Maakt je persoonlijkheid je ziek?

Maakt je persoonlijkheid je ziek?

Ieder van ons wordt geboren met inherente persoonlijkheidskenmerken, wat onze biologische genetische codering betekent, die bepalend zijn voor de manier waarop ons brein zich ontwikkelt en hoe onze persoonlijkheid zichzelf uitdrukt. Dat is onze kern. Onze persoonlijkheidskenmerken openbaren zichzelf op een zeer jonge leeftijd en blijven gedurende ons hele leven constant. Ze bepalen de manier waarop we handelen en hoe we denken, en ze vestigen onze geleerde persoonlijkheidskenmerken.

Eigenschappen creëren onze onvrijwillige gewoonten die de koers bepalen die onze levens zullen volgen. Ze bepalen onze favoriete manier om informatie te verzamelen en hoe we conclusies trekken uit de informatie die we opnemen. Persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden de keuze van woorden die we gebruiken om met anderen te communiceren, en ook hoe we leren. Onze persoonlijkheidskenmerken zijn verantwoordelijk voor ons functioneren in de hersenen en de normale neurobiologische en biochemische reacties. Ze leggen de elektrochemische dialoog vast die plaatsvindt tussen de hersenen, het endocriene systeem en het fysieke lichaam.

De geleerde delen van persoonlijkheid worden kenmerken genoemd. Kenmerken zijn de gedragspatronen die we ontwikkelen als een resultaat van wat we hebben geleerd. Ze weerspiegelen onze biografische geschiedenis en ze zijn wat ons uniek maakt. Het zijn de onderscheidende kwaliteiten die ons onderscheiden van anderen, en zij vestigen onze identiteit en hoe we die identiteit uitdrukken aan de buitenwereld. Kenmerken zijn verantwoordelijk voor de vorming van gewoonten, comfortzones, grillen en idiosyncratische gedragspatronen. In het menselijke energiesysteem worden onze persoonlijkheidskenmerken weerspiegeld in de emotionele energielaag. Ze bieden de biografische informatie die zich door onze emotionele reacties openbaart. de

Kenmerken + kenmerken = Persoonlijkheidstype

Wanneer u persoonlijkheidskenmerken en kenmerken combineert, definieert u het persoonlijkheidstype, wat betekent dat de consistente, voorspelbare patronen die onze manier van leven bepalen en waarom wij handelen zoals wij doen. Persoonlijkheidstype vertegenwoordigt de geordende ordening waardoor we onze percepties, attitudes, overtuigingen en waarden vormen. Het gebruik van het uitgangspunt van persoonlijkheidstype als een categorische formule maakt het gemakkelijker te begrijpen en te identificeren waarom mensen anders zijn.

Denk aan je persoonlijkheidstype als je automatische piloot. Het creëert de onvrijwillige gedragspatronen die je nodig hebt om te functioneren en te overleven. De inherente eigenschappen ervan creëren uw eigen persoonlijke routekaart, die de richting die u in het leven volgt, volgt. Zijn eigenschappen beïnvloeden wat je wordt. Het heeft invloed op je zelfbeeld, zelfrespect, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het motiveert je, creëert je irritaties en beheert stress en hoe die stress je beïnvloedt. Persoonlijkheid heeft invloed op de manier waarop je wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het leven en de coping-mechanismen die je ontwikkelt. Het is het organiserende principe dat je gevoel voor realiteit en spiritualiteit beïnvloedt. Het heeft grote invloed op uw gezondheid en algehele gevoel van welzijn.

