Duidelijke intentie + zegen = pure spirituele dynamiet

duidelijke intentie + zegen = puur spiritueel dynamiet
We gebruiken allemaal de hele dag de intentie en zouden niet kunnen bestaan ​​zonder voortdurend intenties te vormen. Maar tussen "ik ben van plan om deze film vanavond te gaan zien" en Gandhi's intentie om zijn land te bevrijden van koloniale heerschappij met behulp van de kracht van geweldloosheid, is er een klein verschil!

Er is vandaag een nieuwe paradigmaverschuiving gaande in fysica en bewustzijn

10 27 een nieuwe paradigmaverschuiving is vandaag gaande
Er is vandaag een veelbesproken 'paradigmaverschuiving' aan de gang. Het brengt een tweevoudige revolutie teweeg - eigenlijk parallelle strengen van een radicale 'evolutie'. Eerst en vooral een evolutie in ons begrip van de fundamentele aard van de wereld.

“Moeten” staan ​​vrije wil in de weg

“Moeten” staan ​​vrije wil in de weg
Ik kan zien waar mijn oude kneuzingen me hebben leren overleven. Ik heb zoveel meer geleerd dan veerkracht en kracht. Geslagen worden door levensgebeurtenissen bood me kansen om een ​​staat van overgave te vinden die mijn ultieme wil opende, niet alleen voor welzijn, maar ook om het te leren.

Het verdriet, lijden en trauma oplossen door in liefde te stappen

Het verdriet, lijden en trauma oplossen door in liefde te stappen
We zijn ons bewust van zoveel leed in de wereld: oorlogen, terroristen, massale schietpartijen, ontheemden, Amerikaanse politie die onschuldigen vermoordt en mensen die op zoveel manieren gewond of gedood worden. Je hebt misschien zelf een trauma opgelopen. Het is genezend om een ​​manier te hebben om intern met dit verdriet te werken samen met de manieren waarop we worden opgeroepen om in de wereld te werken.

De geslachtsstereotypen in muziek veranderen

De geslachtsstereotypen in muziek veranderen
In 2019 zijn we zeker de dagen voorbij in de muziekklasse waar jongens naar drums en trombone worden geshutteld terwijl meisjes naar fluit en koor worden geduwd? Niet noodzakelijkerwijs.

Creëer een nieuw verhaal voor jezelf: word de held van je eigen leven

Bereid zijn om een ​​nieuw verhaal voor jezelf te creëren
Jezelf slachtoffer voelen is nooit een goede keuze als je geconfronteerd wordt met moeilijke omstandigheden. Zelfmedelijden, klagen en pessimisme dienen ons niet goed, maar brengen ons in een neerwaartse spiraal die ons ongeluk vergroot en de situatie verergert. Het is veel beter om hoopvol te zijn dat we hier doorheen kunnen komen ...

Waar te beginnen met het terugvorderen van ons geboorterecht? Het leven zien als een zoektocht naar een visie

Waar te beginnen met het terugvorderen van ons geboorterecht: het leven zien als een visioenzoektocht
Als een nationaliteit tot zijn wortels wordt gevolgd, zal er een op aarde gebaseerde samenleving zijn met een eigen vorm van sjamanistische genezing. Sjamanisme is een spiritueel genezende praktijk (niet te verwarren met religie) aan de basis van alle inheemse, op aarde gebaseerde samenlevingen. Kortom, het sjamanisme herstelt waar de natuurwetten zijn overtreden. De spirituele ziekte van 'zielsverlies' is een universeel sjamanistisch concept.

De vier uitgangspunten voor een genezen leven

Vier uitgangspunten voor een genezen leven
Er komt een moment waarop je moet beslissen of je een leven wilt dat door angst wordt gedreven of dat gebaseerd is op liefde en hoop. Het vestigen van dit uitgangspunt komt neer op het brengen van je genezing naar het volgende niveau. Onthoud dat elke winst incrementeel zal zijn. Je zult de negatieve stemmen sneller vangen; je sluit ze sneller af ...

Onderhoudende oneindige mogelijkheid voor een betere toekomst

Onderhoudende oneindige mogelijkheid voor een betere toekomst
Sinds ik me kan herinneren, geloofde ik dat magie echt is. Zelfs als volwassene is mijn bovennatuurlijke gevoel van het 'buitengewone', na het voltooien van school en doordrenkt van 'realiteit' - zoals gedefinieerd door de wereldse wereld - eerder versterkt dan verminderd. Dit gevoel van magie heeft te maken met een intuïtief gevoel dat de hele schepping leeft - dat er een inwonend bewustzijn bestaat in alles wat we om ons heen zien. Misschien nog wezenlijker, echter ...

