kan veroudering worden gestopt 9 18

Terwijl je dit artikel hier zit te lezen, werken je cellen in je lichaam alle verschillende biochemische reacties uit die nodig zijn om je op de been te houden. Terwijl ze voortkabbelen, bouwen ze mutaties op, weerstaan ​​​​ze milieutoxines en doen ze hun best om voedingsstoffen uit een minder dan perfect dieet te absorberen.

Met het verstrijken van de tijd beginnen onze cellen te verzwakken. Onze biologische soldaten, arbeiders en beschermers die ooit klaar waren, zijn niet meer wat ze waren. We verouderen... voortdurend. Dit algemeen aanvaarde feit wordt nu door sommige optimistische onderzoekers als meer een tijdelijk obstakel beschouwd als gevolg van recente ontdekkingen waarbij het langlevenveld bruist van de geruchten over onsterfelijkheid.

Waarom die plotselinge verschuiving, vraagt ​​u zich misschien af? In werkelijkheid is de zoektocht naar onsterfelijkheid geen nieuwe rage. Zoektochten naar de fontein van de jeugd en elixers voor eeuwig leven bestaan ​​al sinds het begin van de mensheid zelf. Recente experimenten op het gebied van levensduur hebben echter interessante nieuwe waarnemingen opgeleverd die ons doen afvragen of veroudering echt onvermijdelijk is, of dat het gewoon een andere ziekte is met een remedie die op onze ontdekking wacht.

In de onderstaande paragrafen zal ik drie belangrijke experimenten van de afgelopen twee decennia bespreken die het gebied van levensduur en gezondheidsspanne Onderzoek. Deze studies maken duidelijk dat als zo'n pad naar onsterfelijkheid bestaat, het niet in een of andere verborgen fontein of toverdrank ligt, maar eerder in het begrijpen van de verborgen wereld in onze eigen cellen en weefsels.

Parabiose-onderzoeken

Een kenmerk van de jeugd is het vermogen van het lichaam voorlopercellen om oude of beschadigde cellen te vervangen door nieuwe. Naarmate we ouder worden, neemt dit vermogen af ​​en zijn we niet langer in staat om onze weefsels met dezelfde efficiëntie aan te vullen met nieuwe cellen. Dit leidt tot problemen zoals spieratrofie en achteruitgang van de orgaanfunctie. In 2005 publiceerden Stanford-onderzoeker Dr. Thomas Rando en collega's een paper waarin de effecten van leeftijd op het vermogen van satellietcellen, een soort spiercel, werden onderzocht. stamcel, te vermenigvuldigen en te regenereren. (Conboy et al., 2005). Eerdere studies uitgevoerd door dit laboratorium toonden aan dat het afnemende vermogen van de verouderde satellietcellen om nieuwe cellen te genereren (ook bekend als "regeneratief potentieel") niet te wijten was aan interne veranderingen in de cel, maar eerder aan een gebrek aan externe regeneratie-activerende signalen uit de omgeving (Conboy et al., 2003). Met andere woorden, er was niet iets mis met de cel zelf, maar eerder met de omgeving, waardoor deze stopte met regenereren.


innerlijk abonneren grafisch


De bloedsomloop is een systeem voor de levering van voedingsstoffen dat helpt de omgeving van een cel vorm te geven. Het doet dit door de cel te voorzien van de materialen die het nodig heeft om te functioneren. In 2005 vroeg het Rando-lab of het vervangen van de bloedsomloop van een ouder organisme door dat van een jonger dier de activering en proliferatie van verouderde satellietcellen. Om deze vraag te onderzoeken, hebben Rando-labonderzoekers de bloedsomloop van een jonge en oude muis chirurgisch verbonden in een procedure die parabiose wordt genoemd. Na het synchroniseren van de bloedsomloop van de muizen waren satellietcellen van de oude muizen beter in staat om nieuwe cellen te genereren met een regeneratief potentieel dat vergelijkbaar is met dat van satellietcellen bij jonge muizen. Een aanvullende studie documenteerde ook het effect van parabiose op levensduurverlenging. In deze studie waren muizen slechts drie maanden verbonden door parabiose voordat ze werden gescheiden. Blootstelling aan een jeugdigere bloedsomloop verhoogde de levensduur van de muizen van 125 tot 130 weken, in totaal een toename van 5% in levensduur (Zhang et al., 2021).

