Jezelf herkennen als een Mysticus: Remembering and Understanding

Jezelf herkennen als een Mysticus: Remembering and Understanding

Toen ik voor het eerst ervaring had met automatisch schrijven, had het enige dat ik wist van mystieke ervaringen te maken met wat ik in de kerk over hen had gehoord: Jezus liep op water, Paulus had iemand die hem transformeerde en de profeten hadden die. Van het luisteren naar mijn religieuze leraren, ik heb het idee ingebakken dat alleen speciale, uitverkoren mensen voldoende gekwalificeerd waren om mystieke ervaringen te hebben.

Eerlijk gezegd had mijn eigen ervaring me nogal verbijsterd, vooral omdat ik mezelf niet waardig genoeg achtte om deel te nemen aan dit soort geschenk van God. Toch zat ik daar, tranen strompelende, ondergedompeld in diepzinnige liefde die verder gaat dan alles wat ik ooit op aarde heb meegemaakt met de resultaten daar op het papier dat ik in mijn trillende handen hield.

Tastbaar bewijs voor een ongrijpbare ervaring

Mijn vraag over mijn gevoelens van onwaardigheid was op de meest diepzinnige manier beantwoord, veel meer dan ik ooit dacht dat er zou kunnen gebeuren. Ik had het moeilijk om te geloven dat God, engelen of Goddelijke Geest in feite genoeg om me gaven om me daadwerkelijk een antwoord te geven op mijn lastigste vraag: "Waarom voel ik me nooit goed genoeg?" Ik had tastbaar bewijs voor een ontastbare belevingservaring voor mij in de spirituele boodschap die ik 'kastelen' noemde.

Draag geen ongepaste ideeën bij u, ingesleten over uw eigenwaarde. De reis die je hebt afgelegd is gevuld met kastelen van zilver en goud, glinsterende met al hun weelde, elkaar de overkant van de weg, waarbij elk zijn waardigheid aangeeft door alles te glinsteren en te overweldigen ...

Geliefde, heb je ooit de details van deze kastelen gezien, hun ware substantie gevonden? Ik ben hier om je te vertellen dat een gewone wind deze kastelen in onwaardig puin kan gooien. Hun kracht is afgeleid van je zwakte. Het is niet hoeveel je glinstert en schittert in het leven dat belangrijk is. Nog steeds de oude stemmen. Luister naar je authentieke waarheid. Onze Schepper heeft je compleet gemaakt; je bent niet zonder geboren. Je ogen zijn alleen verblind door wat je ziet als een beter kasteel.

Je bent je eigen kasteel en het huisvest je ziel. Bloei met je tijd op deze aarde, want een orchidee zal niet bloeien in een gebied dat door veroordelende stenen wordt geperst. Laat de stenen waar ze vallen en blaas je reis met vertrouwen en geduld. Je eigen kasteel schijnt.

Om dit verder open te stellen, bleef ik deze speciale berichten ontvangen. Hoewel het ontvangen van elke spirituele boodschap op verschillende manieren diepgaand was, vroeg ik me af of elke ervaring verschillende vormen van mystieke ervaring zou kunnen zijn geweest. Kan een intense ervaring met wat mijn vroegere religieuze leraren uit de kindertijd noemden 'aangeraakt worden door de Heilige Geest' eigenlijk een andere versie van een mystieke ervaring zijn? Eerlijk gezegd had ik geen idee. Toch bleven de ervaringen doorgaan, wat enkele diepgaande veranderingen in mijn leven stimuleerde.


Haal het laatste uit InnerSelf


Iedereen is een mysticus die vergeten is dat ze een mysticus zijn

Ik ben er nu van overtuigd dat elke persoon op deze aarde een mysticus is. Ik ben er ook van overtuigd dat bijna iedereen op deze aarde dit alles is vergeten. In plaats van te doen en te bereiken, gaat een mystieke ervaring meer over onthouden en begrijpen. De mystieke ervaring stuwt je diep om niet alleen ingewortelde overtuigingen over beperkingen te transformeren, maar onthoud ook intrinsieke heelheid door Goddelijk ingrijpen op een diepzinnige manier. Daarom is een mysticus iemand die een directe verbinding heeft gehad met de aanwezigheid van God die de gewone beschrijving te boven gaat en die daarom diep is getransformeerd.

Ik wou dat ik de formule, delen en patronen van een mystieke ervaring volledig en met absolute autoriteit gedetailleerd kon opsommen. Toch zou het onmogelijk zijn om dit in handen te hebben. Mystiek kan gewoon niet op een tweedimensionale pagina worden geplaatst.

Kenmerken en componenten van mystieke ervaringen

Maar wat ik wel kan doen is enkele vormen van mystiek beschrijven, enkele gebeurtenissen die gebeuren met Mystici, en enkele componenten van de ervaring. Deze zijn op geen enkele manier all-inclusive. Ze zijn het ook niet allemaal eens met de onderzoekers die ik heb gevonden. Ze lijken heel eenvoudig. En vooral, ze zijn vrij moeilijk uit te leggen door middel van taal.

