Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Alex Coan / MD_Photography / Ti_ser, Shutterstock.com

Er is niets natuurlijks aan geld. Er is geen enkele link naar een of andere schaarse essentiële vorm van geld die een limiet stelt aan de creatie ervan. Het kan worden samengesteld uit onedel metaal, papier of elektronische gegevens - geen daarvan is schaars. Evenzo - ondanks wat u wellicht heeft gehoord over de noodzaak van bezuinigingen en een gebrek aan bepaalde kasstroomgenererende bomen - is er geen "natuurlijk" niveau van overheidsuitgaven. De omvang en het bereik van de publieke sector is een kwestie van politieke keuze.

Dat brengt soberheid, het ruimen van de uitgaven in de publieke economie, onder bepaalde vraagtekens. Voor sommige landen, zoals Griekenland, de impact van soberheid is verwoestend. Bezuinigingsbeleid blijft bestaan ​​ondanks talrijke studies met het argument dat ze volledig verkeerd waren opgevat, gebaseerd op politieke keuze in plaats van economische logica. Maar het economische argument voor bezuinigingen is eveneens onjuist: het is gebaseerd op wat het best kan worden omschreven als sprookjesachtige economie.

Dus wat waren de rechtvaardigingen? Groot-Brittannië heeft bijvoorbeeld sinds 2010 onder een bezuinigingsregime geleefd, toen de inkomende Tory-liberaal-democratische regering het arbeidsbeleid omkeerde om de overheidsuitgaven te verhogen als reactie op de financiële crisis 2007-8. De crisis had een perfecte storm gecreëerd: bankredding vereiste hoge overheidsuitgaven, terwijl economische krimp het belastinginkomen verlaagde. Het argument voor bezuinigingen was dat het hogere niveau van overheidsuitgaven niet door de belastingbetaler kon worden geboden. Dit werd ondersteund door "handtas economie", Die de analogie van staten als huishoudens aanneemt, afhankelijk van een (private sector) kostwinner.

Onder de economie van handtassen moeten staten hun uitgaven beperken tot wat de belastingbetaler geacht wordt te kunnen betalen. Staten mogen niet proberen hun uitgaven te verhogen door te lenen van de (particuliere) financiële sector of door "geld af te drukken" (hoewel de banken werden gered door dit te doen met een andere naam - kwantitatieve versoepeling, de oprichting van elektronisch geld).

De ideologie van de economie van handtassen beweert dat geld alleen door marktactiviteit moet worden gegenereerd en dat het altijd schaars is. Verzoek om hogere overheidsuitgaven wordt bijna altijd beantwoord met de reactie "waar komt het geld vandaan?" Toen de Britse premier Theresa May, geconfronteerd met een lage beloning in de NHS, beroemd verklaarde, "is er geen magische geldboom".

Dus waar komt geld vandaan? En wat is geld hoe dan ook?


Haal het laatste uit InnerSelf


Wat is geld?

Tot de laatste 50-jaren leek het antwoord voor de hand te liggen: geld werd vertegenwoordigd door geld (bankbiljetten en munten). Toen geld tastbaar was, leek er geen twijfel over de oorsprong of de waarde ervan. Munten werden geslagen, bankbiljetten werden afgedrukt. Beide waren geautoriseerd door overheden of centrale banken. Maar wat is geld vandaag? In rijkere economieën is het gebruik van contant geld snel af. De meeste monetaire transacties zijn gebaseerd op overdrachten tussen rekeningen: er is geen fysiek geld bij betrokken.

In de aanloop naar de financiële crisis was de rol van de staat met betrekking tot geld op bankrekeningen dubbelzinnig. Bankieren was een gecontroleerde en gelicentieerde activiteit met een zekere mate van staatsgarantie voor bankdeposito's, maar de eigenlijke handeling om bankrekeningen aan te maken was, en wordt, gezien als een privéaangelegenheid. Er kunnen voorschriften en beperkingen zijn, maar er is geen gedetailleerd onderzoek van bankrekeningen en bankleningen.

Maar toen de financiële crisis van 2007-8 uitbleef, toen bankrekeningen werden bedreigd toen banken wankelden op de rand van faillissement, moesten staten en centrale banken ingrijpen en de veiligheid garanderen van alle stortingsrekeningen. De levensvatbaarheid van geld op niet-investeringsbankrekeningen bleek evenzeer een publieke verantwoordelijkheid als contant geld te zijn.

economie De magische geldboom. © Kate Mc, auteur voorzien

Dit roept fundamentele vragen op over geld als sociale instelling. Is het juist dat geld door een particuliere keuze kan worden gegenereerd om schulden aan te gaan, wat dan een verplichting van de staat wordt om in een crisis te garanderen?

