Levens veranderingen

Het einde der dagen? of het begin van de volgende cyclus?

Het einde der dagen? of het begin van de volgende cyclus?

We komen in een tijd waarin de oude methode om de gebeurtenissen uit het verleden te nemen, ze op het heden te plaatsen en een herhaling van de toekomst te maken, faalt. Hoewel dit patroon bekend en comfortabel is, is het ook steeds disfunctioneler, omdat het de cyclische aard van het leven negeert. Hoewel het niet altijd evident is, functioneert het leven eigenlijk als een spiraal.

Als een cultuur hebben we onze verbinding met de grotere levenscycli verloren en we merken dat we zonder leiding ronddwalen. Licht blijven staan ​​en voortdurend in contact blijven met spirituele informatie staat voorop. De Ouden wisten hoe dit te bereiken, en dit boek is ontworpen om u te helpen hetzelfde te doen.

Door onze conditionering, verandert de neiging om met grote angst te worden ontvangen. Toch is de aard van het leven er een van constante verandering. De aarde wiebelt terwijl hij rond zijn as draait, ongeveer 1,038 mijl per uur. Tegelijkertijd draait de aarde rond de zon met ongeveer 67,000 mijl per uur, terwijl de zon zelf door de Melkweg vliegt. Het is geen mysterie dat verandering voortdurend is.

Wanneer dingen niet meer veranderen, sterven ze of vallen ze uit de lucht, wat weer een andere vormverandering is.

Binnen deze constante verandering liggen herhalende ritmes en cycli. Sommige veranderingen kunnen we gemakkelijk zien.

Het is duidelijk dat de zon elke dag opkomt en ondergaat. Wat minder opvalt in de opkomst en ondergang van de zon is dat het elke dag gebeurt op een iets andere plek in de lucht met een kleine verandering in de verhouding van licht tot donker. We markeren deze veranderende tijden van licht en donker door wat we equinoxen, zonnewendes en seizoenen noemen.

Patronen uit de mythen en geschiedenis

Als we veranderingen gedurende langere perioden bijhouden, vinden we aanvullende overkoepelende patronen. Om deze grotere patronen over meerdere generaties te onderzoeken, is het noodzakelijk om naar de geschiedenis te kijken.

Elke cultuur heeft zijn eigen mythen, legendes en profetieën uit het verre verleden. Wanneer het gaat om fragmenten van informatie die bewaard zijn gebleven uit het verleden, is het moeilijk om mythe en legende uit de geschiedenis te vertellen of om metaforen uit de letterlijke betekenis te onderscheiden. Maar binnen deze mysteries ligt het bewijs van grotere, terugkerende cycli.

Nooit eerder in onze geschiedenis zijn we onderhevig geweest aan meer verandering en versnelling. Van natuurrampen en sociale ontreddering tot falende economieën, het is moeilijk om te negeren dat de regels aan het veranderen zijn. Wat in het verleden heeft gewerkt, is in toenemende mate ontoereikend in het licht van deze snel veranderende tijden. Met al deze schijnbare vernietiging van onze manier van leven, is het soms gemakkelijk om bang te worden dat we inderdaad voor het einde van de dag staan.

Het onderzoeken van oude ceremonieën van verschillende inheemse stammen illustreert de grotere cycli die op dit moment invloed op ons hebben en geeft een beter begrip van de tsunami van verandering die nu op onze wereld is. Door dit inzicht kan men ervoor kiezen om voortgestuwd te worden door de stroom in plaats van te worden weggenomen door de onderstroom.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Met andere woorden, je kunt sterven met de oude wereld of de nieuwe omarmen. Al generaties lang hebben de Ouden deze veranderingen gevolgd; toch hebben onze moderne, wetenschappelijk gefundeerde samenlevingen de samenhang van het universum en onze steeds evoluerende plaats daarin uit het oog verloren.

Winds of Time

Dit is het einde, de nacht is gevallen,
Ik ben aan het einde der dagen
Wat echt is, is niet, reden redt mij
Ik ben verder gegaan dan alle bekende paden
Dit is het einde, het einde van de rede
Dit is het einde, het einde der tijden
Ik ben alleen, alleen en gebroken
Ik ben afgezien van wat van mij was
Ik sta nu, aan de rand
Van de afgrond, nergens te gaan
De tijd is gekomen, ik moet kiezen
Om de sprong te wagen of laag te worden
Dit is het einde, het einde van de rede
Dit is het einde, het einde der tijden
Ik reis het is mijn seizoen
Om te reizen in de wind van de tijd.

