De helende kracht van het toestaan ​​dat Jezus echt is

De helende kracht van het toestaan ​​dat Jezus echt is

Op een nacht vele jaren geleden, toen ik worstelde met mijn spirituele reis - nog steeds een katholieke priester, maar helemaal niet zeker of ik er één zou blijven - besefte ik dat ik genoeg had van de droogte van het conventionele gebed. Na die aanpak deed ik meestal al het gepraat, maar voelde ik weinig gevoel voor echte gemeenschap. Er moest een betere manier zijn, dacht ik, en toen liet ik gewoon los en zat ik stil.

Al snel voelde ik een opwelling in me, alsof iemand of iets mijn aandacht probeerde te krijgen. Hoewel ik het toen niet herkende, besef ik nu dat het de stem van God was die in ons allen woont. Ik 'hoorde' een stem eigenlijk niet, maar ik voelde duidelijk een richtlijn om papier en pen op te nemen en bereid te zijn op te schrijven wat er ook maar bij mij opkwam.

Visioenen van Jezus

Terwijl ik dat deed, was ik vervuld van vrede en sereniteit die soms zo diep was dat ik kapot ging en snikte. Ik begon visioenen te zien van Jezus die onderwees, genas en tot verschillende personen sprak in de loop van zijn bediening. Terwijl de mentale visioenen bleven voortduren, begon ik me de reacties van degenen rondom Jezus in die tijd voor te stellen. In zekere zin begon ik deze mensen 'binnen' te komen, van wie sommigen in de evangeliën worden genoemd, anderen niet, en om te voelen wat er door hun hoofd en hart zou zijn gegaan toen ze de krachtige spirituele krachten ondervonden die van de man uitgingen. riep Jezus van Nazareth.

In de loop van de tijd veranderden deze visies en de bijbehorende ingebeelde monologen in geschreven meditaties over Jezus, gezien door de ogen van zijn tijdgenoten - van zijn discipelen Petrus, Johannes, Thomas en Maria Magdalena tot figuren wiens levens hij raakte, zoals de Kanaäniet vrouw en de man genazen bij de vijver van Bethesda.

Sommige van de personages waarvan ik de personages heb aangeroepen, verschijnen helemaal niet in de evangeliën, maar zijn gewone mensen van die soort die op dat moment de bevolking van Judea konden hebben - een kruismaker, een koopman, een Joodse edelman, een Romeinse zilversmid, een verlamde, een herbergier, een herder, enzovoort. Ik heb zelfs meditaties opgenomen over verschillende mensen die krachtig negatieve reacties op Jezus hadden, zoals Pontius Pilatus, Annas en Caiphas, en bepaalde Romeinse en Joodse tijdgenoten die verbaasd of zelfs woedend waren door zijn boodschap van liefde en vergeving.

Ik schreef vaak van negen uur 's nachts tot drie uur' s nachts en stelde me voor hoe mensen die ik nog nooit had ontmoet zouden praten over Jezus. Wat alle personages bond die in gedachten door mijn hoofd vloeiden, was het gevoel dat Jezus niet alleen de blinde en de dove, de lamme en de melaatse had genezen, maar dat hij op de een of andere manier zowat iedereen had genezen met wie hij sprak of in interactie was. Tijdens deze meditaties werd ik me bewust van mijn eigen verlangen naar innerlijke genezing naar heelheid. Ik besefte dat ik mijn geloofssysteem van negatief naar positief moest veranderen; vrij zijn; om het leven te vieren; en vooral om de twijfel, angst en angst die me teisterde te genezen.

Door mezelf toe te staan ​​de angsten en angsten te ervaren, en de tegenstrijdige gevoelens van zelfbeschuldiging en spijt die deze personages mogelijk gevoeld hebben, was ik in staat mijn eigen negatieve gevoelens in het licht te brengen en ze te laten genezen. Bovendien begon deze daad van wat ik 'creatieve spirituele verbeelding' zou noemen, te geloven dat ik anderen door mijn schrijven kon beïnvloeden. Ik zweefde niet, biloceerde, of zag letterlijk visioenen en hoorde geen stemmen, maar ik stelde mezelf wel open voor de mogelijkheid Gods genezende liefde in mij te laten vloeien.