De geschiedenis van het persoonlijkheidstype

Eeuwenlang hebben psychologen, psychiaters en artsen persoonlijkheid bestudeerd. Ze hebben overtuigend bewijs geleverd dat mensen verschillende persoonlijkheidskenmerken en kenmerken hebben waardoor ze van elkaar verschillen, en dat persoonlijkheid zowel de mentale gezondheid als de fysieke gezondheid beïnvloedt. De eerste persoon die persoonlijkheid classificeerde naar type was Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde. Hij stelde voor dat er vier verschillende persoonlijkheidstypen waren. Zijn theorie was dat het persoonlijkheidstype van een persoon bepalend is voor hun kwetsbaarheid voor mentale disfunctie en hun vatbaarheid voor ziekte. Sinds hij zijn bevindingen heeft verklaard, zijn er vele anderen geweest die hun eigen theorieën rond persoonlijkheid en ziekte hebben gevormd.

In de 19e eeuw ontwikkelde psychoanalyticus Sigmund Freud zijn eigen gedetailleerde persoonlijkheidstheorie. Zijn onderliggende veronderstelling was dat het lichaam de enige bron van mentale energie is. Hij benaderde de persoonlijkheid alleen vanuit het mentale perspectief. Kort nadat de theorie van Freud bekend werd gemaakt, stelde psychiater Carl Jung zijn eigen uitgebreide theorie voor om uit te leggen hoe het persoonlijkheidstype elk aspect van het leven van een persoon beïnvloedt.


Haal het laatste uit InnerSelf


Net als Hippocrates, postuleerde Jung dat er vier persoonlijkheidstypen waren die werden gedomineerd door vier verschillende vormen van psychologisch functioneren: denken, voelen, voelen en intuïtie. Hoewel we het vermogen hebben om alle vier deze functies te gebruiken, theoretiseerde hij, we ontwikkelen ze niet op dezelfde manier.

Jung geloofde ook dat mensen multisensorisch zijn in hun psychologisch functioneren en niet afhankelijk zijn van alleen de vijf zintuigen (zien, horen, aanraken, proeven, ruiken) voor het verzamelen van informatie. Jung was van mening dat de verschillen in mensen het gevolg waren van overgeërfde kernpsychologische functies in verband met hoe een persoon informatie verzamelt en beslissingen neemt. Door zijn werk werd hij zich bewust van de basisattracties en aversies die mensen hebben tegenover andere mensen, en hij merkte dat diezelfde aantrekkingen en aversies ook gerelateerd waren aan taken en gebeurtenissen in het leven. Hoe meer Jung met zijn theorie werkte, hoe beter hij begreep wat gedrag drijft, en hoe gemakkelijker het voor hem was om persoonlijkheidspatronen te zien die mensen anders maken.

Onze sterke en zwakke punten versterken

Volgens de meeste persoonlijkheidstheorieën hebben we elk binnen ons eigen persoonlijkheidstype zowel sterke als zwakke punten die voornamelijk bepaald worden door de genetische neurologische hard-bedrading die we vinden in onze persoonlijkheidstrekken. Hoe meer we functioneren binnen onze inherente eigenschappen (sterke punten), hoe sterker en zelfverzekerder we worden, hoe sterker ons besef van realiteit is, hoe meer controle we hebben over ons leven en hoe beter uitgerust we zijn om de keuzes te maken die het leven creëren en gezondheid die we willen. We bevinden ons in een sterkere positie om te profiteren van en de kansen te maximaliseren die het leven ons te bieden heeft.

Als we buiten onze kernkenmerken functioneren en werken vanuit onze onderontwikkelde psychologische functies (zwakheden), verliest het leven zijn synchroniciteit. We worden energetisch uitgeput, mentaal verward en ervaren lichamelijk ongemak. Onze levens hebben het gevoel alsof ze niet meer onder controle zijn en we hebben een sterk gevoel van afstand te nemen van het leven. We voelen ons emotioneel gevoelloos en ons denken wordt wazig. We worden mentaal geïmmobiliseerd en chemisch uit balans. Deze chemische onevenwichtigheden creëren een vecht-of-vlucht-stressreactie in het fysieke lichaam en die stressrespons belemmert ons vermogen om nog duidelijker te denken in een nog grotere mate. Als gevolg daarvan raken we verzeild in een vicieuze cirkel van psychologische en emotionele gedragspatronen die voorkomen dat we komen waar we willen zijn. Uiteindelijk laten we onszelf kwetsbaar voor het creëren van ziekte.

