Prestatie

Alles is met elkaar verbonden

mensen verbonden als een puzzel
Afbeelding door Gerd Altmann 

Niets ooit bestaat volledig alleen; alles heeft betrekking op al de rest." -- BUDDHA

Naarmate we beter begrijpen hoe het universum werkt en onze rol daarin, beginnen we patronen te zien van hoe alles als een puzzel in elkaar past en hoe het universum ons helpt. We komen tot het besef dat alles dient als een middel tot een doel en als een voertuig om ons te laten zien wat we ten onrechte hebben geloofd, zodat we het kunnen loslaten en tot een beter begrip komen dat we niet het slachtoffer zijn van onze omstandigheden.

Wij zijn de scheppers van onze omstandigheden via onze wil, houding en onze intentie. Als we dit eenmaal begrijpen, kunnen we onze ware gaven ontdekken en ze gebruiken om de wereld te helpen en in volle vreugde te leven. Het Universum zal vele deuren voor ons openen om doe dat, wat ons geloof zal versterken.

Niets is willekeurig in het universum. Je kunt sommige dingen niet hebben die betekenis hebben, terwijl andere dat niet hebben. Dat zou zijn alsof iemand gedeeltelijk zwanger is. "Willekeurige" dingen gebeuren met ons omdat we deel uitmaken van een geheel en we zijn onderworpen aan de acties van anderen, maar welke actie de andere persoon, groep of regeringsautoriteit ook nam, was niet willekeurig omdat ze die actie kozen. En we kiezen hoe we willen reageren op hun actie, wat echte kracht is.

We zijn veel meer dan de rol die we spelen

Nu beginnen we te begrijpen dat we veel meer zijn dan de rol die we spelen en dat we hier zijn voor een groter doel van leren, herinneren en helpen van anderen en de wereld. Onze identiteit is niet wat we doen, noch hoe we door anderen worden gezien. Wij zijn niet de machtige zakenman of de gewaardeerde arts, niet de topsporter, niet de bekende onderzoeker of theoloog, niet het lid van een vooraanstaande familie of het lid van een afgewezen of onderdrukte klasse van de samenleving, niet het middelste kind of de vergeten grootmoeder. Dit zijn slechts rollen die dienen als voertuigen die door het Universum worden gebruikt om ons leren en onze herinnering te vergemakkelijken.

Net alsof we een acteur in een toneelstuk zijn, spelen we de rol naar ons beste vermogen, maar we kunnen dit doen in het volle besef dat het een rol is. Dit maakt het leuk en zorgt ervoor dat we niet in angst of oordeel vervallen.

Helaas raken de meeste mensen, vooral als ze een carrière hebben die door de wereld wordt geprezen, verstrikt in hun rol en denken dat dit hun ware identiteit is. Ze houden van de bewondering of bekendheid, en ze willen dit niet opgeven. Dit komt vaak voort uit problemen met eigenwaarde. Maar het is het ego dat hiervan houdt, terwijl ons hogere zelf weet dat dit onwaar is.

Het is onze taak om ons hogere zelf meer op de voorgrond te laten treden, aangezien de overgrote meerderheid van de mensen het leven alleen door een ego-lens ervaart, wat vermoeiend en eng kan zijn. Een Chinees spreekwoord zegt:Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent.” We moeten onze macht terugnemen van deze valse identiteiten waarmee we onszelf hebben bekeken.

Het universum praat constant met ons en geeft ons hints

De voertuigen die het universum gebruikt om ons te helpen meer zelfbewust te worden, zijn echt alles in het leven, niet alleen onze rollen. Het zijn onze dromen, het boek dat toevallig op de stoel van de dokter lag, hoe ons hart zingt als we aan onze dierbaren denken, hoe we ons voelen als onze supervisor zonder goede reden tegen ons schreeuwt, het diepe verdriet wanneer iemand passeert, het ontzag voor de Grand Canyon of een prachtige wolkenformatie, de havik die recht boven onze voorruit vliegt, en vooral onze directe relaties met onszelf, met anderen en met de organisaties en gemeenschappen waarvan we deel uitmaken.

Het Universum praat constant met ons en geeft ons hints als we maar willen opletten. Het zet ons op, maar altijd op een liefdevolle manier die voor ons hoogste goed is. Het creëert de perfecte school voor ons om te leren en te onthouden.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Sommige voertuigen bedienen ons zowel individueel als collectief. Afhankelijk van hoe het wordt gebruikt, kan een voertuig ons weghalen van de herkenning van onze eenheid in plaats van ernaartoe.

Sporten is daar een goed voorbeeld van. Sport is enorm in onze cultuur en heeft een bipolaire werking op de samenleving. Ik was een speler, een coach van veel recreatieve teams en een te gehechte ouder die betrokken was bij tal van reisteams. Ik wilde dat mijn kind het goed deed vanwege mijn gevoel van eigenwaarde. Als fan van zowel universiteits- als professionele sportteams, haatte ik de concurrerende fanbase.

