Hoe de menselijke geest het dagelijks leven kan bekrachtigen

Hoe de menselijke geest het dagelijks leven kan bekrachtigen

Wanneer we de geest van de ware atleet aanmoedigen, is wat we toejuichen een demonstratie van alle betekenis die het woord geest voor ons met zich meebrengt: moed, vasthoudendheid, toewijding, afstemming met het principe, blijk van uitmuntendheid, eer, respect en nederigheid. Inspireren betekent vullen met geest; ontmoedigd betekent neerslachtig, hopeloos, verslagen. Maar wat betekent de term geest precies?

De collectieve totaliteit van menselijke ervaring kan worden begrepen in termen als 'teamgeest' of wanneer we mensen aansporen 'in de geest te raken'. Die geest is een zeer pragmatische factor, die het verschil tussen overwinning en nederlaag kan bepalen, is goed bekend bij militaire commandanten, coaches en CEO's. Een werknemer of een ander groepslid die zich niet in de geest van de groepsonderneming begeeft, komt al snel zonder werk of groep terecht.

Het is dus duidelijk dat spirit verwijst naar een onzichtbare essentie, die nooit verandert, ook al verschilt de expressie van de ene situatie naar de andere. Deze essentie is van vitaal belang; wanneer we onze geest verliezen, sterven we - we vervallen van het gebrek aan dat wat ons inspireert.

Klinisch gesproken kunnen we zeggen dat geest gelijk staat aan het leven; de energie van het leven zelf kan geest worden genoemd. Geest is de levendigheid die gepaard gaat met, en een uiting is van, afstemming op levensenergie. Ware macht = leven = geest, terwijl kracht = zwakheid = dood. Wanneer een individu deze kwaliteiten die we spiritueel hebben verloren of niet heeft, raakt hij verstoken van menselijkheid, liefde en zelfrespect; hij kan zelfs egoïstisch en gewelddadig worden. Wanneer een natie afwijkt van de afstemming met de geest van de mens, kan het een internationale crimineel worden.

Het is een veel voorkomende fout om spiritualiteit te identificeren met religie. De grondwet van de Verenigde Staten, de Bill of Rights en de Declaration of Independence maken duidelijk onderscheid tussen het spirituele en het religieuze. Het is de regering van de Verenigde Staten verboden om enige religie te vestigen, opdat deze de vrijheid van het volk niet schaadt; toch gaan deze zelfde documenten ervan uit dat de autoriteit van de overheid afgeleid is van spirituele principes.

Sterker nog, de grondleggers van 's werelds grote religies zouden geschokt zijn over de diep onspiritueele daden die in hun naam door de geschiedenis heen zijn aangebracht - waarvan er velen een heidense siddering zouden maken. Force dwingt de waarheid altijd voor zijn eigen, zelf dienende doeleinden. In de loop van de tijd worden de spirituele beginselen waarop religies zijn gebaseerd, vervormd om doelmatige doeleinden, zoals macht, geld en andere wereldsheid.

Het spirituele is tolerant, maar religiositeit is gewoonlijk onverdraagzaam; de eerste leidt tot vrede, de laatste tot strijd, bloedvergieten en vrome criminaliteit. Er blijft echter begraven in elke religie, de spirituele basis waaruit het is ontstaan. Net als religies zijn hele culturen verzwakt als de principes waarop ze zijn gebaseerd, worden verduisterd of besmet door valse interpretaties.


Haal het laatste uit InnerSelf


Om de aard van geest in kracht beter te begrijpen en hoe deze ontstaat en werkt als een sociale beweging, doen we er goed aan een hedendaagse spirituele organisatie van enorme macht en invloed te bestuderen - waarover alles van openbaar belang is - een die is toegewijd in overeenstemming met de geest van de mens, maar zegt toch zonder meer dat het niet religieus is. Dat is de 55-jarige organisatie die bekend staat als Anonieme Alcoholisten (AA).

