Het regenboogsymbool van de zeven wegen naar God

The Rainbow: Symbool van de zeven wegen naar God

De regenboog is lang een symbool van hoop geweest, terwijl wit licht door prisma's van regendruppels gaat en zeven verschillende kleuren worden onthuld. Ik beschouw de regenboog als een metafoor voor de zeven paden naar God, die eveneens deel uitmaken van wat een ondeelbaar geheel lijkt te zijn - elk een kostbare weerspiegeling van één aspect van goddelijk bewustzijn.

De pot met goud aan het einde van de regenboog is onze relatie met God; geluk, dankbaarheid en de wetenschap dat we unieke gaven hebben gekregen om te dienen.

Het nummer zeven in oude tradities

Het getal zeven heeft speciale eigenschappen in de meeste oude tradities. Godsdiensthistoricus Rosemarie Schimmel (The Mystery of Numbers) documenteert talrijke verwijzingen naar het getal zeven in zowel de natuurlijke als bovennatuurlijke werelden: zeven zeeën en zeven hemelen, zeven planeten van het zonnestelsel, zeven dagen van de week, en zeven tonen op de toonladder. De schepping was in zeven dagen gemaakt - inclusief de sabbat of de rustdag. Zeven treden leidden naar de tempel van Salomo, die in zeven jaar werd gebouwd. De gezegden prenten de Zeven Zuilen van Wijsheid op en in het Oude Testament worden er zeven teruggezonden als een machtsgetal.

In het Nieuwe Testament schrijft Jezus voor dat we 70 keer 7 vergeven. In het boek Openbaring heeft Christus zeven sterren in zijn hand gehouden, zeven zegels geopend, brieven naar de zeven gemeenten gestuurd, zeven bazuinen kondigen de dag des oordeels aan en zeven engelen schenken zeven kommen verdrukking. Er zijn zeven sacramenten, zeven dodelijke zonden en zeven charismes, of gaven van geest.

Er zijn zeven takken naar de Boom des Levens in het Kabbalistisch Jodendom. Soefisme, het mystieke aspect van de islam, stelt dat de geest van God zich ontvouwt in het menselijke intellect in een proces van zeven stappen. De Boeddha zocht naar verlichting gedurende zeven jaar en draaide zeven keer om de Bodhiboom voordat hij zich daaronder vestigde voor zijn laatste meditatie voorafgaand aan de verlichting.

Het hindoeïsme is ook gebaseerd op een systeem van zevens, inclusief een medisch / filosofisch begrip van de levenskracht-energie, of prana, die het menselijk lichaam aandrijft. Prana circuleert in nadis, vergelijkbaar met acupunctuurmeridianen, die in zeven wielen van energie stromen, chakra's genaamd.

In de traditie van het Native American Medicine Wheel zijn er zeven heilige richtingen. Onder onze voeten is Moeder of Grootmoeder Aarde. Boven ons staat Vader of Grootvader Hemel, de richting van Wakan Tanka, het Grote Heilige Mysterie. In het oosten ligt de kracht van de rijzende zon. Naar het zuiden ligt overvloed en creativiteit. In het Westen ligt transformatie. Naar het noorden ligt wijsheid. De zevende richting, waar alle energieën samenkomen, bevindt zich in ons hart.


 Ontvang de nieuwste via e-mail


In dit boek zullen we nagaan hoe de zeven richtingen en de zeven chakra's zeven paden naar God openbaren. Hoewel we deze paden in een reeks zullen bespreken die lineair lijkt, is het ene pad niet 'geavanceerder' dan het andere. Het zijn gewoon verschillende uitdrukkingen, verschillende energiestralen die ieder van ons belichaamt.

Path One: The Everyday Mystic

Pad Eén komt overeen met de kleur rood, het bloed van de baarmoeder van onze fysieke moeder en de vurige baar in de kern van Grootmoeder Aarde die ons allemaal voedt. In de traditie van het medicijnwiel vertegenwoordigt het de aarde, de richting Neer. In de taal van yoga stroomt pad een vanuit het wortelchakra, de plaats waar de levenskracht-energie wordt gekruld als een slang, wachtend om het creatieve proces van het leven te ontvouwen.

