Hoe we de wereld kunnen herstellen tot heelheid

Hoe jij en ik de wereld kunnen herstellen tot heelheid

Omdat de wens tot welzijn, niet alleen voor onszelf maar voor alle wezens, in ons hart ontwaakt, nemen we deel aan een diepgaande leer van de Kabbala over het herstellen van heelheid in de wereld. Dit heet tikkun ha-olam in het Hebreeuws, wat betekent: "de wereld herstellen."

Tikkun betekent repareren of repareren. Uiterlijk wordt tikkun geassocieerd met sociale actie die tot doel heeft de wereld te verbeteren. Maar innerlijk, in de esoterische tradities, is tikkun het heilige innerlijke werk om een ​​gebroken wereld te herstellen en te herstellen tot heelheid door spiritueel de liefde te ontwikkelen die ons voorbij ons gescheiden zelf voert. Tikkun wordt beschouwd als het hoogste, meest diepzinnige doel van ons leven.

Ontwaken en herstellen

Deze activiteit om het evenwicht en de harmonie in onze wereld te herstellen is nauw verwant aan de boeddhistische notie van bodhichitta, "De geest van ontwaken", die stelt dat de kern van elk levend wezen een universele impuls is om volledig te ontwaken voor de heelheid van zijn potentieel en om anderen te dienen bij hun ontwaken.

Het werk van ontwaken en repareren is een inside-out job. Er wordt gezegd dat elk klein beetje herstel van heelheid in onszelf direct bijdraagt ​​aan het herstel en het ontwaken van alle wezens en van de hele wereld. De impuls van elke beweging naar genezing, elk moment van opmerkzaamheid, elke daad van vriendelijkheid die we in onszelf genereren, wordt direct gedeeld of overgedragen om de opkomst van dat potentieel in elk levend wezen te ondersteunen.

Hoe beter we wakker zijn, hoe beter we uitgerust zijn en hoe natuurlijker het voor ons is om de opkomst van grotere harmonie in onze wereld te bereiken en te koesteren. Naarmate ons bewustzijn en onze gevoeligheid toenemen, erkennen we dat bepaalde situaties in ons leven of onze wereld onaanvaardbaar onproductief, giftig of destructief zijn. Dit helpt ons voornemen om gezonder te worden te versterken; conflicten oplossen; een einde maken aan gewelddadig geweld in onze relaties; en word een advocaat, activist of celebrant van nobele doelen die de sfeer van balans en harmonie uitbreiden naar onze wereld en naar de levens van anderen.

Meditatie voor Awakening and Repairing from Inside-Out

De volgende meditatie kan je helpen dit idee levendiger te maken.

Stel je voor dat je op een bergtop staat op een stille, heldere en donkere nacht. In de lucht om je heen is een oneindig aantal juwelen verbonden in een subtiel netwerk van licht.


Haal het laatste uit InnerSelf


Stel je nu voor, terwijl je een klein kaarsje aansteekt, wordt onmiddellijk het licht en de warmte ervan weerspiegeld in elk van de juwelen om je heen. Niet alleen dat, maar elk van de juwelen wordt ook verlicht door het licht dat erin wordt weerspiegeld vanuit alle verlichtende juwelen. Het is een fantastisch en inspirerend schouwspel.

Stel je nu voor dat wanneer je een moment van mindfulness in jezelf oplicht, het licht van die opmerkzaamheid alle levende wezens "verlicht". Evenzo, als je in jezelf een moment van liefde, dankbaarheid, verwondering, vreugde, vergeving opwekt of laat oplichten, dan zal die impuls onmiddellijk oplichten in alle anderen. De overdracht is moeiteloos, onmiddellijk, van hart tot hart. Elk van de juwelen in het net verlicht alle andere juwelen, en veroorzaakt golven van opwinding, golven van sympathie, golven van dankbaarheid, liefde of zegeningen.

Verlichting van de wereld

In elk moment dat we wakker zijn, kunnen we voelen wat er in onszelf weergalmt en reageren op een manier die de wereld verlicht op een vreemde of een prachtige manier. In momenten van afleiding, wanneer geesteloosheid inzakt, stuwt het momentum van gewoonte ons. In momenten van mindfulness hebben we op zijn minst een keuze.

Als we leren om de kloven in ons eigen leven te herkennen en te herstellen, herstellen we de heelheid in onszelf. Naarmate onze interne reparatiewerkzaamheden dieper worden, kunnen we beter naar binnen en naar buiten toe reiken om de wereld om ons heen te repareren. Naarmate we de stroom van ons dynamische wezen meer in balans brengen en de starre grenzen die ons scheiden van onze heelheid oplost, herstellen we de wereld in evenwicht.

Dit zijn niet alleen leuke ideeën, maar een beschrijving van de manier waarop de dingen zijn. Onze reis van ontwaken is er een van leren meer van onze natuurlijke, heldere, heldere, liefdevolle, stralende aanwezigheid in onze wereld te brengen. Dit is een zeer diepe tikkun.

