Welke lessen moet de mensheid nog leren om geweldige nieuwe creatieve mogelijkheden te genereren?

Welke lessen moet de mensheid nog leren om geweldige nieuwe creatieve mogelijkheden te genereren?
Afbeelding creatie: Gerd Altman (gecombineerd beeld van Suvajit Roy en rawpixel). Ingekleurd door InnerSelf.

Geliefden, weet dat zodra de mensheid de realiteit bekijkt door de ruimere lens van levensbewustzijn, je nieuwe kansen zult openen die onmogelijk hadden geleken vanuit een smaller en meer zelfbewust perspectief.

Zodra genoeg mensen een levensbewust perspectief in hen hebben gegrondvest, zul je je collectieve wil concentreren en je innerlijke lichten naar buiten richten, totdat je samen meer licht uitstraalt dan je nodig hebt om jezelf te voeden. Op deze manier leert het menselijk bewustzijn veel meer te creëren dan het ooit zou kunnen consumeren. De mensheid zal dan een eeuwigdurende levende vlam van liefde worden die door het hele universum zal gloeien - zoals bedoeld is.

Welke levende experimenten je ook in de toekomst wilt volgen, het zal een functie zijn van de huidige toestand van je omgeving, je technologieën en creatieve capaciteiten, en de lens waardoor je de werkelijkheid bekijkt. Door meer mensen aan te moedigen over te schakelen naar levensbewustzijn - en door hen uit te nodigen hun innerlijke lichten naar buiten te richten, vergroot je je collectieve vermogen om samen een regeneratieve wereld te creëren. Er zullen nieuwe, meer coöperatieve menselijke systemen worden bedacht. Deze systemen zullen met gemak en gratie ontstaan, uit de kracht van de liefde die je collectieve verbeelding voedt.

Toen computers voor het eerst werden uitgevonden, kon niemand zich de geboorte van internet nog voorstellen. Het zou onmogelijk zijn geweest voor een persoon zonder computer, of iemand die niet begreep hoe computers werkten, om te begrijpen dat op een dag je hele soort onmiddellijk zou communiceren door draadloze energievelden te gebruiken waarmee je op elk punt in contact kunt komen met anderen de wereld.

En toch ... Hier ben je

Moedig daarom anderen aan om te beseffen dat je verbazingwekkende vindingrijkheid en verbeelding, wanneer gefilterd door het perspectief van levensbewustzijn, de kracht in zich heeft om geweldige nieuwe creatieve mogelijkheden te genereren die niemand van jullie zich tot nu toe kan voorstellen. Daarom moedig ik je aan om het levende proces te vertrouwen om zichzelf aan te passen om je te ontmoeten waar je ook bent. Want je leeft in een zelforganiserend, zelf-steigerend veld van levende liefde dat zich manifesteert als licht.

Herinner anderen eraan dat ze dit levende veld niet kunnen beheersen. Te denken dat ze de controle hebben, is zelfbewustzijn dat zichzelf als afgescheiden van het grotere veld waarneemt dat ze bevat. Laat echter zien dat het mogelijk is om op elk moment met alle aspecten van het veld te communiceren. Sta open voor het ontvangen van nieuwe inzichten van waar ze ook opduiken in het veld en geef vorm aan de vormloze wijsheid van het levende veld. Experimenteer met wat je maakt en ontdek wat het meest nuttig lijkt voor het leven hier en nu.

Moedig anderen aan om geduldig te zijn omdat het evolutieproces zich op zijn eigen tijd ontvouwt. Vergeet niet dat lessen nog steeds moeten worden geleerd om genoeg van je wakker te maken om van richting te veranderen door het levensbewustzijn te omarmen.


Haal het laatste uit InnerSelf


Welke lessen moet de mensheid nog leren?

Dit zijn misschien niet de lessen die je wilt, maar het zijn de lessen die je wilt genoodzaakt bent.

1. De mensheid behoeften te accepteren dat het deel uitmaakt van iets groters; en dat het niet kan gedijen terwijl de levende wereld die het ondersteunt en onderhoudt lijdt.

2. De mensheid behoeften om het feit te omarmen dat individualisme kostbaar is, in de zin dat de unieke capaciteiten van elke persoon - wanneer toegestaan ​​om te floreren en het geheel ten goede te komen - systeemovervloed creëert die het geheel voedt en dat indirect alle anderen ten goede komt.

3. De mensheid behoeften te accepteren dat de beste vorm van groei om naar te streven geen fysieke expansie is; maar intellectuele, emotionele en spirituele verheffing. Want wijsheid kent geen bovengrenzen en kan uitbreiden zonder buitensporige energie te verbruiken of het levende geheel schade toe te brengen. Wijsheid vult en vult zelfs het volume van energie aan dat in de kosmos stroomt, en het doet dit op nieuwe manieren die niet kunnen worden voorspeld.

4. De mensheid behoeften om te leren dat verandering niet kan worden vermeden. Verandering inspireert energetisch de creativiteit van de hele kosmos. Daarom, hoe goed de mensheid zich aanpast - niet hoe hard het de realiteit dwingt niet te veranderen - zal bepalen hoe goed je zult gedijen als een levensbewuste soort.

