Kunnen we de tegenstrijdige gevoelens, emoties en gedachten die aan ziekte ten grondslag liggen, genezen?

Hoe we de tegenstrijdige gevoelens, emoties en gedachten kunnen genezen die ten grondslag liggen aan ziekte
Afbeelding door Gerd Altmann 


Verteld door Marie T. Russell

Videoversie onderaan dit artikel

Gezondheid is altijd een punt van grote zorg voor mij geweest. In feite begon ik van jongs af aan gezondheidsproblemen te krijgen, zonder een precies idee te hebben van de oorzaak ervan. Mijn moeder werd geconfronteerd met moeilijke situaties die gedurende vele jaren zorg vereisten in de vorm van operaties, verschillende behandelingen en zelfs jarenlange ziekenhuisopname.

In mijn eigen geval, aangezien niemand in staat leek te zijn om precies te weten te komen wat mijn ziekte was, leek er constant twijfel over de hele kwestie te zweven: ik geloofde dat deze ziekten psychologisch konden zijn. Ik zei toen tegen mezelf: "Ofwel zit het 'in mijn hoofd', of anders moet er een reden zijn voor wat er gebeurt". Ik besloot voor de tweede keuze te gaan, en toen begon ik te onderzoeken wat ervoor zorgde dat ik al die kwalen ervoer.

Een verband tussen emoties, gedachten en ziekten?

In 1978 begon ik te werken in de gezondheidssector, in voedingssupplementen. Op dat moment begon ik mijzelf te realiseren, tijdens de individuele consulten die ik gaf en door mijn andere observaties, dat er een verband kon bestaan ​​tussen emoties, gedachten en ziekten.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Ik was intuïtief begonnen het verband te ontdekken dat er bestond tussen bepaalde emoties en bepaalde ziekten. Het was in 1988, toen ik me inschreef voor een aantal cursussen voor persoonlijke groei, dat ik in contact kwam met wat tegenwoordig wordt beschreven het metafysisch nadering naar kwalen en ziekten.

Ik zie mezelf nog steeds, samen met anderen in die tijd, de compilatie van kwalen en ziektes bekijken die Louise Hay had uiteengezet in haar boek. Ik observeerde ook mensen die hun eigen onderzoek naar zichzelf of van anderen begonnen om de geldigheid van haar beweringen te verifiëren, allemaal gepassioneerd in het ontdekken van nieuwe wegen van onderzoek om een ​​beter begrip te krijgen van wat ze meemaakten.

Vanaf dat moment bleef mijn interesse in deze aanpak groeien, temeer daar ik mijn werk aan het heroriënteren was om me te gaan bezighouden met het meer specifieke veld van persoonlijke groei. Sinds die dag ben ik door middel van mijn individuele consulten en de cursussen die ik geef of de workshops die ik leid nooit opgehouden de relevantie van deze gegevens over aandoeningen en ziekten te verifiëren. Zelfs vandaag de dag vind ik mezelf nog steeds, of ik nu in een supermarkt ben of wanneer ik fotokopieën ga maken, mensen vragen stellen over wat ze ervaren in verband met hun kwalen of ziekten.

Het ontcijferen van kwalen en ziekten

Ik zie deze mensen nog steeds naar me kijken met een verbaasde of vragende uitdrukking, zich afvragend of ik een helderziende of een buitenaardse ben die zulke dingen over hun persoonlijke leven weet zonder dat ze me iets over zichzelf hebben verteld.

In feite is het antwoord simpel. Wanneer iemand kwalen en ziekten weet te ontcijferen en ook weet met welke emoties of gedachten deze verband houden, is het gemakkelijk om iemand te vertellen wat hij of zij ervaart.

Ik vertel deze mensen dan dat het gewoon mijn kennis van het functioneren van mensen en mijn kennis van de verbanden tussen gedachten, emoties en ziekten is die mij in staat stellen om hun deze informatie te geven. In zekere zin leg ik ze uit dat alle relevante gegevens kunnen worden ingevoerd in een computerdatabase en dat men de computer dan de symptomen van hun aandoening of ziekte kan geven, of gewoon een naam kan geven, en de computer kan dan de informatie over wat iemand ervaart in zijn persoonlijke leven, bewust of niet. Dus het is niet a materie of helderziendheid maar duidelijk a materie of kennis.

