The Students and the Teacher: A Rumi Story to Illumine, Delight, and Inform

Een Rumi-verhaal om te verlichten, te verrassen en te informeren: de studenten en de leraren

(Noot van de redacteur: dit artikel is een uittreksel van de Het boek van Rumi's voorwoord (door Narguess Farzad) en bevat een verhaal van Rumi uit het boek zelf.)

Wat onze culturele of taalkundige achtergrond ook is, we kunnen allemaal enige kennis van het leven van anderen claimen en deze kennis heeft ons bereikt via verhalen. Deze verhalen kunnen zijn verteld door een geanimeerde grootouder; misschien hebben we ze op de radio gehoord of tegengekomen tijdens een godsdienstlessen-les op school, waar we leerden over het leven en de tijden van heiligen, goden en godinnen.

De literatuur- en geschiedenislessen die de langstdurende indrukken op me hebben gemaakt, zijn die waarin ik een glimp van het levensverhaal van een schrijver kreeg of wanneer mijn leraar zich concentreerde op de menselijke verhalen over de aangeleerde periode, waarbij de lagen werden weggehaald om iets van het gewone leven of de emotionele ervaringen te onthullen van de torenhoge figuren wiens veroveringen of nederlagen we aan het bestuderen waren of, nog schrijnender, over de gewone levens en emotionele ervaringen van het gewone volk van die tijd. Het deed er echt niet toe of deze perifere accounts zwak of apocrief waren, omdat hun opname in de les de hele aflevering onder controle maakte die aangrijpend en gedenkwaardiger was.

Verhalen hoeven niet altijd te verwijzen naar de grote of de goede of de legendarische. In ons dagelijks leven delen we continu momentopnamen van onze sociale ervaringen met steeds groter wordende en overlappende cirkels van kennissen. We geven ritualistisch een gelegenheid aan, zoals een belangrijke verjaardag, een jubileum of een herinnering, door ons te concentreren op verhalen die subtiel en zorgvuldig de kwetsbaarheden, passies en eigenaardigheden van een persoon naar voren brengen. Net als meesterstoryvertellers uit het verleden, bewerken we de onnodige ongelukkigheid en schijnen we ons licht op de onvergetelijke eigenschappen en prestaties waar we getuige van zijn en creëren we in het proces weer een onuitwisbaar substory, waarvan sommige verteld kunnen worden in jaren en zelfs generaties komen.

Profeten en predikers van alle religies en geloofsbelijdenissen zijn ook meesters in de beoefening geweest en hebben vertrouwd op gelijkenissen en spreuken om complexe theologieën aan hun volgelingen mee te delen. Gelijkenissen van de tragedies van martelaren hebben mannen en vrouwen naar plaatsen van aanbidding over de hele wereld getrokken, en blijven tekenen, naar heiligdommen en pleinen; dergelijke parabels bevatten vaak stukjes waarheid naast stukjes mythe, gebruiken literaire finesse om passies te wekken en gemeenschappelijke thema's nieuw leven in te blazen.

Degenen die deze verhalen horen of lezen, lijken nooit de nieuwe varianten van oude thema's vervelend te vinden. Misschien is er enige zekerheid in de voorspelbaarheid van hoe deze verhalen over moraliteit onvermijdelijk tot een einde komen. Hedendaagse films die het leven van hebzuchthandelaren op Wall Street verbeelden, opgesmukt met opwindende subplots, zijn in wezen aanpassingen van oude lessen dat men niet zowel God als geld kan dienen. Bovendien stellen bijna alle moraliteitsverhalen vast dat "lust voor het vlees en de lust van het oog" altijd tot problemen leidt.

Hongerig voor verhalen die ons respijt geven van de geestdriftigheid van ons leven, we verzamelen ons nu voor de preekstoel van Instagram en Facebook en YouTube om onze dagelijkse capriolen van de moderne goden, de 21ST-eeuwse goden en godinnen en goeroes die bewonen de hoogten van Hollywood en zijn tinseled replica's over de hele wereld.


Haal het laatste uit InnerSelf


Voor veel gemeenschappen en in veel culturen zijn de dichters de meest betrouwbare vertellers van onweerstaanbare verhalen. Dichters vertellen op hun eigen onnavolgbare manieren over de uitdagingen en mislukkingen van het vinden van liefde en de geneugten van het vormen van vriendschap. Ze waarschuwen ons voor de valkuilen, voor het verraad en de onrechtvaardigheden die we onderweg altijd tegenkomen, maar moedigen ons toch aan om jaloezie en het verlangen naar wraak uit ons hart te bannen. Het zijn bijna altijd de dichters die ons leren de omvang van een verlies te peilen, te rouwen met waardigheid en uiteindelijk de sterfelijkheid te accepteren.