- StarFaihre, van het album: "Winds of Time"

Een vraag over de balans

Al in onze geschiedenis hebben inheemse stammen een vorm van ceremonie gehad om Hemel en Aarde in balans te houden. Gedurende de generaties zijn veel van de ceremoniën en hun doeleinden vervormd geraakt van de oorspronkelijke bedoeling, namelijk om de mensen op elk moment op hun locatie op aarde op één lijn te brengen met de energieën die aanwezig zijn. Opmerking: het zijn de mensen die in balans zijn, niet de hemelen of de aarde. De aarde en de sterren wisten het evenwicht te handhaven lang voordat mensen op de planeet verschenen, en ik vermoed sterk dat ze zullen doorgaan lang nadat we weg zijn.

In de oudheid zou een sjamaan of een medicijnman ceremonie uitvoeren op bepaalde tijden en plaatsen. Door deze heilige riten, zou de sjamaan hun mensen afstemmen op de hele symfonie van frequenties die door het universum worden gepresenteerd. Vele ceremonies werden uitgevoerd op heilige plaatsen en oriëntatiepunten op de planeet om zich beter af te stemmen op de beweging van stersterrenconstellaties. Deze praktijken werden vaak gehouden in tijden van seizoensverandering zoals equinoxen en zonnewendes. Zodra de frequentiekalibratie belichaamd was door de sjamaan of heilige persoon, was het toen beschikbaar voor de mensen van de stam om zich aan te sluiten. Op deze manier bleven de inheemse mensen in lijn met, en daarom ondersteund door, de evoluerende frequenties van het universum.

Oude recordbeheerders waren in staat om veel toekomstige trends op de planeet te voorspellen, gebaseerd op het langdurig volgen van invloeden uit het verleden. Een van de geprofeteerde invloeden die we nu ervaren, is het fenomeen van de versnelde tijd. Dit fenomeen, voorspeld door vele religieuze teksten, waaronder de Bijbel, wordt verklaard door de Maya-kalender.

De Maya-kalender

Met het risico een onderwerp opnieuw te bezoeken dat al tientallen jaren wordt besproken, is het belangrijk dat we ons realiseren dat alleen al omdat de inter-actie van de Maya-kalender aan veel hype onderhevig is, nog niet betekent dat de kalender zelf niet accuraat en waardevol is.

De Mayaanse religieuze beoefenaars waren zowel wiskundigen als sjamanen. Ze gebruikten een systeem genaamd de Lange Telling Kalender om kosmische en historische cycli te berekenen. De Maya-kalender plaatste wiskundige waarden op de opkomende patronen van variërende galactische frequenties, waardoor een model werd gecreëerd om de loop van de menselijke geschiedenis te voorspellen. De Maya-kalender is de meest nauwkeurige kalender van onze tijd, maar het blijft een mysterie hoe zo'n oude cultuur zonder technologie zo'n geavanceerde kennis van galactische cycli heeft verkregen.

Benadering van "Wereldleeftijden"

Eerste wereld: 18,489 BC - 13,364 BC
Tweede wereld: 13,364 BC - 8,239 BC
Derde Wereld: 8,239 BC - 3,114 BC
4th World: 3,114 BC - 2012 CE

De Lange Telling-kalender bevat tijdsperioden die we 'werelden' of cycli van emergentie noemen. De huidige of 4th World begon rond augustus 11, 3114 BC. Het begin of de opkomst van de 4th World betrof een proces in plaats van een enkelvoudig evenement.

Volgens de Long Count-kalender zou de vierde wereld rond december 21, 2012 eindigen. Er werd veel gespeculeerd dat deze datum het einde van de wereld zou betekenen. Eigenlijk markeerde dit ons huidige punt in de tijd als een overgangspunt van de 4th World naar de 5th World.

Veel mythen, legenden, profetieën en geschriften, inclusief de Bijbel, spreken van het 'einde der dagen'. Nogmaals, sommige stromingen interpreteren dit om het einde van de fysieke wereld aan te duiden. Het Oude Testament van de Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het Hebreeuwse woord "yom" dat momenteel wordt vertaald als "dag" (in de King James-versie van het Oude Testament) kan eigenlijk overal van 12-uren tot een jaar betekenen, of zelfs een "tijdsperiode" van onbepaalde lengte. Het geprofeteerde 'einde der dagen' is feitelijk een fenomeen dat zich ontwikkelt terwijl we van de vierde wereld naar de vijfde wereld overstappen en een proces omvat dat een 'tijdsperiode' bestrijkt in plaats van een enkelvoudig evenement te zijn.

