Door je chakra-filters bewegen in het tijdperk van Waterman, het tijdperk van liefde en acceptatie

Door je chakra-filters bewegen in het tijdperk van Waterman, het tijdperk van liefde en acceptatie
Afbeelding door Ramon1977

Elke of de chakra's is als a lens door welke u kiezen naar gebeurtenissen interpreteren in de buitenste wereld. U altijd hebben de keuze as naar of u wil interpreteren deze evenementen door de filter of veiligheid, sensatie, vrijheid or macht, lief te hebben, uitdrukking or overvloed, geest, or eenheid.

Wanneer je door een bepaald filter of chakra kijkt, is het alsof je je in het midden van een bubbel bevindt, gekleurd door dat filter, en alle informatie die je bewustzijn binnenkomt, moet door die bubbel gaan. Het kan dan lijken alsof je percepties weerspiegelingen zijn van wat universeel waar is, en dat iedereen die je ziet zijn motivaties in datzelfde chakra heeft.

Wanneer uw primaire overweging op een bepaald moment bijvoorbeeld veiligheid is, kunnen we zeggen dat u naar de wereld kijkt door het Rode Chakra. Het lijkt er dan op dat iedereen gemotiveerd wordt door veiligheid of zich bedreigd voelt door zijn gebrek. Je ziet de wereld niet noodzakelijkerwijs zoals hij is, maar eerder als u zijn.

Naarmate uw motivaties veranderen, verandert ook uw filter. Wanneer je motivatie bijvoorbeeld sensatie is, hebben gebeurtenissen in de buitenwereld zin op een andere manier dan via het filter van veiligheid. Je hebt misschien gemerkt dat je soms, wanneer je verlangen naar sensatie is vervuld, verbaasd was over hoe anders je de volgende ochtend de dingen zag.

Door je chakra-filters bewegen

De hele dag door ga je door je chakra's, kijk je door verschillende filters, afhankelijk van wat je op elk moment als je motivatie kiest. Je hebt altijd zeven programma's op je televisie, zeven verschillende schijnbare scenario's en je kiest altijd welk programma je wilt bekijken. Het idee is om geen statische of interferentie te hebben op een van de kanalen.

Wanneer je door een chakra kijkt waarin je spanningen hebt, wordt het beeld vervormd door die spanningen. Wanneer de spanningen worden verwijderd, is de vervorming dat ook. Zoals bij elk televisietoestel, als je het programma dat je bekijkt niet leuk vindt, kun je gewoon van kanaal wisselen, door te beslissen om door een ander chakra te kijken om een ​​ander scenario te zien.

We kunnen zeggen dat een van de chakra's jouw is huis van. U beslist wat uw huis is wanneer u uw primaire motiverende kracht tijdens die periode van uw leven kiest. Je kunt voor die periode het belangrijkste voor je zien, je belangrijkste reden om dingen te doen, en je zult weten welk chakra je thuis is.


Haal het laatste uit InnerSelf


Vanuit je huis reis je door de andere chakra's, afhankelijk van je motivaties op een bepaald moment, en dan keer je terug naar je "achtergrond" bewustzijnsstaat, je thuis. Het is de plaats waar je bewustzijn blijft wanneer er op een bepaald moment niets voor je gebeurt dat je aandacht op een andere plaats vestigt.

Je primaire motiverende kracht wijzigen

Wanneer je de primaire motiverende kracht in je leven verandert, verplaats je je thuisstaat van bewustzijn. Dit houdt altijd een overeenkomstige verschuiving in je percepties in. De overgang van het Gele Chakra (de Solar Plexus Chakra of Power Center) naar het Groene Chakra (het Hart Chakra of Living Love Center) brengt een bijzonder grote verschuiving met zich mee. Voor veel mensen is het alsof er een membraan is tussen die twee chakra's, en op fysiek niveau komt dit overeen met het middenrif.

Onder het membraan bevinden zich de drie lagere chakra's en de percepties op deze niveaus worden door de maatschappelijke normen als normaal beschouwd. Onze samenleving heeft normale percepties gedefinieerd als die welke worden gemotiveerd door veiligheid, gevoel en macht. Percepties door de hogere chakra's worden beschouwd als niet-gewone percepties en worden vaak gezien als ongewone of mystieke bewustzijnstoestanden.

