The Students and the Teacher: A Rumi Story to Illumine, Delight, and Inform

Een Rumi-verhaal om te verlichten, te verrassen en te informeren: de studenten en de leraren

(Noot van de redacteur: dit artikel is een uittreksel van de Het boek van Rumi's voorwoord (door Narguess Farzad) en bevat een verhaal van Rumi uit het boek zelf.)

Wat onze culturele of taalkundige achtergrond ook is, we kunnen allemaal enige kennis van het leven van anderen claimen en deze kennis heeft ons bereikt via verhalen. Deze verhalen kunnen zijn verteld door een geanimeerde grootouder; misschien hebben we ze op de radio gehoord of tegengekomen tijdens een godsdienstlessen-les op school, waar we leerden over het leven en de tijden van heiligen, goden en godinnen.

De literatuur- en geschiedenislessen die de langste indruk op me hebben gemaakt, zijn die waarin ik een glimp kreeg van het levensverhaal van een schrijver of waarin mijn leraar zich concentreerde op de menselijke verhalen van de periode die werd onderwezen, waarbij ik de lagen wegpelde om iets te onthullen van het gewone leven of de emotionele ervaringen van de torenhoge figuren wiens overwinningen of nederlagen we bestudeerden of, nog schrijnender, over de gewone levens en emotionele ervaringen van de gewone mensen van die tijd. Het maakte echt niet uit of deze perifere verslagen vaag of apocrief waren, aangezien hun opname in de les de hele episode die onder de loep werd genomen, aangrijpender en gedenkwaardiger maakte.

Verhalen hoeven niet altijd te verwijzen naar het grote of het goede of het legendarische. In ons eigen dagelijks leven delen we continu momentopnames van onze sociale ervaringen met steeds groter wordende en overlappende kennissenkringen. We markeren ritueel een gelegenheid, zoals een belangrijke verjaardag, een jubileum of een herdenking, door ons te concentreren op verhalen die op subtiele en zorgvuldige wijze de kwetsbaarheden, passies en eigenaardigheden van een individu naar voren brengen. Net als meestervertellers uit het verleden, verwijderen we de onnodige ongelukkigheden en laten we ons licht schijnen op de onvergetelijke kenmerken en prestaties waarvan we getuige zijn, en creëren daarbij nog een onuitwisbare substituut, waarvan sommige in jaren en zelfs generaties kunnen worden verteld. komen.

Profeten en predikers van alle religies en geloofsovertuigingen waren ook meesters in de praktijk en vertrouwden op gelijkenissen en stelregels om complexe theologieën aan hun volgelingen over te brengen. Gelijkenissen van de tragedies van martelaren hebben mannen en vrouwen naar plaatsen van aanbidding over de hele wereld, naar heiligdommen en stadspleinen getrokken, en dat blijven ze doen; zulke gelijkenissen bevatten vaak stukjes waarheid naast stukjes mythe, waarbij ze literaire finesse gebruiken om passies aan te wakkeren en gemeenschappelijke thema's nieuw leven in te blazen.

Wie deze verhalen hoort of leest, lijkt de nieuwe varianten van oude thema's nooit vervelend te vinden. Misschien schuilt er enige zekerheid in de voorspelbaarheid van hoe deze verhalen over moraliteit onvermijdelijk eindigen. Moderne films over het leven van hebzuchtige kooplieden op Wall Street, gekruid met prikkelende subplots, zijn in wezen bewerkingen van oude lessen dat men niet zowel God als geld kan dienen. Bovendien stellen bijna alle moraalverhalen vast dat "lust naar het vlees en de lust van het oog" steevast tot problemen leiden.

Hongerig voor verhalen die ons respijt geven van de geestdriftigheid van ons leven, we verzamelen ons nu voor de preekstoel van Instagram en Facebook en YouTube om onze dagelijkse capriolen van de moderne goden, de 21ST-eeuwse goden en godinnen en goeroes die bewonen de hoogten van Hollywood en zijn tinseled replica's over de hele wereld.

