Astrologie

Beginnen bij het begin: wie ben ik astrologisch?

afbeelding van planeten in een spiraal met een baby in het midden
Afbeelding door Karin Henseler

Wanneer astrologen elkaar voor de eerste keer ontmoeten, hebben we de neiging vrij snel tot fundamentele vragen te komen. Waar is je zon? Waar is je maan? Welk teken heb je te zien? Deze informatie is de basistrilogie, de drie factoren die ons de meeste informatie over een andere persoon geven. Misschien komen we bij de meer triviale factoren van waar je later woont, werkt en speelt, maar eerst willen de meesten graag weten wie je bent, hoe je je voelt en hoe je de wereld benadert.

Het analyseren van een secundaire gevorderde grafiek begint net als de analyse van een geboortehoroscoop, met de tekenposities van de zon, maan en Ascendant. Omdat iedereen de basistrilogie een beetje anders analyseert, begin ik met een korte beschrijving van mijn kijk op deze symbolen. Je zult het gemakkelijker vinden om mijn analyse van de effecten van progressies te begrijpen als je weet wat ik denk van de basissymbolen van astrologie. Probeer het; het kan ook voor jou werken.

WIE BEN IK?

De zon symboliseert de fundamentele levenskracht en het fysieke lichaam. Als de zon plotseling zou verdwijnen, zouden alle vormen van leven op aarde ook verdwijnen. Je geboortezon vertegenwoordigt je basislevensenergie en je vooruitstrevende zon vertegenwoordigt de huidige manifestatie van je energie. De zon staat voor je meest basale, innerlijke, onderliggende zelf. Soms is dit zelf zo beschermd en verborgen dat we het zelf niet echt herkennen, en we staan ​​erop dat we echt in niets lijken op de beschrijving van ons zonneteken.

Soms herkennen we het goed, maar zien we alleen de moeilijke delen van de symboliek, en besteden we ons hele leven aan het proberen allesbehalve het teken te zijn dat we zijn. Dan zien we soms dat hoewel we jaloers, bezitterig, koppig, obsessief in liefdessituaties, rechtvaardig, materialistisch en genotzuchtig zijn, we ook warm, koesterend, ondersteunend, loyaal en standvastig zijn. Dan kunnen we onze Taurus Sun bezitten en de schoonheid en het beest van binnen accepteren.

HOE VOEL IK ME?

De maan symboliseert je emotionele reactie, je gevoel zelf. De maan is niet minder belangrijk voor het leven op aarde dan de zon, want als de maan zou verdwijnen, zou het leven op aarde een fractie van een seconde langer duren dan wanneer de zon zou verdwijnen. De aarde en de maan lijken meer op een systeem met twee planeten dan een planeet en een satelliet, want de maan is te groot en te dicht bij de aarde om zonder de aarde te kunnen bestaan. Als de maan op de een of andere manier een time-warp zou binnengaan en ons zou verlaten, zou de aarde onmiddellijk haar baan rond de zon verlaten en uiteenvallen.

Zonder ons vermogen om onmiddellijk op darmniveau te reageren, kunnen we niet overleven. Als onze maansymboliek uit elkaar valt, doen wij dat ook. Dit soort uit elkaar vallen noemen we een zenuwinzinking. Sommige astrologen noemen de maan het 'ziel'-symbool, maar dat past niet helemaal bij mijn definitie van 'ziel'. Ik denk dat de maan het deel van onszelf symboliseert dat op de een of andere manier de inconsistenties van het dagelijks leven absorbeert, waardoor we op ons pad kunnen blijven. Wanneer onze geboorte en gevorderde Maan in harmonie zijn, gaan we gemakkelijk met allerlei problemen om. Wanneer deze twee symbolen uit balans zijn, kunnen zelfs kleine moeilijkheden ons in emotionele beroering brengen.

HOE KAN IK DE WERELD ZIEN?

Onze Ascendant (Asc), zoals de buitenkant van ons huis of de voordeur van ons appartement, is het gedeelte dat we zichtbaar maken voor de buitenkant. We kunnen kiezen hoe we willen dat dit deel van het zelf verschijnt. Naarmate we volwassen worden, kiezen we waar we willen wonen en kiezen we dus de omgeving waarin we zullen functioneren. Moeten we het gras maaien, de heg knippen, de deur schilderen? Laten we de verf rotten, of groeit het gras onkruid en bramen? Gooien we afval in de hal? Hoe gelukkig zijn we met onze voortuin? Weerspiegelt het ons innerlijk of is het een anachronisme?