Een mystieke ervaring is onuitsprekelijk. Woorden zijn altijd ontoereikend om diepgaand te beschrijven wat er gebeurt tijdens een mystieke ervaring. De mysticus wordt vaak in een bewustzijn van kosmische proporties rondgedraaid dat zich gewoon niet leent voor een gewoon gesprek. Dit wordt verergerd door het feit dat de mystieke ervaring geen intellectuele bewustzijnsstaat is, maar wordt vastgesteld door de diepte van een gevoelstoestand. Woorden kunnen de diepte, waarde, intensiteit, kwaliteit of waarde van de mystieke toestand niet overbrengen.

De mystieke ervaring heeft een spirituele noetische eigenschap die heel verschilt van een gewone intellectuele bewustzijnsstaat. Deze nieuwe kennis komt op een manier die lijkt op een intuïtie van spirituele zaken in plaats van een alledaagse academische bezinning. Een mystieke toestand, of zelfs een reeks mystieke ervaringen, dient in plaats daarvan om wijsheid in een individu te verbeteren in plaats van specifieke overtuigingen aan te roepen. Ook overschrijft de mystieke ervaring de informatie en het begrip verkregen door de vijf zintuigen. Op de een of andere manier, het individu wordt ondergedompeld in nieuwe kennis om zijn of haar leven van binnenuit te veranderen tijdens een mystieke ervaring.

De mystieke ervaring is voorbijgaand; de effecten zijn dat niet. Tijdens de ervaring heeft de mysticus geen idee van tijd. Twee uur of twee minuten zijn mogelijk verstreken. Tijd wordt irrelevant in een mystieke ervaring. Het voorbijgaande karakter van een mystieke ervaring laat een indruk achter van innerlijke rijkdom en belang.

Tijdens een mystieke ervaring wordt de wil van de mysticus ondergedompeld in spiritueel bewustzijn van een Hogere Macht. Wanneer een persoon zich overgeeft aan de mogelijkheid van een mystieke ervaring, gaat een overweldigend bewustzijn van God onbegrijpelijk voor het normale bewustzijn over in onzelfzuchtige liefde. Het individu wordt één met Goddelijkheid tijdens de ervaring. Vaak voelt de mysticus alsof hij of zij getuige is van de diepe plaats terwijl het intellect stil is. De passiviteit van de mystieke ervaring gaat het daarom om overgeven terwijl God het een tijdje overneemt.

Een ander kenmerk van mystieke ervaringen is variatie; geen twee mystieke ervaringen zijn op alle manieren hetzelfde. Elke mystieke ervaring vergemakkelijkt persoonlijke en spirituele groei, net alsof iemand een ladder beklimt. Naarmate elk niveau wordt bereikt, verandert het persoonlijke perspectief. Met andere woorden, wat je op een bepaald moment in je leven op mystieke wijze moest doen, hoeft niet opnieuw te gebeuren in een ander stadium van je leven, als er inderdaad een spirituele opkomst is opgetreden en de wijsheid van de mystieke ervaring heeft opgenomen.

Mystiek is praktisch, niet theoretisch. In plaats van fantasierijk of abstract, is mystiek een intense vorm van ervaring. De mystieke ervaring is een gebeurtenis, niet alleen een gevoelstoestand waarin iemand zich op een nieuwe manier bewust wordt van het goddelijke. De mystieke ervaring omvat een daad van overgave, een daad van opperste waarneming en een daad van liefde.

Mystiek heeft niets te maken met zelfzucht; het is een volledig spirituele activiteit. Deze eigenschap elimineert alle praktijken van zogenaamde magie en andere zelf-zoekende modaliteiten. In tegenstelling tot de mystiek proberen deze praktijken het zichtbare te verbeteren met behulp van het onzichtbare; het zijn methodieken die worden gebruikt voor persoonlijke verbetering. In tegenstelling hiermee, verhoogt de mystieke ervaring een directe intuïtie van Goddelijke unie die alle mindere persoonlijke hunkeren overstijgt. Geen achtervolging van bovennatuurlijke vreugden, het is een passie voor persoonlijke groei binnen de sferen van spirituele goddelijkheid. Met andere woorden, een mystieke ervaring is niet iets dat door het zelf voor het zelf is gecreëerd, maar in plaats daarvan is het een intense ervaring die gewoon gebeurt.

Intense liefde onderscheidt de mystieke ervaring van elke andere soort van transcendentale theorie en praktijk. Tijdens een mystieke ervaring wordt liefde ervaren in de diepste, meest volledige betekenis die mogelijk is. Merk op dat dit niet het soort liefde is tussen de een en de ander. Mystieke liefde vermengt de individuele wil volledig met zijn goddelijke bron. Nadat de mystieke ervaring voorbij is, kan deze goddelijke liefde worden opgenomen door intentie, geheugen en gevoelstoestand (hoewel niet op hetzelfde niveau). Ik ben ervan overtuigd dat dit is wat persoonlijke verandering mogelijk maakt. Tijdens het hoogtepunt van een mystieke ervaring, vindt men het zelf dat moet worden overspoeld in een vorm van goddelijke liefde die onvergelijkbaar is met alles wat eerder is ervaren of mogelijk werd geacht.