Voor veel gemeenschappen en in veel culturen zijn de dichters de meest betrouwbare vertellers van onweerstaanbare verhalen. Dichters vertellen ons op hun eigen onnavolgbare manier over de uitdagingen en mislukkingen van het vinden van liefde en de geneugten van het vormen van vriendschap. Ze waarschuwen ons voor de valkuilen, het verraad en het onrecht dat we onderweg altijd tegenkomen, maar moedigen ons aan om afgunst en het verlangen naar wraak uit ons hart te bannen. Het zijn bijna altijd de dichters die ons leren hoe we de omvang van een verlies kunnen inschatten, waardig kunnen rouwen en uiteindelijk het sterfelijk leven moeten accepteren.

Al meer dan achthonderd jaar hebben talloze mensen in de Perzisch-sprekende landen, en in de afgelopen decennia veel meer over de hele wereld die toegang hebben tot een groeiend aantal uitstekende vertalingen, gekozen voor Mowlana Jalal od-Din Balkhi, Rumi, als de spirituele leraar wiens bijtende woordwending, in combinatie met de aangrijping van openhartig uitgedrukte emoties, zowel een bron van troost als instructie is geweest.

Hoewel de omvang van de academische wetenschapsbeoefening op de filosofische en theologische grondslagen van Rumi's orde van mystiek nu belangrijker is dan de eigen geschriften van de dichter, is het meer de moeite waard om Rumi's eigenlijke verhalen te lezen, die het mystieke portaal naar zijn wereld openen.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

De verhalen die Rumi bedenkt of hergebruikt om te helpen de principes van het soefisme te begrijpen, zijn ingewikkeld verweven met de schering en inslag van het weefsel van zijn leringen, maar om ze geïsoleerd te zien als de gelijkenissen die ze zijn, moeten we nauwgezet onze weg vinden. door zesentwintigduizend dubbele regels metrische verzen, verzameld in de zes boeken van de Masnavi-ye Manavi (Geestelijke Couplets), zijn magnum opus.

Het is een opluchting en een genot om de taak voor ons te laten voltooien door Maryam Mafi, een van de meest gerespecteerde, trouwe en welsprekende vertalers van Rumi's poëzie. Mafi de vertaler beweegt moeiteloos tussen de twee talen van het Perzisch en het Engels terwijl ze de semantische betekenis van de originele tekst in het Engels weergeeft. Echter, Mafi de schrijver en naaste lezer van de Masnavi brengt de voortreffelijke subtiliteiten, het precieze beeld en de spontane scherpte van het origineel over naar de Engelse versie, en geeft daarmee Robert Frost's definitie van poëzie het leven als 'dat wat uit het vers is verloren tijdens de vertaling'.

In haar nieuwste vertaling, Het boek van Rumi, Heeft Mafi haar aandacht gericht op meer dan honderd verhalen die ze heeft geselecteerd uit de Masnavi.

In pagina na pagina van gelijkenissen en verhalen, Rumi niet alleen entertaint maar ook gidsen de lezer, of beter gezegd de luisteraar, in het begrijpen van de complexiteit van het leven, in het gehoorzamen van het gezag van liefde, en in het oplossen van conflicten. Rumi roept zowel onbeantwoord als onbeantwoordbare vragen op.

De cast van de meeste van zijn verhalen zijn herkenbare personages wiens klonen verhalen over de hele wereld bewonen: wijze of bedrieglijke rechters, sluwe of wantrouwende vrouwen, sluwe of tranende bedelaars, charlatans, goedgelovige zielen en veel spraakzame dieren.

Rumi vertelt over koninklijke daden en de wonderen van profeten; hij gaat in op het kwaad van rouges en betrapt huurlingen. Lichamelijke functies, vermommingen, heldendaden, verkeerde identiteiten, seksuele verwikkelingen, gevolg van gulzigheid en hoogmoed, en alle fantasierijke en extravagante verslagen van ondeugden en deugden, evenals algemeen bijgeloof, worden in de mix gegooid.

