Synchroniciteit is de taal van de moeiteloze geest

Synchroniciteit is de taal van de moeiteloze geest
Image credit: ForestWander

Onze identiteit, of ego, is het aspect van onszelf dat probeert onze huidige en toekomstige ervaringen te beheersen en te plannen. Maar zoals we allemaal weten, hoe hard je ook probeert om het leven te beheersen, het heeft op de een of andere manier een manier om die plannen te veranderen. En toch, bij zelfreflectie, ontdek je dat deze onverwachte gebeurtenissen je leven vorm gaven en het verder innerlijke groei mogelijk maakten.

Dus wat we denken verstoort ons lot is eigenlijk het lot en ons onbewuste samenzwering tegen onze starre persoonlijkheid ten behoeve van onze evolutie als individuen. Naarmate de zachtheid van water langzaam wegneemt bij de hardheid van steen, verslijt het lot ook door de starheid van onze geconditioneerde identiteit.

Streven naar controle en plezier

Het streven naar controle en plezier is het grote verschil tussen de georganiseerde religie en het taoïstische begrip van het lot van Lao-Tzu. Het geloof van vele religies is gebaseerd op de hoop dat op een dag de gebeurtenissen in het leven zich zullen keren ten gunste van onze conditionering en genoegens, in plaats van te begrijpen dat het lot vertrouwen is, geloof in God hebben.

Het taoïsme van Lao-Tzu zegt dat vertrouwen en lot één ding zijn. leven wu-wei brengt vertrouwen in harmonie met het lot, niet omdat gebeurtenissen samenvallen met je individuele verlangens, maar omdat je deze verlangens hebt laten varen. (Vertaald vanuit Lao-tzu's perspectief betekent wu-wei "niet-doen", "niet-handelen" of "moeiteloos handelen.")

Fate and Synchronicity

De En Ching legt uit dat alle aspecten van het leven een diepere betekenis hebben vanwege synchroniciteit, die we zowel collectief als individueel ervaren. Wanneer we vertrouwen op de ontplooiing van het lot in ons leven, worden we ons bewust van synchroniciteit. Synchroniciteit is de taal die de Tao gebruikt om zijn wonderbaarlijke leiding te bieden. Maar de spiritueel blinde zien deze begeleiding louter als toeval.

Wu-wei, als hij oprecht begrepen en gevolgd wordt, harmoniseert onze innerlijke wereld met de buitenwereld. Deze harmonie is duidelijk door de synchroniciteiten die we in ons leven ervaren. In plaats van het idee dat het lot tegen ons is, laat synchroniciteit zien dat het lot een leraar is die ons hart verzacht tot een eerlijke nederigheid. Als we echt wu-wei kunnen leven, komen de magie en wonderen van het universum tot leven door synchroniciteit. Het is alsof de bron van Tao ons rechtstreeks spreekt.

Wanneer je de werking van het universum vertrouwt, begint zijn evolutionaire ontplooiing weerspiegeld te worden in je eigen ervaring. Het is alsof de werkelijkheid je begeleidt en een verhaal onthult over jezelf en je plaats binnen het kosmische spectrum. Bewustwording van synchroniciteit toont aan dat er meer is in de Weg van de Tao dan je op het eerste gezicht ziet.

Synchroniciteit bewijst dat de materiële wereld niet louter grofstoffelijke materie is, maar de onbewuste intelligentie van de Tao die door ons eigen wezen speelt. Alle vormen van materie, of ze nu van een menselijk lichaam of van een rots zijn, hebben dezelfde intelligentie in hen in verschillende gradaties van grootte. De intelligentie van Tao synchroniseert met de externe wereld wanneer iemand wu-wei volgt. Dit vertrouwen harmoniseert zowel de binnen- als de buitenwereld door de taal van synchroniciteit.


Haal het laatste uit InnerSelf


Lao-tzu vereerde, zoals praktisch alle wijzen, de natuur. Bij het overdenken van de verwevenheid van de natuur hebben de wijzen ontdekt hoe we in de natuur passen en er inderdaad deel van uitmaken. Degenen die alleen in de materiële wereld wonen hebben zo'n spirituele visie niet. Ze zien niet hoe alles met elkaar verbonden is en zich ontvouwt tot iets dat op dit moment het menselijke bevattingsvermogen te boven gaat. Veel religies zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de wereld slechts grofstoffelijke materie is en dat spirit alleen in mensen bestaat en niet in iets anders. Degenen die in puur bewustzijn verblijven zullen weten dat dit absurd is.

