruiken, proeven, voelen, horen en voelen. Mensen drukken hun energie uit door middel van attitudes, emoties, beslissingen en acties. Bovendien tonen we elk energie op onze eigen unieke manieren - door lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, maniërisme, woordkeuzen, de toon en het tempo van onze stem.

Energie is levenskracht, onze natuurlijke kracht of kracht. Het zit in onze ademhaling. Wanneer onze ademhaling verandert, veranderen onze emoties, onze bewegingen veranderen en onze perceptie van de wereld verandert dienovereenkomstig. Wanneer onze vitale energie wordt verduisterd door sterke emoties, meningen en concepten, versmalt ons perspectief en neemt onze kracht af. Wanneer we vrij zijn van dergelijke blokkades, is onze kracht vrij en expansief.

Van moment tot moment wordt onze ervaring gemaakt van lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens, gedachten en waarnemingen. We ketenen deze ontelbare en voortdurend veranderende elementen samen om te creëren wat we 'ik' en 'mijn ervaring' en 'de wereld' noemen. Als we bijvoorbeeld een appel eten, zien we die, raken we hem, proeven we hem en bepalen we of we hem lekker vinden. Al met al is dit onze "appel-eetervaring".

Wanneer we niet gebonden zijn door het solide gevoel van eigenwaarde dat voortkomt uit het bouwen van een verhaallijn of het maken van onze ervaringen in een identiteit, kunnen we ons verbinden met onze aangeboren energie. Zonder de filters is de energetische kwaliteit van ons bestaan ​​meer vloeiend, gefragmenteerd, illusoir en glinsterend. Zonder een vast gevoel van "ik" om de stroom te blokkeren, is het plezierig om onszelf te ervaren.

Energie en Karma

Energie is ook een manier om karma te begrijpen, het boeddhistische beeld van oorzaak en gevolg. De energetische samenstelling van een situatie produceert (veroorzaakt) een overeenkomstige energetische situatie (resultaat). Onze gedachten, woorden en acties hebben hun onvermijdelijke uitkomst. Het traditionele boeddhisme ziet dat deze patronen ons door levens volgen en zo ons karma creëren, goed of slecht. Werken met onszelf, onze energie, is de sleutel tot het creëren van goed karma.


Haal het laatste uit InnerSelf


De krachten van de natuur zijn elementaire energie in het ruwe. De aarde is solide, stevig en betrouwbaar, een goede basis en een voedzame grond. Water is vloeibaar, veranderlijk: het kan krachtig en stromend zijn of stil en reflecterend. Vuur is speels en intens, quixotisch en gepassioneerd, onmogelijk te vatten. Lucht kan zich manifesteren als een lichte, verfrissende bries, die harmonieus lijkt, of als een harde orkaan.

Elementaire energie is moeilijker te ervaren in steden, waar we ons tegen de elementen versterken door constructies te creëren, net zoals we ons tegen de energetische realiteit versterken door verhaallijnen te creëren. We beperken de aarde tot potplanten en gemanicuurde tuinen; water naar wastafels, badkuipen en toiletpotten; vuur naar de open haard en kachel; en lucht naar ventilatoren, ventilatieopeningen en airconditioners. Er is niets mis mee, hoewel het domesticeren van de elementen de neiging heeft om ons te distantiëren van hun magie.

Energie opwekken

We kunnen energie oproepen door creatieve expressie. In een autobiografisch stuk van een theatheater bijvoorbeeld, ben ik door veel verschillende emotionele toestanden gegaan, niet gericht op specifieke levensgebeurtenissen, maar op hun emotionele energie. In het beuken van een hangende plunjezak (zoals een bokser zou doen) en het herhalen van de regel "Zou kunnen, zou, zou moeten gaan doen" totdat het een krijs werd, riep ik een mannelijke energie op. De gevoelens die ik had over het overlijden van mijn moeder, namen de emotionele energie van de vraag: 'Moeder, waarom ben je op mij gestorven?' en veranderde in een schreeuw toen ik over het podium rende. De ervaring van de opgewekte energie had meer impact dan de woorden.