Separation Is An Illusion: we zitten er allemaal in samen

Separation Is An Illusion: we zitten er allemaal in samen
Ons brein creëert een perceptuele illusie van scheiding, die we meestal geloven. We zien onszelf als afzonderlijke individuen, en we verdelen de realiteit in dualiteiten: dit en dat, zelf en ander, wij en zij. Deze misvatting zorgt voor een gevoel van ontkoppeling. We kunnen uitkijken over een zee van mensen in een drukke stadsstraat of op een feestje en ons alleen voelen, geïsoleerd, alsof we onafhankelijk van anderen en zelfs van het leven bestaan.

Wacht je op iemand of iets?

Wacht je op iemand of iets?
Het patroon dat ik zowel in mezelf als in anderen om me heen heb herhaald, is het slapende schoonheid / kikkerprinscomplex. Het bestaat uit wachten op iets of iemand om ons te bevrijden uit welke situatie we ook zijn gekomen.

Puppy-zwangerschapsyndroom: The Witch Doctor's Secret

Puppy-zwangerschapsyndroom: The Witch Doctor's SecretDe dynamiek achter Puppy Pregnancy Syndrome illustreert wat Een cursus in wonderen beschrijft als "magie", het geloof dat materiële dingen buiten ons ons kunnen schaden of genezen. De Cursus staat er stellig op dat onze pijn en genezing meer een functie van onze gedachten zijn dan fysieke oorzaken.

De kracht van vrouwen: de wereld genezen met vrouwelijke energie

De kracht van vrouwen: de wereld genezen met vrouwelijke energie
De wereld zal in balans komen door de leiding van vrouwen. Het zal weer in balans komen, des te meer de vrouwelijke energieën mogen zijn, zonder censuur of beperking. Dit zal ook gebeuren als mannen het goddelijke vrouwelijke volledig leren begrijpen en deze kracht voor zichzelf terugwinnen.

Menselijke natuur hersteld - Een collectief doel of lot

Menselijke natuur hersteld - Een collectief doel of lot
Op een heuveltop op een herfstdag daagde een kruidendokter me uit om me te herinneren waar ik het geloof had dat ik slecht ben. Op een diep emotioneel niveau was ik, zoals velen van ons, al lang overtuigd van mijn inherente onwaardigheid. "Wie heeft je eerst verteld dat je slecht was?" zij vroeg. Ik kon niet antwoorden ...

Het fascinerende proces van het veranderen van kernovertuigingen

Het fascinerende proces van het veranderen van kernovertuigingenWe weten dat het universum enorm is, buiten ons vermogen om zwanger te worden. We kunnen zien hoe overvloedig de natuur is. Velen van ons geloven echter dat middelen schaars zijn en dat er niet genoeg is om rond te gaan. Dit geloof, net als alle andere, is op zich niet waar, maar wordt ...

Eindelijk ... Vrij zijn van het op angst gebaseerde ego

En als laatste ... Vrij zijn van het op angst gebaseerde EgoIk weet hoe het is om mijn leven te leiden in die weggelopen trein. Op een dag ben ik nerveus over een deadline. Dan voldoe ik aan de deadline, iedereen is blij met mijn werk en ik ben meteen bezorgd om geld. . . of een gesprek dat ik moet hebben. . . of honderd andere dingen die in de coulissen wachten om me constant in angst te houden.

De wereld herstellen: samenkomen om de duisternis te overwinnen

De wereld herstellen: samenkomen om de duisternis te overwinnenDe toekomst, met al zijn omwentelingen, lijkt misschien chaotisch en bedreigend, maar het ligt ook in onze handen. We creëren de toekomst - ieder van ons - in hoe we ons leven leiden en met de keuzes die we maken. Met hoop en inspiratie als katalysator kunnen we actie ondernemen om onze wereld te helpen herstellen, herstellen en transformeren.

Herkaderen waar we geweest zijn: ultieme waarheid of altijd evoluerende waarheid?

Wheels Within Wheels: Ultimate Truth or Ever-Evolving Truth?We staan ​​aan de rand van een opmerkelijk avontuur - het avontuur van de menselijke evolutie. We zijn hier misschien al eerder geweest, maar nooit in de opgenomen geschiedenis en vinden dit nooit echt leuk. Door eenvoudig te leven tijdens deze krachtige tijden, zijn we de uitverkorenen geworden om een ​​geheel nieuwe manier van zijn te beheersen.

Moeten we niet zo eenvoudig mogelijk leven?

Eckhart bespreekt spiritueel ontwaken als het betrekking heeft op twee aspecten van het leven: het verwerven van dingen en de activiteiten die we ondernemen.

Is dit de manier waarop het zou moeten zijn?