De chakra's vertegenwoordigen een logische en geordende opeenvolging van zeven trillingen, en daarom kunnen andere ordelijke opeenvolgingen van zeven trillingen in de wereld om ons heen worden gezien als de evolutie van onze ziel, die ons iets over ons bewustzijn vertelt. De zeven noten van de muzikale toonladder (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti) zijn een reeks van zeven trillingen in een logische volgorde, en elke noot kan worden geassocieerd met een bepaald chakra. Muziek die op een bepaalde toets wordt gespeeld, trilt een bepaald chakra en roept een bepaalde emotie op.

Er bestaat een precieze wiskundige relatie tussen de frequenties die elke noot vertegenwoordigt. Het is een wiskundige progressie. Binnen die wiskundige voortgang zijn er echter twee plaatsen waar het iets anders doet. De vloeiende voortgang is onderbroken. In Nada Yoga bijvoorbeeld is elke noot als volgt verdeeld in verschillende delen: Doe = 4 tellen, Re = 3 tellen, Mi = 2 tellen, Fa = 4 tellen, Sol = 4 tellen, La = 3 tellen, Ti = 2 beats, Do = 4 beats, etc. Dus 4 - 3 - 2 - 4 - 4 - 3 - 2 - 4, etc.

Er is een verschuiving in register tussen Mi en Fa, en tussen Ti en de eerste Do van het volgende octaaf.

We kunnen dan zeggen dat de verschuiving plaatsvindt tussen de Gele Chakra en de Groene Chakra, en ook boven de Violette Chakra. Volgens de filosoof Gurdjieff worden deze twee verschuivingsgebieden, wanneer de chakra's worden gezien als menselijke evolutie, beschouwd als schokpunten, membranen die we moeten doorlopen in ons evolutieproces. Het proces kan ruw of zachtaardig zijn, afhankelijk van de percepties die we kiezen.

Voor de doorgang door het membraan tussen het Gele Chakra en het Groene Chakra zijn perceptuele veranderingen nodig om duidelijkere waarnemingen van liefde te openen. Voor de doorgang door het Violette Chakra-membraan moeten de percepties worden afgestemd om de schijnbare paradox of het conflict tussen concepten van autonomie en overeenstemming met autoriteit op te lossen.

Wanneer iemand besluit door een van deze membranen te gaan, duurt het even voordat al hun percepties zijn afgestemd op hun beslissing om te evolueren. In die tijd herkennen ze steeds meer de nieuwe prioriteiten die de basis vormen voor hun beslissingen. Ze reageren ook nog steeds op de omstandigheden in hun leven die zijn gestimuleerd door hun diepe innerlijke beslissing.

Kiezen voor macht en controle of liefde en acceptatie

Percepties op het niveau van de Gele Chakra kunnen te maken hebben met controle of vrijheid, en die van de Groene Chakra met liefde en acceptatie. Iemand die van het Gele Chakra naar het Groene Chakra verhuist, en als het aspect van controle heeft geleefd, en nog steeds controle behoudt nadat hij de beslissing heeft genomen om te evolueren naar acceptatie, kan enige moeilijkheid ervaren. Gebeurtenissen in hun leven lijken steeds meer uit de hand te lopen. Het lijkt alsof de wereld ten einde loopt, en vernietiging lijkt op handen, totdat ze de controle loslaten en zich openstellen voor acceptatie.

Soms, om de opening naar acceptatie te stimuleren, is er een schok die hen verplicht los te laten. De schok kan fysiek of emotioneel zijn. Wanneer het emotioneel en zeer sterk is, kan het worden ervaren als een zogenaamde 'mentale afbraak', waarbij de mentale cognitieve afbraak wordt verwerkt en de persoon zich onbeheerst voelt. Hoewel de traditionele behandeling kan zijn om het individu terug te brengen naar zijn "normale" percepties, is dit misschien niet het beste voor het individu in zijn evolutieproces.

Wat veel beter, sneller en gemakkelijker zou zijn, zou zijn om de persoon aan te moedigen om zijn aandacht te richten op nieuwe percepties die zich beter voelen, en dan zal dit spirituele proces worden ervaren als een doorbraak, in plaats van een instorting.

