The Three Seeds: From Separation to Reunion

The Three Seeds: From Separation to Reunion

Populaire belangstelling voor autochtone spiritualiteit kan worden bekritiseerd als de ultieme vorm van culturele moord, waarbij de verhalen, rituelen en heilige overtuigingen van een cultuur worden gecoöpteerd en ontkracht. Maar het komt ook voort uit de erkenning dat de inheemsen belangrijke kennis overbrengen die verloren is gegaan, kennis die wij van het Westen eindelijk kunnen horen als onze eigen rituelen, mythen en instituties uiteenvallen.

Einstein zei op beroemde wijze dat onze problemen niet kunnen worden opgelost op hetzelfde niveau van denken dat hen heeft gecreëerd. Klopt, maar hoe kunnen we op een ander niveau denken? Hoe kunnen we onderscheiden wat echt anders is dan wat we onszelf vertellen dat het anders is, maar is het echt oude wijn in een nieuwe huid? Zonder de infusie van manieren van weten en zijn die extern zijn aan ons verhaal, zullen we er voor altijd in verdwalen, dezelfde oude componenten opnieuw schikken.

Gelukkig hebben we, tijdens onze reis van de Scheiding, drie zaden van Reünie met ons mee gesmokkeld, drie leidingen voor de influx van wijsheid uit een eens en toekomstig tijdperk. Nou ja, er kunnen er meer dan drie zijn! Maar hier is hoe ik het verhaal vertel:

The Three Seeds

Eens, begon de stam van de mensheid aan een lange reis genaamd Scheiding. Het was geen blunder, omdat sommigen, die de verwoestingen op de planeet zagen, misschien denken; noch was het een val, noch een uiting van een aangeboren kwaad dat eigen is aan de menselijke soort. Het was een reis met een doel: om de uitersten van de Scheiding te ervaren, om de geschenken te ontwikkelen die in reactie daarop komen, en om alles te integreren in een nieuw Tijdperk van Réunion.

Maar we wisten vanaf het begin dat er gevaar was op deze reis: dat we verloren zouden kunnen raken in Afscheiding en nooit meer terug zouden komen. We zouden zo vervreemd van de natuur kunnen worden dat we de basis van het leven zouden vernietigen; we zouden zo van elkaar gescheiden kunnen raken dat onze arme ego's, naakt en doodsbang, niet meer in staat zouden zijn om weer deel uit te maken van de gemeenschap van al het zijn. Met andere woorden, we voorzagen de crisis waar we vandaag voor staan.

Dat is de reden waarom we duizenden jaren geleden drie zaden hebben geplant die zouden ontkiemen op het moment dat onze reis van afscheiding het uiterste bereikte. Drie zaden, drie transmissies van het verleden naar de toekomst, drie manieren om de waarheid van de wereld, het zelf en hoe menselijk te zijn te behouden en over te dragen.

Stel je voor dat je dertigduizend jaar geleden leefde en een visioen had van alles wat zou komen: symbolische taal, naamgeving en etikettering van de wereld; landbouw, domesticatie van de wildernis, heerschappij over andere soorten en het land; de Machine, beheersing van natuurlijke krachten; het vergeten van hoe mooi en perfect de wereld is; de verstuiving van de maatschappij; een wereld waar mensen zelfs bang zijn om te drinken van de beken en rivieren, waar we onder vreemden leven en de mensen naast de deur niet kennen, waar we over de planeet doden met een druk op de knop, waar de zeeën zwart worden en de lucht verbrandt onze longen, waar we zo kapot zijn dat we niet meer durven herinneren dat het niet zo hoort te zijn.


Haal het laatste uit InnerSelf


Stel je voor dat je het allemaal zag aankomen. Hoe zou je mensen daar dertigduizend jaar helpen? Hoe zou je informatie, kennis, hulp over zo'n enorme golf van tijd sturen? Misschien is dit echt gebeurd. Dus kwamen we met de drie zaden.

The First Seed: The Wisdom Lineages

Het eerste zaadje was de wijsheidslinie: transmissielijnen die duizenden jaren oud zijn en die essentiële kennis hebben bewaard en beschermd. Van adept tot discipel, in elk deel van de wereld hebben verschillende wijsheidstradities leringen in het geheim doorgegeven.

Wijsheidshouders, soefi's, zenmeesters, kabbalisten, taoïstische tovenaars, christelijke mystici, hindoe-swami's en vele anderen, die zich schuil hielden in elke religie, hielden de kennis veilig tot de tijd dat de wereld er klaar voor was om het terug te eisen. Die tijd is nu en ze hebben hun werk goed gedaan. Veel spirituele leiders, zelfs de Dalai Lama, zeggen dat de tijd van geheimen voorbij is.