Is dit de manier waarop het zou moeten zijn?Wat is er mis met de realiteit? Een vriend is teleurgesteld in liefde. Hij vertelt me: "Het leek niet op de foto in mijn hoofd." De hoogspanningslijnen langs de met bomen bezaaide snelweg glijden tegen de lucht als een lege balk met bladmuziek. "Liefde," zegt hij, "is niet wat ik dacht dat het was."

Een makkelijke manier om te veranderen hoe je je voelt

Een makkelijke manier om te veranderen hoe je je voelt

Glimlachen kan je echt gelukkiger maken, rapporteren onderzoekers. De paper keek naar bijna 50 jaren van data testen of het stellen van gezichtsuitdrukkingen ertoe kan leiden dat mensen de emoties voelen die gerelateerd zijn aan die expressies.

Word een Master Reframer - Anders ziende negatieve dingen

Word een Master Reframer - Anders ziende negatieve dingenJe kunt negatieve situaties op hun kop zetten. Dit wil niet zeggen dat slechte of negatieve dingen niet gebeuren; eerder dat, als dat zo is, je kunt kijken naar wat je eraan kunt doen door de dingen anders te bekijken en op zoek te gaan naar alternatieve betekenissen.

Waar je aandacht op is, word je

Waar je aandacht op is, word jeToen onze drie kinderen bij ons woonden, hadden we elke avond een familiediner. Terwijl we aan het eten waren, vroegen we altijd: "Vertel ons iets goeds dat je vandaag is overkomen." We vertelden elkaar om de beurt iets goeds dat was gebeurd. We wilden dat onze kinderen eerst aandacht besteedden aan het goede in het leven.

Hoe de wereld werkt: drie fundamentele energieprincipes

Hoe de wereld werkt: drie fundamentele energieprincipesAlles is energie. Energie in zijn pure vorm is neutraal. Het is niet goed of slecht, goed of fout, positief of negatief. Wat energie een bepaalde kwaliteit geeft, is hoe we ermee omgaan en hoe we het gebruiken.

Freedom of Being: volg de oproep en durf te leven

Freedom of Being: volg de oproep en durf te levenViktor E. Frankl, in zijn boek Man's Search for Meaning, verhaalt zijn ervaringen in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij beweert dat hoewel hij een gevangene bleef, zijn innerlijke zelf altijd vrij zou zijn. Hij had altijd de vrijheid om te denken wat hij maar wilde denken; een vrijheid die niemand hem kon ontnemen.

Geef niet op wat u het beste wilt van wat u nu wilt

Geef niet op wat u het beste wilt van wat u nu wiltDe meest krachtige invloed op de menselijke geest is onze kernopvattingen over onze identiteit, wie we denken dat we zijn. Als je ervan overtuigd bent dat je lui bent of dat de wereld op zoek is naar jou, ongeacht hoe vaak je probeert om productiever te zijn of je veiliger voelt in deze wereld, zul je je inspanningen saboteren om aan te sluiten bij je kernopvatting.

De positieve kant van verwachtingen: het gedrag aanmoedigen dat we van anderen verlangen

De positieve kant van verwachtingen: het gedrag aanmoedigen dat we van anderen verlangen
Een self-fulfilling prophecy is een gedachte die ons doet handelen op een manier die de verwachte uitkomst teweegbrengt. Met andere woorden, omdat we verwachten dat iets zal gebeuren, handelen we op manieren die bewerkstelligen wat we verwachten, en die uitkomst lijkt op zijn beurt te bewijzen dat onze verwachting correct was.

Over zelftevredenheid: of u nu denkt of niet denkt dat u niet kunt ...

Over zelftevredenheid: of u nu denkt of niet denkt dat u niet kunt ...
Zelf-twijfelaars neigen complimenten te negeren en omarmen kritiek. Ze focussen - zelfs benadrukken - hun zwakheden, zodat anderen hun tekortkomingen zo duidelijk zien als ze doen. De slimme one-liner van Eleanor Roosevelt "Niemand kan je onbekwaam doen voelen zonder jouw toestemming" zegt het allemaal.

The Power of One: You Are Me and I Am You

The Power of One: You Are Me and I Am You
Een van de meest verbazingwekkende en mooie aspecten van internet is dat het de meest krachtige tool wordt die ooit wereldwijd wereldwijd ideeën verspreidt, inclusief een groeiend besef van één wereldbewustzijn en onze eenheid met al het leven. Beetje bij beetje helpt het ons om verder te gaan dan de oude, vermoeide dualistische visie van de wereld en om steeds breder en sneller het niet-dualistische bewustzijn te verspreiden ...

Een ontdekking van de geest-bakkend: de mystiek was goed

Een ontdekking van de geest-bakkend: de mystiek was goed
We leven in opwindende tijden omdat de wetenschap - meer specifiek de kwantumfysica - bewijst wat de mystici en metafysici door de geschiedenis heen lang geleden hebben verkondigd. We zijn bundels informatie en energie, leven in een kolkende zee van oneindige energie. We zijn in waarheid, schepselen van licht, zoals de mystici ons al lang hebben beschreven.

