De Amerikaanse economie is afhankelijk van consumentenuitgaven - kan het een pandemie overleven?

De Amerikaanse economie is afhankelijk van consumentenuitgaven - kan het een pandemie overleven? De VS geven het meeste geld uit aan advertenties ter wereld. De marketing- en advertentie-uitgaven in 2020 zullen naar verwachting oplopen tot bijna $ 390 miljard. Dan Mewing / Moment via Getty Images

De COVID-19-pandemie heeft de Amerikaanse economie radicaal beïnvloed, uitgaven verminderen door Amerikaanse huishoudens op materiële goederen, vliegreizen, vrijetijdsbesteding en het gebruik van auto's. Als gevolg, de uitstoot van broeikasgassen tijdelijk hebben gevallen dramatisch.

Hoewel dit positief kan zijn voor het milieu, is de sociale prijs hoog: aangezien de Amerikaanse economie sterk afhankelijk is van consumentenuitgaven, ervaart het land het hoogste werkloosheidspercentage sinds de Grote Depressie, de dreiging van dakloosheid voor tienduizenden mensen en een mislukking van bedrijven groot en klein. Hoe zijn de VS op het punt gekomen dat massaconsumptie - en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen - noodzakelijk is voor economisch en sociaal welzijn? Zijn reducties van broeikasgassen en een bloeiende economie onverenigbaar?

Een consumptiemaatschappij is een constructie uit de 20e eeuw. De American Dream is synoniem geworden met het kopen van materiële goederen zoals auto's, huizen, meubels of elektronica, waardoor de oorspronkelijke betekenis wordt verstoord. Tegenwoordig maken de bestedingsgewoonten van Amerikaanse huishoudens 70% uit van het bruto binnenlands product van de VS, een maatstaf die de omvang van de economie beschrijft. Amerikaanse bedrijven besteden ongeveer US $ 230 miljard aan advertenties, de helft van al het geld dat wereldwijd aan advertenties wordt besteed.

Koop je dromen

De huidige consumptiemaatschappij ontstond na het einde van de Eerste Wereldoorlog, aangewakkerd door de opkomst van de moderne reclame-industrie en gefaciliteerd door de brede acceptatie van consumentenkrediet. Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud, wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de marketing gebied tijdens de jaren 1920. De essentie van zijn aanpak was om in te spelen op de wens van mensen om zich goed, krachtig en sexy te voelen in plaats van het nut van een product te benadrukken. Bernays heeft de term bedacht "Engineering of consent" en maakte de term "consument" populair als hij naar het Amerikaanse volk verwees.

De massaconsumptie groeide gestaag tot het begin van de Grote Depressie. Maar het bewust creëren van het heden de consumptiemaatschappij nam een ​​vlucht in alle ernst in de jaren 1940 en 1950. Toen WO II eindigde, deed de industriële productie in oorlogstijd dat ook. Industrieleiders verschoven hun enorme productiemogelijkheden van de militaire naar de civiele sector.

De Amerikaanse economie is afhankelijk van consumentenuitgaven - kan het een pandemie overleven? Veel productiebanen die door de Tweede Wereldoorlog waren gecreëerd, gingen verloren toen de oorlog eindigde. Foto door Science in HD op Unsplash

Tegelijkertijd maakte president Harry Truman zich zorgen over de dreigende werkloosheid onder terugkerende veteranen en zag massaproductie van consumptiegoederen als oplossing. De 1944 GI Bill hielp terugkerende veteranen huizen te kopen met aanbetalingen en door de overheid gegarandeerde leningen. Hypotheekrenteaftrek en door de overheid gefinancierde infrastructuur - lokale nutsvoorzieningen en wegen, een nationaal wegennet - maakten het bezit van een huis in de voorsteden een logisch financieel plan voor gezinnen, terwijl de sociale zekerheid zorgde voor verlichting van het moeten sparen voor de ouderdom.


Haal het laatste uit InnerSelf


Vakbonden kregen ook de taak om de lonen voor hun leden te verhogen, zodat werkende gezinnen huizen, auto's en huishoudelijke apparaten konden betalen. Op dit specifieke historische moment kwamen het bedrijfsleven, de overheid en de arbeid samen, verenigd in hun gedeelde doel om de consumptie van huishoudens als de fundament van economische welvaart en sociale harmonie.

Deze ontwikkelingen vonden plaats in de context van de naoorlogse euforie over de onbetwiste macht van de VS, de honger naar een beter leven na de depressie, de vooruitgang in goedkope massaproductie en een demografische hausse. Consumentisme werd een symbool van de superioriteit van het kapitalistische systeem boven het communisme in Sovjetstijl, zoals geïllustreerd door het beroemde 'Keukendebat' in 1959 op de Amerikaanse nationale tentoonstelling in Moskou. Staande tussen de gestroomlijnde arbeidsbesparende apparaten van een moderne Amerikaanse keuken, demonstreerde vicepresident Richard Nixon aan Sovjet-premier Nikita Chroesjtsjov de hogere kwaliteit van leven van werkende mensen in de VS.

De superioriteit van het kapitalisme boven het communisme, een debat tussen twee wereldleiders, werd gesymboliseerd door de prachtige moderne Amerikaanse keuken.