Pad Een is op de aarde gericht, op het huis gericht. Het is het domein van wat ik de alledaagse mysticus noem, die de Schepper in elke struik en boom ziet, in de geschenken van voedsel en onderdak, in het voeden en in de vervulling van de dagelijkse behoeften van het leven. Het is het pad van dankbaarheid en zorg voor de aarde en al haar schepselen.

De Path-One-mysticus belichaamt een vertrouwende, krachtige, op de aarde gerichte spiritualiteit zoals die van First Nations People, inclusief de Native Americans. Hun stammen hadden een sterk gevoel van plaats en een geschiedenis geworteld in een bepaald geografisch gebied. Met de fysieke wereld om hen heen, bemerkten ze de verbondenheid van alle dingen, de cirkelvormige aard van het universum, en de juistheid van zowel geboorte als dood in het algehele scheppingsplan.

Pad twee: vrijgevigheid van geest

Pad twee volgt de richting Zuid op het medicijnwiel, het zomerseizoen van toename en overvloed wanneer de aarde vrucht draagt. Deze seizoensgebonden energie is gerelateerd aan de persoonlijke energie van het tweede chakra: seksualiteit en geboorte. Yoga wetenschap relateert het creatieve tweede chakra aan de Leydig-cellen die zowel in de eierstokken als in de testikels voorkomen. Deze cellen synthetiseren testosteron en bemiddelen ons vermogen om territorium voor onszelf uit te vinden, een nis waarin we de overvloed van onze ziel naar voren zullen brengen, onze gaven aan de wereld aanbieden.

In dit pad van creativiteit en overvloed komen mannelijke en vrouwelijke aspecten samen. Ons mannelijke aspect biedt de ruimte waarin ons vrouwelijke aspect de schoot van creativiteit wordt. In de hindoe-traditie wordt dit tantra-yoga genoemd, het heilige huwelijk van man en vrouw. De acht boeken die ik heb geschreven, het geest / lichaamsprogramma dat ik heb ontwikkeld en de studenten die ik heb begeleid, zijn de vruchten van het combineren van mijn mannelijke en vrouwelijke aspecten. Het aanbieden van deze geschenken aan de wereld is pure vreugde, en de energie die terugkomt van degenen die ze ontvangen, zorgt ervoor dat de creativiteit blijft stromen. De sleutel tot pad twee is vrijgevigheid van geest - voldoende veilig in onszelf dat we van God kunnen ontvangen en aan anderen geven op een manier die ons beiden aanmoedigt om onze creatieve gaven naar voren te brengen.

Pad drie: de passie om te dienen

Het derde pad volgt de richting East op het medicijnwiel, het lenteseizoen wanneer de levenskracht na de winter terugkeert. In de yoga-wetenschap wordt deze seizoensgebonden energie persoonlijk gedragen in onze solar plexus of bijniercentrum. Oost is de richting van de rijzende zon, de nieuwe dag die de energie en kracht brengt om een ​​nieuwe wereld te laten ontstaan. Evenzo is het derde chakra de krachtcentrale van actie, de oven van passie en emotie waarvan de brand onze dromen voedt en ons het uithoudingsvermogen geeft om ze te vervullen. Denk aan bijbelse profeten zoals vurige Elia, feisty martelaren zoals Jeanne d'Arc, of moderne redenaars en visionairs zoals Martin Luther King. Deze charismatische mensen stralen een soort 'vuur in de buik' uit, een onmiskenbare passie die mensen kan laten zitten en oplettend kan zijn.

