Thinking Peace: hoe we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wereldvrede

Thinking Peace: hoe we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wereldvrede

Als we de metafysische en spirituele leringen van de wereld bestuderen, of ze nu uit het oosten of het westen komen, zien we dat een van de fundamentele spirituele principes of 'natuurlijke wetten' is dat alle gebeurtenissen hun oorsprong vinden in het denken. In de oude terminologie zeiden ze: "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten". Vertaald in moderne taal, zouden we zeggen: "Gedachten zijn oorzaak, uiterlijke gebeurtenissen zijn effect". Met andere woorden, het is niet mogelijk dat een gebeurtenis plaatsvindt in de uiterlijke wereld zonder dat er eerst een gedachte is. Het denken is de oorzakelijke factor.

De illusie van scheiding

Gebeurtenissen zoals oorlog, geweld en disharmonie, of dat nu op een persoonlijk of een collectief niveau is, moeten dus hun oorsprong vinden in gedachten van scheiding en apartheid. Je zou het de "wij en zij" gedachte kunnen noemen. Gedachten als deze, gedachten dat we afzonderlijke individuen zijn zonder verbinding met elkaar zijn niet in overeenstemming met de Aard van de Werkelijkheid, dat is dat alles en iedereen in feite Eén is. Wanneer mensen gedachten hebben aan afscheiding, leiden deze gedachten tot angst en haat - en manifesteren zich uiteindelijk in de buitenwereld als conflict, geweld en oorlog.

Als we het als ons uitgangspunt nemen dat we in werkelijkheid Eén zijn, dat we allemaal verbonden zijn, dan moeten we tot de conclusie komen dat deze negatieve gedachten niet alleen aanwezig kunnen zijn in de mensen die achter de terroristische aanslagen zitten. Ze moeten in feite ook aanwezig zijn in alle mensen die beïnvloed en beïnvloed zijn door hen in de buitenwereld. We moeten tot deze conclusie komen als we het uitgangspunt accepteren dat we allemaal één zijn en dat onze gedachten onze realiteit creëren. Zo zien we dat we allemaal - met onze dagelijkse gedachten en woorden - bijdragen aan het collectieve bewustzijn en aan de collectieve realiteit op de planeet Aarde.

Als ik dit zeg, bedoel ik natuurlijk niet dat de mensen die betrokken zijn bij de terroristische daden (zowel degenen die "verantwoordelijk" zijn, de slachtoffers en hun naaste relaties, en al de vele miljoenen mensen over de hele wereld die hebben nu het gevoel diep getroffen te zijn door deze gebeurtenissen) hebben bewust gedachten van scheiding, angst en rampspoed gekoesterd. Meestal zijn we ons niet bewust van het feit dat veel van onze meest elementaire gedachten over de aard van het leven gedachten zijn van afscheiding, angst en beperking.

De oplossing

Als we kunnen zien dat de oorzaak van deze gebeurtenissen onze gedachten is, kunnen we ook zien dat de oplossing, de remedie voor dit probleem, ook in onze gedachten is. Als we een betere wereld in de buitenwereld willen ervaren, moeten we eerst nadenken, bevestigen, zien en geloven in een betere wereld in ons innerlijk. We moeten onze onderlinge verbondenheid, onze eenheid herinneren en realiseren. Ook hier moeten we ons uitgangspunt onthouden: gedachten zijn oorzaak, uiterlijke gebeurtenissen zijn effect.

Zolang onze gedachten van scheiding, beperking of angst zijn, zullen we een uiterlijke wereld van disharmonie, armoede, dood en vernietiging blijven ervaren. Als we een wereld van vrede, harmonie, eenheid, liefde, voorspoed en geluk willen ervaren, moeten we onze focus veranderen en een dergelijke wereld zien en zich voorstellen. We moeten ons concentreren op het feit dat er in werkelijkheid maar één is. Eén God, Eén Kracht, die de God van alle menselijke wezens is, of deze "Hij / zij / het" Geest, De Godin, Jehova, Allah, Brahman of de Kracht wordt genoemd. We moeten ons concentreren op het feit dat er in werkelijkheid slechts Eén Mens is, Eén Ziel, geïndividualiseerd in alle 6 miljard mensen op Aarde, of deze mens nu een man of een vrouw is, blank of zwart, Christen of Moslim, Amerikaans of Arab. En we moeten deze Eén Kracht of Kracht zien werken in en door alle menselijke wezens op Aarde in Perfecte Harmonie en Liefde. Dit is wat de Wijzen eeuwig hebben verkondigd. Jezus, Mozes, Boeddha, Krishna - ze hebben allemaal deze leer over de aard van de werkelijkheid doorgegeven.