Maar ver van het zien van geld als een publieke hulpbron, is onder de neoliberale handtaseconomie, geldcreatie en -circulatie in toenemende mate gezien als een functie van de markt. Geld wordt uitsluitend in de particuliere sector "gemaakt". Overheidsuitgaven worden gezien als een uitputting van dat geld, wat soberheid rechtvaardigt om de publieke sector zo klein mogelijk te maken.

Deze houding is echter gebaseerd op een volledig misverstand over de aard van het geld, ondersteund door een reeks diep ingebedde mythes.

Mythen over geld

Neoliberale handtaseconomie is afgeleid van twee belangrijke mythes over de oorsprong en de aard van geld. De eerste is dat geld voortkwam uit een eerdere markteconomie op basis van ruilhandel. De tweede is dat geld oorspronkelijk is gemaakt van edelmetaal.

Er wordt beweerd die ruilhandel bleek zeer inefficiënt te zijn, aangezien elke koper-verkoper een andere persoon moest zoeken die precies aan hun eisen voldeed. Een hoedenmaker kan een hoed ruilen voor sommige schoenen die ze nodig heeft, maar wat als de schoenmaker geen hoed nodig heeft? De oplossing voor dit probleem, zo gaat het verhaal, was om één product te kiezen dat iedereen wilde, om op te treden als ruilmiddel. Edelmetaal (goud en zilver) was het voor de hand liggende keuze omdat het zijn eigen waarde had en gemakkelijk kon worden verdeeld en gedragen. Deze visie op de oorsprong van geld gaat terug tot op zijn minst de 18-eeuw: de tijd van de econoom Adam Smith.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt De 'vader van het kapitalisme' Adam Smith, 1723-1790. Matt Ledwinka / Shutterstock.com

Deze mythen leidden tot twee veronderstellingen over geld die nog steeds actueel zijn vandaag. Ten eerste is dat geld in essentie verbonden met en gegenereerd door de markt. Ten tweede dat modern geld, net als zijn oorspronkelijke en ideale vorm, altijd schaars is. Vandaar de neoliberale claim dat de overheidsuitgaven een rem vormen op de welvaartscheppende capaciteit van de markt en dat de overheidsuitgaven altijd zo beperkt mogelijk moeten zijn. Geld wordt gezien als een commercieel instrument dat een elementaire, markt-, technische, transactionele functie vervult zonder sociale of politieke macht.

Maar het echte verhaal van geld is heel anders. Bewijs uit de antropologie en geschiedenis laat zien dat er geen wijdverspreide ruilhandel plaatsvond voordat markten op basis van geld zich ontwikkelden, en munten van edelmetaal tevoorschijn kwamen lang voordat de markteconomie toesloeg. Er zijn ook veel andere vormen van geld dan edelmetaalmunten.

Geld als gewoonte

Iets dat als geld fungeert, heeft bestaan ​​in de meeste, zo niet alle, menselijke samenlevingen. Stenen, schelpen, kralen, doeken, koperen staafjes en vele andere vormen zijn het middel geweest om vergelijkende waarde te vergelijken en te erkennen. Maar dit werd zelden gebruikt in een marktcontext. De meeste vroege menselijke gemeenschappen leefden direct buiten het land - jagen, vissen, verzamelen en tuinieren. Het gebruikelijke geld in dergelijke gemeenschappen werd voornamelijk gebruikt om gunstige sociale evenementen te vieren of om sociale conflicten op te lossen.

De Lele-bevolking bijvoorbeeld, die in de 1950s nu in de Democratische Republiek Congo woonde, berekende de waarde in geweven raffia-doeken. Het aantal doeken dat voor verschillende gelegenheden nodig was, werd op maat vastgesteld. Twintig doeken moeten door een zoon aan een vader worden gegeven om volwassen te worden en eenzelfde bedrag dat aan een vrouw wordt gegeven bij de geboorte van een kind. De antropoloog Mary Douglas, die de Lele bestudeerde, gevonden ze waren resistent tegen het gebruik van de doeken in transacties met buitenstaanders, wat aangeeft dat de doeken een specifieke culturele relevantie hadden.

Nog vreemder is het grote stenen geld van de Yap-bevolking van Micronesië. Enorme ronde schijfjes van steen zouden kunnen wegen vier ton. Niet iets om in je zak te steken voor een reis naar de winkels.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Probeer dat naar de markt te slepen. Evenfh / Shutterstock.com

Er zijn nog veel andere antropologische voorbeelden zoals deze over de hele wereld, die allemaal wijzen op het feit dat geld in zijn vroegste vorm eerder een sociaal dan een marktgericht doel diende.