Terwijl de zon ons innerlijk symboliseert, symboliseert de Ascendant ons uiterlijke zelf, onze persoonlijkheid of persona. De zon is het "ik" vanbinnen, de Ascendant is het "ik" dat we de wereld laten zien. De Ascendant-as (die de Descendant omvat) symboliseert onze interactie op het Aardse vlak. Het Ascendant gedeelte is het "ik" dat we in de wereld projecteren, hoe we handelen in onze omgeving, terwijl de Descendant de "niet ik" is van de wereld, alle andere mensen om ons heen. Alles wat betrekking heeft op de Ascendant, heeft ook betrekking op de Nakomeling omdat dit een as is. We filteren onze kijk op de wereld door de Ascendant-as en controleren tegelijkertijd wat we via dezelfde Ascendant naar die wereld sturen. De gevorderde Ascendant is de hier en nu omgeving en onze huidige manier van interactie met en projectie in die omgeving.

ONZE EVENWICHTIGE HANDELING

De combinatie van onze geboorteachtige zon, maan en Ascendant symboliseert hoe goed onze voortuin zich harmonieert met de binnenkant van onze huizen. Naarmate onze grafieken vorderen, groeien we door stadia van comfort en ongemak met onze projectie in de omgeving.

POLARITEIT

Elk teken heeft een polariteit. Ram is yang of mannelijk of positief, terwijl Stier yin of vrouwelijk of negatief is. Ik gebruik bij voorkeur de termen yin of yang bij het beschrijven van polariteit, omdat deze termen uit de oosterse filosofie de betrokken energie nauwkeurig beschrijven zonder de vertekening die inherent is aan de andere twee reeksen bijvoeglijke naamwoorden. De termen mannelijk en vrouwelijk dragen elke vorm van seksuele rol in zich die ieder van ons heeft, en ieder mens heeft ideeën over seksuele rollen.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Een overheersing in de ene of de andere polariteit betekent niet dat je wordt gedomineerd door de seksualiteit die met die polariteit is geassocieerd. Vrouwen met de meerderheid van hun planeten in mannelijke tekens worden geen baarden en rooksigaren. Maar mannen met de meerderheid van hun planeten in mannelijke tekens hoeven ook geen baarden of rooksigaren te laten groeien. De polariteit die de meerderheid van de planeten bevat, heeft niets te maken met de aanwezigheid of afwezigheid van seksuele apparaten, en heeft blijkbaar weinig te maken met onze keuze van seksuele partners (hetzelfde geslacht of andere geslacht).

Mannelijkheid of vrouwelijkheid wordt niet bepaald aan de hand van het feit of je zeven planeten hebt in Ram of zeven in Stier. De man met zeven planeten in Stier zal ongetrouwd zijn, loyaal, praktisch en zal nog steeds een penis hebben. De vrouw met zeven planeten in Ram wordt onstuimig, heetgebakerd en heeft nog steeds borsten en een vagina. De tekens definiëren geen seksuele rollen.

De termen positief en negatief, ook gebruikt om de polariteit te beschrijven, zijn, in voorkomend geval, slechter dan de termen mannelijk en vrouwelijk. Positief en negatief duiden goed en slecht aan, kwaliteiten die niet met een teken worden beschreven. In onze samenleving zijn actief en passief ook termen die goed en slecht, of sterk en zwak, betekenen.

De definitie van yin en yang omvat geen goed en slecht. Yin, zoals Jung's term anima, is het receptieve, responsieve deel van de psyche van elke persoon. Yang, zoals de Jungiaanse animus, is het actieve, inwijdingsdeel van de menselijke psyche. Geen mens is zonder beide delen, hoewel we vaak proberen het ene of het andere deel van ons wezen te onderdrukken. Als we niet zowel mannelijke als vrouwelijke delen van onze psyche kunnen gebruiken, zijn we als een persoon met een gebroken voet. We moeten krukken gaan gebruiken of gebruiken om de omgeving te verkennen. Hoewel we het hoofd kunnen bieden aan het dagelijks leven, is het moeilijker om ermee om te gaan, want we kunnen niet beide benen gebruiken om te lopen. Mocht zich een ernstige levenscrisis voordoen, dan zijn we als een persoon met een gebroken voet in een vuur. Hij moet beide benen gebruiken om te rennen, maar een daarvan werkt niet goed. Als we onze yin en yang intern niet kunnen integreren, zijn we hulpeloos wanneer we het meest moeten omgaan.

In de diagramanalyse duidt polariteit de initiërende en responsieve aard van het individu aan. Mensen moeten actie initiëren (of er kan nooit iets gebeuren) en reageren op actie (of met chaos). Conflicten ontstaan ​​voor ons wanneer polariteiten in de grafiek worden gemengd. Dan kunnen we proberen om tegelijkertijd actie te initiëren en op actie te reageren.