Het lijkt misschien dat het veranderen van je gedachten en het focussen op eenheid en liefde weinig zin heeft als de gedachten van de meeste andere mensen gericht zijn op afscheiding en angst. Maar onthoud dit: op het fysieke vlak kan het lijken alsof we allemaal afzonderlijke individuen zijn. Maar op het innerlijke, onzichtbare bewustzijnsvlak zijn we allemaal Eén. In werkelijkheid is er slechts Eén Geest, God's of de Geest's Geest, waar we allemaal één mee zijn en constant gebruiken. Wat een mens denkt, zendt onzichtbare golven de wereld in en beïnvloedt het hele collectieve bewustzijn. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat als 1% van de aardse bevolking verandert of zijn bewustzijn verhoogt, het een kritische massa zal creëren die het hele collectieve bewustzijn zal verheffen.


Haal het laatste uit InnerSelf


De honderdste aap

Je kunt je afvragen hoe de wetenschap iets kan bewijzen dat zich afspeelt op het onzichtbare bewustzijnsvlak. Maar dit kan worden gedaan door te observeren wat er in de buitenwereld gebeurt. In mijn boeken "Starbrow"En"Starwarrior", Beschrijf ik een zeer interessant wetenschappelijk experiment genaamd" The Hundredth Monkey Phenomenon " (zie voetnoot). Enkele jaren geleden voerden sommige wetenschappers een experiment uit met verschillende kleine Japanse eilanden. De enige bewoners van deze eilanden waren apen. En het dieet van deze apen bestond onder andere uit zoete aardappelen, die de apen uit de grond groeven en aten. De wetenschappers die het experiment uitvoerden, ontdekten dat een van de apen op een van de eilanden had geleerd hoe de aardappelen schoongemaakt en gewassen moesten worden voordat hij ze at. Het duurde niet lang voordat steeds meer van de apen op dat eiland leerden hoe ze hun aardappelen moesten schoonmaken en schrobben voordat ze ze aten. Maar wat echt interessant was, was dat een korte tijd nadat ongeveer 100-apen op dit eerste eiland dit leerden, de apen op alle naburige eilanden ook begonnen met het schoonmaken en schrobben van hun aardappelen voordat ze ze aten - zonder fysiek contact te hebben met de apen. op het eerste eiland.

Hoe zou dit kunnen gebeuren? Het kan gebeuren omdat bewustzijn een niet-lokaal fenomeen is in ruimte en tijd en omdat we op dit innerlijke niveau van bewustzijn allemaal met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat wanneer een persoon opstaat en zijn of haar bewustzijn verandert, het hele collectieve bewustzijn wordt verhoogd en veranderd, zonder enige vorm van fysiek contact. Dit verklaart waarom de apen op de andere eilanden plotseling leerden hoe ze hun aardappelen moesten wassen en schrobben zonder contact met de andere apen. Omdat de 100-apen op het eerste eiland hun bewustzijn veranderden en uitbreidden, had dit een onmiddellijk effect op het gehele collectieve apenbewustzijn - zonder fysiek contact tussen de apen.

Hetzelfde geldt voor de mens. Met andere woorden, wanneer een individu verandert en zijn / haar bewustzijn verhoogt, beïnvloedt het de rest van het collectieve bewustzijn zonder enige vorm van lichamelijk contact. Dit betekent dat jij en ik, wie we ook zijn - waar we ook zijn - door ons bewustzijn te veranderen en ons te concentreren op eenheid, eenheid en liefde, kunnen bijdragen aan het creëren van een kritische massa die het hele collectieve bewustzijn van de mensheid zal verheffen en zo vrede en harmonie zal creëren op Aarde.

Een eenvoudige techniek

In mijn boeken beschrijf ik een eenvoudige techniek die je kunt gebruiken om je eigen bewustzijn en het hele collectieve bewustzijn op te heffen. De techniek houdt in dat je je aandacht richt op de Aard van Werkelijkheid - of je deze realiteit God, Godin, de Kracht, je Hogere Zelf, Geest - of een andere naam noemt. Na een verblijf in de Aard van de Werkelijkheid, is de volgende stap het visualiseren en bevestigen van een positieve Nieuwe Visie voor de wereld. Een nieuwe visie van eenheid, vrede en liefde op aarde. Dit is de bevestiging die ik voorstel:

In het begin: vrede
Hier en nu: vrede
Aan het einde van het einde: vrede
Hier, daar, overal: vrede

Van Alpha tot Omega: vrede
In de hemel, op aarde: vrede
In de grootste, in het kleinste: vrede
In vuur, in water, op aarde, in de lucht: vrede

In mij, in jou, in iedereen: vrede
Boven mij, onder mij, om mij heen: vrede
In mij, door mij, van mij: vrede
In mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn acties: vrede

Vrede is alles,
Alle leven, alle intelligentie, alle liefde.