Geld als macht

Voor de meeste traditionele samenlevingen is de oorsprong van de specifieke geldvorm verloren gegaan in de nevelen van de tijd. Maar de oorsprong en aanneming van geld als een instelling werd veel duidelijker met de opkomst van staten. Geld is niet ontstaan ​​als edelmetaal munten met de ontwikkeling van markten. In feite is de nieuwe uitvinding van edelmetaal munten rond in 600BC werd door keizerlijke heersers geadopteerd en gecontroleerd om hun rijken te bouwen door oorlog te voeren.

Het meest opvallend was Alexander de Grote, die regeerde vanuit 336-323BC. Hij zou hebben gebruikt een halve ton zilver een dag om zijn grotendeels mercenaire leger te financieren in plaats van een deel van de buit (de traditionele betaling). Hij had meer dan 20-pepermuntjes met munten, met afbeeldingen van goden en helden en het woord Alexandrou (van Alexander). Vanaf die tijd hebben nieuwe heersende regimes de neiging om hun komst in te luiden met een nieuw muntgeld.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Alexandrou. Alex Coan / Shutterstock.com

Meer dan duizend jaar na de uitvinding van de munten ontwikkelde de heilige Romeinse keizer Karel de Grote (742-814), die het grootste deel van West- en Midden-Europa regeerde, wat de basis werd van het Britse pre-decimale geldsysteem: ponden, shilling en pence . Karel de Grote zette een valutasysteem op gebaseerd op 240 centen geslagen uit een pond zilver. De penningen werden gevestigd als de denier in Frankrijk, de pfennig in Duitsland, de diner in Spanje, de denari in Italië en de stuiver in Groot-Brittannië.

Dus het echte verhaal van geld als munten was niet een van de ruilhandelaren en handelaren: het kwam voort uit een lange geschiedenis van politiek, oorlog en conflict. Geld was een actieve agent in de opbouw van staten en imperiums, niet een passieve representatie van de prijs in de markt. De beheersing van de geldhoeveelheid was een belangrijke macht van machthebbers: een soevereine macht. Er is geld gecreëerd en in omloop gebracht door heersers, hetzij rechtstreeks, zoals Alexander, hetzij door belastingheffing of beslaglegging op privébezit van edelmetaal.

Noch was vroeg geld noodzakelijkerwijs gebaseerd op edelmetaal. Edelmetaal was zelfs relatief nutteloos voor het bouwen van rijken, omdat er te weinig aanbod was. Zelfs in de Romeinse tijd werd basismetaal gebruikt en het nieuwe geld van Karel de Grote raakte uiteindelijk in verval. In China waren goud en zilver niet aanwezig en al in de 9e eeuw werd papiergeld gebruikt.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Een munt uit de tijd van Karel de Grote, 768-814 AD. Klassieke Numismatische Groep, CC BY-SA

Wat de markteconomie wel introduceerde, was een nieuwe vorm van geld: geld als schuld.

Geld als schuld

Als je naar een £ 20 bankbiljet kijkt, zie je dat het zegt: "Ik beloof de dragende persoon op verzoek de som van twintig pond te betalen." Dit is een belofte die oorspronkelijk door de Bank of England is gedaan om bankbiljetten in te wisselen voor de soevereine valuta. Het bankbiljet was een nieuwe vorm van geld. In tegenstelling tot soeverein geld was het geen waardeverklaring, maar een belofte van waarde. Een munt, zelfs als deze van onedel metaal was gemaakt, was op zichzelf verwisselbaar: het vertegenwoordigde geen andere, superieure, vorm van geld. Maar toen bankbiljetten voor het eerst werden uitgevonden, deden ze dat wel.

De nieuwe uitvinding van promessen ontstond door de behoeften van de handel in de 16th en 17th eeuw. De promessen werden gebruikt om de ontvangst van leningen of investeringen te bevestigen en de verplichting om deze terug te betalen door de vruchten van toekomstige transacties. Een belangrijke taak van het opkomende beroep van bankieren was om al deze beloften periodiek tegen elkaar uit te zetten en te zien wie wat verschuldigd was aan wie. Dit proces van "clearing" betekende dat een grote hoeveelheid papieren verplichtingen werd teruggebracht tot relatief minder feitelijke overdracht van geld. Eindafrekening was ofwel door betaling met soevereine geld (munten) of een andere promesse (bankbiljet).