Creatieve visualisatie: verantwoordelijkheid nemen voor onszelf in het leven

visuele reactievermogenWe moeten verantwoordelijkheid nemen voor onszelf in het leven. Het is oneerlijk om de schuld te leggen voor wat er met ons gebeurt met onze ouders, onze partner of de omstandigheden van het leven. Of we nu wel of niet geloven dat creatieve visualisatie voor ons werkt, het feit is dat we het al gebruiken.

Hoe een perfect nieuw jaar te hebben

Hoe een perfect nieuw jaar te hebbenIk wens jou en ons allemaal een perfect nieuw jaar. Ja perfect! Misschien kan deze definitie van perfectie mijn wens voor jou verduidelijken: "Perfectie is in Gods ogen niet in staat om daden te kiezen die niet alleen in liefde zijn gebaseerd ..."

Ben je klaar om je over te geven in elk moment?

Ben je klaar om je over te geven in elk moment?Een van de krachtigste leringen is 'niet-gehechtheid'. Ongeacht op welke manier we ons nu in het leven keren, wordt ons gevraagd om los te laten wat we weten, om in het grote onbekende te kunnen stappen. Overgave en niet-gehechtheid werken hand in hand. Leven in niet gehecht zijn betekent zich overgeven op elk moment; om "los te laten en God te laten".

Zijn jouw gedachten jou gek?

Zijn jouw gedachten jou gek?Soms kunnen je gedachten je gek maken, waardoor helder denken wordt geblokkeerd en de responsflexibiliteit wordt belemmerd. Soms triggeren uw gedachten verdere gedachten, beoordelingen, oordelen en veroordelingen die uw veerkracht verminderen. Deze denkpatronen zijn manieren om realiteit te filteren die contraproductief kunnen zijn.

Hoe verbeelding kan helpen om angst en angst te overwinnen

Hoe verbeelding kan helpen om angst en angst te overwinnenBijna iedereen heeft iets waar ze bang voor zijn - misschien zijn het spinnen, besloten ruimtes of hoogtes. Wanneer we deze "bedreigingen" tegenkomen, kan ons hart beginnen te racen, of onze handen kunnen zweterig worden.

The Mechanic Of Thoughts: Like Attracts Like

The Mechanic Of Thoughts: Like Attracts LikeGedachten bestaan ​​niet alleen tussen onze oren met totale privacy. Ze zijn vrij openbaar. Onze gedachten bestaan ​​als kleine pakketjes energie, denkvormen genoemd. Gedachte vormen zijn echt. En ze bestaan ​​om de intentie van de denker uit te voeren.

Je natuurlijke verbeeldingskracht is de fundamentele creatieve energie van het universum.

Je natuurlijke verbeeldingskracht is de fundamentele creatieve energie van het universum.Verliezers visualiseren de strafpunten van falen. Winnaars visualiseren de voordelen van succes. Vandaag gaan we het hebben over creatieve visualisatie, dat wil zeggen, de techniek om je verbeeldingskracht te gebruiken om te creëren wat je wilt in je leven. Er is niets nieuws, vreemd of ongewoons aan creatieve visualisatie. Je gebruikt het al elke dag.

Verschuivingen uit het tijdperk van de angst in het Aquariustijdperk, het tijdperk van de liefde

Verschuivingen uit het tijdperk van de angst in het Aquariustijdperk, het tijdperk van de liefdeHerinneringen en reacties op het leven worden van generatie op generatie doorgegeven aan je genen. Beperkt denken, aangemoedigd en onderwezen aan uw voorouders, is ingeprent in de cellen van uw lichaam. Alles waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt, wordt vastgelegd en opgeslagen in je fysieke lichaam, en alleen omdat je niet bewust je ervaringen onthoudt, betekent dat niet dat de cellen van je lichaam vergeten.

Je Licht gebruiken om de duisternis op afstand te houden

Je Licht gebruiken om de duisternis op afstand te houden
Terwijl Beer zijn lied zong, begon de duisternis in het niets te krimpen en al snel was het zo snel verdwenen als het kwam. De Schepper stond voor Beer en zei: "Ik ben blij dat je het antwoord op de duisternis hebt gevonden. Ik ben altijd bij je geweest. Mijn energie stroomt door je kruin naar je hart en ontmoet de aardse energie die samensmelt om licht te creëren. Dit licht, gecombineerd met je stem, is als een tapijt dat is geweven als een bescherming tegen alle kwaad. '

Focussen op het goede in mensen: de kracht van lof en zegen

Focussen op het goede in mensen: de kracht van lof en zegenIn elke omgang met andere mensen maken we altijd bewust of onbewust keuzes over waar we bij stilstaan. We kunnen een bewuste keuze maken om ons te concentreren op het positieve in mensen of situaties, wat er ook gebeurt. Met andere woorden, we kunnen ervoor kiezen ons te concentreren op het opwindende potentieel van het moment en van de betrokken mensen.