Eenheid versus verdeeldheid; Eenheid versus scheiding

De voordelen van sport zijn talrijk, vooral het verbindende aspect van binding in een team. De positieve effecten van wat sport voor ons moet doen, worden echter overschaduwd door wat ze zijn geworden. Verdeeldheid en een "wij versus zij"-mentaliteit doordringen hondsdolle fanbases, en zelfs eigenaren en universiteitsbestuurders. Sommige coaches bedriegen of misbruiken hun atleten om koste wat kost te winnen. Sport is een bedrijf waar winstgevendheid en macht heersen, en integriteit vaak de deur uit wordt gegooid.

Sport biedt niet langer een goed model van concurrentievermogen en spelen alleen voor pure vreugde, zonder rekening te houden met de resultaten. We zijn zo vervormd geraakt in onze obsessie voor sport en beroemdheden dat we iemand die een voetbal kan gooien, een basketbal kan dribbelen of in een film kan acteren miljoenen dollars betalen en ze op een voetstuk zetten, hen onze macht gevend en verwachtend dat ze zullen hebben grote wijsheid als ze gewoon menselijk zijn zoals iedereen.

Competitief zijn kwam ons goed van pas toen we holbewoners waren en ons zorgen moesten maken over waar onze volgende maaltijd vandaan zou komen, maar het helpt ons niet goed om te begrijpen wie we zijn als één mensheid. Vroeger was ik zeer competitief in sport, kaartspellen en bordspellen. Ik was trots op mijn capaciteiten.

Nu ben ik blij als anderen winnen zodat ze zich goed voelen over zichzelf, en ik ben dankbaar voor deze verandering in mezelf. Zien vanuit een eenheidsperspectief betekent dat we elkaar opbouwen, niet afbreken en proberen de concurrentie te verslaan.

Kijken naar wat het universum ons probeert te laten zien

Ik heb veel belangrijke voertuigen voor genezing in mijn leven herkend, vooral in mijn hechte relaties en in de zakenwereld waar ik veel ervaring heb opgedaan. Ik ben lid van een ondernemende Joodse familie die een aantal heeft opgericht en opgebouwd van een grote groothandel in kantoorartikelen tot een middelgroot familiedrukkerijbedrijf, waar ik momenteel voor werk. Ik heb ook gewerkt voor of betrokken geweest bij veel Fortune 100-bedrijven, en ik heb in een vroeg stadium toegang gekregen tot en investeringen in twee startups die faalden, en een derde die ik mede-oprichter was, HUSO-geluidstherapie, die succesvol was.

HUSO was een van de belangrijkste drijfveren in mijn leven, omdat ik hierdoor mijn overtuiging onder ogen moest zien die geld verbond met eigenwaarde, die gedurende vele generaties van de samenleving en van mijn familie is geërfd. Het is een overtuiging die de meerderheid van de mensen in de westerse wereld aanhangt. HUSO is zowel een software- als hardwarebedrijf dat een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig had, en het werd aanvankelijk uitsluitend met persoonlijke middelen gefinancierd. Omdat onze persoonlijke middelen slonken en we een extra hypotheek moesten afsluiten om een ​​kredietlijn te financieren, veroorzaakte dit veel angst bij mij. De enige manier om door de angst heen te komen was om de valse overtuigingen te helen die de angst ondersteunden.

Helaas verzetten velen van ons zich tegen onze voertuigen en we zijn niet bereid te kijken naar wat het universum ons probeert te laten zien. We kunnen pas doorgaan naar de volgende leermogelijkheid als we de huidige hebben doorgegeven. Iedereen kent anderen die voortdurend met dezelfde moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd of die dezelfde fouten herhalen in het bedrijfsleven of in hun persoonlijke relaties.

Iemand kan bijvoorbeeld van bedrijf naar bedrijf zijn verhuisd en drie managers op een rij hebben gehad die neerbuigend waren. Of ze hebben herhaaldelijk persoonlijke relaties gehad met iemand die emotioneel gesloten of neerbuigend was. Nogmaals, dit is niet willekeurig. Dit is het universum dat een kwestie van eigenwaarde naar voren brengt.

Velen nemen geen verantwoordelijkheid en proberen iets buiten de schuld te geven van zichzelf zoals hun baan, manager of de persoon met wie ze een relatie hebben, maar het gaat nooit om de ander en wat ze zeggen of doen. De persoon op wie we boos zijn, geeft ons gewoon een spiegel om ons te helpen zien wat we geloven dat er in ons ontbreekt of wat we niet leuk vinden aan onszelf. Ze geven ons een cadeau, maar vaak voelt het niet zo en ontstaat er weerstand in ons.

Niets bestaat op zichzelf

De wetenschap heeft aangetoond dat het heelal relationeel is. Niets bestaat op zichzelf, maar bestaat alleen in relatie tot iets anders. Onze voertuigen voor groei zijn dus allemaal relationeel. We hebben een relatie met elk individu in ons leven, zelfs degenen die we maar kort ontmoeten.

We hebben een soort relatie met onze werkplekken en gemeenschappen. We staan ​​in relatie tot de aarde en de natuur. We hebben een relatie met onszelf, en dat kunnen we ons alleen bewust worden door naar binnen te kijken. En we hebben een relatie met wat we definiëren als een hogere macht.