Uiteindelijk werden de bankbiljetten zo vertrouwd dat ze op zichzelf als geld werden behandeld. In Groot-Brittannië werden ze gelijkwaardig aan de munten, vooral toen ze verenigd werden onder de vlag van de Bank of England. Als u vandaag een bankbiljet bij de Bank of England zou hebben gekocht, zou het alleen uw bankbiljet inruilen voor een bankbiljet dat precies hetzelfde is. Bankbiljetten zijn geen beloftes meer, ze zijn de valuta. Er is geen ander 'echt' geld achter.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Welke promesses werden. Wara1982 / Shutterstock.com

Welk modern geld behoudt, is de associatie met schulden. In tegenstelling tot soeverein geld, dat is gecreëerd en direct in omloop is gebracht, wordt modern geld grotendeels via het banksysteem in de circulatie geleend. Dit proces schuil achter een andere mythe, dat banken slechts fungeren als een schakel tussen spaarders en kredietnemers. Banken creëren zelfs geld. En het is pas in het laatste decennium dat deze krachtige mythe eindelijk tot stilstand is gebracht door de bank- en monetaire autoriteiten.

Het is nu erkend door monetaire autoriteiten zoals het IMF, de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England, dat banken bij het verstrekken van leningen nieuw geld creëren. Ze lenen het geld van andere rekeninghouders niet uit aan mensen die willen lenen.

Bankleningen bestaan ​​uit geld dat uit de lucht is gegooid, waarbij nieuw geld op de lenersrekening wordt bijgeschreven met de afspraak dat het bedrag uiteindelijk met rente zal worden terugbetaald.

De beleidsimplicaties van de publieke valuta die uit het niets wordt gecreëerd en aan kredietnemers op zuiver commerciële basis worden uitgeleend, zijn nog steeds niet in aanmerking genomen. Noch baseert een publieke valuta op schulden in tegenstelling tot de soevereine macht om schuldenvrij te creëren en direct te circuleren.

Het resultaat is dat staten, in plaats van hun eigen soevereine macht over geldcreatie te gebruiken, zoals Alexander de Grote deed, kredietnemers van de particuliere sector zijn geworden. Waar er tekorten zijn aan overheidsbestedingen of de behoefte aan grootschalige toekomstige uitgaven, is de verwachting dat de staat het geld zal lenen of de belasting zal verhogen in plaats van het geld zelf te creëren.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Makers van contanten. Creative Lab / Shutterstock.com

Dilemma's van schulden

Maar het baseren van een geldhoeveelheid op schulden is ecologisch, sociaal en economisch problematisch.

Ecologisch gezien is er een probleem omdat de noodzaak om schulden af ​​te lossen, potentieel zou kunnen opdrijven schadelijke groei: geldcreatie op basis van schuldaflossing met rente moet een constante groei van de geldhoeveelheid impliceren. Als dit wordt bereikt door het vergroten van de productiecapaciteit, zal er onvermijdelijk druk worden uitgeoefend op natuurlijke hulpbronnen.

Het baseren van de geldhoeveelheid op schulden is ook sociaal discriminerend omdat niet alle burgers in staat zijn schulden aan te gaan. Het patroon van de geldhoeveelheid zal eerder de al rijke of de meest speculatieve risiconemer begunstigen. De afgelopen decennia hebben bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid lenen door de financiële sector om hun investeringen te verbeteren.

Het economische probleem is dat de geldhoeveelheid afhankelijk is van het vermogen van de verschillende elementen van de economie (publiek en privaat) om meer schulden te maken. En omdat landen afhankelijker zijn geworden van door banken gecreëerd geld, zijn er steeds vaker zeepbellen en kredietschaarste ontstaan.

Dit komt omdat handtaseconomie een onmogelijke taak creëert voor de particuliere sector. Het moet al het nieuwe geld creëren door bank uitgegeven schuld en het allemaal met rente terugbetalen. Het moet de publieke sector volledig financieren en winst genereren voor investeerders.

Maar wanneer de geprivatiseerde door de bank geleide geldhoeveelheid bot raakt, komen de geldscheppende krachten van de staat weer duidelijk naar voren. Dit was vooral duidelijk in de 2007-8-crisis, toen centrale banken nieuw geld creëerden in het proces dat bekend staat als kwantitatieve versoepeling. Centrale banken gebruikten de soevereine macht om schuldenvrij te creëren om rechtstreeks in de economie te kunnen investeren (bijvoorbeeld door bestaande overheidsschuld en andere financiële activa op te kopen).

De vraag wordt dan: als de staat zoals vertegenwoordigd door de centrale bank geld uit het niets kan creëren om de banken te redden - waarom kan het dan geen geld creëren om de mensen te redden?