We kunnen mensen ook zien als manifestaties van verschillende energieën. Stel je even voor dat goede vrienden je woonkamer binnenkomen. In plaats van ze te zien als de Jenny of Steve, 'weet' je het zo goed, wis je je vertrouwde foto van hen en merk je hun energetische kwaliteiten op. Zie een parmantige, vrolijke, vloeiende Jenny. Zie een langzaam bewegende Steve, met een zachte glimlach en een vriendelijke manier van doen, die nooit verstoord raakt. Beiden drukken hun specifieke energieën uit - hun kwaliteit, toon en ritme; hun dans; hun liedje.

Meestal denken we dat de fysieke wereld bestaat uit vast materiaal, maar het heeft ook een energetisch aspect. Een tafel is een 'tafel'. We merken zelden de energie die de tafel uitstraalt. Een glanzende, gladde tafel straalt een andere energie uit dan een oude, geslagen tafel. Het grote ding in de tuin dat wortels, een stam, takken en bladeren heeft - we noemen het een boom. We weten een paar dingen over tafels en bomen. Toch is het benoemen van dingen en het hebben van concepten erover anders dan wanneer je ze op een energetisch niveau ervaart.

De realiteit van energie

In nieuwe omgevingen is de kans groter dat we ons bewust zijn van de realiteit van energie, omdat we minder bestaande ideeën hebben om onze onmiddellijke percepties te filteren. Het bewustzijn wordt verder verhoogd als we de taal niet kennen, omdat we minder geneigd zijn om afgeleid te worden door woorden. Ik heb eens per trein gereisd door een lange tunnel in de Alpen die ons van het Duitse Zwitserland naar het Italiaanse Zwitserland bracht. Hoewel ik op dat moment niet wist wat er was veranderd, voelde ik het verschil in mijn omgeving levendig en onmiddellijk nadat ik uit de tunnel kwam. Ik wist met mijn hele wezen dat ik in een andere energieruimte verkeerde, een andere sfeer. De lucht werd zacht en warm, de kleuren helderder en mijn lichaam ontspannen. De frisheid van mijn zintuiglijke waarnemingen verbond mij met de mensen en de plaats.

Het leveren van de juiste omgevingsenergie voor een situatie kan dit verbeteren. Een talenschool in Minnesota illustreert dit door verschillende "dorpen" te creëren voor elke taal die daar wordt onderwezen. Elk dorp is een miniatuurreplica van een land, met de juiste architectuur, voedsel, enzovoort. Mensen leren gemakkelijker omdat de taal wordt opgeroepen door de energie van de omgeving.

Ter illustratie: ik heb mijn eerste kinderjaren doorgebracht in Turkije. Toen ik acht was en mijn zus tien jaar oud, hebben we een sabbatjaar van twee jaar in de Verenigde Staten genomen. Toen ik met de boot naar Turkije terugkeerde, beseften mijn zus en ik dat we onze Turken volledig waren vergeten. Dad's lessen op het dek hebben geen impact. Het einde van onze reis kwam; de boot naderde de haven van Istanbul. Het versnelde naar het dok en de loopbrug werd geplaatst. Onze Turkse vrienden kwamen naar ons toe rennen en huilden hartelijke groeten. En beneden renden we naar hen toe en beantwoordden in perfect vloeiend Turks, volledig onbewust van het feit dat onze taalherinneringen waren teruggekeerd!

Alle wereldculturen hebben manieren gevonden om de energetische realiteit te verkennen, vieren en tot uitdrukking te brengen in hun religies, kunst en filosofische tradities. Zowel in de Griekse en Romeinse mythologie als in oosterse religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en shinto symboliseren verschillende goden verschillende energieën. In het vajrayana-boeddhisme worden de vijf wijsheid-energieën traditioneel gepresenteerd als de vijf Boeddha-families en worden ze verpersoonlijkt als symbolische goden. Als zodanig bestaan ​​ze al meer dan duizend jaar. Inheemse Amerikanen herkennen elementaire energieën als geesten. Boeddhisten en hindoes roepen bepaalde energieën op door mantra's te zingen, herhalingen van bepaalde klanken of woorden. Afrikaanse en Australische volken gebruiken rituele dans om energieën of geesten op te roepen.

