Indigo's: op weg naar zelfliefde en het verleden trauma verlaten

Indigo's: op weg naar zelfliefde en het verleden trauma verlaten

Opmerking van de redacteur: hoewel dit artikel is gericht aan Indigo's en hun ouders, is de informatie ook van toepassing op anderen.

Indigo-kinderen zijn vaak perfectionisten, en ze kunnen heel moeilijk voor zichzelf zijn. Ze sloegen zichzelf voor elke waargenomen overtreding. Een van de redenen waarom ze agressief defensief worden als je ze uitscheldt, is dat ze zich er al pijnlijk van bewust zijn dat ze een fout hebben gemaakt.

Hoewel Indigo's soms gek kunnen worden, is het belangrijk om te temperen hoe je je woede tegenover hen uitdrukt. Begin met hen te complimenteren over wat ze hebben gedaan voordat je hen vertelt wat ze verkeerd hebben gedaan. Vergeet nooit waarom, en geef ze redenen voor uw verzoeken.

Help uw kinderen begrijpen dat iedereen fouten maakt. Zoals Een cursus in wonderen zegt: "Fouten vereisen correctie, geen straf." Indigo-kinderen voelen zich zo vaak beschaamd vanwege hun unieke eigenschappen en omdat hen is verteld dat ze 'ongeordend' zijn. Hun onhandige sociale vaardigheden kunnen ertoe leiden dat Indigo's fouten maken in de omgang met hun vrienden.

Spirituele geneesmethoden

Hier zijn enkele spirituele geneesmethoden die je je Indigo-kinderen kunt leren gebruiken wanneer ze denken dat er een fout is gemaakt:

Het ongedaan maken.

Wanneer we een fout maken, hebben de effecten van die fout een rimpeleffect. Toen ik bijvoorbeeld in de lagere school zat, roddelde ik over een meisje. Al snel was de roddel verspreid over de hele school, en het meisje was begrijpelijkerwijs erg gekwetst en boos. Als een gevolg van die gebeurtenis, heb ik geleerd om geheimen te bewaren en te voorkomen dat ik roddel.

Dus, wij Indigo Kinderen kunnen waardevolle lessen leren van onze fouten, maar we kunnen deze lessen ook leren zonder te hoeven lijden. Een zeer effectieve methode om met fouten om te gaan, wordt 'Het ongedaan maken' genoemd. Deze methode voorkomt dat de rimpeleffecten van fouten zich naar voren verspreiden. Het helpt de energie terug te rollen zodat de tijd wordt uitgepakt en de energie van de oorspronkelijke fout ongedaan wordt gemaakt. Het ongedaan maken werkt, omdat tijd gelijktijdig is in plaats van lineair. Hier is hoe het te doen:


Haal het laatste uit InnerSelf


De volgende keer dat uw kinderen een fout maken, vraagt ​​u hen het volgende te zeggen:

"Lieve God, ik erken dat ik een fout heb gemaakt en ik vraag dat alle effecten van die fout in alle richtingen ongedaan worden gemaakt, voor alle betrokkenen." Bedankt. "

Vraag je kinderen stil te zitten, diep te ademen, terwijl het ongedaan maken plaatsvindt. Deel alles wat je tijdens het proces hebt gevoeld of gezien, en vraag hen om hetzelfde met jou te doen. Deze methode creëert wonderen! Hoogstwaarschijnlijk zullen de mensen die betrokken zijn bij het betoog of het misverstand vergeten waarom ze boos waren op je Indigo's. Ze zullen echt "vergeven en vergeten".

Karma balanceren.

Soms hebben we problemen met mensen omdat onze ziel een vorige geschiedenis met zich meebrengt. Je zou bijvoorbeeld kunnen vermoeden dat je je Indigo-kinderen in een vorig leven hebt gekend en je hebt waarschijnlijk gelijk. Vertrouw op je innerlijke leiding, die je zal vertellen op welke manier je eerder verwant was met je Indigo-kinderen (moeder-dochter, vader-zoon, echtgenoot-vrouw, zus-broer, enzovoort).

Veel Indigo-kinderen onthouden geweldige details over hun vorige levens, en ze spreken er feitelijk over, met dingen als: "Weet je nog toen ik de moeder was en jij het kind?" Dit geldt vooral voor kinderen onder de vijf jaar. Na die leeftijd worden veel kinderen logischer en zijn ze zich minder bewust van esoterische kennis.

