Calling Great Spirit: Visions, Dreams en Miracles

Calling Great Spirit: Visions, Dreams en Miracles
Doe een beroep op de Grote Geest. Afbeelding door Helena.

Het is tijd dat Indianen de wereld vertellen wat we weten. . . over de natuur en over God. Dus ik ga vertellen wat ik weet en wie ik ben. Je kunt maar beter luisteren. Je hebt veel te leren.

Ik ben een indiaan. Ik ben een van Gods kinderen.

Ik ben een volbloed-Indiër uit het Pine Ridge-reservaat in South Dakota. Mijn Indiase naam is Noble Red Man. Dat was de naam van mijn grootvader. White Man vertaalde zijn naam verkeerd als "King", dus noemen ze me Mathew King. Maar mijn echte naam, mijn Lakota-naam, is Noble Red Man.

Ik spreek voor de Lakota-bevolking. Je noemt ons 'Sioux'. Maar dat is de naam van White Man voor ons.

Onze echte naam is "Lakota." Dat betekent 'Mensen samen' of 'Geallieerden'.

Dat is wat wij onszelf noemen.

En dat is wat God ons noemt.


Haal het laatste uit InnerSelf


Noem me een hoofd van de Lakota. Ik ben een spreker voor de leiders. Ik zeg wat ik te zeggen heb. Dat is mijn plicht. Als ik het niet zeg, wie zal het dan voor mij zeggen?

Ik ben een profeet van het Indiase volk. Ik kan zien wat er gaat komen. Ik profeteer wat er gaat gebeuren. Ik wandel met de Grote Geest, met God. Wakan-Tanka, dat is wat we hem in Lakota noemen. Ik praat met hem. De Grote Geest leidt mij in mijn leven.

Soms komt Hij naar me toe en vertelt me ​​wat ik moet zeggen. Andere keren spreek ik alleen voor mezelf, voor Mathew King.

HET GEWELDIGE MYSTERIOUS

Je kunt Wakan-Tanka bellen op elke gewenste naam. In het Engels noem ik hem God of de Grote Geest.

Hij is de Grote Mysterie, de Grote Mysterieus. Dat is wat Wakan-Tanka echt betekent - het Grote Mysterieuze.

Je kunt Hem niet definiëren. Hij is niet echt een 'hij' of een 'zij', een 'hem' of een 'haar'. We moeten dit soort woorden gebruiken, omdat je niet gewoon 'het' kunt zeggen. God is nooit een "Het".

Dus bel Wakan-Tanka wat je wilt. Zorg er wel voor dat je Hem roept.

Hij wil met je praten.

PRATEN MET GOD

Als we wijsheid willen, gaan we de heuvel op en praten met God. Vier dagen en vier nachten, zonder eten en drinken. Ja, je kunt alleen met God op een heuvel praten. Je kunt alles zeggen wat je wilt. Niemand is daar om naar je te luisteren. Dat is tussen jou en God en niemand anders.

Het is een geweldig gevoel om met God te praten. Ik weet. Ik deed het heel hoog op de berg. De wind waaide. Het was donker. Het was koud. En ik stond daar en ik sprak met God.

LUISTEREN NAAR GOD

Als ik de heuvel op ga om te bidden, praat ik niet alleen met God. Ik probeer snel te praten. Meestal luister ik.

Luisteren naar God - dat is ook bidden.

Je moet luisteren. God praat nu met je. Hij vertelt je alle woorden die je moet spreken en alle dingen die je in dit leven moet doen. Als je niet luistert, hoor je niet wat God zegt, en dan weet je niet wat God wil dat je zegt en doet.

Dus dat is hoe je tot God bidt.

Je luistert.

GEBED

Ik bid, bid en bid voordat ik naar bed ga. Telkens als ik midden in de nacht wakker word, bid ik tot God. Ik dank Hem voor het leven dat Hij mij geeft. Ik vraag Hem om begrip. Gedurende de dag zijn er dingen die ik moet doen. Mensen komen naar me toe, ze vragen me om uit te gaan en te praten. Ik doe het wanneer ik kan. Anders blijf ik graag thuis en studeer, bid en reinig mijn Peace Pipe.

Misschien denken sommigen dat ik iets anders zou moeten doen. Maar God weet dat ik het goede doe.

Er is maar één keer om te bidden, en dat is nu. Er is geen beter moment om te bidden dan nu. Dit is de enige keer dat je moet bidden. Je kunt niet anders dan nu bidden!

VISIES, DROMEN EN WONDEREN

We leven vanuit visioenen. We leven door dromen. We leven door wonderen. Wonderen komen tot ons in ons dagelijks leven, in onze ceremoniën, in onze gebeden.