De fundamentele vraag voor Pad-Three mystiek is: "Wie dien ik?" Als we onszelf dienen, met uitsluiting van anderen, net als dictators en machtsvliegende fanatici zoals Hitler, vallen we in geestelijk gevaar en zullen waarschijnlijk chaos toevoegen, in plaats van creativiteit, aan het universum. Als we de wereld dienen, gebruiken we ons potentieel als mede-scheppers met God. Pad Drie is wat de hindoes karmayoga noemen, het pad naar God - eendracht door dienstbaarheid.

Pad vier: de weg van het hart

Het vierde pad volgt de zevende richting van het medicijnwiel: binnen en het vierde chakra, het hart of thymuscentrum. De pad-vier mysticus kan echt zeggen: "Ik houd van de Here, mijn God met heel mijn hart, ziel en verstand, en ik houd van mijn naaste als mezelf." De hindoes noemen dit pad bhakti yoga, de weg van toewijding. Iemand kan toegewijd zijn aan een persoonlijk aspect van God zoals Krishna, Jezus, Boeddha of de Moeder Maria - of aan het besef dat, wanneer we met de ogen van het hart zien, we God binnen elke persoon kunnen aanbidden.

Yoga-onderzoek correleert het hartchakra met de hartplexus en de thymusklier. De thymus is een orgaan van het immuunsysteem en de cellen die zich daarin ontwikkelen, worden T-cellen genoemd. De taak van het immuunsysteem is om het zelf te vertellen van niet-zelf. Het is een grensorgaan. In het oosterse denken reguleert de thymus de grens tussen de aarde en de hemel. Het hartchakra is het middelpunt tussen de drie onderste en drie hogere energiewielen. Het wordt in de hindoeïstische iconografie weergegeven door de zespuntige ster, die in het jodendom de ster van David is, of Salomo's zegel. Het symboliseert de neerwaartse straal van Gods energie, die de opwaartse straal van menselijke energie ontmoet. Het hartchakra wordt dus beschouwd als het ontmoetingspunt van aarde en hemel, karma en genade. Pad - Vier mystici zoals Moeder Teresa brengen de hemel op aarde tot stand door liefde.

Pad vijf: uw wil, niet de mijne, wordt gedaan

Het vijfde pad volgt de richting Noord op het medicijnwiel, het winterseizoen waarin verhalen worden verteld en we reflecteren over de natuurlijke orde van het universum en onze plaats daarin. Deze onpersoonlijke energie van orde wordt persoonlijk weerspiegeld in het vijfde chakra, het keel- of schildkliercentrum dat discipline, wil en verantwoordelijkheid vertegenwoordigt. In de hindoefilosofie is dit het pad van raja yoga God - Unie door de specifieke morele disciplines te volgen die de gemeenschap behouden, het leven eren en tot persoonlijke groei leiden. Voor de oplettende jood betekent het het uitvoeren van de letter van de wet zoals voorgeschreven in de Thora en de Talmoed, met heel zijn hart en geest.

De Tien Geboden, zoals de Boeddhistische leefregels en het Hindoestaanse systeem van raja yoga, bieden een sjabloon voor het gebruiken van onze menselijke wil om te leven in overeenstemming met de goddelijke wil. Degenen die dergelijke geboden ter harte nemen worstelen met morele dilemma's: is oorlog ooit rechtvaardig omdat het het gebod tegen moord schendt? Is abortus een zonde, en is het minder zonde om een ​​abortuskliniek te bombarderen om het te stoppen?

Veel Path-Five mystici lopen een smalle lijn tussen gehoorzaamheid aan God en blinde fanatisme. Net als St. Paul kunnen ze gevaarlijk zijn wanneer ze hun eigen wil doen, maar geïnspireerd en inspirerend wanneer ze Gods wil doen. De bottom line voor Pad Vijf mystici is of hun daden vriendelijk en medelevend zijn - niet in het abstracte, maar in het specifieke moment - en voor de specifieke persoon met wie ze omgaan.