Kwantumfysicus David Bohm zei: "Het essentiële kenmerk van kwantumverwevenheid is dat het hele universum in alles is opgesloten, en dat elk ding in het geheel is opgesloten." Zoals we in onze individuele relaties staan, staan ​​we ook in relatie tot het geheel. Als we de onderlinge verbondenheid van alles niet erkennen, zal angst het gevolg zijn.

HOOFD TAKEAWAY

Niets bestaat op zichzelf. Alles heeft alleen betekenis in relatie tot iets anders. Daarom dient alles als een voertuig om ons te helpen erkennen dat we niet onze rol zijn en dat we hier zijn om te leren en te onthouden.

VRAAG

Wat herken je als het belangrijkste voertuig in je leven en wat heeft het je geleerd? Wat is het huidige voertuig in je leven dat je de meeste angst bezorgt, en welke overtuigingen roept het op waar je weerstand aan biedt?

Copyright 2020. Alle rechten voorbehouden.
Uitgever: One-Hearted Publishing.

Bron van het artikel:

Een boek over angst

Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld
door Lawrence Doochin

Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld door Lawrence DoochinZelfs als iedereen om ons heen bang is, hoeft dit niet onze persoonlijke ervaring te zijn. Het is de bedoeling dat we in vreugde leven, niet in angst. Door ons mee te nemen op een boomtopreis door kwantumfysica, psychologie, filosofie, spiritualiteit en meer, Een boek over angst geeft ons tools en bewustzijn om te zien waar onze angst vandaan komt. Als we zien hoe onze geloofssystemen zijn gecreëerd, hoe ze ons beperken en waar we aan gehecht zijn geraakt, creëert angst, zullen we onszelf op een dieper niveau leren kennen. Dan kunnen we verschillende keuzes maken om onze angsten te transformeren. Het einde van elk hoofdstuk bevat een voorgestelde eenvoudige oefening die snel kan worden gedaan, maar die de lezer onmiddellijk in een hogere staat van bewustzijn zal brengen over het onderwerp van dat hoofdstuk.

Voor meer info en / of om dit boek te bestellen, klik hier.

Meer boeken van deze auteur.

Over de auteur:

Lawrence DoochinLawrence Doochin is een auteur, ondernemer en toegewijde echtgenoot en vader. Als overlevende van schrijnend seksueel misbruik in zijn kindertijd, heeft hij een lange reis van emotionele en spirituele genezing afgelegd en een diepgaand begrip ontwikkeld van hoe onze overtuigingen onze realiteit creëren. In de zakenwereld heeft hij gewerkt voor of geassocieerd met ondernemingen, van kleine startups tot multinationale ondernemingen. Hij is de mede-oprichter van HUSO-geluidstherapie, die krachtige helende voordelen biedt aan individuen en professionals over de hele wereld. In alles wat Lawrence doet, streeft hij ernaar een hoger goed te dienen.

Hij is de auteur van: Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld. Meer informatie op LawrenceDoochin.com.
  

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

kleurrijk beeld van het gezicht van een vrouw die stress en verdriet ervaart
Angst, stress en het vroege begin van cardiovasculaire gezondheidsproblemen vermijden
by Bryant Lusk
Angststoornissen worden al lang geassocieerd met het vroege begin en de progressie van cardiovasculaire ...
china afnemende bevolking 1 21
De bevolking van China en de wereld wordt nu afgewezen
by Xiujian Peng
Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek heeft bevestigd wat onderzoekers zoals ik al lang hebben...
gezond blijven eten2 1 19
Waarom plantaardige diëten een goede planning nodig hebben
by Hazel vlucht
Vegetarisme werd al in de 5e eeuw voor Christus in India beoefend en is sterk verbonden met...
als farmaceutische bedrijven eerlijk waren 1 16
Hoe de farmaceutische industrie desinformatie gebruikt om de hervorming van de geneesmiddelenprijs te ondermijnen
by Joël Lexchin
Farmaceutische bedrijven uiten al meer dan 50 jaar bedreigingen telkens wanneer regeringen iets doen dat...
twee mensen zitten een gesprek te voeren
In vijf eenvoudige stappen met iemand praten over complottheorieën
by Daniel Jolley, Karen Douglas en Matthew Marques
Het eerste instinct van mensen bij het omgaan met aanhangers van samenzweringen is vaak om te proberen hun ...
politiek van vriendelijkheid 1 20
Jacinda Ardern en haar politiek van vriendelijkheid is een blijvende erfenis
by Hilde Koffie
De menselijke en empathische benadering van Jacinda Ardern trachtte een verzoenende toon aan te slaan. Nergens was…
gezond blijven eten 1 19
Op je gewicht letten? Mogelijk hoeft u alleen kleine wijzigingen aan te brengen
by Henriëtta Graham
Afvallen is een van de meest populaire goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar het is er een waar de meesten van ons...
detox-diëten 1 18
Zijn detox-diëten effectief en de moeite waard of slechts een bevlieging?
by Taylor Grasso
Deze diëten beloven snelle resultaten en kunnen mensen vooral verleiden rond het nieuwe jaar, wanneer...

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.