Vrede vinden in turbulente tijden

Vrede vinden in turbulente tijden

De mogelijkheid om vrede te creëren moet binnen ieder van ons beginnen als we vredig worden in onszelf. Wij maken deel uit van het geheel. Het is onze taak om separatie, isolatie en verdediging van "ons" in plaats van "zij" in onszelf eerst te helen; dan kunnen we dat bewuste bewustzijn brengen naar alle bewuste wezens in de wereld. Volledig worden in jezelf en in je bewustzijn is hetzelfde als gezond worden in iemands familie, gemeenschap, maatschappij en het grotere collectief van de wereld waarin we leven.

Geef je over aan het natuurlijke verlangen in je eigen hart om te geven en lief te hebben; geef je over aan de liefde die geen scheiding kent. In deze staat van liefde houden alle verdeeldheid en scheiding op. Een holistische beoefening van meditatie, gebed en zelfreflectie kan ons in directe verbinding brengen met de Ziel en ons in staat stellen de zoetheid van het leven te voelen en het pad van Liefde te bewandelen. De ziel is het punt van kracht en de kracht is nu, op dit moment.

Vrede creëren

De spirituele oefeningen blijven hetzelfde, of we nu temidden van rust of chaos leven. De uitdaging voelt natuurlijk groter wanneer chaos heerst. Het centrum kan te allen tijde en onder alle omstandigheden worden onderhouden door de regelmatige beoefening van meditatie, resonantiebeweging en gebed, evenals door de bewuste relatie met de eigen gevoelens.

Het gevoelscentrum is het toegangspunt tot innerlijk weten, of intuïtie. Intuïtie is de een-op-een relatie tussen u en God. Deze versnelde tijden vereisen dat we in het centrum van ons intuïtieve bewustzijn verblijven. Alleen onze intuïtie kan ons van moment tot moment leiden. Intuïtief bewustzijn is geen verworven van een plaats buiten jezelf; het is in ieder van ons en het kan worden ontwikkeld. Het is volledig aanwezig in je subtiele lichaam of voelend centrum. Jij bent het, verbindend met God.

We gaan naar het gevoelscentrum door te vertragen, diep te ademen en stil te worden. In de stilte ligt alles wat we nodig hebben. Het is er al. Laat de bezige geest los en leid gedachten af. In die open ruimte, is eenvoudig zijn. Kijk en observeer, wees alert op wat er in jou en om je heen gebeurt. Leeg je geest en word een stille waarnemer.

Dit is een meditatieve oefening die je kunt ontwikkelen en leren. Je kunt naar dit gewaarzijn gaan, hetzij met je ogen gesloten in een rustige omgeving, of je kunt het oefenen terwijl je getuige bent van het geweld en de angst die om ons heen wervelt.

De leegte creëert ruimte. Die ruimte schept de mogelijkheid dat het onbekende bekend wordt gemaakt.


Haal het laatste uit InnerSelf


Het verleden loslaten

Om iets nieuws te zien, moet de geest het verleden loslaten dat zich herhaalt in de agenda van vandaag. Laat de geconditioneerde agenda vrij die je hebt. Wees onbevreesd genoeg om persoonlijke obsessies, verslavingen, bijlagen en zelfs voorkeuren los te laten. Raak het onbekende aan. De moeiteloze stroom van het leven stroomt in je. De waarheid ligt in jou.

Deze leegte bevat alles wat je nodig hebt. Vanuit deze ruimte wordt je leven geopend en aan jou onthuld.

De ruimte is oneindig. In deze oneindige ruimte, schuilt de mogelijkheid om verder dan het zelf naar anderen uit te reiken. We hebben elkaar nodig. Onze essentiële natuur is geven. Geven wordt mogelijk als we niet bezig zijn met onszelf.

Er is zoveel dat we kunnen geven

In deze tijd van onrust worden we uitgedaagd om te leren hoe we uit scheiding en duisternis kunnen komen. We kunnen groeien en een directe verbinding ontwikkelen met de zoetheid van het leven en met de Bron van licht. Verbind je met de Bron van licht. Adem diep in en deel de uitstraling met anderen. Wanneer u geen mening en geen positie hebt, kunt u alles onthullen. In dit Centrum van ruimte en licht word je eenvoudig en stabiel, en dit stabiliseert al het andere.

Wanneer verwarring, chaos en verstoring overal aanwezig zijn, woon dan in het oog van de storm. Het centrum is rustig en stil. De krachten van conflict en scheiding zijn aan het werk in de wereld, en we lijden onder de illusie dat er zelf en ander is, of zelf en tegenstander.

Het zelf in relatie tot de ziel is het toegangspunt tot genezing. Op het pad van liefde beginnen we heel eenvoudig met onszelf. De eerste stap is om het lichaam, emoties en gedachten in balans te brengen door spirituele oefening. Deze praktijken helpen ons om op een eenvoudige, duidelijke en eerlijke manier te aarden, of we nu te midden van rust of chaos leven. Wanneer we evenwicht en harmonie in onszelf realiseren, kan deze energie worden uitgestrekt naar anderen.