Pad zes: Contemplatie en transformatie

Het zesde pad volgt de richting West op het medicijnwiel, het herfstseizoen wanneer de levenskracht-energie zich terugtrekt en de natuur in slaap valt. De verblijfplaats van de ondergaande zon, west, is de richting van de egodood die ruimte maakt voor wedergeboorte in geest. Dit wordt vaak bereikt door een donkere nacht van de ziel te ondergaan, zoals de Boeddha, wanneer ons oude leven achterblijft en we een periode van ronddwalen of zoeken binnengaan voordat de zon van verlichting opkomt.

Wanneer we ontwaken voor ons nieuwe leven, zien we dingen niet door onze fysieke ogen, maar door het wijsheden. Zoals Jezus zei: "Uw oog is de lamp van uw lichaam, wanneer uw oog gezond is, is uw hele lichaam vol van licht, maar wanneer het niet gezond is, is uw lichaam vol duisternis."

Yoga wetenschap relateert het zesde chakra aan de pijnappelklier, een rudimentair derde oog compleet met lichtreceptoren, dat de Franse filosoof René Descartes de 'zetel van de ziel' noemde. Het is al lang in verband gebracht met hogere intuïtie, 'geneeskunde', of met het lesgeven in dromen en visioenen.

De donkere nacht van transformatie roept de vraag op: "Wie ben ik? Ben ik gewoon dit lichaam, of ben ik iets meer?" Bij het beantwoorden van deze vraag wordt de Path-Six mysticus geroepen tot diepe meditatie en contemplatie. Deze oefeningen helpen haar om de gehechtheid van het ego aan lof en schuld, tragedie en triomf af te werpen. Via hen ontwikkelt ze de tevredenheid, gemoedsrust en mededogen van iemand die met God heeft gecommuniceerd en de schoonheid van het leven kent, voorbij de schijn van lijden en beperking. In het hindoesysteem komt pad zes overeen met jnana yoga, het pad van inzicht.

Path Seven: The Way of Faith

Het zevende pad volgt de richting Above in the Medicine Wheel, wat de actie van Wakan Tanka, de Grote Heilige of de Grote Geest vertegenwoordigt, zoals het vaak wordt vertaald. In de yoga-wetenschap correleert het met de zevende of kruinchakra, waar de levenskracht-energie het lichaam binnenkomt en God zich manifesteert in fysieke vorm.

Ons geloof is een belangrijke bepalende factor voor openheid voor de Geest. De aard van ons geloof ontwikkelt zich en verandert gedurende de gehele levenscyclus, door de donkere nachten van de ziel wanneer we worden uitgedaagd om te transformeren, en door het werk dat we doen op de verschillende spirituele paden. Uiteindelijk hebben we het geloof om te erkennen dat genade een paradox is; schijnbaar prachtige gebeurtenissen kunnen onze groei beteugelen, terwijl verwoestende gebeurtenissen het kunnen stimuleren. We ontvangen dan de hogere genade van niet-gehechtheid.

Als we ons spirituele pad volgen en de vereiste psychologische genezing onderweg doen, zetten we de weg voor God Union. Maar we zullen er nooit komen door werken, want uiteindelijk is de God-Unie een genade, de onverdiende gave van een genereuze ouder voor haar kind. Of het gebeurt terwijl we in dit lichaam zijn of wanneer we herboren zijn in de geestenwereld, is niet belangrijk, noch onder onze controle. En omdat de staat van de unie soms het vermogen van onze percepties te boven gaat, is de ware maatstaf de vriendelijkheid, creativiteit, liefdadigheid en mededogen die de vruchten zijn van de geest die in ons leven is geopenbaard.