Is moreel ongegrond zonder geloof?

Is moreel ongegrond zonder geloof?Je hebt waarschijnlijk nog nooit gehoord van William Kingdon Clifford. Hij is niet in het pantheon van grote filosofen - misschien omdat zijn leven op 33-leeftijd was afgekapt - maar ik kan niemand bedenken wiens ideeën relevanter zijn voor ons onderling verbonden, AI-gedreven, digitale tijdperk.

Wat zijn de kansen? Juiste plaats, juiste tijd, juiste doel

Wat zijn de kansen? Juiste plaats, juiste tijd, juiste doel
Geloof je dat het universum willekeurig werkt, of is er een hogere intelligentie die ontmoetingen, gebeurtenissen en een stroom van lotsbestemmingen orkestreert? Na het observeren van vele griezelige synchroniciteiten, ben ik er vast van overtuigd dat, ondanks het schijnbare lukken, een briljante en liefdevolle hand ons op het juiste moment naar onze juiste plaats leidt voor het juiste doel.

God komt niet: het zijn menselijke wezens die het lot van de mensheid bepalen

God komt niet: het zijn menselijke wezens die het lot van de mensheid bepalen
Hemel en hel bestaan ​​beide vandaag op deze planeet. Deze dag. Er is geen enkele dag in de toekomst waarin ons vrije agentschap om keuzes te maken die we willen, wordt opgesloten. Waar een oordeel zal worden uitgesproken en een eeuwige status die aan ons wordt toegewezen. We zullen geen hemel of helervaring worden "toegewezen". Wij, de mensen, bepalen het lot van de mensheid.

Negeer je je innerlijke wond via cynisme of spirituele bypass?

Zijn we onze innerlijke wond te negeren via cynisme of spirituele bypass?
Ik ben niet een of andere verlichte persoon die je probeert te begeleiden op een reis die hij al heeft voltooid. Dat is een oud model, dat deel uitmaakt van een soort spirituele hiërarchie gebaseerd op een lineaire opvatting van de evolutie van het bewustzijn. In de huidige transitie pioniert ieder van ons een uniek deel van het grondgebied van Reunion. In overeenstemming hiermee moet ik je mijn twijfel en conflict aanbieden, samen met mijn inzicht.

How To Stop Fearing Life en Live Beyond Fear

Hoe te leven zonder angst
Toen ik op een dag een vraag over de dood beantwoordde, kwamen de volgende woorden bij me: "Je bent niet bang voor de dood, je bent bang voor het leven." Terwijl ik nadacht over dat antwoord besefte ik hoe waar het was. Onze angst voor de dood is des te groter wanneer we het niet hebben durven leven.

'Newmories' maken van Painful or Traumatic Memories

'Newmories' maken van Painful or Traumatic Memories
We hebben allemaal traumatische herinneringen. Door de jaren heen kunnen we ons bewust worden hoe ze ons leven op negatieve manieren beïnvloeden. Hier is een techniek die je op jezelf kunt gebruiken om je persoonlijke geschiedenis te veranderen door herinneringen bewust te helen met nieuwe gedachten en verbeeldingskracht ...

Werken uw overtuigingen voor u of tegen u?

Werken uw overtuigingen voor u of tegen u?
Wat zijn overtuigingen eigenlijk? Geloofsovertuigingen zijn meningen, veronderstellingen, vooroordelen, oordelen, ideeën en attitudes waardoor alles wat je in het leven ervaart wordt gefilterd. Het zijn de lenzen waardoor we de wereld zien.

The Inner Life: New Eyes Through To The World

The Inner Life: New Eyes Through To The World
De echte rijkdommen liggen in het koninkrijk van binnen, maar toch leven veel mensen hun hele leven niet wetende hoe ze te vinden zijn. Het enige innerlijke leven dat ze kennen, bestaat bijna volledig uit hun emotionele en mentale betrokkenheid bij de wereld om hen heen ...

Gebruik van de kracht van het oneindigheidssymbool

Gebruik van de kracht van het oneindigheidssymbool
Waar gaat het oneindigheidsteken eigenlijk over? Er was een tijd dat kennis van de kracht van symbolen alleen voorbehouden was aan ingewijden en het werd in het geheim doorgegeven. Het oneindigheidsteken of lemniscaat is zo'n fascinerend symbool en produceert zijn kracht, ongeacht of we erin geloven of niet.