Met mijn opgebouwde ervaring en kennis kan ik vandaag stellen dat het voor iemand onmogelijk is om aan diabetes te lijden zonder een diepe droefheid of afkeer te voelen van een situatie die de persoon heeft meegemaakt. Voor mij is het onmogelijk voor een persoon om aan artritis te lijden zonder zelfkritiek of ontevredenheid over iemand anders of over bepaalde situaties in het leven van die persoon te ervaren. Voor mij is het onmogelijk voor iemand om leverproblemen te ervaren zonder woede en frustratie te voelen jegens zichzelf of anderen, enzovoort.

Hoge psychologische stress zal worden omgezet in biologische stress

Ik heb af en toe de volgende opmerking ontvangen: 'Als je decodeert kwalen en ziekten, je 'repareert' spullen maken aan hen fit ”. Dan krijg ik te horen dat iedereen boosheid, frustratie, verdriet, afwijzing, etc. ervaart. Mijn reactie hierop is dat niet iedereen op dezelfde manier op een bepaalde aandoening reageert.

Neem bijvoorbeeld het feit dat ik ben opgegroeid in een gezin van 12 kinderen met een vader die alcoholist was en een moeder die depressief was. Mijn broers en zussen zullen dezelfde ouders hebben gehad als ik, maar elk kind, ikzelf inbegrepen, zal er wel of niet last van hebben, of anders, vanwege hun verschillende interpretaties van hun respectievelijke ervaringen met diezelfde ouders.

Waarom? Omdat we allemaal verschillend zijn, en we allemaal bewust moeten worden van verschillende kwesties in onze persoonlijke ontwikkeling. Een manifestatie van afwijzing kan dus een ziekte bij de ene persoon veroorzaken, maar niet bij iemand anders. Alles afhankelijk on hoe I voelen mezelf wezen getroffen, bewust or onbewust. Als mijn psychologische stress voldoende hoog is, wordt deze omgezet in biologische stress in de vorm van een ziekte.

Tijdens een workshop gaf ik over de metafysische benadering van aandoeningen en ziekten, in het kader van een tentoonstelling over natuurlijke gezondheid en alternatieve therapieën, werden de ter discussie gestelde aandoeningen en ziekten tot mijn grote tevredenheid snel en nauwkeurig genoeg gedecodeerd. Enige tijd later vertelde een vriend die tijdens deze workshop in het publiek zat: “Jacques, je moet voorzichtiger zijn als je je antwoorden direct en snel geeft om op de vragen van mensen te reageren. Sommige mensen om me heen kregen het indruk dat de workshop was geweest kunstzinnig slinks die al met Countr werken medeplichtigen om te creëren het indruk of a perfect fit. "Natuurlijk was er niets van dien aard gebeurd.

Wat hier belangrijk is om te begrijpen, is dat ten eerste de persoon die zich zorgen maakt over de aandoening of ziekte die wordt besproken, weet dat het vermelde antwoord waar is voor zijn of haar eigen geval, wat misschien niet zo duidelijk lijkt voor de andere aanwezigen die dat wel zijn. niet persoonlijk zo bezorgd.

Ten tweede, wat is nieuw en nog vers onthuld voor ons bewust bewustzijn kan onwerkelijk lijken. Het ontkennen van deze realiteit kan ook een middel zijn tot zelfbescherming om te voorkomen dat je je verantwoordelijk voelt voor wat er met jezelf gebeurt.

Openstaan ​​voor nieuwe ideeën

Hier is een anekdote die deze observatie illustreert. De beroemde uitvinder Thomas Edison ontmoette de leden van het Amerikaanse Congres om zijn nieuwste uitvinding, de grammofoon, een sprekende machine, formeel te presenteren. Naar verluidt noemden bepaalde leden van het Congres hem een ​​bedrieger toen hij demonstreerde dat de machine in werking was. doos.