Toen we nog steeds niet het territorium van de Scheiding bedekten, toen we nog steeds streefden naar het verruimen van onze verovering van de natuur, toen het verhaal van de opkomst van de mensheid nog niet voltooid was, waren we nog niet klaar om te horen over eenheid, verbondenheid, onderlinge afhankelijkheid, interzijn. We dachten dat het antwoord meer controle, meer technologie, meer logica, een beter ontwikkelde samenleving van rationele ethiek, meer controle over materie, aard en menselijke aard was. Maar nu falen de oude paradigma's en heeft het menselijke bewustzijn een mate van ontvankelijkheid bereikt dat dit zaad zich over de aarde kan verspreiden. Het is vrijgegeven en het groeit massaal binnen in ons.

The Second Seed: The Sacred Stories

Het tweede zaadje was de heilige verhalen: mythes, legendes, sprookjes, folklore en de eeuwige thema's die door de geschiedenis heen in verschillende gedaanten blijven verschijnen. Ze zijn altijd bij ons geweest, dus hoe ver we ook zijn afgedwaald in het Labyrint van Afscheiding, we hebben altijd een reddingslijn gehad, hoe zwak en verwarrend ook, voor de waarheid. De verhalen koesteren die kleine vonk van herinnering in ons die onze oorsprong en onze bestemming kent.

De Ouden, wetende dat de waarheid zou worden gecoöpteerd en vervormd als ze in een expliciete vorm worden achtergelaten, codeerden het in verhalen. Wanneer we een van deze verhalen horen of lezen, zelfs als we de symboliek niet kunnen decoderen, worden we beïnvloed op een onbewust niveau. Mythen en sprookjes vertegenwoordigen een zeer geavanceerde psychische technologie. Elke generatie verhalenvertellers brengt zonder de bewuste bedoelingen de verborgen wijsheid over die zij, onbewust, heeft geleerd uit de verhalen die haar werden verteld.

Zonder rechtstreeks de paradigma's van scheiding en opstijging tegen te spreken, hebben onze mythen en verhalen gesmokkeld in een heel ander begrip van de werkelijkheid. Onder de dekmantel van 'Het is maar een verhaal', brengen ze een emotionele, poëtische en spirituele waarheid over die in tegenspraak is met lineaire logica, reductionisme, determinisme en objectiviteit.

Ik heb het hier niet over moralistische verhalen. De meeste van die dragen weinig waarheid. Om het tweede zaad door te geven, moeten we ons vernederen aan onze verhalen, en niet proberen ze te gebruiken voor onze eigen moralistische doeleinden. Ze zijn gemaakt door wezens die veel wijzer zijn dan onze moderne ikken.

Als u verhalen vertelt of verzendt, wees dan zeer respectvol ten opzichte van hun oorspronkelijke vorm en verander ze niet tenzij u een poëtische opwelling voelt. Besteed aandacht aan welke kinderliteratuur het gevoel heeft van een waargebeurd verhaal. Meest recente kinderliteratuur niet. Je kunt een waargebeurd verhaal herkennen aan de manier waarop de beelden in je geest blijven hangen. Het drukt zichzelf op de psyche. Je krijgt het gevoel dat er naast de plot iets anders is overgebracht, iets onzichtbaars.

Meestal dragen dergelijke verhalen een rijke symboliek, vaak zelfs onbekend voor hun auteurs. Een vergelijking van twee twintigste-eeuwse kinderboeken illustreert mijn punt: vergelijk een Berenstain Bears-verhaal met How the Grinch Stole Christmas! Alleen de laatste heeft een psychische uithoudingsvermogen, onthult de geest van een waargebeurd verhaal en is rijk aan archetypische symboliek.

The Third Seed: The Indigenous Tribes

Het derde zaadje waren de inheemse stammen, de mensen die op een bepaald moment opteerden uit de reis van scheiding. Stel je voor dat aan het begin van de reis de Raad van de Mensheid bijeenkwam en dat bepaalde leden vrijwillig aanboden om op afgelegen locaties te verblijven en af ​​te scheiden, wat inhield dat ze weigerden een vijandige, controlerende relatie met de natuur aan te gaan en daarom het proces dat leidt naar de ontwikkeling van geavanceerde technologie. Het betekende ook dat wanneer ze werden ontdekt door de mensen die diep in de Scheiding waren gegaan, ze het meest afschuwelijke lijden zouden ontmoeten. Dat was onvermijdelijk.

Deze mensen van het derde zaadje hebben hun missie vandaag bijna voltooid. Hun missie was simpelweg lang genoeg overleven om levende voorbeelden van hoe menselijk te zijn te bieden. Elke stam droeg een ander stuk, soms veel stukken, van deze kennis.

