Prestatie

Alles is met elkaar verbonden

mensen verbonden als een puzzel
Afbeelding door Gerd Altmann 

Niets ooit bestaat volledig alleen; alles heeft betrekking op al de rest." -- BUDDHA

Naarmate we beter begrijpen hoe het universum werkt en onze rol daarin, beginnen we patronen te zien van hoe alles als een puzzel in elkaar past en hoe het universum ons helpt. We komen tot het besef dat alles dient als een middel tot een doel en als een voertuig om ons te laten zien wat we ten onrechte hebben geloofd, zodat we het kunnen loslaten en tot een beter begrip komen dat we niet het slachtoffer zijn van onze omstandigheden.

Wij zijn de scheppers van onze omstandigheden via onze wil, houding en onze intentie. Als we dit eenmaal begrijpen, kunnen we onze ware gaven ontdekken en ze gebruiken om de wereld te helpen en in volle vreugde te leven. Het Universum zal vele deuren voor ons openen om doe dat, wat ons geloof zal versterken.

Niets is willekeurig in het universum. Je kunt sommige dingen niet hebben die betekenis hebben, terwijl andere dat niet hebben. Dat zou zijn alsof iemand gedeeltelijk zwanger is. "Willekeurige" dingen gebeuren met ons omdat we deel uitmaken van een geheel en we zijn onderworpen aan de acties van anderen, maar welke actie de andere persoon, groep of regeringsautoriteit ook nam, was niet willekeurig omdat ze die actie kozen. En we kiezen hoe we willen reageren op hun actie, wat echte kracht is.

We zijn veel meer dan de rol die we spelen

Nu beginnen we te begrijpen dat we veel meer zijn dan de rol die we spelen en dat we hier zijn voor een groter doel van leren, herinneren en helpen van anderen en de wereld. Onze identiteit is niet wat we doen, noch hoe we door anderen worden gezien. Wij zijn niet de machtige zakenman of de gewaardeerde arts, niet de topsporter, niet de bekende onderzoeker of theoloog, niet het lid van een vooraanstaande familie of het lid van een afgewezen of onderdrukte klasse van de samenleving, niet het middelste kind of de vergeten grootmoeder. Dit zijn slechts rollen die dienen als voertuigen die door het Universum worden gebruikt om ons leren en onze herinnering te vergemakkelijken.

Net alsof we een acteur in een toneelstuk zijn, spelen we de rol naar ons beste vermogen, maar we kunnen dit doen in het volle besef dat het een rol is. Dit maakt het leuk en zorgt ervoor dat we niet in angst of oordeel vervallen.

Helaas raken de meeste mensen, vooral als ze een carrière hebben die door de wereld wordt geprezen, verstrikt in hun rol en denken dat dit hun ware identiteit is. Ze houden van de bewondering of bekendheid, en ze willen dit niet opgeven. Dit komt vaak voort uit problemen met eigenwaarde. Maar het is het ego dat hiervan houdt, terwijl ons hogere zelf weet dat dit onwaar is.

Het is onze taak om ons hogere zelf meer op de voorgrond te laten treden, aangezien de overgrote meerderheid van de mensen het leven alleen door een ego-lens ervaart, wat vermoeiend en eng kan zijn. Een Chinees spreekwoord zegt:Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent.” We moeten onze macht terugnemen van deze valse identiteiten waarmee we onszelf hebben bekeken.

Het universum praat constant met ons en geeft ons hints

De voertuigen die het universum gebruikt om ons te helpen meer zelfbewust te worden, zijn echt alles in het leven, niet alleen onze rollen. Het zijn onze dromen, het boek dat toevallig op de stoel van de dokter lag, hoe ons hart zingt als we aan onze dierbaren denken, hoe we ons voelen als onze supervisor zonder goede reden tegen ons schreeuwt, het diepe verdriet wanneer iemand passeert, het ontzag voor de Grand Canyon of een prachtige wolkenformatie, de havik die recht boven onze voorruit vliegt, en vooral onze directe relaties met onszelf, met anderen en met de organisaties en gemeenschappen waarvan we deel uitmaken.