TRANSFORMATIEVE VISIE

De toren is zo breed en ruim als de lucht zelf. . . . En
binnen deze toren, ruim en prachtig versierd,
er zijn honderdduizenden. . van torens, allemaal
waarvan net zo prachtig is versierd als de hoofdtoren
zelf en zo ruim als de lucht. En alle torens,
meer dan berekening in aantal, sta helemaal niet in één
andermans manier, elk bewaart zijn individuele uitgang in
perfecte harmonie met al de rest; . . . er is een toestand van
perfecte vermenging en toch van perfecte orde. . . de
de jonge pelgrim ziet zichzelf ook in alle torens
in elke enkele toren waar alles in één staat
en elk bevat alles.

-Avatamsaka Sutra

Het transformeren van de vele gewone activiteiten van het dagelijks leven

De volgende reeks afbeeldingen en korte meditaties nodigen u uit om een ​​creatievere geest mee te nemen om de vele gewone activiteiten van het dagelijks leven te transformeren.

We hebben eens wat tijd doorgebracht met een Indiaanse leraar genaamd Thundercloud die ons een prachtige gebedenzegen voor het watergeneesmiddel heeft geleerd.

Wanneer je water drinkt, bid je, "Moge dit water terwijl het door mij stroomt, geneeskunde worden, en de aarde versterken, en zuiveren en voedsel brengen voor mensen, en de mensen vernieuwen."

Kun je je voorstellen hoe het je leven zou veranderen als je op zijn minst soms op de dag dat je de kraan inschakelde, water dronk of urineerde, je dit gebed moest onthouden?

De klassieke praktijken van de lojung of 'gedachte transformatie' leringen in de Mahayana boeddhistische traditie bieden ook veel creatieve meditaties om elke gewone handeling te transformeren in een gebaar van creatief universeel mededogen. Bijvoorbeeld:

Je kunt een kopje water drinken om je dorst te lessen; of je kunt met aandacht een kopje water drinken en het transformeren met een gebed en een creatieve meditatie in een kom met genezende nectar; of je kunt een kopje water drinken met het gebed en de motivatie dat door het drinken van dit water, en het lessen van je dorst, de dorst van alle wezens wordt geblust en vervuld door deze eenvoudige handeling.

Je kunt zonder een deur naar buiten te lopen. Je kunt met aandacht een deur uit lopen. Je kunt een deur uitlopen met de wens, het gebed, de bevestiging en visualisatie dat als je die deur uitloopt, je alle wezens uit de duisternis naar het licht leidt, van beperking naar de grenzeloze ruimte van oneindige vrijheid en potentieel. Wanneer je de deur sluit, mediteer dan dat de mogelijkheid van terugkeer naar onwetendheid en waanvoorstelling voor altijd voor alle wezens verzegeld is. Evenzo, als je van buiten naar binnen komt, kun je het geestdriftig doen, aandachtig, of als een gebaar en een bevestiging van leidende mensen van verloren te zijn in de verwarring van hun uiterlijke levens in de diepe, heldere, heldere, liefdevolle aanwezigheid van hun diepste wezen .

Je kunt de wandeling vegen of de ramen wassen met minachting voor al het vuil en puin, of je kunt vegen en schoonmaken alsof je in feite je geest zuivert en polijst en de onbelemmerde helderheid en zuiverheid van je diepste wezen voortbrengt.

Hoewel dergelijke meditaties wel of niet daadwerkelijk een uitwendig effect op de wereld hebben, zijn ze krachtig voor het openen en transformeren van je eigen geest en brein, waardoor ze meer geschikte instrumenten worden om de duizelingwekkende realiteit van het potentieel in de schepping te behouden.

Ze kunnen ook je hart openen, de bubbel van je eigen implosieve egocentrisme doorbreken en je helpen om liefdevoller, zorgzamer en mededogend te leven. Ze kunnen je helpen een oprechte wens in je hart op te wekken dat je leven op de een of andere kleine manier het lijden zal verminderen en behulpzaam en troostend voor anderen zal zijn.

Teken kracht en inspiratie door een diepe verbinding te bevestigen

Eens, toen we met Thich Nhat Hanh liepen, zei hij: "Elke bewuste stap die je neemt, neem ik met je mee." Stel je voor dat je tijdens het lopen de hand van een geliefde leraar of leraren vasthoudt. Terwijl je dat doet, moet je je voorstellen dat ze de handen van hun leraren vasthouden die de handen van hun leraren vasthouden en de handen van hun leraren vasthouden. Teken kracht en inspiratie door deze diepe verbinding te bevestigen.

Als je een gebed zegt, een mantra zingt, of een ritueel doet, kun je je voorstellen en bevestigen dat je je in de geest mengt met al diegenen die dat gebed ooit hebben gereciteerd of die mantra hebben gezongen of dat ritueel door de tijd heen hebben uitgevoerd? Terwijl je deze dingen doet, ontvang je de zegeningen en de inspiratie van hen allemaal in jezelf terwijl je tegelijkertijd die zegeningen door jou naar alle wezens uitstralend en herdistribuerend.