Verjongende cerebrale spinale vloeistof

Hoewel de parabiose-onderzoeken een opwindende stap voorwaarts waren, waren hun implicaties beperkt tot weefsels die beter toegankelijk zijn voor de bloedsomloop. De het centrale zenuwstelsel (CNS), aan de andere kant, is niet zo gemakkelijk toegankelijk. Het CZS wordt beschermd door de bloed-hersenbarrière, een systeem van nauw verbonden epitheelcellen dat ons zenuwstelsel beschermt tegen potentieel schadelijke bacteriën en virussen die in ons bloed circuleren. Naarmate de cellen in ons CZS ouder worden, lopen we meer risico op het ontwikkelen van neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer en Ziekte van Parkinson. Daarom is het vinden van een manier om de cellen van het CZS te verjongen ook uiterst belangrijk voor de gezondheid en de levensduur.

Om deze zorg aan te pakken, onderzochten Stanford-onderzoekers Dr. Tal Iram en Dr. Tony Wyss-Coray of het aanvullen van de cellulaire omgeving vergelijkbare anti-verouderingseffecten in het CZS zou kunnen hebben als in andere weefsels. In plaats van de bloedsomloop van oude en jonge muizen met elkaar te verbinden (waardoor bloed en plasma konden worden uitgewisseld), voerden ze een CSF-transfusie uit - een procedure die de ruggenmergvloeistof (CSF) van oude muizen met die van jonge muizen.

In hun onderzoek toonden Dr. Wyss-Coray en Dr. Iram aan dat het inbrengen van jonge CSF (van zowel muizen als mensen) in het ventriculaire systeem van oude muizen de belangrijkste functies in CZS-cellen van de oude dieren verbeterde. In het bijzonder verhoogde de CSF-transfusie de proliferatie en differentiatie van oligodendrocyt progenitor cel (OPC) populaties. OPC's zijn cellen die aanleiding geven tot rijpe Oligodendrocyten, een type gliacel in de hersenen die verantwoordelijk is voor het omhullen van onze neuronen in een vetgeleidende stof genaamd myeline die helpt bij neuronale communicatie.

Naarmate we ouder worden, neemt het volume van witte materie (het weefsel in onze hersenen dat bestaat uit gemyeliniseerde neuronen) neemt af, wat een negatieve invloed heeft op de cognitieve functie. Daarom is een implicatie van de resultaten van Dr. Wyss-Coray en Dr. Iram dat herstel van OPC's verlies van witte stof zou kunnen tegengaan en cognitieve achteruitgang naarmate we ouder worden, zou kunnen remmen. Interessant is dat een ander onderzoek uit het Wyss-Coray-lab in 2014 positieve effecten op de cognitieve functie liet zien en Synaptische plasticiteit bij oudere muizen na een parabiose-operatie (Villeda et al., 2014).

Deze parabiose- en CSF-transfusiestudies waren fundamenteel voor het vaststellen van het belang van de omgeving van een cel voor zijn functie en biologische veroudering, maar ze gaven geen antwoord op de volgende belangrijke vraag: als we weten dat er iets mis is met de omgeving, wat is er dan specifiek mis mee? Het beantwoorden van deze vraag zou ons in staat stellen therapieën te ontwikkelen om de omgeving van onze cellen te veranderen, waardoor ze terug kunnen keren naar hun meer jeugdige zelf.