De tijd versnelt

In veel van deze profetieën wordt vermeld dat tijdens de eindtijd de tijd zal versnellen. De Maya-kalender biedt een verklaring voor de versnelling van tijd die we nu inderdaad ervaren.

Ik beweer niet dat ik uitgebreide kennis heb van de Maya-kalender, omdat het uiterst betrokken en gedetailleerd is. Veel van de informatie die we op de kalender hebben, is van oude schilderijen op muren gemaakt door schriftgeleerden die zelf misschien puzzelen over de complexe concepten die erin zijn vervat. Met dat gezegd, werden de Maya-piramides gebouwd op basis van de Maya-kalender, waarbij elke laag van de piramide één enkele leeftijd van de kalender vertegenwoordigde. Deze leeftijden verschillen van wat we normaal denken als leeftijden, zoals de ijzertijd en het industriële tijdperk, die worden gedicteerd door menselijke gebeurtenissen of geologische tijdperken, maar in plaats daarvan zijn gebaseerd op de cyclische werking van het universum. De Maya-piramide is niet de kalender zelf, maar zal worden gebruikt als een visueel hulpmiddel om ons inzicht in de werking van de Maya-kalender te helpen.

De Maya-kalender traceert de variërende invloeden waaraan de mens blootstaat terwijl het zonnestelsel door de melkweg beweegt en de melkweg door het universum beweegt. De kalender begint aan de voet van de piramide en gaat omhoog in negen lagen. Elk van deze negen niveaus is onderverdeeld in segmenten, die ook wel 'dagen' en 'nachten' worden genoemd. Er zijn zeven dagen en zes nachten per niveau, wat overeenkomt met 13-divisies. Elke dag en nacht brengt verschillende energieën in het spel in overeenstemming met de veranderende positie van de Aarde in de Melkweg. Elke laag staat voor een andere leeftijd en verschilt van elk van de andere lagen of leeftijden. De eerste dag op het eerste niveau is niet hetzelfde als de eerste dag op het tweede niveau.

De tijd in elk tijdperk neemt af met elke stijgende laag van de piramide, wat resulteert in een compressie van de tijd die elke dag en elke nacht wordt doorgebracht. Het eerste tijdperk vertegenwoordigd door het eerste niveau (grondniveau van de piramide) begon ongeveer 10.4 miljard jaar geleden, toen elke "dag" en elke "nacht" ongeveer 1.26 miljard jaar lang was. Terwijl, op het niveau van de eerste laag, een enkele dag of nacht miljoenen generaties omspande, vindt op de negende laag beweging van dag naar nacht ongeveer elke drie weken plaats. Dit is een versnelling van de tijd in enorme proporties.

Deze cijfers zijn ruwe benaderingen maar dichtbij genoeg om ons een werkidee van het concept te geven. In figuur 2.1, zoals u kunt zien, heeft de basis van de piramide de meeste tijd verdeeld over de dagen en nachten. Als u één niveau hoger gaat, is er hetzelfde aantal dagen / nachten, maar deze worden verdeeld over een kortere periode. Deze systematische vermindering van de tijd doorgebracht in elke dag en nacht, weerspiegeld in elke hoogte van de niveaus, resulteert in sneller door cycli en energieën bewegen.

Mayan Pyramid fig 2 1
Figuur 2.1

Hoe sneller we dagen en nachten doorlopen, hoe uitgebreider de frequentie waaraan we onderhevig zijn, dus elke generatie wordt blootgesteld aan meer invloeden dan de vorige generatie. In de tijd van het eerste niveau, waar elke dag en elke nacht 1.26 miljard jaar lang was, hadden de vertakkingen van een enkele actie al generaties lang geen effect. Deze multi-generationele vertraging tussen actie en resultaat is het ontstaan ​​van de uitdrukking dat iemands acties zijn nazaten zullen beïnvloeden "tot de zevende generatie." Nu echter oogsten we de vruchten van onze acties vrijwel onmiddellijk - instant karma, als je dat wilt .