De grote transformatie

De resultaten van deze alliantie tussen bedrijfsleven en overheid waren verbluffend. De nationale productie van goederen en diensten is tussen 1946 en 1956 verdubbeld en verdubbeld opnieuw in 1970. In massa geproduceerde goedkope en comfortabele eengezinswoningen, steeds verder verwijderd van stadscentra, werden betaalbaar. De iconische 1949 Levittown op Long Island, New York, was een model van de buitenwijken: uniform, handig, gescheiden door ras en afhankelijk van de auto. In 1960 bezat 62% van de Amerikanen hun huis, in tegenstelling tot 44% in 1940. Winkelcentra in de voorsteden, uniform en raciaal gescheiden, werden standaard openbare verzamelruimten, die stadsstraten, cafés en handelsplaatsen verving.

Dit sociale transformatie vond plaats in een tijdspanne van één generatie. Consumentisme en een levensstijl in de voorsteden werden de organiserende principes van de samenleving en synoniem met fundamentele waarden zoals gezinswelzijn, veiligheid, democratische politieke vrijheid en de American Dream.

De Amerikaanse economie is afhankelijk van consumentenuitgaven - kan het een pandemie overleven? Woningbouw in de voorsteden in Arizona. Foto door Avi Waxman voor Unsplash

Basics worden groter

Sinds de jaren vijftig is deze versie van een goed leven - gevormd door reclame voor wat nodig was om goed te leven - opmerkelijk stabiel. Maar er is een twist: het idee van wat vertegenwoordigt basiscomfort is gestaag op weg naar grotere en meer - SUV's en talloze gemakken en technologieën, groter en meer verspreide huizen gevuld met meubels en spullen en extra badkamers en slaapkamers, grotere keukens, media- en oefenruimtes en buitenwoonkamers.

Tegenwoordig de beste voorspeller van huishoudens ecologische voetafdruk is inkomen. Deze correlatie geldt in verschillende landen, ongeacht politieke opvattingen, onderwijs of ecologische opvattingen.

Heroverweging van consumptie

Het verbruik komt op een hoge ecologische kosten. Naarmate het bruto nationaal product groeit - grotendeels gedreven door de consumptie van huishoudens - neemt ook de uitstoot van broeikasgassen toe. Veel wetenschappers en beleidsanalisten zijn van mening dat naarmate technologie de energie-efficiëntie verhoogt en fossiele brandstoffen vervangt door hernieuwbare energiebronnen, de uitstoot van broeikasgassen zal afnemen. aanzienlijk verminderd. Maar ondanks de snelle vooruitgang in deze technologieën, is er geen bewijs dat trends in de uitstoot van broeikasgassen gescheiden en onafhankelijk zijn van economische groeitrends. Evenmin is er een basis voor het idee dat groene groei zal de verwachte klimaatramp waarmee de wereld wordt geconfronteerd, voorkomen.

Tegelijkertijd is er weinig bewijs die Amerikanen zijn geworden gelukkiger in de laatste zeven decennia van groeiend consumentisme.

Deze pandemie onthult voor mij de kwetsbaarheid van een economie die sterk afhankelijk is van één enkele bron van economische activiteit: consumptie. Vanuit mijn perspectief zouden de VS beter af zijn als de economie - onze collectieve rijkdom - zwaarder zou worden gewogen overheidsuitgaven op en investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, huisvesting, parken en betere infrastructuur, en hernieuwbare energie. Een dergelijke economie zou bijdragen aan het welzijn van de mens, minder broeikasgassen uitstoten en minder kwetsbaar zijn voor plotselinge verstoringen van de consumentenbestedingen.

Zoals ik het zie, is het tijd voor een eerlijk openbaar gesprek over de ecologische voetafdruk van onze "basis" levensstijlen en wat Amerikanen nodig hebben in plaats van wat hen wordt verteld dat ze nodig hebben.The Conversation

Over de auteur

Halina Szejnwald Brown, professor Emerita, Clark University

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf Nieuwsbrief: oktober 11, 2020
by InnerSelf Staff
Het leven is een reis en gaat, zoals de meeste reizen, gepaard met ups en downs. En net zoals de dag altijd de nacht volgt, zo gaan onze persoonlijke dagelijkse ervaringen van donker naar licht en heen en weer. Echter,…
InnerSelf Nieuwsbrief: oktober 4, 2020
by InnerSelf Staff
Wat we ook doormaken, zowel individueel als collectief, we moeten niet vergeten dat we geen hulpeloze slachtoffers zijn. We kunnen onze kracht terugwinnen om ons leven te genezen, zowel geestelijk als emotioneel ...
InnerSelf-nieuwsbrief: september 27, 2020
by InnerSelf Staff
Een van de sterke punten van het menselijk ras is ons vermogen om flexibel te zijn, creatief te zijn en buiten de gebaande paden te denken. Om iemand anders te zijn dan we gisteren of eergisteren waren. We kunnen veranderen...…
Wat voor mij werkt: "For The Highest Good"
by Marie T. Russell, InnerSelf
De reden dat ik deel "wat voor mij werkt" is dat het ook voor jou kan werken. Als het niet precies de manier is waarop ik het doe, aangezien we allemaal uniek zijn, kan een afwijking van de houding of methode heel goed iets zijn ...
Was u de vorige keer een deel van het probleem? Zult u deze keer deel uitmaken van de oplossing?
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Heeft u zich geregistreerd om te stemmen? Heeft u gestemd? Als u niet gaat stemmen, maakt u deel uit van het probleem.