Nadien, als hij het leven vanuit een nieuw perspectief bekijkt, kan de persoon zich realiseren dat zijn moeilijkheden het gevolg waren van de mate waarin hij controle had behouden. Ze zullen zien dat ze op die manier hun eigen ongemak en hun eigen pijn hadden gecreëerd. Ze zullen zichzelf kunnen zien (zoals ze waren) met mededogen, en ze zullen niet langer de behoefte voelen om een ​​manier van zijn te verdedigen die niet voor hen werkte, en dat in feite niet meer bestaat.

Tijdens extreme voorbeelden van een moeilijke passage, kan het individu het gevoel hebben dat ze sterven. Hoewel het gevoel echt is, bestaat hier geen gevaar voor sterfte. Het is gewoon een proces dat in het bewustzijn gaande is. De persoon had zichzelf geïdentificeerd met een bepaalde manier van zijn, terwijl hij tegelijkertijd de dingen op een andere manier wilde zien. Om dingen op een nieuwe manier zin te geven, moeten ze natuurlijk niet langer op de oude manier kloppen. Het is de oude manier van zijn die sterft.

Verschuiving van perspectief van de oude realiteit naar de nieuwe

Als de persoon blijft vasthouden aan de oude visie en de oude personificatie, kunnen ze het proces ervaren dat gebeurt als een 'egodeath'. Dit zal waar zijn zolang ze het perspectief op het verleden behouden en wat er wordt losgelaten. Als de focus naar het heden wordt verschoven, met een oriëntatie op de toekomst, wordt de persoon zich bewust van de nieuwe manier van zijn die ontstaat en wordt hetzelfde proces ervaren als een wedergeboorte.

We kunnen het proces beschouwen als het verplaatsen van de ene realiteit naar de andere, of van de ene bubbel naar de andere. Als we ons deze voorstellen als zeepbellen die elkaar raken, kunnen we het membraan zien dat bestaat waar de twee bellen samenkomen, als het membraan waar we het over hebben gehad.

Uit de oude bubbel waren er bepaalde percepties waarmee de persoon zich heeft geïdentificeerd. Ze zouden kunnen zeggen: "Dit ben ik. Ik definieer mezelf met deze percepties, maar ik wil dat dingen op een andere manier kloppen. "

Met dit verlangen om te veranderen, beginnen ze de beweging van de ene bubbel naar de andere. Ze bereiken het membraan tussen de twee, waar dingen niet langer logisch zijn op de oude manier en nog niet logisch op de nieuwe manier. Gedurende die nauwe tijdsperiode, tijdens de doorgang door het energieveld weergegeven als het membraan tussen de twee bellen, kunnen hun waarnemingen die van chaos en verwarring zijn, totdat de binnenkomst in de nieuwe bel is begonnen.

Als het individu zijn waarnemingen naar het verleden oriënteert, naar de manier waarop dingen vroeger logisch waren, werkt het niet. De persoon die dit doet, wordt zich bewust van de dingen die hij moet loslaten. Het idee is dan ook om het proces te herkennen als een proces van passage, en de percepties te richten op de toekomst, de nieuwe bubbel.

Als dat gebeurt, presenteren zich nieuwe percepties en komen uit de nieuwe realiteit. Dingen beginnen zin te krijgen, maar op een andere manier dan voorheen. Terwijl de beweging in de nieuwe bubbel doorgaat, gaat het proces verder en kan het individu zichzelf definiëren in termen van zijn nieuwe waarnemingen, waarbij het proces als een wedergeboorte wordt ervaren. Iemand die dit proces moeilijk doormaakt, kan een gevoel van fysieke druk voelen tussen de zonnevlecht en het hart, op het niveau van het membraan, en het kan extreem zijn, maar tegelijkertijd gemakkelijk vrij te geven tijdens een genezing.