Een ander fenomeen van de versnelling van de tijd is het steeds groter wordende concept van de waarheid. Toen dingen heel langzaam veranderden, was de werkelijkheid als een foto met één frame of een foto, in tegenstelling tot een film of video. We kunnen allerlei interpretaties toepassen op een stilstaand beeld dat kan worden bewezen als we het beeld in beweging zien.

het einde van de dagen fig 2 4
In het linker stilstaande beeld kan men waarnemen dat de persoon aan de linkerkant op het punt staat de persoon rechts te slaan, maar door de context te voorzien, verandert de waarneming.

De stilstaande foto laat ruimte over om een ​​verhaal in te vullen dat wel of niet de waarheid van de gebeurtenis weerspiegelt. Door in een tijd van stilstaande foto's te leven, blijft er veel ruimte over voor individuen en culturen om hun eigen realiteit te creëren.

Deze uiteenlopende realiteiten bevorderen niet alleen vervreemding, maar laten ook veel ruimte over voor manipulatie van de waarheid. Als iemand de waarheid kan manipuleren, kan men de acties van anderen controleren.

Apocalyps of het invoeren van de volgende cyclus?

Het meest gepresenteerde model van de Maya-kalender laat de indruk achter dat de kalender eindigde op december 21, 2012. Maar recente ontdekkingen betwisten deze overtuiging: een astronomische kalender werd opgegraven uit een ingevulde ruimte van de schrijver in de ruïnes van Xultun in Guatemala die aangeeft dat de Maya-kalender zich tot na deze datum uitstrekt.

In plaats van Armageddon vertegenwoordigde het geprofeteerde 'einde van de wereld' een tijd waarin we aan het einde kwamen van de invloed die de Vierde Wereld samenhoudt. We gaan de energetische matrix binnen met nieuwe frequenties die de Vijfde Wereld ondersteunen. Het einde van de dag of het einde van de lineaire tijd is wanneer we het eenheids- of het neutrale punt binnengaan als we van de ene polariteit naar de andere gaan.

Het neutrale punt tussen polariteiten wordt gekenmerkt door het eeuwige heden. Deze zich herhalende, gelijke maar tegengestelde (positieve en negatieve) cycli van ascensie en descension en resulterende uitzetting en samentrekking zouden de natuurwet volgen in overeenstemming met de rest van het leven.

Waarom dan, zou je je kunnen afvragen, gaf de Mayakalender geen herhaling van de cyclus aan? Wie is te zeggen? Uiteindelijk kan worden ontdekt dat dit wel het geval was. De kalender is gebaseerd op de onderling verbonden cyclische bewegingen van onze planeet, het zonnestelsel en onze melkweg in het universum. Naarmate de positie van de aarde verandert in relatie tot andere hemellichamen, zijn na december 21, 2012, extra invloeden in het spel gekomen die wijzigingen in de volgende cyclus van de kalender noodzakelijk maken.

In de natuur is de uitbreiding en samentrekking van alle dingen niet een herhalende cirkel van gebeurtenissen, maar eerder een spiraal omhoog of omlaag, die afhangt van of we ons in een cyclus bevinden van creatie of vernietiging. Elk jaar hebben we bijvoorbeeld de ontluikende lente, de groei van de zomer, de oogst van de herfst en het verval in de winter. Maar terwijl deze cycli elk jaar herhalen, zijn er geen twee volledige cycli precies hetzelfde.

Dit alles in aanmerking genomen, hadden kennelijk de "primitieve" Maya's een betere greep op de gecompliceerde astrologische cycli dan onze "geavanceerde" wetenschappen kunnen beheersen. Ga figuur.

Ze is kapitein kapot!

Een illustratie van de effecten van versnelling is te vinden in de luchtvaartgeschiedenis. Toen vliegtuigen voor het eerst werden uitgevonden, hadden de originele modellen een enigszins boxy-vorm, met klinknagels, kabels en landingsgestel van buitenaf, en in sommige gevallen twee sets vleugels. Kortom, de oudere modellen hadden enorme hoeveelheden van wat nu 'slepen' wordt genoemd. Vliegtuigen vergelijkbaar met deze originele modellen zijn nog steeds in gebruik vandaag voor het afstoffen van gewassen, omdat deze vliegtuigen geweldig zijn voor een langzame vlucht op laag niveau.