Velen van hen laten ons zien hoe we het land, de dieren en planten kunnen zien en ermee omgaan. Anderen laten ons zien hoe je met dromen en het ongeziene werkt. Sommigen hebben natuurlijke manieren bewaard om kinderen groot te brengen, die zich nu door dergelijke boeken verspreiden Het Continuum Concept.

Sommigen laten ons zien hoe we zonder woorden kunnen communiceren - stammen zoals de Hadza en de Pirahã communiceren meestal in liedjes. Sommigen laten ons zien hoe we ons kunnen bevrijden van de mentaliteit van lineaire tijd. Allemaal voorbeelden van een manier van zijn die we intuïtief herkennen en ernaar verlangen. Ze roeren een herinnering in onze harten en wekken onze wens om terug te keren.

***

In een gesprek vertelde de Lakota Aloysius wezelbeer me dat hij zijn grootvader eens vroeg: "Opa, de blanke man vernietigt alles, moeten we hem niet proberen te stoppen?" Zijn grootvader antwoordde: "Nee, het is niet nodig . We zullen stand-by zijn. Hij zal zichzelf te slim af zijn. '

De grootvader herkende in dit antwoord twee dingen: (1) dat Separation de kiem legt voor zijn eigen ondergang, en (2) dat de rol van zijn mensen is om zichzelf te zijn. Maar ik denk niet dat dit een houding van ongevoeligheid is die de Witte Man aan zijn rechtvaardige woestijnen overlaat; het is een houding van compassie en hulp die begrijpt hoe enorm belangrijk het is om gewoon te zijn wie ze zijn. Ze houden iets levend dat de planeet en de gemeenschap van alles nodig hebben.

Op dezelfde manier is de fascinatie van onze cultuur voor alle inheemse dingen niet alleen de nieuwste vorm van cultureel imperialisme en uitbuiting. Toegegeven, de laatste fase van culturele overheersing zou zijn om Native ways in een merk, een marketingimago te veranderen. En er zijn zeker mensen in mijn cultuur die, afgezonderd van de gemeenschap en van een echte identiteit, inheemse pseudo-identiteiten aannemen en trots zijn op hun connecties met inheemse cultuur, spiritualiteit, mensen, enzovoort. Daaronder echter, erkennen we dat de overlevende Eerste Volkeren iets belangrijks hebben om ons te leren.

We voelen ons aangetrokken tot hun geschenk, tot het zaad dat ze bewaard hebben tot de huidige tijd. Om dit zaad te ontvangen, is het niet nodig om deel te nemen aan hun rituelen, een dierennaam te nemen, of een inheemse voorouder te claimen, maar alleen om nederig te zien wat ze bewaard hebben, zodat het geheugen kan ontwaken.

Tot voor kort was dit zien onmogelijk voor ons, gemaskeerd door ons complex van culturele superioriteit, onze arrogantie, ons kennelijke succes in het beheersen van het universum. Nu convergerende ecologische en sociale crises het faillissement van onze wegen onthullen, hebben we de ogen om de wegen van anderen te zien.

Herdrukt met toestemming van Hoofdstuk 16:
The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible.

Artikel Bron

The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible
door Charles Eisenstein

The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible van Charles EisensteinIn een tijd van sociale en ecologische crisis, wat kunnen we als individuen doen om de wereld een betere plek te maken? Dit inspirerende en tot nadenken stemmende boek dient als een krachtig tegengif tegen het cynisme, de frustratie, verlamming en overweldiging die zo velen van ons voelen en vervangt het door een aardende herinnering aan wat waar is: we zijn allemaal verbonden en onze kleine, persoonlijke keuzes beer onvermoede transformationele kracht. Door dit principe van onderlinge verbondenheid - de zogenaamde interbeing volledig omarmen en te beoefenen - worden we effectievere agents van verandering en hebben we een sterkere positieve invloed op de wereld.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Over de auteur

Charles EisensteinCharles Eisenstein is een spreker en schrijver die zich richt op thema's als beschaving, bewustzijn, geld en menselijke culturele evolutie. Zijn virale korte films en essays online hebben hem gevestigd als een genre-tartende sociale filosoof en tegenculturele intellectueel. Charles studeerde af aan de Yale University in 1989 met een diploma in wiskunde en filosofie en bracht de volgende tien jaar door als vertaler Chinees-Engels. Hij is de auteur van verschillende boeken, waaronder Heilige economie en te Ascent of Humanity. Bezoek zijn website op charleseisenstein.net

Video met Charles: The Story of Interbeing

Boeken van deze auteur

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = "1583945350"; maxresults = 1}

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = "0977622215"; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...