5. De mensheid behoeften te accepteren dat samenwerking het beter dient dan vijandige concurrentie - en meer specifiek destructieve concurrentie. Na verloop van tijd zal je soort grotere dingen bereiken door levensbewuste samenwerking dan je ooit hebt bereikt door zelfbewuste competitie.

6. De mensheid behoeften te begrijpen dat de kwaliteit en het creatieve vermogen van het leven net zo belangrijk zijn als de hoeveelheid materiële goederen en energie waarover het beschikt. Uw soort moet zich nog realiseren dat het kwaliteit niet kan opofferen op het altaar van het aanbidden van kwantiteit en nog steeds gedijt.

7. De mensheid behoeften om te leren dat geweld niet het antwoord is op al zijn problemen. Integendeel, de impuls om geweld te plegen, verwijst naar waar u nieuwe experimenten moet uitvoeren en moet leren hoe u betere vragen kunt stellen om uw gedeelde pijn te genezen.

8. De mensheid behoeften om te leren meer aandacht te besteden aan de feedback die het van overal ontvangt. Je moet ophouden de waarheid weg te rationaliseren omdat het verontrustend aanvoelt of impliceert dat je de manier waarop je je gedraagt ​​zult moeten veranderen.

9. De mensheid behoeften om diversiteit te eren en menselijke specialisatie te waarderen voor de voordelen die het uw soort als collectief oplevert. Je moet leren hoe je alle functies die worden uitgevoerd met respect en waardering kunt waarderen.

10. De mensheid behoeften om te leren hoe je alle anderen de vrijheid kunt geven om te experimenteren en hun capaciteiten, talenten, verlangens, passies en vaardigheden zo goed mogelijk te verkennen, zelfs als het niet begrijpt waarom een ​​ander zich geroepen voelt om een ​​specifieke arena te verkennen.

11. De mensheid behoeften te accepteren dat elk aspect in het geheel bestaat om tot bestaan ​​te komen, een opmerkelijk iets dat niemand anders kan bieden. Je moet je realiseren dat het geven van je geschenken aan de levende wereld zowel je geboorterecht is en je grootste beloning.

12. De mensheid behoeften om te leren dat het eeuwig in de nuen dat de nu is gevuld met een oneindige stroom van energie en creatief potentieel. Je bestaat om te dienen als de intelligente, voelende materiële sondes van de liefde in het rijk van de materie. Dat is de reden waarom je honger hebt om steeds meer over de wereld te leren, en waarom je je wagen in het grote onbekende. .omdat je kan. Als je slaagt of faalt, moet je elk experiment dat de mensheid uitvoert, waarderen, omdat elk ervan je zal helpen door nieuwe wijsheid te bieden - ongeacht de uitkomst. Falen verdient het niet om gestraft of veroordeeld te worden, maar geëerd als een noodzakelijke omweg die de rivier van het leven steeds dichter bij de waarheid brengt.

13. Vooral de mensheid behoeften om te leren zichzelf waar te nemen als belichaamd creatief potentieel, door de waarheid van de werkelijkheid uit te drukken as liefde. In plaats van je boos, neerslachtig of ongelukkig te voelen dat je nog geen ingebeelde staat van perfectie hebt bereikt, moedig ik jullie allemaal aan om van de eeuwige reis te houden. .omdat jij bent on het. Wanneer de hele mensheid waardeert dat perfectie een actief, intern proces is in plaats van een statisch object of doel dat kan worden verkregen, zul je jezelf bevrijden van het eindeloze zelfmisbruik dat voortkomt uit oordeel, en zal je verliefd worden op het wonder van je grenzeloos worden.

Als je deze levenslessen niet langer nodig hebt, zullen ze eindigen

Geliefden, weet dat ik je misschien niet altijd cadeau geef wat je verlangt, maar ik zal je altijd cadeau geven wat je nodig hebt. Daarom, wanneer u mij informeert - door in- jezelf vormen - dat je geen van deze levenslessen meer nodig hebt, deze lessen zullen eindigen.

Weet dat naarmate je soort zich collectief door elk van deze waardevolle lessen beweegt, je het toneel zet voor je toekomstige evolutie. Je sociale systemen zullen op een dag alle aardkinderen aanmoedigen om deze waarheden voor zichzelf te realiseren, totdat elke persoon deze waarheden belichaamt als ze volwassen worden. Je oude systemen, die je leerden te focussen op jezelf dienen ten koste van het geheel, zullen wegvallen. Ze zullen worden gewaardeerd, en ze zullen ook volledig worden vergeven, voor het doen wat ze bedoeld waren te doen - om processen te creëren die het ontstaan ​​van zelfbewustzijn in de wereld zouden veroorzaken en ondersteunen.