Je primaire en secundaire pad

We werken allemaal met de energie van alle zeven richtingen, alle zeven chakra's, maar in mijn ervaring heeft ieder van ons één primair en een secundair of ondersteunend pad waarop we het grootste deel van onze energieën concentreren. Ons primaire pad is het pad waardoor onze belangrijkste bijdrage aan de wereld zal worden geleverd. Het komt van nature voor ons. Pad twee - creativiteit en overvloed - vertegenwoordigt bijvoorbeeld mijn werk in de wereld. Mijn grootste vreugde is schrijven en onderwijzen en anderen helpen hun gaven te herkennen en te gebruiken. Ik ben dol op studeren - als doctoraat, drie postdoctorale beurzen aan de Harvard Medical School, acht boeken schrijven en een leven lang leren - laat zien. Dit zijn natuurlijke talenten die nodig zijn om mijn zielsdoel te vervullen. Terwijl ik ze moest ontwikkelen, was de grondstof er al.

Mijn secundaire pad heeft betrekking op de zevende richting, de innerlijke of de hartchakra. Ons secundaire spirituele pad is vaak gebaseerd op een wond wiens genezing eigenschappen zal ontwikkelen die we nodig hebben ter ondersteuning van ons primaire doel. Mijn hele leven kon ik gemakkelijk liefde geven, maar om redenen die voortkwamen uit mijn jeugd, voelde ik me onwaardig om het te ontvangen. Dus de liefde die ik gaf was van een beperkt type, berekend om mensen ertoe te brengen me aardig te vinden. Ik had moeite om mensen eerlijke feedback te geven over gedragingen die me pijn deden, uit angst dat ze boos op me zouden zijn. Ik moest ook leren dat door mensen alles te geven wat ze willen, ze hun kracht verliezen, in plaats van hen te helpen hun gaven naar voren te brengen. Om mijn gaven als een Path-Two-leraar te gebruiken, moest ik leren over liefde, een proces dat zich blijft ontwikkelen.

Naast onze primaire en secundaire paden, leren we ook de energieën van de andere paden te gebruiken zoals ze nodig zijn om ons doel te bereiken. In de loop van de tijd zult u herkennen hoe het werken met de verschillende paden u kan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes die misschien niet aangeboren zijn en die u op verschillende momenten in uw leven en werk nodig zult hebben.

Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Hay House Inc. © 1997. http://www.hayhouse.com

Artikel Bron

7 Paden naar God: The Ways of the Mystic
door Joan Borysenko, Ph.D.

7 Paths to God door Joan Borysenko, Ph.D.Een fragment uit het boek: "Net zoals vele rivieren naar de zee leiden, zijn er vele wegen naar God. Elk van de zeven primaire energiecentra van het menselijk lichaam, de chakra's, correspondeert met een specifiek pad." In dit boek worden die paden geschetst, compleet met spirituele oefeningen, die de lezer een gevoel geven van de meest vruchtbare richting voor hun reis.

Info / Bestel dit boek. Ook verkrijgbaar als Kindle-editie.

Meer boeken van deze auteur

Over de auteur

Joan Borysenko, Ph.D.Joan Borysenko, Ph.D., is beschreven als een gerespecteerd wetenschapper, begaafd therapeut en ongegeneerd mysticus. Ze was opgeleid aan de medische faculteit van Harvard, waar ze tot 1988 docent geneeskunde was. Ze is een pionier op het gebied van lichaams- en geesteswetenschappen, de gezondheid van vrouwen en de auteur van meerdere boeken, inclusief de best verkochte Het lichaam vinden, het verstand herstellen; De kracht van de geest om te genezen; Innerlijke vrede voor drukke mensenEn Een vrouwenboek van het leven

 