De tweede stap is om die harmonie op een eenvoudige, duidelijke en eerlijke manier naar onze primaire relaties met familie, familieleden en vrienden te brengen. De derde stap is om de harmonie nog verder uit te breiden naar de gemeenschap, de maatschappij en het grotere collectief. Dit creëert de verankering van heelheid en harmonie. Transformatie begint bij elk individu en golft uit vanuit het Centrum om het collectief te bereiken. Als het realiseren van harmonie, evenwicht en vrede mogelijk is voor één, is het mogelijk voor iedereen. We zijn allemaal één hart.

Blijf op punt

Op punt blijven is blijven in het huidige moment van nu. Het probeert niet ergens anders te zijn dan waar je bent; het wil niets anders dan wat je wordt gegeven. Het is dankbaar, vredig en vrijgevig, wat er ook gebeurt. Goed, slecht, rijk, arm, onverschillig - de uiterlijke omstandigheden brengen ons er nooit van af.

Deze tijden, die zijn gevuld met de ene crisis na de andere, bereiken een hoogtepunt. Maar het is een universele wet dat alles opkomt en alles valt. Als krijgers op het pad leren we hoe we die golven moeten berijden en doen, terwijl alles ongegrond is. Probeer niets te stabiliseren, want je kunt het niet doen. Wat stabiel is, is je innerlijke vermogen om te buigen en te bewegen van moment tot moment, zodat je elk moment met gewaarzijn ontmoet.

En op elk moment wordt alles gegeven. We hebben een eeuwigdurend feest voor ons en het heeft niets te maken met vermaakt worden of met iets dat uiterlijk is. Het heeft te maken met ons innerlijk vermogen om de spiegel van licht aan te trekken.

De spiegel van licht en van het zelf

Terwijl je jezelf op dit pad confronteert, en je ziet mensen in deze wereld die doen wat je niet leuk vindt, besef dan dat ze een spiegel zijn voor de aspecten van je eigen zelf die je niet wilt zien, voelen of zitten met . Je wilt alles doen behalve mediteren en zitten met die aspecten van jezelf.

We leven in deze dimensie, in de wereld van tegenstellingen. We kwamen binnen van die ene vibratie, of je het nu de hemel noemt, of je het nu God of Shambhala noemt of hoe je het ook wilt noemen, de enige vibratie van oneindige universele energie. Het splitst en splitst zich in deze dimensie en creëert de polen van goed en kwaad, goed en kwaad, dag en nacht, en doen en niet. Het bestaat hier allemaal.

De taak is niet of je deze dingen in de wereld ziet of mensen die wreedheden creëren, het is of je ze wel of niet kunt zien en je eigen fundamentele goedheid in het licht van hen kunt handhaven.

Als je je richt op hun onrecht of gruweldaad, tril je met hun onrecht en gruweldaad. Als je getuige bent van hun onrecht en gruweldaad en neutraal blijft, zal je je eigen basisgoedheid en licht behouden, en that zal helpen de ander te stabiliseren. Maar als je ontmoedigd en echt veroordelend en hard wordt, dan fietst dezelfde energie heen en weer, misschien niet in dezelfde mate, maar zeker op dezelfde frequentie.

Iets aan doen

Je kunt er iets aan doen. Je kunt leren hoe je jezelf mooi, helder, flexibel en vloeibaar kunt houden temidden van alles. Door jezelf te ontmoeten in meditatie en spirituele oefening kan de wereld veranderen. Ontmoet eerst je eigen demonen. Maak je geen zorgen over de demonen in de wereld; je zorgen maken over de demonen die je dagelijks slepen, degenen die je ervan weerhouden om bevrijd en vrij te zijn. U can doe er iets aan.

Wij mensen hebben elkaar al sinds het begin der tijden gevochten en overweldigd. Dit is niet nieuw. De groepsgeest wil polariseren aan tegenovergestelde uiteinden van het spectrum, en wanneer we dat doen, creëren we een gelijke energie voor het gevecht. Het soort krijger dat je wilt zijn, is een spirituele krijger. Dat is waar je je aandacht op wilt richten. Wees waakzaam over je eigen verduisteringen van licht.

De spiegels die we in de wereld zien, zijn aspecten van het zelf, maar waar we het hart van de spiegel aanspreken, zien we door ons eigen hart van zelfreflectie. Het is gemakkelijk om andere mensen te zien en te beoordelen. Het is veel moeilijker om onszelf in de spiegel te zien en onszelf te weerspiegelen.