Synchroniciteit is het lied van geest en materie

Als goddelijke interventie en synchroniciteit bestaan, kunnen geest en materie niet gescheiden zijn. Oprechte beschouwing van de natuur brengt deze eenheid van geest en materie in de voorhoede van ons bewustzijn. Dit begrip is niet alleen te vinden in Lao-Tzu's Taoïsme, maar het is gebruikelijk in het Oosten en de kern van vele spirituele tradities.

De hermetische traditie, zoals uiteengezet in een boek genaamd De Kybalion, verklaart in zeven wetten hoe geest en materie, of met andere woorden de innerlijke en uiterlijke werelden, in wederzijdse relatie tot elkaar staan. De wetten van vibratie en ritme laten zien hoe geest en materie zich in een constante dans bevinden, opgebouwd uit subatomaire deeltjes, die eb en vloeien met variërende snelheden volgens de harmonische resonantie daartussen:

III. Het principe van vibratie

Niets rust; alles beweegt; alles trilt.

V. Het principe van ritme

Alles stroomt, naar buiten en naar binnen; alles heeft zijn vloed; alle dingen stijgen en vallen; de slingerbeweging manifesteert zich in alles; de maat van de schommel naar rechts is de maat van de schommel naar links; ritme compenseert.

Toch zijn deze beide zinloos als ze niet worden begrepen in relatie tot het eerste principe van Hermeticism, dat aangeeft hoe er schommelingen in vibratie en ritme kunnen zijn in relatie tot geest en materie. Dit principe luidt:

I. Het principe van mentalisme

HET IS AL GEEST; Het universum is mentaal.

Mind hier moet je niet worden aangezien voor de oppervlakkige geest, of het ego, dat slechts een opeenstapeling van conditionering is. Eerder is deze geest bewustzijn, dat de basis is van het hele universum.

Het moderne spirituele en wetenschappelijke begrip komt tot dezelfde conclusie: dat alles een manifestatie is van een verenigd veld van bewustzijn. Bewustzijn, volgens de wijzen, is niet geïsoleerd in de geest van het menselijk brein, maar bestaat overal in drie gebieden, die worden gedefinieerd in de wijsheidstradities als de fysieke, mentale en spirituele gebieden.

The Dance of Life

De fysieke, mentale en spirituele gebieden van bewustzijn zijn verbonden door de vibratie en het ritme van subatomaire deeltjes die de levensdans produceren. Bewustzijn woont in alles, zowel ruimte als materie, in een kosmische symfonie. Het individu maakt deel uit van deze symfonie, en synchroniciteit is de harmonie die door deze dans wordt geproduceerd. Maar alleen zij die het universum vertrouwen, kunnen deze dans waarnemen met heldere ogen.

Synchroniciteit bestaat voor iedereen, zelfs materialisten en niet-gelovigen. Maar de onwetende geeft zulke ervaringen uit als toeval en leert er niet van of groeit niet van hen. Iemand die op het spirituele vlak verblijft, neemt de dingen waar zoals ze in de holistische waarheid zijn, terwijl iemand die zich voornamelijk op het mentale en fysieke vlak bevindt nog steeds gelooft in een materiële wereld zonder geest.

In het commentaar van Confucius op de En Ching, hij legt uit dat waar we diep mee resoneren onze ervaring en daarmee de synchroniciteit tussen de onderliggende geest van het individu en de buitenwereld zal beïnvloeden:

Dingen die in toon overeenkomen klinken samen. Dingen die affiniteit hebben in hun diepste wezen zoeken elkaar op.

Waar onze geest ook op gefocust is, zal de wereld zijn die we ervaren, omdat perceptie gevormd wordt door het leven door de gedachten, gevoelens en emoties die we belangrijk vinden. Hoewel het spirituele niveau zowel de mentale als fysieke gebieden beïnvloedt, bestaan ​​gedachten, gevoelens en emoties op het mentale vlak en kunnen ze niet zuiver worden tenzij iemand op het spirituele vlak verblijft.

Mensen die alleen in de twee lagere werelden leven, worden gedreven door hun conditionering; ze worden alleen aangetrokken door die sferen en lijden volgens hun schijnbare dualiteit. Aan de andere kant kunnen zij die op het spirituele vlak leven, het ene bewustzijn in harmonie zien spelen in alle vormen.

Chuang-tzu legt deze spirituele waarneming poëtisch uit: "Wanneer er geen scheiding meer is tussen 'dit' en 'dat', wordt dit het stilstaande punt van de Tao genoemd. Op het stilstaande punt in het midden van de cirkel kan men het oneindige in alle dingen zien. '

Alle manifestaties van bewustzijn hebben betrekking op elkaar in een symbiotische harmonie, maar meestal kan alleen een wijze het herkennen. Synchroniciteit brengt dit bewustzijn naar de voorgrond van onze kennis wanneer onze waarneming gemarineerd is in een vertrouwen in wu-wei en de harmonie van Tao.