Of je nu in vorige levens gelooft of niet, je kunt het erover eens zijn dat we 'karma' in bepaalde relaties dragen. Als u bijvoorbeeld een lopend patroon lijkt te hebben met een bepaalde persoon, kan dit een teken zijn dat er een les voor u is die u allebei in de relatie kunt leren.

Jij en je Indigokinderen kunnen dit karma in evenwicht brengen zonder lange, moeizame of pijnlijke lessen in de relatie te hoeven ondergaan door tegen je engelen te zeggen:

"Ik vraag dat al het karma met (naam van persoon) in alle richtingen van de tijd in evenwicht wordt gebracht, alleen de lessen en de liefde achterlatend, ik ben nu bereid om enige onvergevingsgezindheid jegens (naam van persoon) los te laten en alle pijn voor vrede uit te wisselen. "

Zit stil en merk eventuele sensaties of indrukken op die naar je toe komen. Karma-balanceren is een krachtig proces en de meeste mensen merken dat hun lichaam trilt terwijl hun cellulaire herinneringen opgeslagen energie opstapelen.

Angel letters.

Uw kinderen kunnen een ruzie of misverstand met iemand genezen door contact op te nemen met de beschermengelen van de andere persoon. Als uw Indigo-kinderen oud genoeg zijn om te schrijven, vraag hen dan om een ​​brief te schrijven aan de beschermengelen van de andere persoon. Ze kunnen de brief op papier of op een computer schrijven. Iedereen kan contact opnemen met iemands beschermengelen door alleen maar vast te houden aan de intentie om dit te doen. Als jouw Indigo's te jong zijn om te schrijven of niet van het soort schrijven zijn, laat ze hun hart uitstorten, mentaal of hardop, naar de beschermengelen van de andere persoon.

Aan het einde van de communicatie (schriftelijk, mondeling of mentaal), moeten je Indigo-kinderen de hulp van de beschermengels vragen bij het maken van een oplossing. Bijvoorbeeld,

"Ik vraag je hulp, engelen, in het creëren van vrede in deze situatie. Help ons alsjeblieft om het Goddelijke licht en de liefde in elkaar te zien, in plaats van je te concentreren op angst en duisternis. Dank u, engelen, voor deze genezing."

Genezingstrauma bij Indigo-kinderen

Wanneer een persoon misbruik of een ander trauma doorstaat, kunnen de effecten diep en langdurig zijn. In zekere zin zijn we allemaal overlevenden van trauma's. Wie van ons is op geen enkele manier gekwetst? Toch zijn er mensen die onvoorstelbare pijn hebben geleden, zoals incest, molestering, fysieke mishandeling, ritueel misbruik of een plotselinge misdaad, een ongeluk of verlies.

De resultaten van een dergelijk trauma worden vaak aangetoond door gedrags- en psychologische symptomen die posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden genoemd. Deze symptomen omvatten depressie, slapeloosheid of verslapen, gebrek aan focus, terugkerende herinneringen of nachtmerries, zich onveilig voelen en moeite om anderen te vertrouwen. Klinkt dat niet als een Indigo-kind dat je kent?

Het kan waar zijn dat degenen die je kent getraumatiseerd zijn op een manier waarvan je je niet bewust bent. Veel van de meisjes die ik behandelde toen ik een eetstoornistherapeut was, hadden bijvoorbeeld tijdens hun eerste seksuele ontmoetingen last gehad van trauma. Sommigen waren 'verkracht,' en anderen werden gemanipuleerd om seks te hebben voordat ze emotioneel klaar waren. Maar ik voel ook dat het leven hier op aarde traumatisch is, punt. Er zijn harde interacties tussen mensen, en zoals een Indigo-kind het stelde: "Kinderen zijn echt gemeen tegen elkaar."

Bessel van der Kolk, de toonaangevende expert op het gebied van aan trauma gerelateerde PTSS en auteur van Traumatic Stress, heeft al het nieuwste wetenschappelijke onderzoek naar PTSS bestudeerd. Hij zegt dat traumahelevenden zich niet verbonden voelen; heb geen duidelijk gevoel voor het heden; gebrek aan verbeeldingskracht en het onvermogen om aan verhalen te denken. Veel overlevenden van trauma's raken geïsoleerd, cynisch en asociaal.

Degenen met PTSS hebben de neiging om emotioneel reactief te zijn in plaats van analytisch. Ze reageren bijna uitsluitend op hoe ze zich voelen, eerder dan op een normale mix van emoties en analytisch denken. Ze hebben ook moeite zich een weg te banen door problemen heen.