De Horvath-klok

De onderzoeken van Wyss-Coray en Rando hebben ons laten zien wat er buiten onze cellen gebeurt, maar hoe zit het met wat er binnenin gebeurt? Als we in onze cellen zouden duiken voorbij het plasmamembraan, voorbij het cytosol en in de kern - het commandocentrum van de cel - zouden we ons DNA vinden. DNA kan worden gezien als de verzameling instructies die onze cellen gebruiken om te functioneren. Bovendien heeft ons DNA een zogenaamd epigenoom, een patroon van markeringen dat bovenop onze genen zit en regelt waar en wanneer ze tot expressie zullen worden gebracht in de cel. Naarmate we ouder worden, kunnen epigenetische patronen zoals DNA methylatie invloed hebben op gen uitdrukking. In sommige gevallen kan het accumuleren of verliezen van bepaalde patronen van DNA-methylatie ertoe leiden dat genen die met een lange levensduur zijn geassocieerd, worden onderdrukt (Salas-Pérez et al., 2019). Dit schaadt de celfunctie en zorgt er uiteindelijk voor dat we er ouder uitzien, voelen en gedragen. In 2011 karakteriseerde Dr. Steve Horvath, een onderzoeker op het gebied van menselijke genetica en biostatistiek aan de UCLA, de correlatie tussen DNA-methylatiepatronen en veroudering, waardoor een nieuwe biochemische maatstaf voor cellulaire gezondheid ontstaat die onderzoekers nu de epigenetische klok noemen (Blocklandt et al., 2011; Horvath, 2013).

Zodra bekend werd over de epigenetische klok van Horvath, begonnen wetenschappers gretig de mogelijkheid te onderzoeken om epigenetische patronen om te draaien om de klok terug te draaien (Rando & Chang, 2012). Studies hebben aangetoond dat het handhaven van gezonde persoonlijke levensstijlkeuzes, zoals sporten en het eten van een goed dieet, cellen kan helpen om epigenetische patronen te behouden die meer lijken op die in jongere cellen, maar deze veranderingen konden de klok tot nu toe alleen maar terugdraaien (Quach et al., 2017 ). Onderzoekers zoeken nu naar andere middelen om het epigenoom te bewerken. Met nieuwe tools tot onze beschikking, zoals: CRISPR, is het voor ons mogelijk om naar binnen te gaan en de epigenetische patronen op ons DNA handmatig te veranderen. Op dit vlak wordt momenteel veel werk verricht (dwz Lau en Suh et al., 2017), maar het is belangrijk op te merken dat we nog steeds niet weten in hoeverre het epigenoom direct bijdraagt ​​aan het verouderingsproces en of het bewerken ervan zal het beoogde anti-verouderingseffect hebben.

Tot slot…

Deze onderzoeken tonen aan dat we goed op weg zijn om de wetenschappelijke geheimen van een langer leven te ontrafelen. Er wordt wel eens gezegd dat de eerste persoon die tot 150 jaar leeft al is geboren!

Gezien de recente ontwikkelingen is het moeilijk voor te stellen dat we het menselijk leven niet zouden kunnen verlengen tot voorbij de huidige limiet. Maar of veroudering gewoon een andere ziekte is die op genezing wacht, staat ter discussie. Alleen de tijd zal leren of de wetenschap de sterfelijkheid te slim af kan zijn.

Hoewel sommigen vinden dat we dit spel van verstand helemaal niet moeten spelen, is één ding zeker: nieuwsgierigheid is een integraal onderdeel van onze menselijkheid en zolang we leven, zal onze nieuwsgierigheid ons altijd drijven om naar antwoorden op deze blijvende vraag te zoeken .

Alleen de tijd zal leren of de wetenschap de sterfelijkheid te slim af kan zijn

Over de auteur

Arielle Hogan behaalde een BS in biologie en een BA in Frans aan de Universiteit van Virginia. Ze volgt nu een Ph.D. in Neuroscience in het NSIDP-programma aan de UCLA. Haar onderzoek richt zich op CZS-letsel en neuraal herstel. In het bijzonder doet ze onderzoek naar de differentiële intrinsieke transcriptieprogramma's die PNS-regeneratie mogelijk maken en onderzoekt ze hoe deze transcriptionele programma's kunnen worden geïnduceerd in modellen van CZS-letsel om regeneratie te bevorderen. Ze vindt het ook leuk om te leren over biomechatronica en brain-machine interface (BMI), en om deel te nemen aan wetenschappelijke outreach en lesgeven. Buiten het lab besteedt ze tijd aan het oefenen van haar Frans, basketballen, films kijken (zelfs de slechte) en reizen. Ga voor meer informatie over Arielle Hogan naar haar volledige profiel.