De weg van de Tao

Lao-tzu verwijst naar de "Weg" (Tao). Het meest algemene begrip van de Weg is de gang van zaken: als we het in het leven volgen, zal het ons leiden alsof we in een stroom naar de grotere oceaan zweven. Wanneer een stroom van een berg naar beneden stroomt, vindt deze zijn eigen weg. Evenzo vindt het leven in harmonie met de natuur je eigen weg: dit is de Weg van de Tao. Zelfs wanneer we de stroom blokkeren of zich ertegen verzetten, zal het zijn eigen weg vinden en zullen we last hebben van zwemmen tegen de stroom in.

Beschouw een gevallen blad dat op een stroom stroomt. Als je, zoals het blad, de stroom toestaat je op deze manier te dragen, wordt zijn kracht de jouwe. Je wordt één met de natuur, zonder vast te houden, zonder gehechtheid, en het verleden achter te laten om volledig in het huidige moment te leven.

De wijzen van praktisch alle spirituele tradities zouden suggereren dat wanneer we de Weg volgen, het ons uiteindelijk vernedert en onze harten verzacht, wat ons meer kennis van het Eeuwige Zelf geeft. Omgekeerd, als iemand er oprecht voor kiest om aanwezig te blijven als het Eeuwige Zelf in stilte of zelfonderzoek, zoals veel Boeddhistische en Hindoe leraren zouden suggereren, wordt men zich bewust van de Weg.

Dus beide schijnbaar tegenovergestelde spirituele perspectieven bereiken dezelfde bestemming, ook al is de reis anders. Of je probeert aanwezig te blijven in stilte als het Eeuwige Zelf of je de Weg volgt, je zal de ander onthullen, alsof ze hetzelfde zijn. Wanneer we in het Eeuwige Zelf kijken, ontdekken we de Weg, en wanneer we de Weg volgen, onthullen we het Eeuwige Zelf.

De weg van het eeuwige zelf

Je ervaart synchroniciteit wanneer zowel het Zelf als de Weg in perfecte correspondentie zijn. Door de ervaring van synchroniciteit, begrijpt men dat iemand in overeenstemming is met de Tao, zowel in zichzelf als in de evolutionaire ontplooiing van het universum. Dit is de "echte" Weg van de Tao waarnaar Lao-tzu en andere oude meesters verwees.

De weg van de Tao is dan de weg van het zelf. Als je oprecht bent in het verkennen van jezelf, zal de vreedzame resonantie van synchroniciteit je leven tot leven brengen. De Weg van het Zelf, of Tao, is om de realiteit van wu-wei volledig te volgen in een toekomst die onbekend is.

Synchroniciteit is onze veilige gids in de wildernis van het universum. In deze wildernis ontdekken we dat het Eeuwige Zelf en de Weg zijn zoals al het andere - verenigd. De essentiële wijsheid van Lao-Tzu is dat alles samengaat.

© 2018 door Jason Gregory. Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van Inner Traditions Intl.
www.InnerTraditions.com

Artikel Bron

Moeiteloos leven: Wu-Wei en de spontane staat van natuurlijke harmonie
door Jason Gregory

Moeiteloos leven: Wu-Wei en de spontane staat van natuurlijke harmonie door Jason GregoryEen gids om een ​​verlichte geest te bereiken door de kunst van niet-doen. Onthullende wijsheid gebruikt door gerenommeerde wijzen, kunstenaars en atleten die "in de zone zijn" als een manier van leven hebben aangepast, de auteur laat zien dat wu-wei een hernieuwd gevoel van vertrouwen kan geven in vele aspecten van je dagelijkse leven, waardoor elk dag moeiteloos. Als een fervent wu-wei-beoefenaar geeft hij scherp inzicht in hoe jij ook de schoonheid kunt ervaren van het bereiken van een verlichte, moeiteloze geest terwijl je geniet van het proces van het zich ontvouwen van het leven.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Over de auteur

Jason Gregory Jason Gregory is een leraar en internationale spreker die gespecialiseerd is in de oosterse en westerse filosofie, vergelijkende religie, metafysica en oude culturen. Hij is de auteur van De wetenschap en praktijk van nederigheid en Verlichting Nu. Bezoek zijn website op www.jasongregory.org

Boeken van deze auteur

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = "1620555913"; maxresults = 1}

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = "1620553635"; maxresults = 1}

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = "1620556464"; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)