Gedurende meer dan achthonderd jaar hebben talloze mensen in de Perzisch-sprekende landen, en in de afgelopen decennia veel meer over de hele wereld die toegang hebben tot een groeiend aantal uitstekende vertalingen, Mowlana Jalal od-Din Balkhi, Rumi, gekozen als de spirituele leraar wiens coruscerende wending, samen met de ontroering van oprecht geuite emotie, zowel een bron van troost als instructie was.

Hoewel de omvang van de academische wetenschapsbeoefening op de filosofische en theologische grondslagen van Rumi's orde van mystiek nu belangrijker is dan de eigen geschriften van de dichter, is het meer de moeite waard om Rumi's eigenlijke verhalen te lezen, die het mystieke portaal naar zijn wereld openen.

De verhalen die Rumi bedenkt of opnieuw gebruikt om de beginselen van het soefisme beter te begrijpen, zijn ingewikkeld verweven in de schering en inslag van de structuur van zijn leringen, maar om ze op zichzelf te zien als de gelijkenissen die ze zijn, moeten we nauwgezet onze weg bewerken tot zesentwintigduizend dubbele lijnen van metrische coupletten, samengesteld in de zes boeken van de Masnavi-ye Manavi (Geestelijke Couplets), zijn magnum opus.

Het is een opluchting en een genot om de taak voor ons te laten voltooien door Maryam Mafi, een van de meest gerespecteerde, trouwe en welsprekende vertalers van Rumi's poëzie. Mafi de vertaler beweegt moeiteloos tussen de twee talen van het Perzisch en het Engels terwijl ze de semantische betekenis van de originele tekst in het Engels weergeeft. Echter, Mafi de schrijver en naaste lezer van de Masnavi brengt de voortreffelijke subtiliteiten, het precieze beeld en de spontane scherpte van het origineel over naar de Engelse versie, en geeft daarmee Robert Frost's definitie van poëzie het leven als 'dat wat uit het vers is verloren tijdens de vertaling'.

In haar nieuwste vertaling, Het boek van Rumi, Heeft Mafi haar aandacht gericht op meer dan honderd verhalen die ze heeft geselecteerd uit de Masnavi.

In pagina na pagina van gelijkenissen en verhalen, Rumi niet alleen entertaint maar ook gidsen de lezer, of beter gezegd de luisteraar, in het begrijpen van de complexiteit van het leven, in het gehoorzamen van het gezag van liefde, en in het oplossen van conflicten. Rumi roept zowel onbeantwoord als onbeantwoordbare vragen op.

De cast van de meeste van zijn verhalen zijn herkenbare personages waarvan de klonen verhalen over de hele wereld bewonen: wijze of misleidende rechters, sluwe of wantrouwende vrouwen, sluwe of lachlustige bedelaars, charlatans, goedgelovige zielen en veel spraakzame dieren.

Rumi vertelt over koninklijke daden en de wonderen van profeten; hij gaat in op het onheil van rouges en haalt huursoldaten in. Lichamelijke functies, vermommingen, daden van heldenmoed, verkeerde identiteit, seksuele verwikkelingen, gevolgen van vraatzucht en overmoed, en alle fantasierijke en extravagante verhalen over ondeugden en deugden, evenals gemeenschappelijke bijgelovigheden, worden in de mix gegooid.

De taal van de poëtische verteller van de verhalen zweeft naar de hoogten van hoogvers met feilloos gebruik van metaforen en ingewikkeld gestructureerde interne dialogen, en stort zich vervolgens in het gebruik van woordspelingen, inheemse uitdrukkingen uit die tijd, uitingen van ribaldiek en pure schuwe humor. Hij haalt citaten uit het beste van de Perzische en Arabische poëzie van zijn tijd en vertrouwt op zijn wetenschappelijke kennis van de Koran en de uitspraken van de profeet Mohammed om zijn argumenten te ondersteunen. Rumi is net zo comfortabel met het taalgebruik van de lowlife en de deugnieten van de souk als met het retorische discours van theologen in de moskee en grammatica's in de madrassa.

Rumi gebruikt veel dramatische apparaten om met mensen uit alle lagen van de bevolking te communiceren. De rollen die hij toekent aan dieren, de flora en fauna, zijn in overeenstemming met duizenden jaren oude verhalenvertellingen in het oosten, waar de scherpzinnigheid van dieren of hun onheil maken gelijk staat aan het menselijke karakter.

Mowlana Jalal od-Din, samen met veel van zijn middeleeuwse tijdgenoten in Iran, zoals Sa'di van Shiraz en Nezami van Gandja, waardeerden de potentie van verhalen als de meest betrouwbare ambassadeurs om culturele en orale tradities te verspreiden over politieke, religieuze en nationale grenzen.