De verbinding tussen geest en lichaam

Edgar Cayce zei: "De geest is leven, geest is de bouwer, fysiek is het resultaat." Cayce geloofde net als vele anderen dat wat we denken, ons lichaam in het algemeen wordt.

Wat we hebben geleerd is dat de geest de controller is van alle gedrags- en fysiek functioneren, en dat de kracht van de geest opzettelijk of onopzettelijk zowel het energielichaam als het fysieke lichaam kan beïnvloeden. Met andere woorden, we kunnen onszelf gezond of ziek maken door onze gedachten en onze emotionele reacties op die gedachten.

Sinds die vroege onderzoeksstudies hebben er meer omvattende onderzoeken plaatsgevonden om het begrip van hoe de geest ons fysieke welzijn beïnvloedt, te bevorderen. Deze studies bevestigen het uitgangspunt dat er een directe correlatie bestaat tussen persoonlijkheid, gedachten, emoties en ziekte. Wat is ontdekt, is dat onze gedachten en emoties met elkaar verweven zijn en beide spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ziekten. Als onze gedachten belast zijn met positieve energie, dan zijn we emotioneel optimistisch over het leven en ervaren we een algeheel gevoel van welzijn. Als onze gedachten negatief geladen zijn, beroven we het fysieke lichaam van de energie die het nodig heeft om het evenwicht te bewaren.

Negatieve gedachten provoceren negatieve emoties: angst, woede, frustratie, zorgen, wrok en schuldgevoelens - die allemaal een ongewenst en krachtig effect hebben op ons vermogen om ziektes en infecties te bestrijden. Negatieve gedachten verslijten zowel het energiesysteem als het immuunsysteem, waardoor iemand vatbaarder wordt voor ziekte. Diezelfde studies tonen aan dat langdurige stress zowel het energielichaam als het fysieke lichaam verslijt en bijgevolg gevolgen heeft voor de reden waarom mensen ziek worden en waarom ze niet genezen.

Om de verbinding tussen geest en lichaam beter te begrijpen, helpt het om te onthouden dat het menselijk brein elektrisch van aard is. Het communiceert zijn berichten naar specifieke sites in het lichaam door elektrochemische impulsen te verzenden via het centrale zenuwstelsel. Deze elektrochemische impulsen en de informatie die ze bevatten, activeren het cellulaire geheugen en vertellen de cellulaire structuur binnen dat specifieke gebied van het lichaam hoe zichzelf te reorganiseren volgens de informatie die wordt ontvangen. Als een persoon een negatieve gedachte denkt, creëert dat bijgevolg een negatieve emotionele reactie. Vervolgens reageren de hersenen door de chemie te veranderen in de elektrische impulsen die het naar de systemen van het lichaam stuurt. Deze veranderingen in de chemie zijn wat het fysieke lichaam waarschuwt dat er een probleem is.

Laten we zeggen dat de gedachten van mensen voortdurend stilstaan ​​bij het ziek worden van hun leven. De elektrochemische boodschap van de hersenen naar het lichaam is dat ze ziek en moe zijn. Als de gedachte emotioneel is en sterk wordt ondersteund, intensiveert het lichaam zijn reactie door zich ziek en moe te voelen. Hoe sterker de gedachte, hoe sterker de chemische reactie, en hoe groter de kans op ernstige ziekte. Inzicht in hoe de geest elektrochemisch in dialoog treedt met het lichaam maakt het gemakkelijker om de directe correlatie te zien tussen gemoedstoestand en lichamelijke gezondheid.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle gedachten, zelfs die met een licht negatieve ondertoon, ziekte in het lichaam veroorzaken. Als onze gedachten positief zijn en positieve emotionele reacties produceren, zal ons fysieke lichaam blijven functioneren als een gezonde, vitale eenheid. Alleen de gedachten met sterk negatieve ladingen beïnvloeden het lichaam en maken het vatbaar voor ziekten.