[Noot van de redactie: de yin-tekens zijn: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok, Vissen. De yang-tekens zijn: Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter, Waterman.]

ONZE ESSENTILE AARD BEGRIJPEN

Om onze eigen essentiële aard te begrijpen, moeten we de symboliek van de polariteiten van onze zon, maan en Ascendant begrijpen. Wanneer je geboorte Zon en geboorte Ascendant dezelfde polariteit hebben, merk je dat je gemakkelijk kunt uitdrukken wie je bent. Wanneer je geboorte Zon en geboorte Ascendant van verschillende polariteiten zijn, heb je moeite je eigen sociale blunders te verontschuldigen, omdat je geprojecteerde ego (Ascendant) het niet eens is met je innerlijke zelf (Zon). Dus als je iemand tegenkomt die je twintig jaar niet hebt gezien, herinner je je dat je frisdrank verspreidde over die persoon tijdens de dans van acht klassen. Je voelt je nog steeds beschaamd, want je hebt jezelf nog niet vergeven voor je onhandigheid. Ondertussen zijn ze waarschijnlijk alles over het incident vergeten.

Terwijl zowel je Ascendant als je Zon evolueren naar verschillende tekens, varieert je vermogen om jezelf te accepteren als een persoon die af en toe gauche of onbeleefd is of maudlin, afhankelijk van of de polariteiten van de gevorderde Zon en gevorderde Ascendant het eens zijn of conflicteren. Telkens wanneer onze voortgaande Zon dezelfde polariteit heeft als onze geboorteplaats en gevorderde Ascendant, hebben we veel vertrouwen in onze benadering van de wereld.

Wanneer zowel de geboorte als de gevorderde Ascendant van polariteit verschilt van onze voortgeschreden Zon (bijvoorbeeld geboorte Ascendant 2? Leo, progressieve Ascendant 25? Leo, voortgang Sun NUMX? Kreeft), hebben we nogal wat moeite om een ​​gevoel van sociale onwaardigheid te overwinnen.

Wanneer de polariteit van onze geboortemaan hetzelfde is als de polariteit van onze geboorte Ascendant, vinden we dat we gemakkelijk kunnen uitdrukken hoe we ons voelen. We herkennen de gebruikelijke reactiepatronen en hebben niet het gevoel dat deze patronen ongepast zijn in de omgeving. Wanneer onze geboortemaan in polariteit verschilt van onze geboorte Ascendant, hebben we niet zo'n gemakkelijke stroom van emoties.

Als onze geboorte Maan yin is en onze geboorte Ascendant yang is, kunnen we onszelf beschuldigen van over sentimentaliteit. Een enigszins andere, maar even vaak voorkomende, reactie op deze combinatie is dat we vrij gevoelig en emotioneel zijn, maar we proberen heel hard om dit feit te verdoezelen.

Wanneer de polariteit van onze geboorte Maan yang is en onze Ascendant yin is, kunnen we onze echte emotionele reacties op situaties in vraag stellen. We maken ons misschien zorgen dat we ons niet diep genoeg voelen over emotionele situaties. Telkens wanneer we reageren op een emotionele situatie op onze yin Ascendant-manier, wil de Yang-aard van onze geboortemaan iets aan de situatie doen. Dit is het dilemma van iemand met de geboorte Maan in Leeuw en de Ascendant in Schorpioen.

Omdat de voortgeschreden maan om de twee jaar van richting verandert, veranderen de polariteiten van de Ascendant en de voortgeschreden maan vaak van compatibel naar ongemakkelijk. Natuurlijk gaat niemand van ons elke twee jaar door grote emotionele veranderingen.

Integendeel, de polariteit van de voortgeschreden Maan geeft aan hoe we reageren op actuele emotionele problemen. Wanneer de polariteit van de voortgeschreden Maan en de geboorte Ascendant hetzelfde zijn, hebben we de neiging emotionele perioden te hanteren door de symboliek van onze geboortebenadering. Wanneer de polariteit van de voortgeschreden maan hetzelfde is als de polariteit van onze gevorderde Ascendant, hebben we de neiging om de nieuwere benadering van de wereld te gebruiken bij het confronteren van huidige emotionele problemen

Wanneer de polariteit van de voortgeschreden maan hetzelfde is als de polariteit van onze geboortemaan, voelen we ons meer op zijn gemak met onze antwoordaard. Wanneer de polariteit van de voortgeschreden maan hetzelfde is als de polariteit van onze geboortezon, voelen we ons gezonder omdat we overeenstemming voelen tussen ons essentiële fysieke zelf (zon) en onze emotionele aard.