The World of Energy

Novelisten, musici, schilders, dansers en dichters stemmen zich allemaal af op de wereld van energie in hun kunst. Muziek drukt een volledig scala aan energieën uit, van het pizzicato van violen tot het ritme van de drums tot de rijslag van een rockgitaar. Klassiek ballet, Europese volksdans en slamdansen roepen elk een unieke energie op. In de beeldende kunst vertonen de impressionistische doeken van Monet en van Gogh een heel andere energie dan de abstracties van Mondriaan of Klee. De kunstwerken die als klassiek worden beschouwd, zijn vaak die kunstwerken die op een meest gracieuze en krachtige manier de universele energieën oproepen en deze aan hun publiek communiceren.

Wetenschappen zoals acupunctuur en feng shui en lichaamsdisciplines zoals vechtsporten en hatha yoga werken specifiek met energie als een medium van genezing. Deze disciplines zijn gebaseerd op het werken met de meridianen, of energiekanalen van het lichaam. Het basisprincipe is dat onze energie langs bepaalde lijnen beweegt, maar in de loop van het leven, vooral wanneer we ziek zijn, raakt de energie geblokkeerd. Acupunctuur of houdingen die werken met energie zijn manieren om deze energie te deblokkeren. Psychologie heeft het belang van energie in lichaamsgerichte therapieën zoals bio-energetica opgemerkt. Cognitieve wetenschap en de studie van perceptie brengen de fysieke en psychologische werelden samen via theorieën over energie.

Energie kan worden gebruikt om de functie te verbeteren, zoals atleten en dansers goed weten. Bekijk de schommels, valpartijen, sprongen van een turner en zie hoe ze zich afstemmen op energie. Als danseres vond ik dat vaak als ik me alleen concentreerde op de technische aspecten van een beweging - mijn been boven mijn hoofd opheffen, een been aanzetten met mijn lichaam naar achteren gebogen, de kamer doorspringend - de beweging was moeilijk. Toen ik verbonden was met de energie van wat ik aan het doen was, was de beweging gemakkelijker en leuker. Ik zou een afbeelding gebruiken - mijn been naar de hemel reiken, mijn ondersteunende been in de aarde roeien terwijl ik mijn lichaam in de bocht gooide, en dan mezelf als gewichtloos ervoer als lucht op de sprong.

De energie van gevoelens

Gevoel is een woord dat we gebruiken voor zowel fysieke als mentale ervaringen. Voelen verbindt lichaam en geest. Het is complexer dan de fysieke pijn die we krijgen door met onze knie te bonzen. Het is subtieler dan een emotie zoals woede, of gedachten over wat we morgen moeten doen. Gevoel is als een zesde zintuig, het vermogen om intuïtief af te stemmen op wat er gebeurt. Het sluit aan bij intellect en intuïtie, hart en geest. Het is de manier waarop we energie ervaren.

Een omgangstaal die de kracht van energie erkent, is volwassen geworden sinds de 1960s, wanneer we mensen misschien hebben horen praten over energie als trillingen, zoals in het 'oppakken van de vibes' van een persoon of plaats. Het werkwoord grok ontstond; het betekent om de volledige situatie intuïtief te begrijpen. Wanneer we iets "kreuken", pakken we de "vibe" op een manier die concepten overstijgt. Tegenwoordig kunnen we zeggen dat een persoon 'aanwezigheid' heeft of een plaats 'sfeer' heeft. Een evenement kan worden gekenmerkt als 'intens' of als 'zacht'. Deze voorwaarden erkennen eenvoudigweg dat elke persoon en situatie een waarneembare energie heeft.