Haal het laatste uit InnerSelf


Ik deed niets met deze geschriften voor 15-jaren, maar in 1986 besloot ik om de meditaties samen te stellen in een slank, zelf-gepubliceerd volume van slechts een paar honderd exemplaren, waarop dit boek is gebaseerd, en dat uiteindelijk heeft geleid tot het schrijven van twee volledige -lange boeken over gebed en genezing. Mijn oorspronkelijke idee voor de historische figuren zoals de apostel Petrus, Johannes de Doper en Maria Magdalena was om ze van het voetstuk af te halen en ze op vloerniveau te plaatsen, zodat wanneer gewone mensen de meditaties lezen ze zichzelf gemakkelijker kunnen weerspiegelen in deze karakters.

Op het moment dat we de titel 'Sint' voor de namen van mensen plaatsen, heffen we ze op tot een niveau boven onszelf, een niveau waarop we ons niet langer kunnen verhouden. Dat kan prima als we ernaar streven hun gebedsleven na te streven, maar het kan ons vermogen om zich met hen te identificeren als mensen belemmeren. De waarheid is dat alle personages die Jezus in de evangeliën tegenkwam op de een of andere manier gebrekkig waren, toch accepteerde hij hen en vergaf hen hun fouten. Ik wilde dat mijn lezers zagen dat dezelfde acceptatie en vergeving die Jezus overlaadde op die gebrekkige karakters - zowel de bijbelse als de fictieve personages - voor hen beschikbaar was.

Healing Prayer

In mijn boeken The Healing Path of Prayer: A Modern Mystic's Guide to Spiritual Power en Gebed en de vijf stadia van genezingIk heb geprobeerd te benadrukken dat de belangrijkste fase van genezing die we bereiken, het besef is dat we één zijn met God en geliefd zijn bij God. Dat bewustzijn verhoogt ons gevoel van eigenwaarde en stelt ons in staat om grote dingen te doen. Het klinkt misschien eenvoudig, en toch ervaar ik dat de meeste mensen niet diep voelen dat ze door God geliefd zijn.

Het doel van de meditaties in mijn boek is om dat bewustzijn te faciliteren door de lezer toe te staan ​​zich te identificeren met de twijfel, angst, schuld en schaamte die bepaalde bijbelse personages hebben ervaren. We vergeten bijvoorbeeld dat toen de dingen snaakten, Petrus, de leider van de discipelen en de vermeende stichter van de christelijke kerk, ontkende dat hij Jezus ooit kende! We vergeten dat Thomas niet geloofde in het vermogen van Christus om de dood te transcenderen, of dat Maria Magdalena, een vrouw met een verleden dat demonische bezetenheid omvatte, een van de meest prominente figuren van de vroege kerk was totdat haar historische rol samen met de gnostiek begraven werd evangeliën. In plaats daarvan geven we ze alle Hollywood-behandelingen door hun afbeeldingen op te poetsen en ze groter dan het leven te maken.

Ik gebruikte de metafoor van Hollywood-beeldmakers met een reden. Enkele jaren nadat mijn zelf gepubliceerde boek verscheen, las ik toevallig een verhaal van acteur Ernest Borgnine dat een fascinerende parallel had met mijn eigen ervaring met deze meditaties. Borgnine, die een Oscar won voor zijn rol in Marty in 1955, vond dat de filmrol die zijn leven het meest veranderde niet in die film zat, maar in de prachtige 1976-film Jezus van Nazareth, geregisseerd door Franco Zeffirelli, een miniserie van acht uur die elk jaar rond Pasen nog steeds op televisie wordt vertoond. Jezus werd gespeeld door de fijne Britse acteur Robert Powell; Olivia Hussey portretteerde Maria, zijn moeder; Anne Bancroft was Mary Magdalene; en Borgnine had een kleine maar cruciale rol als de centurio wiens dienaar Jezus genas en die later aanwezig was bij de kruisiging. Zoals Borgnine het zegt:

Toen het tijd was voor mijn scène tijdens de kruisiging, was het weer kil en grijs. De camera moest op mij worden gericht aan de voet van het kruis, dus het was niet nodig dat Robert Powell, de acteur die Jezus portretteerde, daar was. In plaats daarvan plaatste Zeffirelli een krijtstreep op een stuk landschap naast de cameraman. "Ik wil dat je naar dat merkteken kijkt", vertelde hij me, "alsof je naar Jezus keek."

Ik aarzelde. Op de een of andere manier was ik er niet klaar voor. Ik was niet op mijn gemak.

"Denkt u dat het voor iemand mogelijk zou zijn om uit de Bijbel de woorden te lezen die Jezus zei toen hij aan het kruis hing?" Ik vroeg.

Ik kende de woorden goed uit de dagen van mijn jeugd in een Italiaans-Amerikaans gezin in Connecticut, en ik las ze als voorbereiding op de film. Toch wilde ik ze nu horen.