Om te laten zien wat ik bedoel, laten we kanker als voorbeeld gebruiken. Psychoneuroimmunologie, de studie van hoe emoties het immuunsysteem beïnvloeden, geeft aan dat mensen die worden verteerd door negatieve gedachten of die een negatieve kijk op het leven hebben, vatbaarder zijn voor de vorming van kanker. Hetzelfde geldt voor mensen die worden verteerd door negatieve emoties zoals angst, woede of frustratie. Negativiteit verslaat het immuunsysteem en laat het lichaam vatbaarder voor het ontstaan ​​van ziekten.

Aan de andere kant hebben mensen die optimistisch zijn en het leven vanuit een positief perspectief bekijken, sterkere immuunsystemen en zijn ze bestand tegen infecties en de vorming van ziektes zoals kanker. Wat is ontdekt, is dat als het gaat om een ​​goede gezondheid, positieve gedachten een belangrijke rol spelen. Het lijkt er ook op dat een gelukzalige houding een lange weg kan gaan in het afweren van ziekte en ons gezond te houden.

Mijn eigen onderzoek bevestigt veel van dezelfde bevindingen. Het heeft voortdurend aangetoond dat er een directe verbinding bestaat tussen persoonlijkheid, het menselijke energiesysteem en welzijn. Het onderbouwt niet alleen wat onderzoek heeft onthuld over hoe iemands mentale toestand hun vatbaarheid voor ziekte beïnvloedt, het heeft ook vastgesteld dat elk persoonlijkheidstype zijn eigen specifieke "zwakke plek" heeft in het fysieke lichaam. In feite zijn er relatief specifieke persoonlijkheidskenmerken die een persoon vatbaar maken voor het ontstaan ​​van specifieke ziekten, zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, kanker, astma, tuberculose, auto-immuunziekten en neurologische ziekten, evenals chronische gerelateerde ziekten.

Door het persoonlijkheidstype en het bijbehorende psychologische functioneren te begrijpen, kunnen we beginnen de gedragspatronen te begrijpen die ziekte veroorzaken.

Overgenomen met toestemming van Hay House Inc.
© 2000. Alle rechten voorbehouden. www.hayhouse.com

Artikel Bron

Welke kleur is jouw persoonlijkheid ?: Rood, Oranje, Geel, Groen
door Carol Ritberger, Ph.D.

Welke kleur is jouw persoonlijkheid door Carol Ritberger, Ph.D.De rol die kleur speelt in ons leven is veel krachtiger dan de meesten van ons zich kunnen voorstellen. Kleur beïnvloedt alle aspecten van wie we zijn, zowel intern als extern. In het menselijk energiesysteem fungeert kleur als een vitale communicatieverbinding die weerspiegelt wat er gebeurt binnen alle vier lagen van energie: spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek. Carol Ritberger, Ph.D., heeft bijpassende kleuren die de vier persoonlijkheidstypen vertegenwoordigen en leert je om erachter te komen welke kleur jij en je vrienden zijn!

Info / Bestel dit boek (herziene versie) of download de Kindle-editie.

Over de auteur

Carol Ritberger, Ph.D.,Carol Ritberger, Ph.D., is een medisch intuïtieve, bio-energetische diagnosticus en een nationaal erkende docent die een doctoraat in de theologie heeft. Ze helpt mensen te begrijpen hoe emotionele, psychologische en spirituele energie kan liggen bij de oorzaak van ziekte, ziekte en levenscrises. Carol kan het menselijke energiesysteem letterlijk "zien" om vast te stellen waar blokkades zitten die het welzijn van het fysieke lichaam beïnvloeden. Ze kan via haar website gecontacteerd worden op www.ritberger.com.

Meer boeken van deze auteur

{amazonWS: searchindex = Books; keywords = Carol Ritberger; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

MEEST GELEZEN

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)