De tijden zijn echt veranderd. Daarom is het belangrijk om open te blijven staan ​​voor nieuwe ideeën die op veel problemen innovatieve antwoorden kunnen bieden.

Veel mensen in de Verenigde Staten en Europa hebben deze benadering ontwikkeld over het verband dat bestaat tussen tegenstrijdige emoties en gedachten en lichamelijke ziekten, wat helpt om dit hele onderzoeksgebied beter bekend te maken, niet alleen hier in Quebec (Canada) maar ook op grotere schaal. wereldwijd. Ik zeg vaak tijdens mijn conferenties dat ik zeer sterke mentale vermogens heb, maar ook zeer sterke intuïtieve vermogens, en dat de grootste uitdaging in mijn leven was, en nog steeds is, om die twee krachten te verzoenen.

De wet van oorzaak en gevolg

Mijn academische opleiding tot elektrotechnisch ingenieur heeft me geholpen om de logische en rationele kant van de dingen te doorlopen. De natuurkunde heeft me geleerd dat een oorzaak altijd verbonden is met heel reële gevolgen. Het was deze wet van oorzaak en gevolg die ik later kon toepassen op het domein van emoties en gedachten, hoewel deze minder tastbaar zijn dan de fysieke werkelijkheid zelf.

Maar is dit echt het geval? Zelfs op een deelgebied van de fysica, zoals elektriciteit, werken we met iets dat nog nooit een mens heeft gezien: elektriciteit. We werken namelijk met effecten als licht, warmte, elektromagnetische inductie, enzovoort.

Evenzo zijn gedachten en emoties niet noodzakelijk fysiek in de juiste zin van het woord, maar ze kunnen fysieke gevolgen hebben in de vorm van kwalen en ziekten. Iets dat niet zichtbaar is, zoals gedachten en emoties, kan een reactie uitlokken die fysiek en meetbaar is, vaak in de vorm van kwalen en ziekten.

Kan ik woede meten? Nee, maar ik kan de mate van koorts meten als dat symptoom mij treft. Kan ik het feit meten dat ik vaak de indruk krijg dat ik in het leven moet worstelen om te krijgen wat ik wil? Nee, maar ik kan het afnemende aantal rode bolletjes in mijn bloed meten als ik bloedarmoede heb. Kan ik het feit meten dat er niet genoeg vreugde in mijn leven doordringt? Nee, maar ik kan mijn te hoge cholesterolgehalte in het bloed meten, enzovoort.

Als ik me dan bewust word van de gedachten en emoties die het ontstaan ​​van een aandoening of ziekte hebben veroorzaakt, zou het dan kunnen zijn dat ik door het veranderen van deze gedachten en emoties mijn gezondheid zou kunnen herstellen? Ik durf te zeggen: ja.

De betrokken schakels kunnen echter in feite complexer en dieper zijn en meer omvatten dan alleen die facetten waarvan ik toevallig bewust ben bewust. Daarom moet ik misschien een beroep doen op mensen die in de medische wereld werken of mensen die andere professionele benaderingen gebruiken om mij te helpen de noodzakelijke veranderingen in mijn leven te bewerkstelligen.

Als ik een chirurgische ingreep moet ondergaan en tegelijkertijd begrijp wat mij in een dergelijke situatie heeft gebracht, is het vrij waarschijnlijk dat ik veel sneller zal herstellen van mijn operatie dan iemand anders die dezelfde operatie ondergaat, maar die niet wil om te weten wat er gaande was in zijn of haar leven of wie er zich gewoon niet van bewust is.

Bovendien, als ik de boodschap van mijn ziekte niet heb begrepen, kan het lijken alsof de operatie of behandeling de ziekte doet verdwijnen, maar de ziekte kan later overgaan op een ander deel van mijn lichaam, in een andere vorm.