De mystieke ervaring overstijgt het gewone vijf zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven en aanraken, als ze überhaupt gebeuren tijdens de mystieke ervaring, bevinden zich in verschillende vormen die niet worden aangetroffen in de huidige dagelijkse realiteit. De ervaring komt van buiten het zelf, maar wordt dan opgenomen in het zelf, als het zelf. Het zelf kent dus zijn eigen wezen op een andere, meer expansieve manier. Deze transcendente aard van de ervaring wordt van het allergrootste belang om de deelnemer te helpen de realiteit te begrijpen als deze betrekking heeft op spiritueel bewustzijn op een diepere manier.

De mysticus ervaart een spontane, overweldigende vreugdevolle sensatie tijdens een mystieke ervaring. Hoewel deze vreugdevolle sensatie het zelf kan verteren, kan de beginneling deze nog steeds van buiten het zelf beschouwen in plaats van te worden beschouwd als een goddelijk deel van het zelf. Dit kan worden begrepen als individueel bewustzijn dat zich eerst uitstrekt in een wereld van wording. Door deze vreugdevolle sensatie, begint individueel gewaarzijn op nog nieuwe niveaus een toegenomen gevoel van God te bevatten.

Eenheidsbewustzijn - een verlicht bewustzijn om één te zijn met niet alleen God, maar ook alles wat God heeft gemaakt - is een andere vorm van mystiek bewustzijn. Deze plotselinge glimp van het fenomeen in het licht van de intelligente wereld was goed beschreven in de zin van William Blake: "Een wereld zien in een zandkorrel." De mysticus voelt een verlichte verbondenheid tussen alles tijdens een diepgaande mystieke ervaring. Alle individuele stukken worden een verenigde, gigantische beeldpuzzel van Eenheid.

Vaker wel dan niet, verschillende vormen van intuïtie worden gebruikt tijdens een mystieke ervaring. Een persoon kan ervaren wat helderhorendheid wordt genoemd, een gedachte buiten jezelf horen, zoals een Goddelijk gefluister in je ziel. Een ander type is helderziendheid, een visie hebben. Het visioen kan een afgebeelde gedachte, droom of indruk op het bewustzijn zijn en in symbolen worden vertaald. Het komt ook van buiten het zelf voort. Heldervoelendheid is een intuïtie die een helder gevoel inhoudt, die gewaarwordingen die veel verder reiken dan het tastgevoel dat het hele zelf verorbert. Ze kunnen intern, extern of beide zijn. Men hoeft niet eerder deze of andere intuïties te hebben ervaren om ze te gebruiken in een mystieke ervaring; ze presenteren zichzelf op een buitengewone manier.

Mystiek is een levende, ademende vorm van hoger spiritueel bewustzijn ervaren op individueel niveau. Een sterk verlangen naar spirituele groei in combinatie met een openheid om te ontvangen en deel te nemen aan nieuwe rijken, een bereidheid om uit te breiden en overgave van het ego zal de weg banen voor mystieke ervaringen die iemand heeft. Ervaren mystici hebben geen enkele methode of systeem om deel te nemen aan een mystieke ervaring vanwege enig talent in tegenstelling tot andere gewone mensen. De mystieke ervaring is voor iedereen beschikbaar; de mate van ervaring en de frequentie van de ervaring houden rechtstreeks verband met de intenties van degene die de ervaring heeft. Het gaat tenslotte niet om wat je doet dat de mystieke ervaring creëert, maar meer om samenvoegen en toestaan.

Overgenomen met toestemming. © 2015 door Patricia M. Fievet.
Gepubliceerd door Cloverhurst Publications.

Artikel Bron

Making of a Mystic: Writing as a Form of Spiritual Emergence door Paddy Fievet, PhD.Making of a Mystic: Writing as a Form of Spiritual Emergence
door Paddy Fievet, PhD.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek te bestellen.

Over de auteur

Paddy Fievet, PhD., Auteur van "Making of a Mystic: Writing as a Form of Spiritual Emergence"PADDY FIEVET houdt van de zielverbeterende verbinding die ontstaat door het schrijven. Making of a Mystic is haar tweede boek; haar eerste, Toen het leven uitsterft, werd ook gepubliceerd in 2014. Ze gebruikt nog steeds de methoden die in dit boek worden beschreven, want ze zijn een allerbelangrijkste manier om dagelijks contact te maken met Gods liefhebbende Geest. Ze zijn ook voor haar een methode om stilte te cultiveren en de Geest toe te staan ​​om te bewegen en haar te leiden in alles wat ze doet - een gebed door pen en papier. Op dit moment vindt Paddy het leuk om met groepen te praten, zinvolle verhalen te vertellen, het schrijven van groepen te vergemakkelijken en anderen te helpen bij het ontdekken van hun eigen specifieke versies van het leven als een Heilig Verhaal. Bezoek Paddy Fievet online op www.paddyfievet.com.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...