Het proces is veel zachter wanneer de persoon het aspect van vrijheid heeft geleefd, in plaats van controle, in het zonnevlechtchakra. De overgang van vrijheid naar acceptatie is een stuk eenvoudiger dan de overgang van controle naar acceptatie. Bij de overgang van vrijheid naar acceptatie is er niet zo'n extreem conflict in het bewustzijn tussen deze twee sets van percepties, het oude en het nieuwe. De percepties tijdens de beweging door het membraan zijn niet zo chaotisch, maar eerder ervaren als een zachte, logische evolutie.

Transformaties in het Planetaire Groepsbewustzijn

Deze processen van doorgang kunnen ook worden gezien in het planetaire groepsbewustzijn, dat bestaat uit de bevolking van menselijk bewustzijn op de planeet. Van dit groepsbewustzijn kan worden gezegd dat het chakra's heeft, net als elk ander bewustzijn, en kan ook worden gezegd dat door zijn evolutie gaan, net als elk ander bewustzijn.

Dit groepsbewustzijn besteedt ongeveer 2000 jaar in elk chakra en gebeurtenissen in de wereld kunnen het chakra weerspiegelen waarin het groepsbewustzijn zich bevindt. De afgelopen 2000 jaar hebben we in het Vissentijdperk geleefd, het tijdperk van de Solar Plexus Chakra of Gele Chakra. Evenementen in de wereld zijn gericht op macht en controle, waarbij afzonderlijke landen zich alleen bezighouden met hun eigen problemen en hun eigen belangen. Dit heeft tot oorlogen geleid die verder gingen dan wat eerder bestond. We hebben genoeg kracht ontwikkeld om onszelf te vernietigen, vele malen voorbij.

Toen het wezen bekend als Jezus 2000 jaar geleden op aarde rondliep, vertegenwoordigde hij het aspect van de Hartchakra, of Groene Chakra, dat destijds helemaal niet gebruikelijk was. Wat hij zag terwijl hij om zich heen keek, waren aanwijzingen voor gele Chakra-aandoeningen. (De gele chakra regelt onder andere de huid.) Lepra kwam voor, een huidaandoening waarbij het gezicht verslechtert. De symptomen, mensen die hun gezichten verbergen, impliceren schuld als de onderliggende manier om de fysieke conditie te creëren, en het is dan gemakkelijk om het verlangen van het wezen, Jezus, te begrijpen om de mensheid te bevrijden van deze zelfopgelegde en onnodige last .

The Age of Aquarius, The Age of the Heart Chakra

Nu zijn we binnengegaan wat sommigen het Aquariustijdperk noemen, het tijdperk van de Hartchakra, het Groene Chakra, en de omstandigheden om ons heen verplichten ons om onze aandacht te vestigen op de waarnemingen van Groene Chakra. We hebben bijvoorbeeld de ziekte AIDS gecreëerd als een toestand van onze tijd. Terwijl de medische gemeenschap blijft zoeken naar oplossingen op fysiek niveau voor deze aandoening, heeft de alternatieve gemeenschap enig succes gehad met het genezen van deze ziekte door de perceptie van liefde van het individu te veranderen.

Naties houden zich nu meer bezig met mondiaal bewustzijn en onze rol als mondiale gemeenschap. We zijn verplicht geworden om over nationale grenzen heen te kijken en de schokken van vroegere en huidige wreedheden motiveren ons om iets anders te doen dan wat we eerder hebben gedaan.

Er zijn nog steeds mensen die deze passage nog niet hebben gemaakt, en hun perceptie presenteert hen afbeeldingen van wereldwijde rampen, maar deze kunnen worden gezien als evenementen die zijn ontworpen om een ​​toenemend gevoel van wereldwijde gemeenschap te stimuleren, als het niet in een zachtere situatie gebeurt manier.

Deze percepties kunnen ook worden gezien als de natuurlijke effecten van het doorzien van het filter van de Gele Chakra en zullen natuurlijk plaatsmaken voor nieuwe percepties van wereldwijd bewustzijn en de noodzaak om elkaars behoeften te dienen om onze eigen behoeften te kunnen zijn. geserveerd, gezien vanuit het meer geëvolueerde beeld van de Groene Chakra.