Nu we de drie basiscomponenten van de grafiek bij elkaar hebben gezet, moeten we ze weer uit elkaar halen om ze gedetailleerder te bekijken. Geen enkel deel van een diagram staat op zichzelf. Elk heeft betrekking op het geheel. Terwijl u met geavanceerde grafieken werkt, zult u merken dat het belang van elke individuele symboolverandering varieert. Wanneer een bepaald symbool actief is volgens aspect of hoek (ofwel naar andere gevorderde posities of naar geboorteposities), is dat deel van je leven actiever. De gevorderde grafiek vult de rest van de details van de geboortekaart in. Als de geboortezon "Wie ben ik?" Is, is de gevorderde zon "Hoe kan ik groeien?"

Uitgegeven door Samuel Weiser Inc., York Beach, ME.
© 1984. http://weiserbooks.com.

Bron van het artikel:

Secundaire vorderingen: tijd om te onthouden
door Nancy Anne Hastings.

boekomslag van Secondary Progressions: Time To Remember door Nancy Anne Hastings.Met dit werk - veel materiaal dat nog nooit eerder is gepubliceerd - levert Nancy Hastings een belangrijke bijdrage aan de technieken van voorspellende astrologie en elementaire kaartinterpretatie. Met warmte, humor en duidelijkheid leidt de auteur de halfgevorderde student door een volledige cursus over het berekenen en interpreteren van de voortgangsgrafiek. De basis wordt samengebracht in een gemakkelijk te begrijpen pakket hulpmiddelen - zelfs de gevorderde astroloog zal ontdekken dat dit boek vol nieuwe inzichten staat met betrekking tot de ins en outs van interpretatie en omgaan met klanten. Rijk geïllustreerd met voorbeeldkaarten.

Info / Bestel dit boek

Over de auteur

Nancy Anne Hastings was een bekende docent, astrologieleraar en auteur. Ze was een Amerikaanse pro-astroloog uit 1974 en auteur van 'Time to Remember' en 'Secundary Progressions'. Ze was bestuurslid van het NCGR en voorzitter van de New England Astrological Association, PMAFA. Ze stierf in 1991 aan kanker.
   

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

sociale stress en ouder worden 6 17
Hoe sociale stress de veroudering van het immuunsysteem kan versnellen
by Eric Klopack, Universiteit van Zuid-Californië
Naarmate mensen ouder worden, begint hun immuunsysteem van nature af te nemen. Deze veroudering van het immuunsysteem,…
oplader onvermogen 9 19
Nieuwe USB-C-opladerregel laat zien hoe EU-regelgevers beslissingen nemen voor de wereld
by Renaud Foucart, Universiteit van Lancaster
Heb je ooit de oplader van een vriend geleend om te ontdekken dat deze niet compatibel is met je telefoon? Of…
voedingsmiddelen gezonder als ze worden gekookt 6 19
9 groenten die gezonder zijn als ze worden gekookt
by Laura Brown, Teesside University
Niet al het voedsel is voedzamer als het rauw wordt gegeten. Inderdaad, sommige groenten zijn eigenlijk meer...
intermitterend vasten 6 17
Is intermitterend vasten eigenlijk goed voor gewichtsverlies?
by David Clayton, Nottingham Trent University
Als jij iemand bent die erover heeft nagedacht om af te vallen of de afgelopen paar jaar gezonder wilde worden...
Mens. vrouw en kind op het strand
Is dit de dag? Vaderdag keerpunt
by Will Wilkinson
Het is vaderdag. Wat is de symbolische betekenis? Kan er vandaag iets levensveranderends gebeuren in je...
problemen met het betalen van rekeningen en geestelijke gezondheid 6 19
Problemen met het betalen van rekeningen kunnen een zware tol eisen van de geestelijke gezondheid van vaders
by Joyce Y. Lee, de Ohio State University
Voorafgaand onderzoek naar armoede is voornamelijk uitgevoerd bij moeders, met een overheersende focus op lage ...
gezondheidseffecten van bpa 6 19
Welke decennia van onderzoek documenteren de gezondheidseffecten van BPA
by Tracey Woodruff, Universiteit van Californië, San Francisco
Of je nu wel of niet hebt gehoord van de chemische stof bisfenol A, beter bekend als BPA, onderzoeken tonen aan dat...
wat dacht je van vegan kaas 4 27
Wat u moet weten over veganistische kaas
by Richard Hoffman, Universiteit van Hertfordshire
Gelukkig zijn voedselproducenten, dankzij de toenemende populariteit van veganisme, begonnen…

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.