Too Much Theory leidt economen naar slechte voorspellingen

Too Much Theory leidt economen naar slechte voorspellingenDe man die te veel wist. Alan Greenspan afgebeeld in 1990. Foto door Terry Ashe / Life / Getty

Of het nu de natuurkundige Niels Bohr was of de honkbalspeler Yogi Berra die het zei - of, hoogstwaarschijnlijk, iemand anders - het is inderdaad moeilijk om voorspellingen te doen, vooral over de toekomst. Dit geldt zeker voor economische, sociale en politieke verschijnselen. Als je me niet gelooft, vraag het maar aan de Nobelprijswinnende econoom Paul Krugman, die schrijft The New York Times in de nacht van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november voorspelde 2016 een op handen zijnde wereldwijde recessie, van waaruit wereldwijde markten 'nooit' zouden herstellen. We wachten nog steeds. De een wordt herinnerd aan de grap van een andere Nobelprijswinnende econoom, Paul S Samuelson: 'De Wall Street-indexen voorspelden negen van de afgelopen vijf recessies!'

En Krugman is niet de enige. In november verklaarde 2006, Alan Greenspan, die eerder in het jaar was afgetreden uit zijn functie bij de Amerikaanse Federal Reserve, dat 'het ergste achter de rug is' met betrekking tot de malaise in de huizenmarkt. Hij had niet meer verkeerd kunnen zijn. Het is duidelijk dat zelfs slimme mensen vaak betrapt worden met een ei op hun gezicht bij het maken van voorspellingen of zelfs gissingen over wat ons te wachten staat. Mensen zijn gek op voorkennis, waarop zijn plaats in tal van religies getuigt, en de vraag naar waarzeggers is al lang overgeslagen in de economische, sociale en politieke wereld, die bepaalde soorten mensen graag willen leveren. Hoewel nee modus operandi is feilloos, en geen enkele hoeveelheid training of ervaring kan succes garanderen, als historicus ben ik ervan overtuigd dat de risico's van het maken van voorspellingen kunnen worden verminderd door het gebruik van een paar eenvoudige historische hulpmiddelen en door iets meer over het verleden te weten.

Voordat ik inga op de geschiedenis en de toolkit van de historicus, wil ik er echter op wijzen dat Krugman en Greenspan aloude tradities volgden bij het maken van foutieve voorspellingen. De econoom Ravi Batra bijvoorbeeld schreef populaire boeken in 1989 en 1999 voorspelden onterecht globale depressies in respectievelijk 1990 en 2000, en in 1992 schreef de econoom Lester Thurow van MIT (door zijn tegenstanders soms 'Less than Thurow' genoemd) een bestseller genoemd Hoofd tot hoofd, waarin hij voorspelde dat China 'geen grote impact zal hebben op de wereldeconomie in de eerste helft van de 21ST eeuw'.

En, opdat niemand beweert dat ik economen kies, laat me een paar beroemdheden uit andere sociale wetenschappen noemen. In dit opzicht kan de politieke wetenschapper Francis Fukuyama worden beschouwd als bewijsstuk A. In gevierd publicaties Fukuyama verscheen tussen 1989 en 1992 en legde de lezers uit dat de geschiedenis zijn laatste fase van ontwikkeling had bereikt met de triomf van liberale democratie en vrijemarktkapitalisme over autoritarisme en socialisme, en de verwachte verspreiding van zowel liberale democratie als vrijemarktkapitalisme over de hele wereld. Oeps.

Nauw gerelateerd aan prognoses per se is wat de gezaghebbende uitspraak met sterke implicaties zou kunnen worden genoemd. In 1960 schreef de socioloog Daniel Bell een boek waarin hij argumenteerde dat het tijdperk van de ideologie was geëindigd in het Westen, en in een boek dat datzelfde jaar werd gepubliceerd beweerde zijn vriend, de politieke socioloog Seymour Martin Lipset, dat 'de fundamentele politieke problemen van de industrie revolutie is opgelost '. En een paar jaar eerder in The Affluent Society (1958), stelde de econoom van Harvard, John Kenneth Galbraith, dat armoede in de VS niet langer een groot structureel probleem was, maar 'meer een bijzaak'.

Denk na of niet, laten we terugkeren naar de geschiedenis en de toolkit van de historicus, die om verschillende redenen in de afgelopen jaren wat minder is geworden gedeclasseerd in de hoofden van economen en andere sociale wetenschappers. Dit na een lange periode waarin niet alleen de geschiedenis maar ook het historisch georiënteerde werk wik dun de sociale wetenschappen werden vaak veracht omdat ze onvoldoende theoretisch, te inductief, niet-axioma- tisch waren - inderdaad eerder ad hoc - en te veel bezig met 'de anekdotische', met 'loutere' gebeurtenissen en met 'geïsoleerde' feiten, in plaats van met de opzettelijk vereenvoudigde generalisaties die bekend staan ​​als 'gestileerde feiten' waar veel sociale wetenschappers de voorkeur aan geven.

Geschiedenis was voor antiquarianen, 'dus gisteren', een uitdrukking populair bij jongeren in de afgelopen jaren voordat de term zelf werd passe, en zeker geen plaats voor hoogvliegers in economie en de andere sociale wetenschappen. In de economie, als gevolg daarvan, zijn zowel de economische geschiedenis als (vooral) de geschiedenis van het economische denken voor een generatie of twee verdord.