Elke dag is een wonder voor ons.

Vaak heb ik de adelaar uit de lege lucht zien komen en boven onze hoofden cirkelen als we het fluitje van een arend fluiten. De adelaar is het getuigenis van de Grote Geest, de ogen van God.

Eens had ik een adelaarsdroom. Ik verliet mijn bed en vloog met de arend uit de zon en boven de wolken. Nadat we er tien keer rond waren gegaan, vloog ik terug naar mijn bed. De adelaar kwam met mij naar beneden en vloog vier keer rond mijn hoofd en vloog toen weg.

Welnu, telkens wanneer de arend zich bij onze ceremonie voegt, zeg ik altijd een vriendelijke groeten aan hem.

Hij herinnert me, en ik herinner hem.

We houden elkaar in de gaten.

De adelaar is mijn symbool. Op onze manier heb je altijd een symbool. Dat is jouw kracht. Het herinnert je aan God. Het herinnert je eraan goed te doen.

Sommige zendelingen kwamen naar een van onze ceremonies. Ze keken naar ons terwijl we dansten. Ik zei tegen hen: "Iedereen, kijk omhoog in de hemel. Zie, de adelaar is gekomen om zich bij ons te voegen!"

De adelaar kwam naar ons toe en vloog regelrecht onze ceremonie in. Hij stond daar op één voet, met één been in de lucht. Hij droeg twee veren in zijn klauw en hij legde ze als een kroon op zijn hoofd. Toen begon hij te dansen. We dansten met hem.

We huilden allemaal om de adelaar te zien dansen. Zelfs de zendelingen huilden. "We kunnen het niet geloven!" ze zeiden. "Het kan niet gebeuren!"

Maar het gebeurde.

God danste met ons!

Ik heb gezien hoe de geesten van onze voorouders zich bij ons voegen als we de geestenliederen zingen. Ze zingen de hele nacht bij ons. Ze nemen onze handen en dansen met ons tot ze verdwijnen met de ochtend.

Ik ben met de buffel gaan zitten en ze vallen me niet lastig. Ze weten dat ik een indiaan ben. Ze voeden hun kalveren naast me en laten me zijn. Elke blanke probeert dat en het enige wonder zou zijn als hij daar levend uit zou komen.

Ik ben de berg op gegaan om te bidden voor een visioen en sprak met Crazy Horse. Ik heb gesproken met Red Cloud en Noble Red Man. Ze leren me dingen die de levenden vergeten zijn, dingen die de blanke nooit kan weten of begrijpen.

GODS INSTRUCTIES

White Man kwam naar dit land en vergat zijn originele instructies. Wij Indianen zijn onze instructies nooit vergeten.

God geeft Zijn instructies aan elk schepsel, volgens Zijn plan voor de wereld. Hij gaf zijn instructies aan alle dingen van de natuur. De dennenboom en de berkenboom, ze volgen nog steeds hun instructies en doen hun plicht in Gods wereld. De bloemen, zelfs de kleinste bloem, ze bloeien en ze gaan voorbij volgens Zijn instructies. De vogels, zelfs de kleinste vogel, ze leven en ze vliegen en ze zingen volgens Zijn instructies.

Moeten mensen anders zijn?

RESPECT

Onze instructies zijn heel eenvoudig: respecteer de aarde en elkaar, respecteer het leven zelf. Dat is ons eerste gebod, de eerste regel van ons evangelie.

Respect is onze wet - respect voor Gods schepping, voor alle levende wezens op deze aarde, voor onze moeder de aarde zelf.

We kunnen de aarde of het water niet schaden omdat we hun plaats in de wereld respecteren. We zouden nooit alle buffels kunnen doden omdat dat geen respect toont voor de reden waarom de buffels hier zijn.

Je moet het dier dat je doodt respecteren. Het volgt Gods instructies.

Je moet de dromen van andere mensen respecteren. Respecteer hun dromen en zij zullen je dromen respecteren.

We moeten respect hebben voor degenen die nog niet zijn geboren, voor de volgende generaties. Ze hebben ook hun rechten. We moeten hen respecteren.

Dat is onze religie en onze wet. Dat is onze manier. Dat zijn onze instructies.

Wij Indianen zijn ze niet vergeten en dat zullen we nooit doen.

GOEDHEID

Goedheid is de natuurlijke staat van deze wereld. De wereld is goed! Zelfs als het slecht lijkt, is het goed. Er is alleen goedheid in God. En diezelfde goedheid is in ons allemaal. Je kunt het in jezelf voelen. Je weet wanneer je je van binnen goed voelt.

Ja, jij bent ook Gods kind. Jij bent goed. Je bent heilig. Respecteer jezelf. Heb de goedheid in jezelf lief.