"Ik zal het zelf doen," zei Zeffirelli. Hij vond een bijbel, opende die voor het boek Luke en wenkte dat de camera moest gaan rollen.

Toen Zeffirelli de woorden van Christus hardop begon te lezen, staarde ik naar dat krijtje en bedacht wat mogelijk door de geest van de hoofdman was gegaan.

Die arme man daarboven, dacht ik. Ik ontmoette Hem toen Hij mijn dienaar genas die als een zoon voor mij is. Jezus zegt dat Hij de Zoon van God is, een ongelukkige claim tijdens deze gevaarlijke tijden. Maar ik weet dat hij onschuldig is aan welke misdaad dan ook.

"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." De stem was van Zeffirelli, maar de woorden brandden in mij - de woorden van Jezus. (Luke 23: 34-46)

Vergeef me, Vader, want zelfs hier was het gebed van de hoofdman dat zich in mijn gedachten vormde. Ik schaam me zo, schaam me.

"Voorwaar, Ik zeg u, vandaag zult gij met mij zijn in het paradijs," zei Jezus tegen de dief die naast Hem hing.

Als Jezus die misdadiger kan vergeven, dan zal Hij mij vergeven, dacht ik. Ik zal mijn zwaard neerleggen en me terugtrekken naar mijn kleine boerderij buiten Rome.

Toen gebeurde het.

Toen ik omhoog staarde, in plaats van het krijtstreepje, zag ik plotseling het gezicht van Jezus Christus, levensecht en helder. Het was niet het gezicht van Robert Powell dat ik gewend was te zien, maar het mooiste, zachtaardige gezicht dat ik ooit heb gekend. Pijn geschroeid, zweet-gekleurd, met bloed stroomt naar beneden van doornen ingedrukt diep, Zijn gezicht was nog steeds vol medeleven. Hij keek naar me door tragische, bedroefde ogen met een uitdrukking van liefde die niet te beschrijven was.

Toen steeg zijn kreet op tegen de woestijnwind. Niet de stem van Zeffirelli, lezend vanuit de Bijbel, maar de stem van Jezus Zelf: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest."

Met ontzag zag ik het hoofd van Jezus opzij zakken. Ik wist dat hij dood was. Een vreselijk verdriet woei in mij en volledig onbewust van de camera begon ik ongecontroleerd te snikken.

"Besnoeiing!" schreeuwde Zeffirelli. Olivia Hussey en Anne Bancroft huilden ook. Ik veegde mijn ogen af ​​en keek weer op naar waar ik Jezus had gezien. Hij was weg.

Of ik een visioen van Jezus zag op die verwaaide dag of dat het alleen iets in mijn gedachten was, ik weet het niet. Het maakt niet uit. Want ik weet dat het een diepe spirituele ervaring was en dat ik sindsdien niet meer dezelfde persoon ben geweest. Ik geloof dat ik mijn geloof serieuzer neem. Ik denk graag dat ik meer vergevingsgezind ben dan vroeger. Zoals die centurio tweeduizend jaar geleden leerde, heb ik ook ontdekt dat je eenvoudig niet in de buurt van Jezus kunt komen zonder veranderd te worden. *

* Het citaat van Borgnine in het bovenstaande artikel is van |
Sneeuwvlokken in september: verhalen over Gods mysterieuze manieren,
door Corrie Ten Boom en Ernest Borgnine, uitgegeven door Dimensions for Living.

Bron van het artikel:

Ik wil Jezus in een nieuw licht zien door Ron Roth. auteur van Healing Prayer
Ik wil Jezus in een nieuw licht zien
,
door Ron Roth.

Overgenomen met toestemming van de uitgever, Hay House Inc. © 2000. www.hayhouse.com.

Info / Bestel dit boek.

Over de auteur

Ron Roth auteur Healing Prayer Toestaan ​​dat Jezus echt is

Ron Roth, Ph.D., was een internationaal bekende leraar, spirituele genezer en hedendaagse mysticus. Hij is de auteur van meerdere boeken, inclusief de bestseller Het genezingspad van het gebeden de audiocassette Genezing Gebeden. Hij diende meer dan 25-jaren in het rooms-katholieke priesterschap en is de oprichter van Celebrating Life Institutes in Peru, Illinois. Ron overleed in juni 1, 2009. Je kunt meer over Ron en zijn werken leren via zijn website: www.ronroth.com

Een video kijken: De kracht van liefde en hoe je het kunt gebruiken om je leven te verbeteren (Carol Dean interview met Ron Roth) (inclusief een cameo-optreden van Deepak Chopra)

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)