Toen besloten werd om de geluidsbarrière te doorbreken, werden grotere, krachtigere motoren op het bestaande vliegtuigmodel geplaatst. Al snel werd duidelijk dat de oude modellen dat niet zouden doen. Er werd ontdekt dat bij hogere snelheden windweerstand een probleem werd. Wat bij lage snelheden prima samenhield, begon uit elkaar te schudden als het een bepaalde snelheid overschreed.

Dit is niet anders dan waar we vandaag doorheen gaan, omdat we uitgedaagd worden door de intensiteit van snel veranderende eeuwen. We komen in een tijd waarin de frequentie veel intenser wordt. Dit is hetzelfde als sneller door de lucht bewegen in een oud dubbelvlak - alles met een minder grote frequentie wordt sleur. Dat wil zeggen, elke plaats in ons die niet resoneert met de frequentie waarmee de planeet wordt vervuild, wordt sleur. Ik noem deze miasms met plaatsen van beperking.

Missen zijn blokkades of gebieden die mobiliteit verloren zijn gegaan in onze fysieke, emotionele, mentale of spirituele lichamen. Miasms doen zich voor wanneer we gedwongen zijn onze natuurlijke expressie en interactie met de wereld terzijde te schuiven om de mensen en gebeurtenissen om ons heen te compenseren. Deze compensaties beperken ons natuurlijk vermogen om een ​​breed scala aan frequenties uit te drukken.

De ongelijkheid tussen onze beperkte, gecompenseerde expressie en onze natuurlijke, meer vloeibare staat wordt veroorzaakt door, onder andere, socialisatie. Kinderen worden gesocialiseerd in gedrag en opvattingen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met hun ware expressie - hun oorspronkelijke expressie is veel meer in lijn met de natuur.

Voortdurend reageren op een manier die voor ons niet vanzelfsprekend is, kost extra energie - eerst om onze natuurlijke reactie te blokkeren, en vervolgens de cultureel geaccepteerde reacties aan te nemen die ons in staat stellen om in de samenleving te passen. Onze opties binnen onze set, zoals besproken in Hoofdstuk een, wordt steeds meer gecompromitteerd en beperkt onze mobiliteit, wat ons vermogen beperkt om zich aan te passen aan de steeds veranderende frequenties van de seizoenen, de planeet en onze positie in het universum.

Zich gedragen op manieren die vreemd zijn voor onze aard, resulteert in een configuratie die minder flexibel is en daarom minder 'aerodynamisch'. Kortom, we hebben meer 'slepen'.

Integreren of desintegreren; Evolueer of verander

In het verleden, toen het leven langzamer ging, waren de blokkades in onze natuurlijke expressie niet zo problematisch, maar omdat we onderworpen zijn aan de versnelling van de tijd, beginnen we uit elkaar te schudden, om zo te zeggen.

~ Bij hogere snelheden of frequenties,
      we integreren of desintegreren. ~

Elke plaats waar we zijn losgekoppeld van onze opties of echte expressie, dient als een beperking die slepen veroorzaakt. Er wordt meer druk uitgeoefend op die plaatsen waar we ons niet meer echt uitdrukken dan ooit tevoren.

We worden uitgedaagd waar we niet in integriteit zijn met de natuur. Dit laat ons met drie keuzes:

  1. Onderzoek ons ​​gedrag en onze overtuigingen om compenserend gedrag te genezen en vrij te geven;

  2. Zwijg helemaal, omdat elke beweging ons nog meer onder druk zet; of

  3. Wordt ondersteboven gekeerd en geschud totdat de verandering uit onze zakken valt.

Evolutie of decentralisatie is het resultaat, afhankelijk van onze persoonlijke keuzes en de bereidheid om onze pijn onder ogen te zien, onze illusies te ontdekken en ons door onze schade heen te verwerken.

© 2013, 2016 door Gwilda Wiyaka. Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van de auteur.