Hoe herinneringen ideeën vormen over ons heden en onze toekomst

Hoe herinneringen ideeën vormen over ons heden en onze toekomstHerinneringen aan gebeurtenissen in het verleden spelen een belangrijke rol in hoe onze hersenen modelleer wat er in het heden gebeurt en voorspellen wat er in de toekomst waarschijnlijk zal gebeuren, volgens een nieuwe studie.

Herschrijf je verhaal en maak een nieuwe kijk op JOU

Herschrijf je verhaal en maak een nieuwe kijk op JOU
Je kunt waarschijnlijk erkennen dat je in je verleden een duidelijk minder beeld van jezelf hebt gehad en jezelf hebt veroordeeld, aannames hebt gedaan over je waarde (of het gebrek daaraan), of jezelf hebt gezien door een donker filter van onzekerheid, cynisme of pijn. Je hebt ook ervaren repetitieve patronen van ...

De mensheid transformeren door heel te worden

de mensheid transformeren door heel te worden
Als we iets hebben geleerd, creëren we minder van wat we niet belonen en meer van wat we belonen. Het zou daarom geen verrassing moeten zijn dat de creatieve resultaten en capaciteiten van onze twee meest verwaarloosde centra - hart en geest - in de huidige maatschappij worden gemarginaliseerd.

Het Lam en de Leeuw: een mogelijkheid van vrede en liefde

The Lamb and the Lion: A Story of Peace and Love
Van verhalen die teruggaan tot mijn kindertijd, ik heb herinneringen aan het lam als de zwakke ... Degene die onschuldig volgde ... degene die beschut moest worden ... degene die opgepakt en gedragen moest worden naar zijn voeding en naar zijn schuilplaats. Ik herinner me dat ik een lam bij zijn geboorte zag, en zijn benen waren niet in staat om zijn gewicht te dragen. De leeuw aan de andere kant heeft ...

Pijn is een gegeven, maar lijden is optioneel

Pijn is een gegeven, maar lijden is optioneel
De meeste mensen die het Boeddhisme opzoeken, denken dat de praktijk hen in staat zal stellen hun pijn weg te nemen en hen blijvend gelukkig te maken. Maar de realiteit is dat alles wat de boeddhistische beoefening zal doen, ons helpt de vaardigheden te ontwikkelen om met deze voortdurende ontevredenheid om te gaan en onze pijn niet in lijden te veranderen.

The Big Game: wat is het belangrijkst voor u?

The Big Game: wat is het belangrijkst voor u?
Ik zag een man een t-shirt dragen met de tekst: "Honkbal is leven, al het andere is details." Net als deze kerel, kiest ieder van ons iets dat ons leven brengt, en al het andere wordt details. Ik moedig je aan om te blijven bij wat je leven brengt, en laat de details precies dat zijn.

Waarom we een theorie van bewustzijn moeten uitzoeken

Waarom we een theorie van bewustzijn moeten uitzoeken
Het begrijpen van de biologie achter bewustzijn (of zelfbewustzijn) wordt door sommigen beschouwd als de laatste grens van de wetenschap. En in het afgelopen decennium heeft een jonge gemeenschap van "bewustzijnswetenschappers" interessante informatie verzameld ...

Controle versus Vertrouwen: leren leven in de neutrale zone

Controle versus Vertrouwen: leren leven in de neutrale zone
Met alle technologie en moderne gemakken die we genieten, moet leven eenvoudiger en welvarender zijn voor iedereen. Toch is er voor velen een geleidelijke erosie van de kwaliteit van hun leven. De energieën die in het verleden de economische en religieuze systemen van de wereld hebben gesteund, evolueren en veranderen.

As Within, So Without: How To Be The Change

As Within, So Without: How To Be The Change
Tegenwoordig zijn miljoenen voorheen genadige, liefdevolle mensen ingeschreven in waanzin. Zij, of misschien wij, haten nu de president en woeden tegen een getuigd systeem. Eigengerechtigheid verandert niets aan de frequentie van onze persoonlijke energetische uitzendingen, of ze nu liefhebben of haatgevoelig zijn. We zien de reflectie als een escalerend 'terrorisme' van verschillende soorten. Zoals binnen, dus zonder.

Kunnen we ons perspectief van negatieve omstandigheden veranderen?

Kunnen we ons perspectief van negatieve omstandigheden veranderen?
Een negatieve toestand is alles wat je ervaart als een gebrek aan vreugdevolle ervaring voor jezelf. Een andere persoon kan die ervaring als vreugdevol ervaren en een absoluut positieve toestand. De omstandigheden zijn relatief, want in essentie is er geen realiteit, maar gewoon je perceptie ervan. Alles is relatief.

Wat kunnen we doen om de walvissen en de planeet te helpen?