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

 Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

Marie T. Russell's dagelijkse inspiratie

INNERSEL VOICES

10 redenen waarom mannen lijden
10 redenen waarom mannen lijden
by Barry Vissell
Ik ben onlangs klaar met het leiden van een online mannenretraite. Ieder van ons werd zeer kwetsbaar en, ...
Chakra Healing Therapy: dansen naar de innerlijke kampioen
Chakra Healing Therapy: dansen naar de innerlijke kampioen
by Glen Park
Flamencodansen is een genot om naar te kijken. Een goede flamencodanseres straalt een uitbundig zelfvertrouwen uit ...
Gaan we het tijdperk van de Heilige Geest binnen?
Gaan we het tijdperk van de Heilige Geest binnen?
by Richard Smoley
De priesters van het Tijdperk van de Vader, wier taak gericht was op opoffering, zouden waarschijnlijk niet ...
Geloof in je genialiteit: geef jezelf een reputatie om waar te maken!
Geloof in je genialiteit: geef jezelf een reputatie om waar te maken!
by Alan Cohen
Misschien heb je al vroeg in je leven een gedachte over jezelf aangenomen die je definieerde als klein, lelijk, ...
Geest raakt kort in vorm: wijsheid van een waterjuffer
Geest raakt kort in vorm: wijsheid van een waterjuffer
by Nancy Windheart
Terwijl ik in het koude water waadde, zag ik het lichaam van een blauwe vijverjuffer drijven op de ...
Hoe een thuisbegrafenis te plannen en uit te voeren
Hoe een thuisbegrafenis te plannen en uit te voeren
by Elizabeth Fournier
Lee Webster, emeritus president van de National Home Funeral Alliance, schrijft: "Thuisbegrafenissen zijn ...
Horoscoopweek: 29 maart - 4 april 2021
Horoscoop huidige week: 29 maart - 4 april 2021
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
Loslaten op de helende reis met meditatie op celniveau
Loslaten op de helende reis met meditatie op celniveau
by Barry Grundland, MD en Patricia Kay, MA
Meditatie op celniveau is een voertuig om onze weg naar "huis" te vinden. We ademen naar onze cellen, ...

MEEST GELEZEN

De eerste regel voor succes bij meditatie: laat je niet leiden door wat anderen doen
De eerste regel voor succes bij meditatie: laat je niet leiden door wat anderen doen
by J. Donald Walters
Hoe lang moet je mediteren? De eerste regel is: laat je niet leiden door wat anderen doen. Wat werkt goed ...
De zeer vreemde geschiedenis van de paashaas
De zeer vreemde geschiedenis van de paashaas
by Katie Edwards, Universiteit van Sheffield
Terwijl je dit weekend de hoofden van je chocoladekonijntjes bijt, vraag je je misschien af ​​hoe cartoon ...
Zeven manieren om dit voorjaar een evenwicht te bereiken
Zeven manieren om dit voorjaar een evenwicht te bereiken
by Nancy E. Yearout
De lente is een tijd van groei, van een nieuw begin! De narcissen en de tulpen steken hun kop omhoog ...
Daydream-technieken die kunnen helpen bij het creëren van uw toekomst
Daydream-technieken die kunnen helpen bij het creëren van uw toekomst
by Serge Kahili King
Het is gemakkelijk om dagdromen te vereenvoudigen door te zeggen dat je je alleen maar iets hoeft voor te stellen, maar ...
Stress lopen: een stap in de goede richting
Spirited Walking: een stap in de goede richting
by Carolyn Scott Kortge
Al te vaak benaderen we lichaamsbeweging als gewoon een andere taak - misschien zelfs een last. We doen het omdat we ...
Spring voorwaarts, neem dat risico en grijp naar uw oneindige mogelijkheden
Spring voorwaarts, neem dat risico en grijp naar uw oneindige mogelijkheden
by Donna Kimmelman, MS
Dit is de tijd van het jaar, de lente, die staat voor wedergeboorte en regeneratie. Het is de tijd van ...
Het getal nul (0) in je leven met wat hulp van genezende stenen
Het getal nul (0) in je leven met wat hulp van genezende stenen
by Editha Wuest en Sabine Schieferle
De Amerikaanse wiskundige Robert Kaplan zei ooit: “Als je naar nul kijkt, zie je niets; maar kijk…
Waarom proberen mensen door overstromingswater te rijden of te laat weg te gaan om te vluchten?
Waarom mensen door overstromingswater proberen te rijden of te laat vertrekken om te vluchten
by Garry Stevens et al
Ondanks de waarschuwing voor gevaarlijke wegomstandigheden, hebben sommige mensen hun auto door ...

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.