Vrede is de enige echte realiteit.
En zo is het!

Dit kan worden voorgelezen, of onthouden en stil worden gezegd. Het kan ook hardop worden voorgelezen in een groep, misschien met één persoon die één regel tegelijk spreekt en de rest van de groep die elke regel herhaalt - en met enkele ogenblikken aan het einde pauzeren zodat iedereen kan stilstaan ​​bij de betekenis van deze krachtige formule.

Hemel op Aarde

Kijk vervolgens in je geestesoog, deze Ene Kracht en Aanwezigheid die in en door heel de Aarde en de hele mensheid werkt ... zie Het over de oceanen en de bergen vegen ... wassen over de continenten en de landen ... vegen naar de steden en de steden ... naar de gebouwen en de wolkenkrabbers en de sloppenwijken ... naar de buitenwijken en de vluchtelingenkampen ... naar de herenhuizen en paleizen ... naar de ziekenhuizen en de gevangenissen ... naar de overheidsgebouwen en de scholen ... binnen door elk raam en elke deur ... in het hart van elke man, vrouw en kind op aarde ... Zie deze ene kracht en aanwezigheid werken in en door alle mensen ... in presidenten en politici, in fabrieksarbeiders en boeren ... in zakenmensen en filmsterren, in straatkinderen en bendeleden ... in moeders en vaders, in zussen en broers ... in jong en oud ... zie iedereen gezond en sterk ... rijk en welvarend ... leven in harmonie met de natuur en de aarde ... gelukkig, liefdevol en ge nerous ...

Zie dit allemaal in je geestesoog ... De nieuwe visie ... alle mensen, alle rassen, alle naties, alle religies ... allemaal verenigd in de Force ... All One with the Force ... One Glorious Garden of Goodness ... One Heavenly Hymn of Harmony ... One Bliss of Blessing of Beauty ... One Law of Life and Love ... One Wonderful Wealth of Wisdom ... One Rainbow River of Riches ... One Celestial Song of Sweetness ... Een perfecte en diepgaande vrede ... Een levend, liefdevol, lachend leven ... op de prachtige magische moeder aarde ... ons hemelse huis in het universum ... en weet in je hart dat ... de hemel aan is Nu de aarde ...

Het is belangrijk om dit elke dag te doen, maar je hoeft er niet lang over te doen. 5-10 minuten is genoeg. Het allerbelangrijkste is om je bewustzijn en focus opnieuw te laten terugkeren naar deze Nieuwe Visie van Eenzijn. Het andere belangrijke is om elke dag te denken en te handelen op basis van deze nieuwe visie. Laten we samenwerken om een ​​kritische massa voor wereldvrede te creëren!

Voetnoot: voor verdere studie van "The Hundredth Monkey Phenomenon", zie de boeken "Lifetide"Door Lyall Watson en"De honderdste aap"Door Ken Keyes Jr.

© 2017 door Tim Ray. Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van de auteur.

Artikel door de auteur van:

Starbrow - Een spiritueel avontuur
door Tim Ray.

Starbrow - Een spiritueel avontuur van Tim Ray.Starbrow is een spannend avonturenverhaal dat vitale inzichten biedt in de aard van bewustzijn en geest. Sluit je aan bij Starbrow en zijn vrienden op hun verbijsterende missie - door ruimte, tijd en dimensies - van de straten van Kopenhagen tot de dramatische climax bovenop Glastonbury Tor in Engeland! Een goed garen dat leuk, opwindend, ontroerend, verrassend en verhelderend is.

Voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen

Over de auteur

Tim Ray, auteur van "101 Relatie Mythen: hoe ze te stoppen van Sabotaging Your Happiness"Tim Ray is de auteur van de "Starbrow" -serie, die tot nu toe bestaat uit "Starbrow - Een spiritueel avontuur "en het vervolg"Starwarrior - Een spirituele thriller ". Tim is ook de auteur van het humoristische en tot nadenken stemmende boek "mythebuster" "101 Relatie-mythen - Hoe ze te stoppen van het Saboteren van je geluk"evenals co-auteur met Barbara Berger van"The Awakening Human Being - A Guide to the Power of Mind"Zijn website is www.beamteam.com

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}