Haal het laatste uit InnerSelf


So wat verklaart de recente koerswijziging? Om te beginnen was er de Grote Recessie - of 'Kleine Depressie', zoals Krugman het noemde in 2011 - wat leek op een paar invloedrijke economen zoals Ben Bernanke, Carmen Reinhart, Ken Rogoff en Barry Eichengreen die in veel opzichten vergelijkbaar zijn met andere financiële crises vroeger. Maar er waren ook andere factoren, zoals het algemene terugtrekken uit de globalisering en de renascentie van zowel nationalistische als autoritaire bewegingen over de hele wereld, die de doodsklok voor de goedaardige nieuwe wereld van Fukuyama klonken. Toen was er ook het verbluffende (misschien onwaarschijnlijke) internationale succes van de Franse econoom Thomas Piketty Kapitaal in de eenentwintigste eeuw (2013), dat de weg van economische ongelijkheid van de afgelopen twee eeuwen traceert tijdens het opbouwen van een zaak tegen ongelijkheid vandaag. Naarmate 'de geschiedenis' terugkeerde, heeft ook een zekere mate van acceptatie van historische benaderingen tussen sociale wetenschappers, die, hoe vaag ook, voelen dat hoewel de geschiedenis zich misschien niet herhaalt, het vaak rijmt, zoals Mark Twain (misschien heeft gezegd).

Als de economie de geschiedenis van het economische denken niet grotendeels had verlaten, zouden meer beoefenaars hebben herinnerd aan wat Joseph Schumpeter over de geschiedenis te zeggen had. In zijn Geschiedenis van economische analyse (1954), merkte de grote Oostenrijkse econoom op dat wat 'wetenschappelijke' economen onderscheiden van anderen 'een beheersing is van technieken die we onder drie hoofden classificeren: geschiedenis, statistiek en' theorie '.' Volgens Schumpeter: 'De drie vormen samen wat we economische analyse zullen noemen ... Van deze fundamentele velden is de economische geschiedenis - die actuele en actuele feiten bevat - veruit de belangrijkste.'

Geen theorie, geen statistieken, maar geschiedenis - wat is er gebeurd en waarom. Hoewel theorie en statistiek kunnen helpen bij het uitleggen van 'waarom'-vragen, komt eerst de systematische studie van de' wie, wat, waar, wanneer en hoe '- vragen - ogenschijnlijk zijn alledaagse vragen waar veel economen ten koste van hebben gegaan lang achterhaald. Hadden ze niet afgewezen of in het beste geval lichtvaardig over de geschiedenis gepasseerd, zouden meer economen hebben gevoeld in de aanloop naar de 2007-9 financiële crisis die de situatie, zoals Reinhart en Rogoff suggereren, misschien niet zo verschilde van eerdere financiële crises tenslotte.

Om zeker te zijn, beweerden Reinhart en Rogoff niet dat de financiële crisis van 2007-9 precies hetzelfde was als eerdere financiële crises. Integendeel, zij geloven dat het heden niet vrij zwevend maar begrensd is, dat het verleden ertoe doet en dat het belangrijke lessen kan bieden aan degenen die het bestuderen op een systematische, of op zijn minst gedisciplineerde manier. Met andere woorden, economen - om maar te zwijgen van sociologen en politicologen - zouden er goed aan doen om hun voorraad-in-handel, analytische strengheid aan te vullen, door historisch meer te denken. Hier kunnen ze het slechter doen dan om zich vertrouwd te maken met de klassieker van Richard Neustadt en Ernest May Thinking in Time: The Uses of History for Decision Makers 1986, wat hen zou voorzien van instrumenten die zouden helpen voorspellen van bloopers en autoritaire schijnbare blunders als gevolg van enorm onvolledige informatie, misleide lineaire extrapolatie, misleidende historische analogieën en valse 'gestileerde feiten'.

Historisch denken houdt natuurlijk zowel tijdelijke als contextuele dimensies in en vereist bovendien vaak een aanzienlijke hoeveelheid empirisch werk. Inderdaad, het vinden, samenstellen, analyseren en het trekken van nauwkeurige conclusies uit de bewijzen die historici gegevens noemen, is niet voor de zwakken van hart of, meer ter zake, voor degenen die tijd tekort komen.

Dus, bottom-line: economische voorspellers zouden profiteren van een beetje meer over geschiedenis te denken voordat ze in hun kristallen bollen zouden kijken, of in ieder geval voordat ze ons vertellen wat ze zien. Begrijp me niet verkeerd - ik besef hoe moeilijk het is om voorspellingen te doen, vooral over de toekomst. Dus nog een laatste punt: als economische zieners niet historisch meer willen nadenken of empirische gegevens rigoureuzer willen gebruiken, moeten ze hun weddenschappen op zijn minst afdekken. Als een stuk in Het Wall Street Journal vorig jaar geadviseerd, de kans dat er iets gebeurt met 40 procent. Als dat inderdaad gebeurt, ziet het er goed uit. Als dat niet zo is, kan men altijd zeggen: 'Hé, kijk, ik bedoelde alleen dat het een sterke mogelijkheid was.' Krugman heeft misschien een kogel in 2016 ontweken als hij die boeg had gevolgd.Aeon-teller - niet verwijderen

Over de auteur

Peter A Coclanis is de Albert Ray Newsome Distinguished Professor in de geschiedenisafdeling van de University of North Carolina in Chapel Hill, en directeur van het Global Research Institute van de universiteit. Hij werkt voornamelijk op het gebied van economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis en demografische geschiedenis en is recentelijk co-auteur Plantation Kingdom: The American South and Its Global Commodities (2016).

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op eeuwigheid en is opnieuw gepubliceerd onder Creative Commons.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Deze hele pandemie van het coronavirus kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen voortijdig sterven als een directe ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)