Rumi's stem in al zijn literaire uitvoer, maar vooral in de Masnavi, wisselt speels en gezaghebbend af, of hij nu verhalen over gewone levens vertelt of de veeleisende lezer uitnodigt tot hogere niveaus van introspectie en het bereiken van transcendente waarden. De vertalingen van Maryam Mafi weerspiegelen subtiel de nuances van Rumi's poëzie met behoud van de positieve toon van alle Rumi's geschriften, evenals het gevoel van spanning en drama dat de essentie van de Masnavi.

Het boek van Rumi is een ander juweel in de reeks vertalingen van Maryam Mafi, die de universaliteit van Mowlana zowel als dichter als als verhalenverteller waardeert. Ik kan geen beter eerbetoon bedenken voor de erfenis van Rumi dan Henry Wadsworth Longfellow's beoordeling van wat een geweldige dichter maakt:

"Het enige dat het beste is in de grote dichters van alle landen is niet het nationale in hen, maar wat universeel is. Hun wortels liggen in hun geboortegrond, maar hun takken zwaaien in de onpatriottische lucht, die dezelfde taal spreekt voor mannen, en hun bladeren schijnen met het onnavolgbare licht dat alle landen doordringt. '

Studenten en docent - door Rumi

De studenten werden geïrriteerd door hun vreselijk strenge leraar, die hen nooit een moment rust gunde. Elke dag trokken ze ondeugende plannen uit om hem af te leiden, maar ze slaagden er op de een of andere manier nooit in om hem voor de gek te houden. Op een dag kwam de knapste van de jongens, die ook de meest streetwise was, met een briljant plan. Toen zijn klasgenoten zich na school om hem heen verzamelden, legde hij hen uit:

"Morgenochtend als we naar school komen, zal ik eerst de meester benaderen en hem vragen hoe hij zich voelt en waarom hij er zo bleek uitziet. Ik zal hem het beste wensen en zeggen dat hij beter voor zichzelf moet zorgen. Dan moeten jullie allemaal mijn leiding volgen en de een na de ander dezelfde vragen herhalen zodat we twijfel in zijn hart kunnen inboezemen. Na de vijfde of zesde persoon moet hij zich zeker beginnen afvragen of we een punt hebben of niet. Als dertig van ons hem hetzelfde hebben verteld, zal hij geen andere keus hebben dan ons te geloven en ons minstens een paar dagen van school te laten gaan. '

De jongens waren allemaal opgewonden en prezen de slimme jongen voor zijn scherpzinnige idee. De jongen heeft hen allemaal beloofd hun ouders niet te vertellen en zich aan hun regeling te houden. De volgende ochtend waren de studenten allemaal op tijd en wachtten op de komst van de slimme jongen, want zij konden hun plot niet zonder hem beginnen. Zodra hij aankwam, knikten ze elkaar toe en kwamen ze een voor een het klaslokaal binnen.

"Goedemorgen, mijnheer. Gaat het, mijnheer? Waarom lijkt u deze mooie morgen zo bleek? "Zei de slimme jongen listig tegen de leraar.

"Ik ben helemaal in orde. Waar heb je het over? Ga op je stoel zitten, "beval de leraar de jongen op zijn gebruikelijke schurende manier.

Het eerste zaadje van twijfel was geplant. De studenten liepen vervolgens de ene na de andere klas binnen en elk sprak de lerares beurtelings aan, met bezorgdheid over diens gezondheid. Ondanks zijn herhaalde weigeringen begon de leraar de jongens langzaam te geloven, omdat hij dertig keer dezelfde opmerking over zijn bleke gelaat had gehoord. Hij begon te beven en voelde zich zelfs koortsig. Al snel pakte hij zijn papieren en boeken in en haastte zich naar huis, met dertig jongens op sleeptouw.

De hele weg naar huis dacht hij na over hoe zijn vrouw hem recent had verwaarloosd, en hoe hij ondanks al zijn goedheid en vrijgevigheid hem ziek had gewild. De leraar onderging deze negatieve gedachten over zijn onschuldige vrouw, haastte zich door de smalle straatjes naar zijn eenvoudige huis, terwijl de jongens hem elke stap van de weg volgden.

Hij sloeg luid de voordeur dicht, met de bedoeling zo zijn voortijdige aankomst aan zijn vrouw aan te kondigen toen hij hun huis binnenkwam. Toen ze zag dat hij zo vroeg van school was teruggekeerd, ging ze snel naar hem toe en informeerde hij naar zijn gezondheid.

"Ben je blind? Zie je niet hoe ziek ik ben? Je bent zo'n huichelaar! Je kunt heel goed zien hoe vreselijk ik ben, maar je doet alsof er niets met mij aan de hand is! "Antwoordde hij.

"Mijn schat, wat zeg je? Je moet lijden aan waanideeën. Er is niets aan de hand met jou! "Zei zijn vrouw, proberend zijn woede te sussen.