Zet dan die goedheid in de wereld. Dat zijn de instructies van iedereen.

God heeft je zo gemaakt dat je je goed voelt als je goed doet. Kijk wanneer je je goed voelt en volg dat goede gevoel. Het goede gevoel komt van God. Als je je goed voelt, voelt God ook goed. God en jij voelen je goed samen.

IEDEREEN IS HEERLIJK

Iedereen is heilig. Je bent heilig en ik ben heilig. Elke keer dat je met je ogen knippert, of ik knipper met mijn ogen, knippert God Zijn oog. God kijkt door je ogen en mijn ogen.

Wij zijn heilig.

GODS GENADE

God toont zijn genade elke dag. Of je het nu fout hebt of dat je gelijk hebt, hij houdt nog steeds van je. Hij houdt van wat Hij heeft geschapen.

DELEN

Wij Lakota-mensen hebben onze weggeefacties. Wanneer er iets belangrijks gebeurt vieren we door te delen wat we hebben. We willen niets liever dan geschenken schenken aan anderen, delen met anderen. Zelfs de armsten onder ons delen wat we hebben. Wij zijn mensen die delen.

Hoe meer je deelt hoe meer je krijgt om te delen. God geeft je meer van zijn goedheid om te delen met anderen. Wanneer je met anderen deelt, deel je met God.

God houdt van een deelgenoot.

GOD MAAKTE ALLES ZO EENVOUDIG

God heeft alles zo eenvoudig gemaakt. Onze levens zijn heel eenvoudig. We doen wat we willen. De enige wet die we gehoorzamen is de natuurlijke wet, Gods wet. We houden ons daar alleen aan.

We hebben je kerk niet nodig. We hebben de Black Hills voor onze kerk. En we hebben je Bijbel niet nodig. We hebben de wind, de regen en de sterren voor onze Bijbel. De wereld is een open Bijbel voor ons. We hebben het al miljoenen jaren bestudeerd.

We hebben geleerd dat God het universum regeert en dat alles wat God heeft gemaakt leeft. Zelfs de rotsen leven nog. Als we ze gebruiken tijdens onze zweetceremonie, praten we met ze. . . en ze praten tegen ons.

DE TABERNAPEL VAN GOD

Het universum is de tabernakel van God. Wanneer de wind waait, is dat de adem van God.

Wanneer jij of ik ademt, is dat ook de adem van God.

God gaf ons vrede. Ga morgenochtend vroeg op een heuvel op en kijk uit in de vallei. Zie hoe vredig het is. Alles is stil. Het enige wat je hoort is zingende vogels, God prijzend.

Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Beyond Words Publishing Inc. © 1994.
www.beyondword.com

Bron van het artikel:

Noble Red Man
gecompileerd en bewerkt door Harvey Arden.

Noble Red Man gecompileerd en bewerkt door Harvey Arden.De kleinzoon van zowel Crazy Horse als Sitting Bull, Mathew King, was een gerespecteerde ouderling van de Lakota (Sioux) -natie. Zijn persoonlijke geschiedenis, visie en inzichten worden in dit boek verzameld, gestructureerd om te lezen als een gesprek tussen vertrouwde vrienden. King spreekt over Indiaanse spiritualiteit, persoonlijke verantwoordelijkheid voor iemands land en mensen, en de strijd van de Lakota-bevolking om samen te leven met blanken.

Info / Bestel dit boek.

Over de auteurs

inspiratieNoble Red Man (Mathew King), oud woordvoerder van de traditionele leiders van de Lakota (Sioux) natie, was een van de meest vooraanstaande leiders van de grote Indiase Reawakening die begon in de late 1960s. Hij gaf politieke en spirituele raad aan de American Indian Movement (AIM) tijdens en na de 1973 "Bezetting" van Wounded Knee. Hij ging door naar 'de Grote Werkelijkheid' in maart 18, 1989. Meer artikelen van deze auteur.

Harvey ArdenHarvey Arden, voormalig senior schrijver van National Geographic, gecompileerd en uitgegeven Noble Red Man: Lakota Wisdomkeeper Mathew King. Hij was ook co-auteur van Wisdomkeepers: ontmoetingen met Native American Spiritual Elders waar hij voor het eerst de woorden van Mathew King presenteerde.

Video / presentatie: Lakota Prophecy

Video / presentatie: The Lakota Way

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

MEEST GELEZEN

5 dingen die je nu moet doen om COVID-19 te bestrijden
5 dingen die je nu moet doen om COVID-19 te bestrijden
by Kacey Ernst en Paulina Columbo

VAN DE REDACTIE

Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)