De taal van de poëtische verteller van de verhalen stijgt naar de hoogten van hoge verzen met onberispelijk gebruik van metaforen en ingewikkeld gestructureerde interne dialogen, en stort zich vervolgens in het gebruik van woordspelingen, lokale idiomen uit die tijd, uitdrukkingen van schunnigheid en pure schunnige humor. Hij citeert uit de beste Perzische en Arabische poëzie van zijn tijd en vertrouwt op zijn wetenschappelijke kennis van de Koran en de uitspraken van de profeet Mohammed om zijn argumenten te ondersteunen. Rumi voelt zich net zo op zijn gemak met het taalgebruik van het lage leven en de schurken van de souk als met het retorische discours van theologen in de moskee en grammatici in de madrassa.

Rumi gebruikt veel dramatische apparaten om met mensen uit alle lagen van de bevolking te communiceren. De rollen die hij toekent aan dieren, de flora en fauna, zijn in overeenstemming met duizenden jaren oude verhalenvertellingen in het oosten, waar de scherpzinnigheid van dieren of hun onheil maken gelijk staat aan het menselijke karakter.

Mowlana Jalal od-Din, samen met veel van zijn middeleeuwse tijdgenoten in Iran, zoals Sa'di van Shiraz en Nezami van Gandja, waardeerden de potentie van verhalen als de meest betrouwbare ambassadeurs om culturele en orale tradities te verspreiden over politieke, religieuze en nationale grenzen.

Rumi's stem in al zijn literaire uitvoer, maar vooral in de Masnavi, afwisselend speels en gezaghebbend, of hij nu verhalen vertelt over gewone levens of de veeleisende lezer uitnodigt tot hogere niveaus van introspectie en het bereiken van transcendente waarden. Maryam Mafi's vertalingen weerspiegelen subtiel de nuances van Rumi poëzie, terwijl de positieve toon van alle Rumi geschriften behouden blijft, evenals het gevoel van spanning en drama dat de essentie van de Masnavi.

Het boek van Rumi is een ander juweel in de reeks vertalingen van Maryam Mafi, die de universaliteit van Mowlana zowel als dichter als als verhalenverteller waardeert. Ik kan geen beter eerbetoon bedenken voor de erfenis van Rumi dan Henry Wadsworth Longfellow's beoordeling van wat een geweldige dichter maakt:

"Het enige dat het beste is in de grote dichters van alle landen is niet het nationale in hen, maar wat universeel is. Hun wortels liggen in hun geboortegrond, maar hun takken zwaaien in de onpatriottische lucht, die dezelfde taal spreekt voor mannen, en hun bladeren schijnen met het onnavolgbare licht dat alle landen doordringt. '

Studenten en docent - door Rumi

De studenten waren geïrriteerd door hun vreselijk strenge leraar, die hen geen moment uitstel gaf. Elke dag bedachten ze ondeugende plannen om hem af te leiden, maar op de een of andere manier slaagden ze er nooit in hem voor de gek te houden. Op een dag kwam de slimste van de jongens, die ook het meest streetwise was, met een briljant plan. Terwijl zijn klasgenoten zich na school om hem heen verzamelden, legde hij hun uit:

“Morgenochtend als we naar school komen, zal ik eerst de meester benaderen en hem vragen hoe hij zich voelt en waarom hij er zo bleek uitziet. Ik wens hem het beste en zeg dat hij beter voor zichzelf moet zorgen. Dan moeten jullie allemaal mijn voorbeeld volgen en de een na de ander dezelfde vragen herhalen, zodat we twijfel in zijn hart kunnen zaaien. Na de vijfde of zesde persoon moet hij zich zeker beginnen af ​​te vragen of we een punt hebben of niet. Als dertig van ons hem hetzelfde hebben verteld, heeft hij geen andere keus dan ons te geloven en ons in ieder geval een paar dagen van school te laten gaan. "

De jongens waren allemaal opgewonden en prezen de slimme jongen voor zijn scherpzinnige idee. De jongen heeft hen allemaal beloofd hun ouders niet te vertellen en zich aan hun regeling te houden. De volgende ochtend waren de studenten allemaal op tijd en wachtten op de komst van de slimme jongen, want zij konden hun plot niet zonder hem beginnen. Zodra hij aankwam, knikten ze elkaar toe en kwamen ze een voor een het klaslokaal binnen.