"Je bent verachtelijk; je bent een vreselijke vrouw! Zie je mijn sorry staat niet? Is het mijn fout dat je blind en doof bent voor mijn behoeften? "Vervolgde hij, zijn vrouw wreed streng verwijtend.

"Ik ga je de spiegel brengen, zodat je zelf kunt zien dat er niets aan de hand is met jou."

"Naar de hel met je spiegel! Je hebt me altijd gehaat en je het ergste gewenst. Ga en bereid mijn bed voor, ik moet rusten! "

De vrouw was verbluft, niet in staat om te bewegen of te beslissen wat ze moest doen, toen haar man tegen haar schreeuwde: "Ga door, jij nietsnut! Wil je dat ik hier flauwval? '

De vrouw besloot stil te blijven en te doen wat hij vroeg; anders zou hij inderdaad denken dat ze bedrieglijke bedoelingen had, en hij kon echt boos worden. Dus maakte ze zijn beddengoed op de grond en liet hem zijn studenten achter, die hem naar het huis hadden begeleid. De jongens verzamelden zich rond zijn bed en begonnen hun les luid te herzien, nadat ze door hun leider waren opgedragen zoveel mogelijk lawaai te maken om de fantasiekop hoofdpijn van hun leraar te verergeren.

"Rustig!" Snauwde de leraar. "Rustig, zei ik! Ga naar huis. Laat me met rust."

De studenten waren eindelijk vrij; door hun leraar alle gezondheid van de wereld te wensen, vlogen ze praktisch uit zijn huis. Ze gingen echter niet naar huis en bleven in plaats daarvan de verschillende spellen spelen waar ze lang over gefantaseerd hadden. Hun moeders ontdekten echter al snel dat hun zonen de school hadden overgeslagen en toen ze ze op straat vonden, berispten ze hen en weigerden te accepteren dat ze door hun leraar waren verontschuldigd. Ze dreigden de volgende dag het huis van de leraar te bezoeken en de waarheid te achterhalen. En dat deden ze ook. Ze vonden de arme man ellendig liggen onder verschillende dekbedden, zwetend als een varken en kreunend van de pijn.

"Geachte heer, vergeef ons, want wij hebben onze zonen niet geloofd," bekende de vrouwen. "Nu kunnen we zelf zien hoe ziek u werkelijk bent! God geve u een lang, gezond leven. '

"Ik ben je zintuiglijke zoons echt dankbaar dat ze mijn ziekte hebben opgespoord", zei de lerares dankbaar. "Ik was zo van plan om hen te leren dat ik mijn eigen gezondheid volledig had genegeerd. Als het niet voor hen was geweest, zou ik spoedig zeker dood zijn geweest! '

En zo was het lot van de onwetende leraar, die voor de gek gehouden was door ongegronde herhaling en indoctrinatie door louter kinderen.

© 2018 van Madyam Rafi. Alle rechten voorbehouden.
Voorwoord copyright 2018 van Narguess Farzad.
Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Hampton Roads Publishing. www.redwheelweiser.com
.

Artikel Bron

The Book of Rumi: 105 Verhalen en fabels die verlichten, verrassen en informeren
door Rumi. Vertaald door Maryam Mafi. Voorwoord door Narguess Farzad.

The Book of Rumi: 105 Verhalen en fabels die Rumi verlichten, verrukken en informeren. Vertaald door Maryam Mafi. Voorwoord door Narguess Farzad.Rumi's stem wisselt speels en gezaghebbend af, of hij nu verhalen over het gewone leven vertelt of de veeleisende lezer uitnodigt tot hogere niveaus van introspectie en het bereiken van transcendente waarden. Mafi's vertalingen weerspiegelen subtiel de nuances van de poëzie van Rumi terwijl de positieve toon van alle Rumi's geschriften behouden blijft, evenals het gevoel van spanning en drama dat de essentie van de Masnavi markeert. (Ook verkrijgbaar als Kindle-editie en MP3-cd.)

klik om te bestellen op Amazon

Over de auteurs

Rumi (Jalal ad-Din Muhammad Balkhi) was een 13de eeuws Perzisch-Soennitische moslimdichter, jurist, islamitische geleerde, theoloog en soefi-mysticus.

Maryam Mafi is geboren en opgegroeid in Iran. Ze ging naar de Tufts University in de VS in 1977 waar ze sociologie en literatuur studeerde. Tijdens het lezen van haar master in internationale communicatie aan Amerikaanse en Georgetown Universiteiten begon ze de Perzische literatuur te vertalen en doet ze dat sindsdien.

Narguess Farzad is een senior fellow in Perzische studies aan de School of Oriental and African Studies aan de Universiteit van Londen.

Meer boeken van Maryam Mafi

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)