Hersenscans op overlevenden van trauma's laten zien dat hun hersenen zich heel anders gedragen dan mensen die geen groot trauma hebben meegemaakt. Mensen met PTSS scannen bijvoorbeeld voortdurend de horizon en elke situatie voor potentieel gevaar. Ze zijn altijd alert. Hierdoor kunnen ze springerig en defensief lijken. Traumatijders merken echter geen veilige stimuli op, waardoor ze misschien iets missen waardoor ze zich gelukkig of veilig voelen. Als de stimulus niet gevaarlijk is, verwerkt de persoon met PTSS het niet omdat het niet relevant is voor hun focus. De "amygdala" in de hersenen (gerelateerd aan het opmerken van stimuli) wordt helemaal niet geactiveerd als reactie op niet-gevaarlijke stimuli.

CAT (hersen) scans van mensen met PTSS werden vergeleken met die van mensen zonder PTSS. Een geluid werd aan beide personen gepresenteerd en de mensen met PTSS vertoonden geen respons op het geluid in de achterste kwab van hun hersenen, waar emoties worden geregistreerd. De niet-PTSS-controlegroep vertoonde activiteit in deze regio. Dit geeft aan dat het elementaire lichaam gevoelloos is bij mensen met PTSS-symptomen.

Je kunt je Indigo-kinderen helpen hun emotionele lichaam weer tot leven te brengen door hen te vragen gedurende de dag kennis te nemen van voorbeelden van geluk of liefde. Geef hen beloningen voor het elke dag naar huis brengen van deze lijst. Of speel een spel met ze door kleine details op te merken als je allebei in de auto zit. Van der Kolk zegt dat deze methode om kleine details te leren kennen een zeer effectieve genezingsmethode is voor mensen met PTSS.

Van der Kolk vond ook dat er een verschil is tussen herbeleven en oplossen van het trauma uit het verleden. Degenen die het trauma onthouden maar ervoor kiezen er niet over te praten, doen het psychologisch beter dan degenen die het zich niet herinneren, of degenen die erover praten. Dus maak je geen zorgen als de Indigo-kinderen waarmee je in contact komt niet willen praten over de aard van hun vroegere trauma's. Van der Kolk heeft ook geconstateerd dat overlevenden van verkrachters snel genezen door een proces te doorlopen dat 'Outward Bound' wordt genoemd. Deze ervaring helpt deze mensen opnieuw een gevoel van persoonlijke controle over hun lichaam te krijgen. Hij beveelt ook Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Somatic Experiencing aan voor overlevenden van alle soorten trauma's. Ik heb persoonlijk gezien hoe beide behandelingen mensen hebben geholpen te genezen van de gevolgen van pijnlijke herinneringen.

EMDR is een therapeutisch proces waarbij de therapeut de cliënt in een reeks oogbewegingen leidt die helpt de lading van het traumatische geheugen te verminderen. Veel studies hebben aangetoond dat EMDR niet alleen de symptomen van posttraumatische stressstoornis vermindert, maar het helpt de cliënt ook om zijn traumatische ervaring opnieuw te kaderen, zodat het niet langer het dagelijks functioneren verstoort.

Somatic Experiencing (SE) is een op het lichaam gericht systeem voor de behandeling van trauma's dat de cliënt helpt de bevroren fysieke en emotionele herinneringen aan de gebeurtenis zachtjes te ontladen. Heel vaak raken de geest en het lichaam "vast" op het ergste punt van het trauma, waardoor de persoon vatbaar is voor gevoelens van hulpeloosheid en onbeweeglijkheid die vaak worden opgeroepen door herinneringen aan het oorspronkelijke incident. Door de bevroren reacties te ontdooien, geniet de persoon een grotere gedrags- en emotionele flexibiliteit.

Engel affirmaties

Indigo-kinderen hebben het gevoel dat ze oude zielen zijn, en u zult waarschijnlijk beamen dat dit waar is. Het lijkt erop dat ze 7 aan het doen zijn op 37, enzovoort. Toch kan de externe volwassenheid van Indigo's hun innerlijke onzekerheden verloochenen. Vele Indigo's herbergen diepgewortelde angsten om verlaten te worden als ze 'slecht' zijn. Helaas voelen velen van hen zich onwaardig over liefde en zullen het wegduwen wanneer het wordt aangeboden. Wanneer mensen zichzelf emotioneel slaan, kan dit leiden tot verslavingen om de innerlijke gevoelens van ontoereikendheid te verhullen.