We weten dat we gebrekkig zijn, maar we gebruiken de gebreken niet om onszelf pijn te doen. We zien ze vanuit het licht van onze fundamentele goedheid, zodat we onszelf nooit pijn doen. Wanneer we in de spiegel kijken, herinneren we ons dat de fundamentele goedheid de basis is van ons menszijn, en de tekortkomingen die we zien zijn slechts onze eigen verduistering van het oneindige licht en de liefde die overal pulseert. Met het oog van een krijger kunnen we zelfreflectie plegen en onze tekortkomingen zien en hier helemaal niet door worden afgeschrikt; in feite geeft het ons de sleutel tot waar we naartoe gaan en wat we hier doen.

The Dark Aspects of Self

Wat naar jou wordt teruggekaatst, wordt beïnvloed door de lens die je kiest. Kies je de lens van het emotionele lichaam? Kies je de lens van het mentale lichaam? Kies je de lens van de hogere geest en hoger bewustzijn? Wij, als zielen, kunnen kiezen en als zielen kunnen we onze keuze uitoefenen.

De ziel tracht die obscuraties één voor één op te lossen en of je op een bewust pad of een onbewust pad bent, maakt eigenlijk niet uit. Gewoon leren leven en de lessen leren van een mens zijn en omgaan met andere menselijke wezens, leert ons. Soms doet het pijn, soms is het moeilijk en soms is het donker. En soms gaat de deur open en het licht stroomt binnen, en er is eenheid en harmonie.

Het maakt allemaal deel uit van het proces van de Ziel, en de Ziel kent zijn eigen aard, en zijn eigen aard is de aard van Godsbewustzijn. Het is harmonieus, het is licht, het is liefde, het is allemaal van de hogere dingen die ons hart openen en ons vrede brengen.

Alle mensen hebben donkere aspecten van het zelf gezien en alle menselijke wezens hebben lichtheid gerealiseerd door humor, gemeenschap en vreugde in het leven. Wanneer we onze Soul-inspanningen concentreren, kunnen we met dat licht samensmelten en kunnen we die lens gebruiken.

Op dit moment zijn we aangekomen op het moment van de gevolgen voor de mensheid op deze aarde. We worden geconfronteerd met de gevolgen van onze hebzucht en greep. We hebben een kritiek punt bereikt dat we crisis zouden kunnen noemen.

Maar over de hele wereld zijn er velen die werken aan stabilisatie, om te onthouden, om goed te doen, en om die krachten van karma in balans te brengen die we allemaal samen ervaren. We hebben de keuze om deel te nemen aan deze lichtwerkers en licht en stabiliteit in deze dimensie te brengen. Op die manier worden we niet overweldigd door de duisternis die we zien.

That which I am searchING for ben ik.
Th
at which acts as an enemy is me, and that which is attemptING naar get rid of de self-destructive mij is also me.
I
am the obstruction aen ik am the way.
Th
at which obstructs is mijn het te bezitten. creation in unconsciousness.
De
'Ik ben hetat is de light of consciousness steat verwijdert de darkness van unconsciousness and ignorance is hidING behind unconsciousness.
Th
at which I am searchING for is hidden behind alIk de false images I hold van myself.
Th
at which remains, and cannot be verwijderd after gettING ontdoen of all that I have acqutoornd, is the real me.
--
Yogik Amrit Desai

© 2017 door Maresha Donna Ducharme.
Alle rechten voorbehouden.

Artikel Bron

The Way Home to Love: A Guide to Peace in Turbulent Times
door Maresha Donna Ducharme.

The Way Home to Love: A Guide to Peace in Turbulent Times door Maresha Donna Ducharme.De gesprekken en spirituele leringen in dit boek werden gegeven tijdens bijeenkomsten en retraites voor spirituele studenten en zoekers in Snow Dragon Sanctuary. Elk is een inspiratie en herinnert ons eraan hoe we een bewust leven kunnen leiden. Elk helpt ons om de ware aard van liefde en de leidende principes van spiritueel leven te herinneren: hoe vredig, mooi en dieper verbonden te zijn met God en hoe we ons geloof kunnen onderhouden en koesteren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Over de auteur

Maresha Donna DucharmeMaresha Donna Ducharme inspireerde mensen om de bronnen van genezing en vrede te realiseren, die al meer dan 35 jaren in ieder van ons bestaan. Maresha heeft een diploma in onderwijs, educatie, Wholistic and Macrobiotische counseling en Energy Medicine. Haar achtergrond en ervaring in spirituele en theologische training is divers. Ze heeft een onderwijsbediening gehad voor de laatste 30-jaren. Maresha is een bewaarder van de zweethut, heeft uitgebreid getraind in Eastern Medicine en in 1984 werd ze ingewijd in de Kundalini Shaktipat-traditie. In 2000 richtte ze The Sanctuary op. Het heiligdom is oecumenisch en staat open voor alle religies en tradities en vindt de gemeenschappelijke band van universele waarheden in het hart van alle religies en tradities. Voor meer info, bezoek SnowDragonSanctuary.com

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)