Omdat dit allemaal op mondiaal niveau gebeurt, gebeurt het met steeds meer individuen binnen het groepsbewustzijn. Meer en meer individuen maken de overgang van het Gele Chakra naar het Groene Chakra. Hoe meer wezens die deze passage maken, hoe meer effect het in een sneller tempo heeft op de rest van het groepsbewustzijn, totdat de beweging voltooid is, en we kunnen effectief functioneren als een wereldwijde gemeenschap, waarvan de leden een manier hebben gevonden om harmonieus samen te leven. Dan zal de genezing voltooid zijn.

Op dat moment, misschien, als er inderdaad een grotere gemeenschap van wezens is, waarin de mensheid en het leven op planeet Aarde slechts een klein deel is, kunnen we door hen worden benaderd zonder ons bedreigd te voelen, en misschien kunnen we dan worden beschouwd als klaar voor actief lidmaatschap bij hen in die gemeenschap.

Alles kan genezen worden.

© 2003, 2019 door Martin Brofman. Alle rechten voorbehouden.
Uitgever: Findhorn Press, een impressie van
Inner Traditions Intl. www.innertraditions.com

Artikel Bron

Alles kan worden genezen: het lichaamsspiegelsysteem van genezing met chakra's
van Martin Brofman

Anything Can Healed: The Body Mirror System of Healing with Chakras van Martin BrofmanEen nieuwe editie van de klassieke praktische handleiding voor het gebruik van het chakra-systeem als een interface tussen lichaam en geest voor effectieve energetische genezing. Deze klassieke helingsgids, die diep ingaat op de meerlagige elementen van het genezingsproces, inclusief transformatie, dient als een praktische inleiding tot energieheling, evenals een tutorial en naslagwerk voor een genezer. (Ook beschikbaar als e-tekstboek en als audioboek.)

klik om te bestellen op Amazon


Meer boeken van deze auteur

Over de auteur

Martin Brofman, Ph.D.Martin Brofman, Ph.D. (1940-2014), een voormalige computerexpert van Wall Street, was een gerenommeerd genezer en oprichter van de Brofman Foundation for the Advancement of Healing. Hij ontwikkelde een speciale genezingsmethode, het Body Mirror System, nadat hij zichzelf had genezen van een ernstige terminale ziekte in 1975. Hij heeft in de praktijk veel mensen over zijn meer dan 30-jaren geholpen. Martin had gezegd dat hij niet zou leven om 74 jaar oud te zijn. In 2014, drie maanden voor zijn vierenzeventigste verjaardag, was hij weg ... Sinds 2014, zijn vrouw, Annick Brofman, blijft de erfenis van zijn werk binnen de Brofman Foundation in Genève, Zwitserland.

Video / presentatie met Martin Brofman: The Essentiality of Love

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf-nieuwsbrief: september 20, 2020
by InnerSelf Staff
Het thema van de nieuwsbrief deze week kan worden samengevat als "u kunt het" of meer specifiek "wij kunnen het!". Dit is een andere manier om te zeggen "u / wij hebben de macht om iets te veranderen". Het beeld van ...
Wat voor mij werkt: "I Can Do It!"
by Marie T. Russell, InnerSelf
De reden dat ik deel "wat voor mij werkt" is dat het ook voor jou kan werken. Als het niet precies de manier is waarop ik het doe, aangezien we allemaal uniek zijn, kan een afwijking van de houding of methode heel goed iets zijn ...
InnerSelf-nieuwsbrief: september 6, 2020
by InnerSelf Staff
We zien het leven door de lenzen van onze waarneming. Stephen R. Covey schreef: "We zien de wereld, niet zoals ze is, maar zoals we zijn - of zoals we geconditioneerd zijn om haar te zien." Dus deze week bekijken we enkele ...
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 30, 2020
by InnerSelf Staff
De wegen die we tegenwoordig reizen zijn zo oud als de tijd, maar zijn nieuw voor ons. De ervaringen die we hebben zijn zo oud als de tijd, maar ze zijn ook nieuw voor ons. Hetzelfde geldt voor de ...
Als de waarheid zo vreselijk is dat het pijn doet, onderneem dan actie
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Te midden van alle verschrikkingen die tegenwoordig plaatsvinden, word ik geïnspireerd door de stralen van hoop die erdoorheen schijnen. Gewone mensen komen op voor wat goed is (en tegen wat fout is). Honkbalspelers, ...