De meeste Indigo's hebben honger naar positieve gevoelens, ook al lijken het moeilijke, zorgzame types te zijn. Ik heb gemerkt dat hoe moeilijker iemand is om van te houden, des te meer liefde hij nodig heeft.

Indigo-kinderen weten dat liefde het enige echt belangrijke deel van het leven is. Pam Van Slyke, een lerares speciaal onderwijs in Arizona, vertelde me over een voorbeeld dat ze zag:

Jason's moeder had een conferentie met de leraar en de directeur van haar zoon. Jason, negen jaar oud, kreeg "antsy" terwijl hij buiten het kantoor van de directeur zat te wachten. Hij begon veel dingen binnen te krijgen op het administratiekantoor die hij niet had mogen aanraken. Ik bracht hem naar een stoel waar hij zijn moeder kon zien zitten.

Verergerd, na een paar seconden, stond Jason op en zei: "Ik hoef dit niet te doen, ik weet wat belangrijk is: ik hou van mijn moeder en mijn moeder houdt van me!" Ik kreeg meteen kippenvel. Later heb ik het verhaal gedeeld met de moeder van Jason. Toen ik klaar was, sprongen de tranen in haar ogen en ze zei: "Heeft hij dat echt gezegd? Hij vertelt me ​​nooit zoiets." Dus Jason zei die woorden niet als een papegaai die gedachteloos gedachten reciteert. Hij heeft blijkbaar echt begrepen dat alleen liefde er toe doet.

Affirmaties kunnen de verzwakking van het zelfvertrouwen van een Indigo-kind boeien. Hier zijn enkele affirmaties die u en uw kinderen samen kunnen reciteren:

Ik ben een heilig kind van God.
Omdat God pure liefde is, ik ook.
Ik heb engelen om me heen die van me houden alleen voor wie 1 is.
Ik kan op elk moment mijn engelen om hulp vragen en ze zijn er om me te helpen.
Ik ben onvoorwaardelijk geliefd door God en de engelen.
Ik heb de wereld veel te bieden.
Mijn engelen kunnen mijn verborgen talenten zien
Ik heb de macht om de wereld op belangrijke manieren te veranderen
Mijn geest is helder en kan perfect focussen.
Ik heb een onfeilbaar fotografisch geheugen.
Ik vertrouw op mijn intuïtie.
Ik spreek mijn waarheid met liefde en mededogen.
Ik ben nu bezig met mijn levensdoel, en ik voel me erg vervuld.
Wie ik ben maakt een groot verschil in deze wereld.
Veel mensen hebben me nu nodig en houden van me.

Een bericht aan Indigo-kinderen

Je hebt een moeilijke opdracht op een moeilijke planeet gekozen, maar gelukkig heb je veel hulp voor je beschikbaar. Velen van ons volwassenen geloven in jou en waar je voor staat. We rekenen erop dat je je levensdoel naleeft en niet op een zijspoor raakt. Elke volwassene heeft jouw collectieve hulp nodig - of ze het nu weten of niet!

Je Indigo-kinderen kunnen 'kleine lichtwerkers' zijn, maar toch is je doel een van de grootste die we op deze planeet hebben meegemaakt. Je rol is essentieel, zelfs als je niet zeker weet wat je moet doen. Door je geest en lichaam op elkaar te laten afstemmen met meditatie, oefenen, communiceren met de natuur en gezond voedsel te eten, zul je de goddelijke leiding die je op je pad leidt duidelijk kunnen begrijpen.

Maak je alsjeblieft geen zorgen over waargenomen tekortkomingen waarvan je denkt dat je ze hebt. Als spirituele leraren wachtten totdat al hun aardse problemen waren opgelost voordat ze hun levensdoel begonnen, zouden er geen spirituele leraren op aarde werken! Iedereen heeft problemen, problemen en ergernissen om mee om te gaan. De kunst is om vast te houden aan je prioriteiten en de drama's van het leven je niet dwars te zitten.

Ons lagere zelf - het ego - wil niet dat we aan onze levensdoel werken. Het ego wil dat we geloven dat we inferieur zijn. Het wil dat we blijven hangen en bang zijn. Dus het zal je vragen om je Goddelijke licht te verbergen in de naam van nederigheid, en het ego zal je bezig krijgen met zinloze (of minder zinvolle) taken, in plaats van werken aan je levensdoel.