Wat kunnen we doen om de walvissen en de planeet te helpen?
Veel mensen maken zich zorgen over de walvissen ... Goedhartige mensen voelen zich hulpeloos en vragen: "Is er iets dat we kunnen doen?" Toen ik de walvissen om hun leiding vroeg, gaven ze ons drie praktische dingen die we meteen kunnen beginnen te doen dat zal positieve gevolgen hebben, niet alleen voor hen, maar voor ons allemaal.

Waar is de heiligste plek op aarde?

Waar is de heiligste plek op aarde?
Het was een van die dagen dat de wereld moest eindigen. De planeten hadden de cruciale afstemming bereikt, de oude profetieën werden vervuld en paranormaal begaafden bevestigden dat dit het keerpunt zou zijn. Hordes mensen haastten zich naar veiligheid op spirituele krachtplaatsen over de hele wereld ...

Het is niet alleen verbeelding, het is perceptie

Het is niet alleen verbeelding, het is perceptie
Als je je kunt herinneren wanneer je een auto hebt leren kennen, zul je je herinneren hoe moeilijk het was om je op alles tegelijk te concentreren. Er was de besturing, het kijken in de achteruitkijkspiegel, het gaspedaal, de rem, de richtingaanwijzers, enz. Geleidelijk aan werd het allemaal bekend en vervolgens automatisch, totdat je gewoon kon genieten van het rijden. Dat wordt onbewuste competentie genoemd.

Het 'Mandela-effect' en de manier waarop uw geest tricks op u speelt

Het 'Mandela-effect' en de manier waarop uw geest tricks op u speelt
Ben je er ooit van overtuigd geweest dat iets een bepaalde manier is om te ontdekken dat je je het allemaal verkeerd hebt herinnerd? Als dat zo is, klinkt het alsof u het fenomeen dat bekend staat als het Mandela-effect heeft ervaren.

Je bewustzijn vergroten en ontdekken wie je bent

Je bewustzijn vergroten en ontdekken wie je bent
Een natuurlijke uitdrukking van wie je bent is leren, groeien, vergroten van je zelfbewustzijn en je perspectief. Uiteindelijk zul je je Goddelijkheid gaan realiseren, om te weten wie je werkelijk bent als de schepper van de goddelijke realiteit. Van nature ben je dat - het goddelijke in actie.

Waarom je niet wilt dat iemand de wereld redt

Waarom je niet wilt dat iemand de wereld redt
De gesprekken spelen meestal zoiets als: "iets iets en ze gaat de wereld redden "of"iets ietsdus nu gaat hij erop uit om de wereld te redden. "De uitdrukking" red de wereld "laat me graag gillen.

Je hebt problemen? En ... Wat is uw visie?

Je hebt problemen? En ... Wat is uw visie?
Merk op hoeveel tijd u besteedt aan zorgen maken over een probleem versus hoeveel tijd u besteedt aan het ontwikkelen van een visie voor de oplossing. Ik heb het over je innerlijke dialoog, de gedachten die constant stromen in dat gesprek dat je met jezelf hebt.

Hoe marketeers je naam gebruiken om aan jou te verkopen

Hoe marketeers je naam gebruiken om aan jou te verkopenVan pakketten van Tim Tams en potten van Vegemite tot luxe handtassen, de marketing van vandaag stempelt onze namen op de dingen die we kopen, en geeft ons de rol van unieke individuen.

Hoe we gemanipuleerd worden in triviale tot veelomvattende situaties

Hoe we gemanipuleerd worden door psychologie en reclameHoewel propaganda zo oud is als de beschaving zelf, heeft het een nieuwe kracht aangenomen met de alomtegenwoordige kracht van moderne technologie. Deze verbeterde vorm van manipulatie van de werkelijkheid wordt gebruikt om ons te beïnvloeden met betrekking tot de meest triviale tot de meest gewichtige situaties, en deze overtuigende technieken hebben verreikende gevolgen voor de menselijke conditie.

Opzettelijk gunstige veranderingen creëren voor onze wereld

Doorgaan met het opzettelijk creëren van een gunstige verandering voor onze wereldDe levensduur en het genie van het sjamanisme is dat het gedeeltelijk verborgen is in de methodologie. Als zodanig is het sjamanisme altijd metamorfoserend naarmate het evolueert als reactie op de huidige, altijd veranderende omstandigheden van de wereld (zoals het weer!).

Om je leven te genezen, pas je de wet van oorzaak en gevolg toe

Hoe de wet van oorzaak en gevolg onwrikbaar is in zijn uitdrukkingDoor de eeuwen heen hebben onze grote spirituele en filosofische meesters ons geleerd dat als er een bepaald effect is dat u wenst, er bepaalde oorzaken zijn die moeten worden geïnitieerd om dat verlangen te manifesteren. Als je een appelboom wilt, moet je een appelzaad planten.