"Goedemorgen, mijnheer. Gaat het, mijnheer? Waarom lijkt u deze mooie morgen zo bleek? "Zei de slimme jongen listig tegen de leraar.

"Ik ben helemaal in orde. Waar heb je het over? Ga op je stoel zitten, "beval de leraar de jongen op zijn gebruikelijke schurende manier.

Het eerste zaadje van twijfel was geplant. De studenten liepen vervolgens de ene na de andere klas binnen en elk sprak de lerares beurtelings aan, met bezorgdheid over diens gezondheid. Ondanks zijn herhaalde weigeringen begon de leraar de jongens langzaam te geloven, omdat hij dertig keer dezelfde opmerking over zijn bleke gelaat had gehoord. Hij begon te beven en voelde zich zelfs koortsig. Al snel pakte hij zijn papieren en boeken in en haastte zich naar huis, met dertig jongens op sleeptouw.

De hele weg naar huis dacht hij na over hoe zijn vrouw hem recent had verwaarloosd, en hoe hij ondanks al zijn goedheid en vrijgevigheid hem ziek had gewild. De leraar onderging deze negatieve gedachten over zijn onschuldige vrouw, haastte zich door de smalle straatjes naar zijn eenvoudige huis, terwijl de jongens hem elke stap van de weg volgden.

Hij sloeg luid de voordeur dicht, met de bedoeling zo zijn voortijdige aankomst aan zijn vrouw aan te kondigen toen hij hun huis binnenkwam. Toen ze zag dat hij zo vroeg van school was teruggekeerd, ging ze snel naar hem toe en informeerde hij naar zijn gezondheid.

"Ben je blind? Zie je niet hoe ziek ik ben? Je bent zo'n huichelaar! Je kunt heel goed zien hoe vreselijk ik ben, maar je doet alsof er niets met mij aan de hand is! "Antwoordde hij.

"Mijn schat, wat zeg je? Je moet lijden aan waanideeën. Er is niets aan de hand met jou! "Zei zijn vrouw, proberend zijn woede te sussen.

"Je bent verachtelijk; je bent een vreselijke vrouw! Zie je mijn sorry staat niet? Is het mijn fout dat je blind en doof bent voor mijn behoeften? "Vervolgde hij, zijn vrouw wreed streng verwijtend.

"Ik ga je de spiegel brengen, zodat je zelf kunt zien dat er niets aan de hand is met jou."

"Naar de hel met je spiegel! Je hebt me altijd gehaat en je het ergste gewenst. Ga en bereid mijn bed voor, ik moet rusten! "

De vrouw was verbluft, niet in staat om te bewegen of te beslissen wat ze moest doen, toen haar man tegen haar schreeuwde: "Ga door, jij nietsnut! Wil je dat ik hier flauwval? '

De vrouw besloot stil te blijven en te doen wat hij vroeg; anders zou hij inderdaad kunnen denken dat ze slechte bedoelingen had, en zou hij echt gemeen worden. Zo legde ze zijn beddengoed op de vloer en liet hem achter bij zijn studenten, die hem het huis hadden vergezeld. De jongens verzamelden zich rond zijn bed en begonnen hun les luid te herhalen, nadat ze van hun leider waren geïnstrueerd om zoveel mogelijk lawaai te maken om de fantasiehoofdpijn van hun leraar te verergeren.

"Rustig!" Snauwde de leraar. "Rustig, zei ik! Ga naar huis. Laat me met rust."