De kracht van 12-Step-programma's

We weten allemaal iets over Anonieme Alcoholisten, omdat haar aanhangers miljoenen zijn, maar ook omdat ze verweven zijn geraakt met de structuur van de moderne samenleving. Van AA en zijn uitloperorganisaties wordt geschat dat ze op een of andere manier de levens van ongeveer 50 procent van de Amerikanen op dit moment beïnvloeden.

Zelfs waar de 12-stap-gebaseerde zelfhulpgroepen niet direct naar het leven gaan, beïnvloeden ze iedereen indirect, omdat ze bepaalde waarden versterken door een voorbeeld te geven. Laten we de machtsbeginselen onderzoeken waarop AA is gebaseerd en hoe deze stichting historisch tot stand is gekomen, en onderzoeken wat de impact is die deze principes hebben binnen de algemene bevolking, maar ook tussen de leden. We kunnen kijken naar wat AA is en ook wat het niet is, en van beide leren.

Volgens de preambule is AA "niet gelieerd aan enige sekte, denominatie, politiek of organisatie". Bovendien heeft het "geen mening over externe aangelegenheden". Het is niet voor, noch tegen enige andere benadering van het probleem van alcoholisme. Het heeft geen rechten of vergoedingen, geen ceremonies, attributen, officieren of wetten. Het bezit geen eigendom; het heeft geen gebouwen. Niet alleen zijn alle leden gelijk, maar alle AA-groepen zijn autonoom en zelfvoorzienend. Zelfs de basisstappen van 12 waarmee leden herstellen, worden alleen als 'suggesties' opgegeven. Het gebruik van dwang van welke aard dan ook wordt vermeden en wordt benadrukt door slogans zoals "Eén dag tegelijk", "Gemakkelijk doet het", "Eerste dingen eerst", en, het belangrijkst, "Leven en laten leven."

Anonieme alcoholisten respecteert vrijheid, omdat het de keuze aan het individu laat. Zijn identificeerbare machtspatronen zijn die van eerlijkheid, verantwoordelijkheid, nederigheid, dienstbaarheid en de praktijk van tolerantie, goodwill en broederschap. AA onderschrijft geen bepaalde ethiek, heeft geen code van goed en kwaad of goed en slecht, en vermijdt morele oordelen.

AA probeert niemand te controleren, inclusief zijn eigen leden. Wat het doet, is een pad in kaart brengen. Het zegt alleen tegen zijn leden: "Als je deze principes toepast in al je zaken, zul je herstellen van deze ernstige en progressieve dodelijke ziekte, en je gezondheid en zelfrespect hervinden, en het vermogen om een ​​vruchtbaar en bevredigend leven te leiden. voor jezelf en anderen. "

AA is het originele voorbeeld van de kracht van deze principes om hopeloze ziekten te genezen en de destructieve persoonlijkheidspatronen van leden te veranderen. Uit dit paradigma ontstonden alle volgende vormen van groepstherapie, door de ontdekking dat groepen mensen die formeel samenkomen om hun wederzijdse problemen aan te pakken een enorme macht hebben: Al-Anon voor de echtgenoten van AA-leden; dan Alateen voor hun kinderen; dan Gokkers Anoniem, Narcotica Anoniem, Ouders Anoniem, Anonieme overeters, enzovoort.

Er zijn nu bijna 300 anonieme 12-stap zelfhulporganisaties die zich bezighouden met elke vorm van menselijk lijden. Amerikanen zijn als gevolg van dit alles nu grotendeels gekeerd van het veroordelen van zelfdestructief gedrag naar het erkennen dat deze aandoeningen inderdaad geneesbare ziekten zijn.

Vanuit praktisch oogpunt kan worden gerekend op de aanzienlijke invloed van zelfhulporganisaties op de samenleving, niet alleen op het verlichten van menselijk leed en het herstel van gezinnen, maar ook op een besparing van miljarden dollars. Ziekteverzuim, autoverzekeringen, welzijn, gezondheidszorg en kosten van het strafsysteem worden allemaal sterk gematigd door de wijdverspreide gedragsverandering die deze beweging teweegbrengt. De kosten van door de staat verstrekte counseling en groepstherapie alleen al voor de miljoenen verontruste personen die worden bediend, zouden enorm zijn.