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Het is een vergissing om de staat te zien als een spaarpot of een handtas. ColorMaker / Shutterstock.com

Geld voor de mensen

De mythen over geld hebben ons ertoe gebracht om de overheidsuitgaven en belastingen op de verkeerde manier te bekijken. Belastingen en uitgaven, zoals bancair krediet en terugbetaling, bevinden zich in een constante stroom. Economie van handtassen gaat ervan uit dat het belasting (van de particuliere sector) is die het geld inzamelt om de publieke sector te financieren. Die belasting neemt geld uit de zak van de belastingbetaler.

Maar de lange politieke geschiedenis van soevereine macht over geld zou erop wijzen dat de geldstroom in de tegenovergestelde richting kan zijn. Op dezelfde manier dat banken geld uit het niets kunnen toveren om leningen te verstrekken, kunnen staten geld uit de lucht toveren om de overheidsuitgaven te financieren. Banken creëren geld door bankrekeningen op te zetten, staten creëren geld door budgetten toe te wijzen.

Wanneer regeringen hun budgetten vaststellen, zien ze niet hoeveel geld ze hebben in een bestaande spaarpot voor belastingen. In het budget worden bestedingsverplichtingen toegewezen die al dan niet overeenkomen met de hoeveelheid geld die binnenkomt via belastingen. Door middel van zijn rekeningen in de schatkist en de centrale bank, besteedt de staat voortdurend geld uit en neemt hij deel. Als het meer geld uitgeeft dan het in beslag neemt, laat het meer geld achter in de zakken van mensen. Dit creëert een begrotingstekort en wat is in feite een roodstand bij de centrale bank.

Is dit een probleem? Ja, als de staat wordt behandeld alsof het een andere bankrekeninghouder is - het afhankelijke huishouden van de economie van handtassen. Nee, als het wordt gezien als een onafhankelijke bron van geld. Staten hoeven niet te wachten op hand-outs van de commerciële sector. Staten zijn de autoriteit achter het geldsysteem. De macht die door de banken wordt uitgeoefend om de publieke valuta uit het niets te creëren, is een soevereine macht.

Het is niet langer nodig om munten zoals Alexander te slaan, geld kan worden gemaakt door toetsaanslagen. Er is geen reden waarom dit door de banksector gemonopoliseerd zou moeten worden om nieuw openbaar geld als schuld te creëren. De publieke uitgaven beschouwen als gelijkwaardig aan bankleningen, ontzegt het publiek, het soevereine volk in een democratie, het recht op toegang tot zijn eigen schuldvrij.

Neoliberalisme heeft ons bedrogen in het geloven in een sprookje over waar geld vandaan komt Geld moet worden ontworpen voor de velen, niet voor de weinigen. Varavin88 / Shutterstock.com

Geld opnieuw definiëren

Deze zoektocht naar de historische en antropologische verhalen over geld toont aan dat langetermijnvisies - dat geld voortkwam uit een vorige markteconomie gebaseerd op ruilhandel, en dat het oorspronkelijk was gemaakt van edel metaal - sprookjes zijn. We moeten dit herkennen. En we moeten inspelen op de publieke vaardigheid om geld te creëren.

Maar het is ook belangrijk om te erkennen dat de soevereine macht om geld te creëren geen oplossing op zich is. Zowel de staat als de bankcapaciteit om geld te creëren, heeft voor- en nadelen. Beide kunnen worden misbruikt. De roekeloze kredietverstrekking aan de bankensector leidde bijvoorbeeld tot de bijna instorting van het Amerikaanse en Europese monetaire en financiële stelsel. Aan de andere kant, waar landen geen ontwikkelde bankensector hebben, blijft de geldhoeveelheid in handen van de staat, met enorme ruimte voor corruptie en wanbeheer.

Het antwoord moet zijn om beide vormen van geldcreatie - bank en staat - te onderwerpen aan democratische verantwoording. In plaats van een technisch, commercieel instrument te zijn, kan geld worden gezien als een sociaal en politiek construct met een enorm radicaal potentieel. Ons vermogen om dit te benutten wordt bemoeilijkt als we het niet begrijpen wat geld is en hoe het werkt. Geld moet onze dienaar worden, in plaats van onze meester.

Over de auteur

Mary Mellor, emeritus hoogleraar, Northumbria University, Newcastle

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

De dag van afrekening is gekomen voor de GOP
by Robert Jennings, InnerSelf.com
De Republikeinse partij is niet langer een pro-Amerikaanse politieke partij. Het is een onwettige pseudo-politieke partij vol radicalen en reactionairen met als doel het verstoren, destabiliseren en ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Bijgewerkt 2 juli 20020 - Deze hele coronavirus pandemie kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen sterven ...
Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...