De studenten waren eindelijk vrij; terwijl ze hun leraar alle gezondheid van de wereld toewensen, vlogen ze praktisch zijn huis uit. Ze gingen echter niet naar huis, maar bleven in plaats daarvan op straat en speelden verschillende spellen waar ze al lang over hadden gefantaseerd. Hun moeders kwamen er echter al snel achter dat hun zoons de school hadden overgeslagen, en toen ze hen op straat vonden, gaven ze hen een berisping en weigerden ze te accepteren dat ze door hun leraar waren verontschuldigd. Ze dreigden de volgende dag het huis van de leraar te bezoeken om de waarheid te ontdekken. En dat deden ze ook. Ze vonden de arme man ellendig onder verschillende dekbedden liggen, zwetend als een varken en kreunend van de pijn.

"Geachte heer, vergeef ons, want wij hebben onze zonen niet geloofd," bekende de vrouwen. "Nu kunnen we zelf zien hoe ziek u werkelijk bent! God geve u een lang, gezond leven. '

"Ik ben je zintuiglijke zoons echt dankbaar dat ze mijn ziekte hebben opgespoord", zei de lerares dankbaar. "Ik was zo van plan om hen te leren dat ik mijn eigen gezondheid volledig had genegeerd. Als het niet voor hen was geweest, zou ik spoedig zeker dood zijn geweest! '

En dat was het lot van de onwetende leraar, die voor de gek was gehouden door ongegronde herhaling en indoctrinatie, uitgevoerd door louter kinderen.

© 2018 van Madyam Rafi. Alle rechten voorbehouden.
Voorwoord copyright 2018 van Narguess Farzad.
Overgenomen met toestemming van de uitgever,
Hampton Roads Publishing. www.redwheelweiser.com
.

Artikel Bron

The Book of Rumi: 105 Verhalen en fabels die verlichten, verrassen en informeren
door Rumi. Vertaald door Maryam Mafi. Voorwoord door Narguess Farzad.

The Book of Rumi: 105 Verhalen en fabels die Rumi verlichten, verrukken en informeren. Vertaald door Maryam Mafi. Voorwoord door Narguess Farzad.Rumi's stem wisselt speels en gezaghebbend af, of hij nu verhalen over het gewone leven vertelt of de veeleisende lezer uitnodigt tot hogere niveaus van introspectie en het bereiken van transcendente waarden. Mafi's vertalingen weerspiegelen subtiel de nuances van de poëzie van Rumi terwijl de positieve toon van alle Rumi's geschriften behouden blijft, evenals het gevoel van spanning en drama dat de essentie van de Masnavi markeert. (Ook verkrijgbaar als Kindle-editie en MP3-cd.)

klik om te bestellen op Amazon

 

Over de auteurs

Rumi (Jalal ad-Din Muhammad Balkhi) was een 13de eeuws Perzisch-Soennitische moslimdichter, jurist, islamitische geleerde, theoloog en soefi-mysticus.

Maryam Mafi is geboren en opgegroeid in Iran. Ze ging naar de Tufts University in de VS in 1977 waar ze sociologie en literatuur studeerde. Tijdens het lezen van haar master in internationale communicatie aan Amerikaanse en Georgetown Universiteiten begon ze de Perzische literatuur te vertalen en doet ze dat sindsdien.

Narguess Farzad is een senior fellow in Perzische studies aan de School of Oriental and African Studies aan de Universiteit van Londen.