Door de miljoenen, zijn de leden van deze organisaties unaniem het erover eens dat toegeven aan de beperkingen van hun individuele ego's hen in staat stelde een ware kracht te ervaren, en dat het die kracht was die hun herstel bewerkstelligde - wat hier tot niets op aarde is, inclusief medicijnen, psychiatrie , of elke tak van de moderne wetenschap, had kunnen doen.

De geschiedenis van Anonieme alcoholisten

We kunnen enkele belangrijke opmerkingen maken uit het verhaal over hoe het prototype 12-step organisatie, Alcoholics Anonymous, is ontstaan. Terug in de 1930s werd alcoholisme geaccepteerd, zoals het in de loop van de eeuwen was geweest, als een hopeloze, progressieve ziekte die de medische wetenschap en religie eveneens had verbijsterd. (In feite was de prevalentie van alcoholisme onder de geestelijkheid zelf alarmerend hoog.) Alle vormen van drugsverslaving werden als ongeneeslijk beschouwd en toen ze een bepaald stadium bereikten, werden slachtoffers simpelweg "weggezet".

In de vroege 1930s had een vooraanstaande Amerikaanse zakenman (die we Rowland H. noemden) elke remedie voor zijn alcoholisme gezocht, zonder resultaat. Hij ging toen naar de beroemde Zwitserse psychoanalyticus Carl Jung voor behandeling. Jung behandelde Rowland H. ongeveer een jaar, tegen die tijd dat hij enige soberheid had bereikt. Rowland keerde terug naar de Verenigde Staten, vol hoop ... om weer ziek te worden met actief alcoholisme.

Rowland ging terug naar Zwitserland om Jung weer te zien en om verdere behandeling te vragen. Jung zei nederig tegen hem dat noch zijn wetenschap noch kunst hem verder kon helpen, maar dat gedurende de hele geschiedenis van de mensheid - zelden, maar van tijd tot tijd - sommigen die zichzelf volledig aan een spirituele organisatie hadden overgegeven en zich aan God hadden overgegeven voor hulp, hersteld waren.

Rowland keerde terug naar de Verenigde Staten, maar hij volgde het advies van Jung en zocht een organisatie uit die tijd, de Oxford-groepen genoemd. Dit waren groepen individuen die regelmatig bijeenkwamen om het leven te bespreken volgens spirituele principes, net zoals die later door AA werden aangenomen. Op deze manier herstelde Rowland zich inderdaad en zijn herstel was een bron van verbazing voor een andere betrokken partij genaamd Edwin T., of 'Ebby', die ook een wanhopige alcoholist was die alle hulp te bieden had. Toen Rowland aan Ebby vertelde hoe hij zich had hersteld, volgde Ebby het voorbeeld en werd ook nuchter.

Het patroon van iemand die een ander met hetzelfde probleem hielp, strekte zich vervolgens uit van Ebby tot zijn vriend Bill W., die vaak in het ziekenhuis was opgenomen voor hopeloos, ongeneeslijk alcoholisme en wiens toestand medisch ernstig was. Ebby vertelde Bill dat zijn herstel gebaseerd was op service aan anderen, morele schoonmaak aan huis, anonimiteit, nederigheid en overgave aan een macht die groter was dan hijzelf.

Bill W. was een atheïst en vond het idee om zich over te geven aan een hogere macht onaantrekkelijk, om het zachtjes uit te drukken. Het hele idee van overgave was weerzinwekkend tegen Bill's trots; bijgevolg zonk hij in een absolute, zwarte wanhoop. Hij had een mentale obsessie met, en een fysieke allergie voor, alcohol - die hem veroordeelde tot ziekte, waanzin en dood, een prognose die duidelijk was uiteengezet voor hem en zijn vrouw, Lois. Uiteindelijk heeft Bill het helemaal opgegeven; op dit punt had hij de diepgaande ervaring van een oneindige Aanwezigheid en Licht en voelde hij een groot gevoel van vrede. Die nacht was hij eindelijk in staat om te slapen en toen hij de volgende dag wakker werd, had hij het gevoel dat hij op een onbeschrijfelijke manier was getransformeerd.