Als je de Shabbat-kaarsen op vrijdagavond verlicht, kun je de geest en de zegeningen van al je moeders en grootmoeders voelen?

Als je de Heilige Communie ontvangt, kun je dan leven en je spirituele solidariteit bevestigen met ontelbare mensen door de tijd heen in het ene lichaam van Christus?

Als je naar de zonsopgang kijkt en een nieuwe dag verwelkomt, kun je je voorstellen dat je door de ogen kijkt van ontelbare mensen, door de eeuwen heen, met bewondering voor de Grote Mysterie die je leven voortdurend vernieuwt en ondersteunt?

De grote Avatamsaka Sutra, de 'Flower Ornament Sutra' is misschien wel 's werelds meest uitgebreide tekst voor het' zaaien 'van creatieve meditaties. Het biedt veel geestverruimende beelden van de aard van de volledig verlichte geest, inclusief de volgende beschrijving van de tien wijsheden van een bodhisattva, een wezen dat zich inzet om volledig te ontwaken voor hun ware aard en potentieel om alle wezens te helpen ook te ontwaken. In een bepaald stadium in de spirituele evolutie van zo iemand zijn ze in staat om:

Breng de lichamen van alle wezens samen in één lichaam en één lichaam in de lichamen van alle wezens; om alle ondenkbare eonen in één moment, en één moment in alle eonen te brengen; om alle heilige dingen in één ding en één heilig ding in alle dingen te brengen; om een ​​ondenkbaar aantal plaatsen op één plek te brengen, en om één plaats op een ondenkbaar aantal plaatsen te brengen ... om alle gedachten in één gedachte en één gedachte in alle gedachten te maken; om alle stemmen en talen in één stem en taal, en één stem en taal in alle stemmen en talen te brengen; om de verleden-tegenwoordige-toekomst in één keer te brengen, en één keer in de verleden-tegenwoordige-toekomst.

Onthoud dat uw motivatie, creatieve visie op mogelijkheden en gebed het daadwerkelijke effect van uw meditatie zullen bepalen. Elke actie van je leven biedt een kans om te ontwaken.

© 1999, 2015 door Joel Levey & Michelle Levey. Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van de uitgever, Conari Press,
een afdruk van Red Wheel / Weiser, LLC. www.redwheelweiser.com.

Artikel Bron

Mindfulness, meditatie en Mind Fitness van Joel Levey en Michelle Levey.Mindfulness, meditatie en Mind Fitness
door Joel Levey en Michelle Levey.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Over de auteurs

Dr. Joel en Michelle LeveyDr. Joel en Michelle Levey behoorden tot de eersten die mindfulness- en mind-fitnesslessen brachten naar reguliere organisaties die in de 1970s begonnen. Ze hebben tienduizenden mensen onderwezen in honderden toonaangevende bedrijven, medische centra, universiteiten, sport-, overheids- en militaire arena's, waaronder Google, NASA, Wereldbank, Intel, MIT, Stanford en World Business Academy. Zij zijn de grondleggers van Wijsheid op het werk.

Een video kijken: Ervaren Mind-Fitness (met Joel & Michelle Levey)

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf-nieuwsbrief: september 20, 2020
by InnerSelf Staff
Het thema van de nieuwsbrief deze week kan worden samengevat als "u kunt het" of meer specifiek "wij kunnen het!". Dit is een andere manier om te zeggen "u / wij hebben de macht om iets te veranderen". Het beeld van ...
Wat voor mij werkt: "I Can Do It!"
by Marie T. Russell, InnerSelf
De reden dat ik deel "wat voor mij werkt" is dat het ook voor jou kan werken. Als het niet precies de manier is waarop ik het doe, aangezien we allemaal uniek zijn, kan een afwijking van de houding of methode heel goed iets zijn ...
InnerSelf-nieuwsbrief: september 6, 2020
by InnerSelf Staff
We zien het leven door de lenzen van onze waarneming. Stephen R. Covey schreef: "We zien de wereld, niet zoals ze is, maar zoals we zijn - of zoals we geconditioneerd zijn om haar te zien." Dus deze week bekijken we enkele ...
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 30, 2020
by InnerSelf Staff
De wegen die we tegenwoordig reizen zijn zo oud als de tijd, maar zijn nieuw voor ons. De ervaringen die we hebben zijn zo oud als de tijd, maar ze zijn ook nieuw voor ons. Hetzelfde geldt voor de ...
Als de waarheid zo vreselijk is dat het pijn doet, onderneem dan actie
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Te midden van alle verschrikkingen die tegenwoordig plaatsvinden, word ik geïnspireerd door de stralen van hoop die erdoorheen schijnen. Gewone mensen komen op voor wat goed is (en tegen wat fout is). Honkbalspelers, ...