Weet dat ongeacht hoe oud je bent, je bent gekwalificeerd en klaar om de planeet te helpen! Elke bijdrage die u kunt leveren - of het nu gaat om het sturen van energie naar een persoon in moeilijkheden, een brief schrijven aan de redacteur van een publicatie, bedrijven boycotten met milieuonvriendelijke producten, of uw toelage doneren aan uw favoriete doel - wordt op prijs gesteld.

Vergeet alsjeblieft niet hoeveel steun je hebt in de geestenwereld, Indigo Kinderen! Je team van helpers wacht nu op je verzoek. Denkt u maar aan de gedachte, en zij zullen onmiddellijk voor u aan het werk gaan. Je hoeft de hulp van God of de engelen niet te "verdienen". Ze zien voorbij je oppervlaktepersoonlijkheid en fouten, en ze zien jouw door God gegeven glorie vanbinnen. De engelen zijn hier om Gods plan van vrede uit te voeren, één persoon per keer. Wat ze ook kunnen doen om je te helpen vreedzamer te worden, is een bijdrage aan de hele planeet.

Doe alsjeblieft je best om weerstand te bieden aan druk die je lichaam kan verwonden of je levensdoel kan vertragen. Vraag om een ​​tweede of derde mening als iemand je probeert te labelen met ADD of ADHD. Verken alle mogelijke alternatieven voor Ritalin en doe je best om weg te blijven van alle medicijnen, op recept of anderszins.

Vergeet niet dat we je nodig hebben! Als je je levensdoel vertraagt, zal de hele wereld vertraagd zijn in het genieten van vrede en gezondheid. Als het leven frustrerend wordt en het lijkt alsof anderen je niet begrijpen, praat alsjeblieft met God of met je engelen. Probeer je frustraties op een stuk papier te schrijven en leg het papier in de vriezer - dat is een uitstekende methode voor loslaten en overgeven. En veel mensen die de 'vriesmethode' gebruiken, merken dat de problemen echt worden opgelost en verdwijnen snel - en op wonderbaarlijke manieren.

Dit gedicht maakte me aan het huilen toen ik het voor het eerst hoorde, omdat het me deed denken aan jou, de kostbare Indigo-kinderen. Ik hoop dat je de woorden ervan ter harte zult nemen:

Mijn geliefde kinderen

Breek je hart niet langer.
Telkens als je jezelf beoordeelt,
Je breekt je eigen hart.
Je stopt met voeden met de Liefde,
Dat is de bron van je vitaliteit.
De tijd is gekomen.
Jouw tijd
Leven,
Om te vieren, en
Om de goedheid te zien die je bent.
Jij, mijn kinderen, bent goddelijk.
Jij bent puur, en
Je bent subliem vrij.
Jij bent vermomde God, en
Je bent altijd volkomen veilig.
Vecht niet tegen het donker,
Zet gewoon het licht aan.
Loslaten
En adem in de goedheid die je bent.

- Swami Kripalvanandaji

Bron van het artikel:

De verzorging en voeding van Indigo-kinderen door Doreen Virtue.De zorg en voeding van Indigokinderen
door Doreen Virtue.


Overgenomen met toestemming van de uitgever, Hay House, Inc. © 2001. www.hayhouse.com

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.. (nieuwere editie / andere cover)

Over de auteur

Doreen Virtue, Ph.D., is een spirituele dokter in de psychologie die in het hele land workshops geeft over intuïtie, spirituele genezing en manifestatie. Ze is verschenen op Oprah, Good Morning America, Leeza en CNN, en haar werk is onder andere verschenen in McCall's, USA Today, Woman's Day en Redbook. Ze heeft verschillende boeken geschreven, waaronder: Genezing met de engelen: hoe de engelen je kunnen helpen in elk gebied van je leven, Goddelijke leidingen The Lightworker's Way: Awakening Your Spiritual Power to Know and Heal, Ik zou mijn leven veranderen als ik meer tijd had, Aanhoudend verlangen, Je kilo's pijn kwijtraken en te Het Yo-Yo Dieet Syndroom. Bezoek haar website op: www.AngelTherapy.com.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Animal Perspectives on the Corona Virus
by Nancy Windheart
In deze post deel ik enkele van de communicatie en uitzendingen van enkele van de niet-menselijke wijsheidsleraren waarmee ik contact heb gehad over onze wereldwijde situatie, en in het bijzonder de smeltkroes van de ...
De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...