De werkzaamheid van Bill's ervaring werd bevestigd door Dr. William D. Silkworth, zijn arts in het toenmalige Town's Hospital, aan de westkant van New York City. Silkworth had meer dan 10,000-alcoholisten behandeld en had daarbij genoeg wijsheid vergaard om het grote belang van Bill's ervaring te erkennen. Hij was het die later Bill introduceerde bij het klassieke boek van de grote psycholoog William James, De variëteiten van religieuze ervaring.

Bill wilde zijn gave aan anderen doorgeven, en zoals hij zelf zei: "Ik bracht de komende maanden door met proberen dronkaards te ontnuchteren, maar zonder succes." Uiteindelijk ontdekte hij dat het nodig was om het onderwerp te overtuigen van de hopeloosheid van zijn toestand - in moderne psychologische termen, om zijn ontkenning te overwinnen. Bill's eerste succes was Dr. Bob, een chirurg uit Akron, Ohio, die een grote aanleg voor het spirituele bleek te hebben - hij werd later medeoprichter van AA. Tot zijn dood in 1956 nam Dr. Bob nooit een ander drankje (noch Bill W., die stierf in 1980.)

De enorme kracht die werd gerealiseerd door de ervaring van Bill W. heeft zich uiterlijk gemanifesteerd in de miljoenen levens die daardoor zijn getransformeerd. In Life's lijst met de grootste 100-Amerikanen die ooit hebben geleefd, wordt Bill W. gecrediteerd als de grondlegger van de hele zelfhulpbeweging.

Het verhaal van Bill W. is typerend voor individuen die kanalen van grote macht zijn geweest - de principes die ze in een korte carrière overbrengen, herordenen het leven van miljoenen mensen gedurende lange perioden. Jezus Christus leerde bijvoorbeeld slechts drie korte jaren, en toch veranderde zijn leer de gehele westerse samenleving voor de generaties sindsdien; De ontmoeting van de mens met deze leringen ligt in het centrum van de westerse geschiedenis voor de laatste 2,000-jaren.

De kracht van een principe blijft gedurende de tijd onveranderd. Of we ze nu volledig begrijpen of niet, deze principes zijn de idealen waar de mensheid naar streeft. Vanuit onze eigen worsteling om onszelf te verbeteren, leren we compassie voor hen die nog in de greep zijn van innerlijk conflict; daaruit groeit een wijsheid, inclusief mededogen, voor de gehele menselijke toestand.

Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Hay House Inc. © 1995, 1998, 2002, 2012.
Alle rechten voorbehouden. www.hayhouse.com.

Bron van het artikel:

Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior
door David R. Hawkins.

Power vs. Force van David R. Hawkins.David R. Hawkins beschrijft hoe iemand de meest cruciale van alle menselijke dilemma's kan oplossen: hoe de waarheid of leugen van een verklaring of verondersteld feit onmiddellijk te bepalen. Dr. Hawkins, die tijdens zijn lange en vooraanstaande carrière als een "genezende psychiater" werkte, gebruikt theoretische concepten uit de deeltjesfysica, niet-lineaire dynamica en chaostheorie om zijn studie van menselijk gedrag te ondersteunen. Dit is een fascinerend werk dat lezers uit alle lagen van de bevolking intrigeert!

Info / Bestel dit boek (nieuwe herziene editie / andere omslag)..

Over de auteur

David R. Hawkins MD, Ph.D.

Dr. David R. Hawkins is een gerenommeerd docent en expert op het gebied van mentale processen. Hij was levenslang lid van de American Psychiatric Association en begon in 1952 te werken in de psychiatrie. Sinds hij afstand doet van zijn uitgebreide praktijk in New York voor een leven van onderzoek, gaat hij door met spirituele lering. Dr. Hawkins is de auteur van talrijke wetenschappelijke artikelen en videobanden; in 1973 was hij co-auteur - het innovatieve werk Orthomoleculaire psychiatrie met Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Dr. Hawkins is momenteel de directeur van The Institute for Advanced Theoretical Research.

Meer boeken van deze auteur

{amazonWS: searchindex = Books; keywords = David R. Hawkins; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...