Meer boeken van Maryam Mafi

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

INNERSEL VOICES

Maansverduistering, 12 mei 2022
Astrologisch overzicht en horoscoop: 23 - 29 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
05 21 herontdekt de verbeelding in gevaarlijke tijden 5362430 1920
De verbeelding in gevaarlijke tijden nieuw leven inblazen
by Natureza Gabriel Kram
In een wereld die er vaak op uit lijkt zichzelf te vernietigen, merk ik dat ik schoonheid beheer - het soort...
groep multiraciale individuen die staan ​​voor een groepsfoto
Zeven manieren waarop u respect kunt tonen aan uw diverse team (video)
by Kelly McDonald
Respect is zeer zinvol, maar kost niets om te geven. Hier zijn manieren waarop u kunt demonstreren (en...
olifant die voor een ondergaande zon loopt
Astrologisch overzicht en horoscoop: 16 - 22 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
foto van Leo Buscaglia van de omslag van zijn boek: Living, Loving and Learning
Hoe je iemands leven in een paar seconden kunt veranderen
by Joyce Vissell
Mijn leven veranderde drastisch toen iemand die seconde nam om mij op mijn schoonheid te wijzen.
een samengestelde foto van een totale maansverduistering
Astrologisch overzicht en horoscoop: 9 - 15 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten aanzien van zichzelf en anderen ontwikkelen
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
een man die een brief schrijft
De waarheid schrijven en de emoties laten stromen
by Barbara Berger
Dingen opschrijven is een goede manier om het vertellen van de waarheid te oefenen.
Eén woord dat elke perfectionist moet kennen
Eén woord dat elke perfectionist moet kennen
by Julian Reeve
Ik had net een uitvoering gegeven van de Broadway-musical Hamilton in San Francisco in 2017 toen ik ...
Wat we doen met de natuur, doen we voor onszelf
Wat we doen met de natuur, doen we voor onszelf
by Charles Eisenstein
Ik ben bang dat mijn bericht controversieel zal zijn. Zie je, ik denk dat er grote problemen zijn met...
Wat wil je?
Wat wil je?
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Wat wil je? Dit is een vraag die ons gedurende ons leven wordt gesteld. "Wat wil je?"…

MEEST GELEZEN

wederopbouwomgeving 4 14
Hoe inheemse vogels terugkeren naar de herstelde stadsbossen van Nieuw-Zeeland
by Elizabeth Elliot Noe, Lincoln University et al
Verstedelijking, en de vernietiging van leefgebied die het met zich meebrengt, is een grote bedreiging voor inheemse vogels...
Het verhaal van lijden en dood achter het Ierse abortusverbod en de daaropvolgende legalisatie
Het verhaal van lijden en dood achter het Ierse abortusverbod en de daaropvolgende legalisatie
by Gretchen E. Ely, Universiteit van Tennessee
Als het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe v. Wade vernietigt, de beslissing uit 1973 die abortus legaliseerde in de...
hoeveel slaap je nodig hebt 4 7
Hoeveel slaap je echt nodig hebt?
by Barbara Jacquelyn Sahakian, Universiteit van Cambridge, et al
De meesten van ons hebben moeite om goed te denken na een slechte nachtrust - mistig voelen en niet presteren...
voordelen van citroenwater 4 14
Zal citroenwater je ontgiften of je energie geven?
by Evangeline Mantzioris, Universiteit van Zuid-Australië
Als je online anekdotes gelooft, is het drinken van lauw water met een scheutje citroensap…
vertrouwende samenlevingen zijn gelukkig 4 ​​14
Waarom vertrouwende samenlevingen over het algemeen gelukkiger zijn
by enjamin Radcliff, Universiteit van Notre Dame
Mensen zijn sociale dieren. Dit betekent, bijna als een kwestie van logische noodzaak, dat mensen '...
groep multiraciale individuen die staan ​​voor een groepsfoto
Zeven manieren waarop u respect kunt tonen aan uw diverse team (video)
by Kelly McDonald
Respect is zeer zinvol, maar kost niets om te geven. Hier zijn manieren waarop u kunt demonstreren (en...
leren opletten 4 14
Deze strategieën en lifehacks kunnen iedereen met aandachtsproblemen helpen
by Rob Rosenthal, Universiteit van Colorado
Door de gestage stroom van negatieve feedback die mensen krijgen over hun productiviteit,…
economie 4 14
5 dingen die economen weten, maar voor de meeste andere mensen verkeerd klinken
by Renaud Foucart, Universiteit van Lancaster
Het merkwaardige aan ons beroep is dat wanneer wij academische economen het grotendeels eens zijn met elk...

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.