Referenties

Bocklandt, S., Lin, W., Sehl, ME, Sánchez, FJ, Sinsheimer, JS, Horvath, S., & Vilain, E. (2011). Epigenetische voorspeller van leeftijd. PLoS ONE, 6(6), e14821. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014821

Conboy, IM, Conboy, MJ, weddenschappen, AJ, Girma, ER, Weissman, IL, & Rando, TA (2005). Verjonging van verouderde voorlopercellen door blootstelling aan een jonge systemische omgeving. NATUUR, 433(7027), 760-764. https://doi.org/10.1038/nature03260

Conboy, IM, Conboy, MJ, Smythe, GM en Rando, TA (2003). Notch-gemedieerd herstel van het regeneratieve potentieel van verouderde spieren. Wetenschap (New York, NY), 302(5650), 1575-1577. https://doi.org/10.1126/science.1087573

Horvath S. (2013). DNA-methylatieleeftijd van menselijke weefsels en celtypen. Genoom biologie, 14(10), R115. https://doi.org/10.1186/gb-2013-14-10-r115

Iram, T., Kern, F., Kaur, A., Myneni, S., Morningstar, AR, Shin, H., Garcia, MA, Yerra, L., Palovics, R., Yang, AC, Hahn, O ., Lu, N., Shuken, SR, Haney, MS, Lehallier, B., Iyer, M., Luo, J., Zetterberg, H., Keller, A., Zuchero, JB, Wyss-Coray, T. (2022). Jonge CSF herstelt oligodendrogenese en geheugen bij oude muizen via Fgf17. NATUUR, 605(7910), 509-515. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04722-0

Lau, CH, & Suh, Y. (2017). Genoom- en epigenoombewerking in mechanistische studies van menselijke veroudering en aan veroudering gerelateerde ziekten. Gerontologie, 63(2), 103-117. https://doi.org/10.1159/000452972

Quach, A., Levine, ME, Tanaka, T., Lu, AT, Chen, BH, Ferrucci, L., Ritz, B., Bandinelli, S., Neuhouser, ML, Beasley, JM, Snetselaar, L., Wallace, RB, Tsao, PS, Absher, D., Assimes, TL, Stewart, JD, Li, Y., Hou, L., Baccarelli, AA, Whitsel, EA, Horvath, S. (2017). Epigenetische klokanalyse van factoren op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, opleiding en levensstijl. Veroudering, 9(2), 419-446. https://doi.org/10.18632/aging.101168

Rando, TA en Chang, HY (2012). Veroudering, verjonging en epigenetische herprogrammering: de verouderingsklok opnieuw instellen. Cel, 148(1-2), 46-57. https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.01.003

Salas-Pérez, F., Ramos-Lopez, O., Mansego, ML, Milagro, FI, Santos, JL, Riezu-Boj, JI, & Martínez, JA (2019). DNA-methylatie in genen van levensduurregulerende routes: associatie met obesitas en metabole complicaties. Veroudering, 11(6), 1874-1899. https://doi.org/10.18632/aging.101882

Telano LN, Baker S. Fysiologie, hersenvocht. [Bijgewerkt op 2022 juli 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 jan-. Beschikbaar van: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519007/

Villeda, SA, Plambeck, KE, Middeldorp, J., Castellano, JM, Mosher, KI, Luo, J., Smith, LK, Bieri, G., Lin, K., Berdnik, D., Wabl, R., Udeochu, J., Wheatley, EG, Zou, B., Simmons, DA, Xie, XS, Longo, FM, & Wyss-Coray, T. (2014). Jong bloed keert leeftijdsgerelateerde stoornissen in de cognitieve functie en synaptische plasticiteit bij muizen om. Natuurgeneeskunde, 20(6), 659-663. https://doi.org/10.1038/nm.3569

Zhang, B., Lee, DE, Trapp A., Tyshkovskiy, A., Lu, AT, Bareja, A. Kerepesi, C., Katz, LH, Shindyapina, AV, Dmitriev, SE, Baht, GS, Horvath, S ., Gladyshev, VN, Wit, JP, bioRxiv 2021.11.11.468258;doi:https://doi.org/10.1101/2021.11.11.468258

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Neuronen kennen