Het is te hopen dat er steeds meer bedrijven zullen worden bewust van de solide redenen om hun medewerkers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, op emotioneel vlak. Dit maakt het mogelijk om het aantal ongevallen in het bedrijf en het ziekteverzuim te verminderen en de effectiviteit van elk individu te vergroten.

Als mijn persoonlijke, gezins- en beroepsleven zodanig is dat ik me niet goed voel, zal ik eerder, zij het onbewust, een ziekte of een ongeval 'aantrekken' als middel om wat verlof te nemen of om andere dingen te krijgen. mensen die voor me zorgen.

Met bewustzijn voor onszelf zorgen 

In de afgelopen eeuw, en meer in het bijzonder in de afgelopen 50 jaar, hebben we een buitengewone sprong voorwaarts gemaakt met betrekking tot onze technologie, die het in veel gevallen mogelijk heeft gemaakt onze levensomstandigheden te verbeteren. Ondanks al deze vooruitgang realiseren we ons niet zo goed dat de wetenschap niet voor alles antwoorden heeft en dat er op deze planeet veel mannen en vrouwen zijn die aan ziekten lijden.

Of we nu in geïndustrialiseerde landen of in ontwikkelingslanden wonen, we moeten voor onszelf zorgen en we moeten de volgende vragen onder ogen zien: Wie ben ik? Waar ga ik heen? Wat is mijn doel in het leven?

Auteursrecht 2012, 2020 (Engelse uitgave) . Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van de uitgever, Findhorn Press,
een impressie van Inner Traditions Intl. www.innertraditions.com.

Artikel Bron

The Encyclopedia of Ailments and Diseases: Hoe de tegenstrijdige gevoelens, emoties en gedachten die aan de basis van ziekte liggen, te genezen
door Jacques Martel

De encyclopedie van kwalen en ziekten: hoe de tegenstrijdige gevoelens, emoties en gedachten ten grondslag liggen aan ziekte genezen door Jacques MartelDoor jaren van onderzoek en de resultaten van duizenden gevallen die hij in zijn privépraktijk en tijdens workshops in de afgelopen 30 jaar tegenkwam, samen te stellen, legt Jacques Martel uit hoe hij de lichaamstaal van ziekte en onbalans kan lezen en begrijpen. In deze encyclopedie laat hij zien hoe lichaamstaal specifieke gedachten, gevoelens en emoties onthult die aan de basis liggen van bijna 900 verschillende aandoeningen en ziekten. 

Deze uitgebreide handleiding biedt een hulpmiddel om ieder van ons te helpen, tot op zekere hoogte, onze eigen arts of therapeut te worden, onszelf beter te leren kennen en lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gezond en welbevinden te herstellen. Voor beoefenaars en therapeuten biedt dit opmerkelijke referentietool waardevolle inzichten en aanwijzingen voor genezing.

Voor meer info en / of om dit boek te bestellen, klik hier.

Meer boeken van deze auteur.

Jacques MartelOver de auteur

Jacques Martel is een internationaal bekende therapeut, trainer en spreker. Als pionier op het gebied van persoonlijke ontwikkeling heeft hij nieuwe methoden en praktische oefeningen gecreëerd die diepe en permanente emotionele en spirituele transformaties mogelijk maken.

Hij is de oprichter van ATMA International Publishing, een organisatie die zich inzet om mensen te helpen en te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en spirituele reis. Hij woont in Quebec, Canada.

Video / presentatie / interview (in het Frans) met Jacques Martel: "La conscience des ses émotions pour guérir"

Videoversie van dit artikel:


Dit vind je misschien ook leuk

Meer door deze auteur

BESCHIKBARE TALEN

het Engels Afrikaans Arabisch Versimpeld Chinees) Chinese traditionele) Deens Nederlands Filippijns Fins Frans Duits Grieks Hebreeuws Hindi Hongaars Indonesian Italiaans Japanse Korean Malay Norwegian Perzisch Pools Portugees Roemeense Russian Spaans swahili Swedish Thai Turks Oekraïens Urdu Vietnamees

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.