Verhuizen naar onze toekomst met een aanhoudende inzet voor vrede

Verhuizen naar onze toekomst met een aanhoudende inzet voor vredeOnze voortdurende toewijding aan een tijdperk van vrede op aarde is essentieel om de goddelijke blauwdruk van de nieuwe aarde te laten activeren. Het is vitaal dat je begrijpt wat je hier bent om bij te dragen en hoe je dit moet doen.

De grenzen van onze standaard wereldvisie uitbreiden

De grenzen van onze standaard wereldvisie uitbreidenWanneer we geconfronteerd worden met iets dat ons verbijstert of verwart, neigen we ernaar ons gebrek aan begrip toe te schrijven aan het niet hebben van voldoende feiten of bewijs, of we verbannen het naar de schroothoop van het bovennatuurlijke. Dit zijn de wijzen van uitleg die voor ons beschikbaar zijn binnen de container van ons standaard wereldbeeld.

Wees dit, niet dat! Archetypen als hulpmiddelen voor transformatie

De kracht van archetypen: universele symbolen gebruiken om je gedrag te begrijpen en je onderbewustzijn opnieuw programmeren door Marie D. JonesOm innerlijke harmonie en balans niet te hebben, is door de wereld wandelen zonder een gevoel van gecentreerd, geaard en vredig te zijn. We voelen ons helemaal niet authentiek, maar ervaren eerder een soort mentale "duizeligheid" die ons in één richting trekt, zelfs wanneer we in een andere richting willen gaan. Als we steeds dichterbij kijken naar wat archetypen in ons leven doen, zien vaak deze onevenwichtigheden en beginnen te beseffen hoe ze het ons veel moeilijker hebben gemaakt.

Thinking Peace: hoe we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wereldvrede

Thinking Peace: hoe we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wereldvredeAls we de metafysische en spirituele leringen van de wereld bestuderen, of ze nu uit het oosten of het westen komen, zien we dat een van de fundamentele spirituele principes of 'natuurlijke wetten' is dat alle gebeurtenissen hun oorsprong vinden in het denken. Met andere woorden, het is niet mogelijk dat een gebeurtenis plaatsvindt in de uiterlijke wereld zonder dat er eerst een gedachte is. Het denken is de oorzakelijke factor.

Transformeer je leven door je huidige verhaal te onderzoeken en te veranderen

Transformeer je leven door je huidige verhaal te onderzoeken en te veranderenVelen van ons kijken terug en wensen dat we meer tijd hadden doorgebracht met doen wat we leuk vinden en minder tijd besteden aan wat we dachten dat we moesten doen. Je hebt misschien sterke ideeën over wat je zou willen veranderen in je leven. U kunt echter niet weten hoe u een beter script kunt schrijven voor uw persoonlijke verhaal ...

Hoe weet u dat wat u weet waar is?

Hoe weet u dat wat u weet waar is?Hoe weet je of je rationeel denkt? Epistemologie gaat over het begrijpen hoe we weten dat iets het geval is, of het nu om een ​​feit of een kwestie van waarde gaat ...

De gouden regel: liefde, licht en mededogen

De gouden regel: liefde, licht en mededogenStel je voor ... een wereld waarin je elke keer dat je pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, aan een ander wezen zou toebrengen, meteen dezelfde pijn zou voelen. Zo was de situatie in een sciencefictionverhaal getiteld Rule Golden ...

Hoe onze aannames te identificeren zonder oordeel

Onze aannames in vraag stellenAannames zijn gedachten in de geest die ons definiëren en ons beperken. Maar het vreemdste aan deze veronderstellingen is dat ze er niet eens zijn. Het zijn eigenlijk gewoon groepen gedachten, aan elkaar gekluisterd door onze veronderstelling dat ze waar zijn. En toch schijnen ze zoveel pijn en lijden te veroorzaken ...

Is de realiteit van een persoon iets zoals de realiteit van iedereen?

Is de realiteit van een persoon iets zoals de realiteit van iedereen?Het grappige aan de realiteit is dat je er alleen maar zo dichtbij kunt komen. Onze zintuigen vormen een interface tussen ons brein en het universum, een realiteitsinterface. Alles wat we ervaren en alles wat we zijn en ooit zullen zijn, is uiteindelijk afgeleid van sensorische input.

De toekomst: het is niet hier en het is nu niet

De toekomst: het is niet hier en het is nu nietWe besteden veel tijd aan het nadenken over de toekomst. We creëren idealistische dromen. "De juiste man / vrouw zal verschijnen, hij / zij zal mij perfect begrijpen." "Deze baan zal me volledig vervullen." Als gevolg hiervan ontwikkelen we onrealistische verwachtingen die ons verlaten ...

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}