Weet dat er nieuwe scholen in de samenleving zullen opkomen die zich zullen richten op zelfrealisatie. Deze zullen de unieke verlangens en capaciteiten van elk kind voeden en hun passies en nieuwsgierigheid oproepen. Gezondheidszorgsystemen zullen ontstaan ​​om holistisch welzijn te bevorderen, en dat zal iedereen inspireren om vanaf jonge leeftijd levensbevestigende keuzes te maken. Gerechtelijke systemen zullen ontstaan ​​die niet langer wraak zoeken of zich richten op het bestraffen van menselijke wandaden. In plaats daarvan zullen ze de nadruk leggen op verzoening en ondersteunende therapieën aanbieden om degenen die blijven worstelen vanuit het zelfbewuste perspectief aan te moedigen tot een levensbewuste manier om de werkelijkheid waar te nemen.

Er zullen economische systemen ontstaan ​​die iedereen genadig voorzien van hun basisbehoeften, en elke persoon voldoende tijd geven om hun vaardigheden en passies te verkennen zodat iedereen zijn geschenken aan de wereld kan bezorgen. Er zullen wetenschappelijke en technologische systemen opduiken die zich richten op het zoeken naar intelligente manieren om een ​​liefdevolle relatie te hebben met de levende ecosystemen van de aarde, evenals met alle andere soorten. Je leert nieuwe vormen van samenwerking op basis van het gedrag van je omgeving.

Er zullen sociale systemen ontstaan ​​die zich richten op gemeenschap, intimiteit, delen, leren en geven aan anderen vanuit de vreugde om vrij te zijn om zich uit te drukken op je hoogste vermogen. Er zullen politieke systemen ontstaan ​​die zich richten op het handhaven van een dynamisch evenwicht tussen de kwaliteit van het leven en de materiële creaties van de menselijke samenleving, terwijl wordt gewaarborgd dat aan alle persoonlijke behoeften wordt voldaan. Er zullen communicatiesystemen ontstaan ​​die zich richten op het verspreiden van waarheidsgetrouwe en nuttige wijsheid en informatie, en die het nieuws verspreiden over wat er gaat gebeuren, zodat anderen hun eigen experimenten kunnen uitvoeren met die nieuwe manieren van zijn. Er ontstaan ​​spirituele systemen die de mensheid aanmoedigen zichzelf waar te nemen binnen God en niet langer apart gezet van God. Ze zullen iedereen uitnodigen om te beseffen dat God beweegt door hen als licht, dansende liefde in de levende wereld van vorm.

Een nieuwe herhaling van wat het betekent om mens te zijn

Geliefden, ik zeg je nu dat wat er opkomt niet veel zal lijken op wat er vandaag bestaat. Als gevolg hiervan zullen mensen zelf heel anders lijken dan ze tegenwoordig lijken. Je zou kunnen zeggen dat je huidige, zelfbewuste soort geleidelijk uitgestorven is en plaatsmaakt voor een nieuwe iteratie van wat het betekent om een ​​mens op aarde te zijn. Wat je nu ondergaat, is niets minder dan een kwantumsprong in je eigen capaciteiten. Maar omdat ieder van jullie een vrije wil bezit, blijft elke persoon eeuwig vrij om alle geschenken die ik aanbied af te wijzen. Je bent even vrij om te omarmen welke van mijn geschenken je misschien wilt verkennen met een open hart, en dan zien wat er gebeurt.

Weet dat iedereen vrij blijft om te beslissen of ze zich nog waardig voelen om de waarheid uit te drukken over wie ze al zijn. En omdat het Vormloze Leven in elke persoon de keuze maakt, zal geen enkele keuze die een persoon kan maken, ooit verkeerd zijn. Wat wil tevoorschijn komen, zal op tijd tevoorschijn komen - door de mensheid en ondanks al je ingebeelde beperkingen. Want de mensheid zal altijd en altijd deel uitmaken van wat er naar voren wil komen.

Fragment uit: Raindrops of Love door Eileen Workman © 2017
Overgenomen met toestemming.
Uitgever: Muse Harbor Publishing

Artikel Bron

Regendruppels van liefde voor een dorstige wereld
door Eileen Workman

Regendruppels van liefde voor een dorstige wereld door Eileen WorkmanEen actuele spirituele gids voor overleven en bloeien in de doordringende, sombere sfeer van vervreemding en angst van vandaag, Regendruppels van liefde voor een dorstige wereld, legt een pad naar levenslange zelfverwezenlijking en herverbinding via een gedeeld bewustzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Meer boeken van deze auteur

Over de auteur

Eileen WorkmanEileen Workman studeerde af aan het Whittier College met een bachelor in Politicologie en minderjarigen in economie, geschiedenis en biologie. Ze begon bij Xerox Corporation te werken en bracht vervolgens 16 jaar door in financiële dienstverlening voor Smith Barney. Na het ervaren van een spiritueel ontwaken in 2007, wijdde Mevr. Workman zich aan het schrijven "Sacred Economics: The Currency of Life"Als een middel om ons uit te nodigen onze aloude aannames over de aard, voordelen en echte kosten van het kapitalisme in twijfel te trekken. Haar boek concentreert zich op hoe de menselijke samenleving succesvol zou kunnen evolueren door de meer destructieve aspecten van laat-stadium corporatisme. Bezoek haar website op www.eileenworkman.com

Video met Eileen Workman: Good Morning

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...