Werken met energie plugt ons in onze ervaring op een manier die zowel de illusoire aard onthult als de illusoire aard van de wereld om ons heen. We zien dat de wereld niet zo solide is als het lijkt; het bestaat uit energieën die constant in beweging zijn. Er is niets, maar er is iets. Een favoriet uitzicht in een natuurlijke omgeving is bijvoorbeeld oneindig veranderlijk, afhankelijk van het tijdstip van de dag, de seizoenen, het weer. Er is geen mening. We kunnen moeilijk zeggen dat het dezelfde plek is in februari als in augustus. En zo is het met ons lichaam, waarvan de elementen samen zijn gekomen in een vorm die we 'menselijk' noemen, die zal oplossen wanneer we sterven.

Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Shambhala-publicaties. © 2002.
http://www.shambhala.com

Artikel Bron

The Five Wisdom Energies: Een boeddhistische manier om persoonlijkheden, emoties en relaties te begrijpen
door Irini Rockwell, MA

The Five Wisdom Energies door Irini Rockwell, MADit boek nodigt ons uit om onze sterke punten te vieren en met onze zwakheden te werken door vijf elementaire persoonlijke stijlen of energieën te leren kennen en gebruiken. Dit is op een speelse en toegankelijke manier geschreven, het is het eerste boek over het algemeen publiek over een Tibetaans boeddhistisch systeem dat bekend staat als "de vijf boeddha families" - een inzichtelijke manier om menselijk gedrag te begrijpen en persoonlijke groei te bevorderen.

Info / Bestel dit paperback boek of koop het Kindle-editie.

Over de auteur

Irini Rockwell,Irini Rockwell, MA, directeur van de Five Wisdoms Institute, heeft een achtergrond in dans, creatief proces, psychotherapie, boeddhisme en leiderschapstraining. Ze was directeur van niet-afgestudeerde dans- en danstherapie bij Universiteit van Naropa in Boulder, Colorado en regisseerde haar eigen dansgezelschap in de omgeving van San Francisco Bay. Ze is een senior docent in de Shambhala International gemeenschap en een van de oprichters van Maitri Council International. Ze reist internationaal om workshops te geven over de vijf wijsheden. Lees meer over Irini op haar website.

Meer boeken van deze auteur

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = 1590309324; maxresults = 1}

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = 1521191778; maxresults = 1}

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = 8441413479; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf-nieuwsbrief: september 6, 2020
by InnerSelf Staff
We zien het leven door de lenzen van onze waarneming. Stephen R. Covey schreef: "We zien de wereld, niet zoals ze is, maar zoals we zijn - of zoals we geconditioneerd zijn om haar te zien." Dus deze week bekijken we enkele ...
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 30, 2020
by InnerSelf Staff
De wegen die we tegenwoordig reizen zijn zo oud als de tijd, maar zijn nieuw voor ons. De ervaringen die we hebben zijn zo oud als de tijd, maar ze zijn ook nieuw voor ons. Hetzelfde geldt voor de ...
Als de waarheid zo vreselijk is dat het pijn doet, onderneem dan actie
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Te midden van alle verschrikkingen die tegenwoordig plaatsvinden, word ik geïnspireerd door de stralen van hoop die erdoorheen schijnen. Gewone mensen komen op voor wat goed is (en tegen wat fout is). Honkbalspelers, ...
Als je rug tegen de muur staat
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik hou van internet. Nu weet ik dat veel mensen er veel slechte dingen over te zeggen hebben, maar ik vind het geweldig. Net zoals ik van de mensen in mijn leven houd - ze zijn niet perfect, maar ik hou toch van ze.
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 23, 2020
by InnerSelf Staff
Iedereen kan het er waarschijnlijk over eens zijn dat we in vreemde tijden leven ... nieuwe ervaringen, nieuwe attitudes, nieuwe uitdagingen. Maar we kunnen worden aangemoedigd om te onthouden dat alles altijd in beweging is, ...