Artikel Bron

Dus we zijn er nog steeds. Nu, wat ?: Spirituele evolutie en persoonlijke bekrachtiging in een nieuw tijdperk (The Map Home)
door Gwilda Wiyaka

Dus we zijn er nog steeds. Wat nu: spirituele evolutie en persoonlijke bekrachtiging in een nieuw tijdperk (The Map Home) door Gwilda WiyakaDus we zijn er nog steeds. Wat nu? neemt je mee naar het einde van de Maya-kalender en naar het voorspelde Nieuwe Tijdperk, en helpt je om je leven opnieuw in te delen, zodat je gemakkelijker kunt schakelen met de voortdurende veranderingen die voor je liggen. Het boek gaat diep in op de verborgen principes achter effectieve sjamanistische praktijken die lang geleden werden gebruikt om mensen door veranderingsmomenten te leiden, en het leert je hoe je deze principes kunt gebruiken om door de verstoringen van vandaag te navigeren. De concepten die Wiyaka biedt, zijn in de praktijk getest in haar dertig jaar privépraktijk als sjamanistische beoefenaar. Het boek was de eerste prijswinnaar in de COVR Visionary Awards: alternatieve wetenschapsdivisie. Dit is een solide referentievolume dat deel uitmaakt van de privécollectie van elke serieuze zoeker. (Ook verkrijgbaar als Kindle-editie.)

klik om te bestellen op Amazon

 

Over de auteur

Gwilda Wiyaka

Gwilda Wiyaka is de oprichter en directeur van Path Home Shamanic Arts School en zij is de maker van online sjamanistische lessen voor kinderen en volwassenen, ontworpen om spirituele evolutie en persoonlijke empowerment te ondersteunen door de sjamanistische kunsten in het dagelijks leven te begrijpen en toe te passen. Gwilda is ook een leermeester van de School of Medicine van de Universiteit van Colorado, waar ze artsen instructies geeft over de moderne interface tussen sjamanisme en allopathische medicijnen. Zij is de gastheer van MISSION: EVOLUTION Radio Show, internationaal uitgezonden via The "X" Zone Broadcasting Network, www.xzbn.net. Haar eerdere afleveringen zijn te vinden op www.missionevolution.org. Ze is een ervaren spiritueel leraar, inspirerend spreker en singer / songwriter en ze geeft workshops en seminars internationaal. Meer informatie op www.gwildawiyaka.com en www.findyourpathhome.com

Meer boeken van deze auteur

at InnerSelf Market en Amazon

 

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

sociale stress en ouder worden 6 17
Hoe sociale stress de veroudering van het immuunsysteem kan versnellen
by Eric Klopack, Universiteit van Zuid-Californië
Naarmate mensen ouder worden, begint hun immuunsysteem van nature af te nemen. Deze veroudering van het immuunsysteem,…
oplader onvermogen 9 19
Nieuwe USB-C-opladerregel laat zien hoe EU-regelgevers beslissingen nemen voor de wereld
by Renaud Foucart, Universiteit van Lancaster
Heb je ooit de oplader van een vriend geleend om te ontdekken dat deze niet compatibel is met je telefoon? Of…
voedingsmiddelen gezonder als ze worden gekookt 6 19
9 groenten die gezonder zijn als ze worden gekookt
by Laura Brown, Teesside University
Niet al het voedsel is voedzamer als het rauw wordt gegeten. Inderdaad, sommige groenten zijn eigenlijk meer...
intermitterend vasten 6 17
Is intermitterend vasten eigenlijk goed voor gewichtsverlies?
by David Clayton, Nottingham Trent University
Als jij iemand bent die erover heeft nagedacht om af te vallen of de afgelopen paar jaar gezonder wilde worden...
Mens. vrouw en kind op het strand
Is dit de dag? Vaderdag keerpunt
by Will Wilkinson
Het is vaderdag. Wat is de symbolische betekenis? Kan er vandaag iets levensveranderends gebeuren in je...
problemen met het betalen van rekeningen en geestelijke gezondheid 6 19
Problemen met het betalen van rekeningen kunnen een zware tol eisen van de geestelijke gezondheid van vaders
by Joyce Y. Lee, de Ohio State University
Voorafgaand onderzoek naar armoede is voornamelijk uitgevoerd bij moeders, met een overheersende focus op lage ...
gezondheidseffecten van bpa 6 19
Welke decennia van onderzoek documenteren de gezondheidseffecten van BPA
by Tracey Woodruff, Universiteit van Californië, San Francisco
Of je nu wel of niet hebt gehoord van de chemische stof bisfenol A, beter bekend als BPA, onderzoeken tonen aan dat...
wat dacht je van vegan kaas 4 27
Wat u moet weten over veganistische kaas
by Richard Hoffman, Universiteit van Hertfordshire
Gelukkig zijn voedselproducenten, dankzij de toenemende populariteit van veganisme, begonnen…

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.