Het Universum praat constant met ons en geeft ons hints als we maar willen opletten. Het zet ons op, maar altijd op een liefdevolle manier die voor ons hoogste goed is. Het creëert de perfecte school voor ons om te leren en te onthouden.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Sommige voertuigen bedienen ons zowel individueel als collectief. Afhankelijk van hoe het wordt gebruikt, kan een voertuig ons weghalen van de herkenning van onze eenheid in plaats van ernaartoe.

Sporten is daar een goed voorbeeld van. Sport is enorm in onze cultuur en heeft een bipolaire werking op de samenleving. Ik was een speler, een coach van veel recreatieve teams en een te gehechte ouder die betrokken was bij tal van reisteams. Ik wilde dat mijn kind het goed deed vanwege mijn gevoel van eigenwaarde. Als fan van zowel universiteits- als professionele sportteams, haatte ik de concurrerende fanbase.

Eenheid versus verdeeldheid; Eenheid versus scheiding

De voordelen van sport zijn talrijk, vooral het verbindende aspect van binding in een team. De positieve effecten van wat sport voor ons moet doen, worden echter overschaduwd door wat ze zijn geworden. Verdeeldheid en een "wij versus zij"-mentaliteit doordringen hondsdolle fanbases, en zelfs eigenaren en universiteitsbestuurders. Sommige coaches bedriegen of misbruiken hun atleten om koste wat kost te winnen. Sport is een bedrijf waar winstgevendheid en macht heersen, en integriteit vaak de deur uit wordt gegooid.

Sport biedt niet langer een goed model van concurrentievermogen en spelen alleen voor pure vreugde, zonder rekening te houden met de resultaten. We zijn zo vervormd geraakt in onze obsessie voor sport en beroemdheden dat we iemand die een voetbal kan gooien, een basketbal kan dribbelen of in een film kan acteren miljoenen dollars betalen en ze op een voetstuk zetten, hen onze macht gevend en verwachtend dat ze zullen hebben grote wijsheid als ze gewoon menselijk zijn zoals iedereen.

Competitief zijn kwam ons goed van pas toen we holbewoners waren en ons zorgen moesten maken over waar onze volgende maaltijd vandaan zou komen, maar het helpt ons niet goed om te begrijpen wie we zijn als één mensheid. Vroeger was ik zeer competitief in sport, kaartspellen en bordspellen. Ik was trots op mijn capaciteiten.

Nu ben ik blij als anderen winnen zodat ze zich goed voelen over zichzelf, en ik ben dankbaar voor deze verandering in mezelf. Zien vanuit een eenheidsperspectief betekent dat we elkaar opbouwen, niet afbreken en proberen de concurrentie te verslaan.

Kijken naar wat het universum ons probeert te laten zien

Ik heb veel belangrijke voertuigen voor genezing in mijn leven herkend, vooral in mijn hechte relaties en in de zakenwereld waar ik veel ervaring heb opgedaan. Ik ben lid van een ondernemende Joodse familie die een aantal heeft opgericht en opgebouwd van een grote groothandel in kantoorartikelen tot een middelgroot familiedrukkerijbedrijf, waar ik momenteel voor werk. Ik heb ook gewerkt voor of betrokken geweest bij veel Fortune 100-bedrijven, en ik heb in een vroeg stadium toegang gekregen tot en investeringen in twee startups die faalden, en een derde die ik mede-oprichter was, HUSO-geluidstherapie, die succesvol was.

HUSO was een van de belangrijkste drijfveren in mijn leven, omdat ik hierdoor mijn overtuiging onder ogen moest zien die geld verbond met eigenwaarde, die gedurende vele generaties van de samenleving en van mijn familie is geërfd. Het is een overtuiging die de meerderheid van de mensen in de westerse wereld aanhangt. HUSO is zowel een software- als hardwarebedrijf dat een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig had, en het werd aanvankelijk uitsluitend met persoonlijke middelen gefinancierd. Omdat onze persoonlijke middelen slonken en we een extra hypotheek moesten afsluiten om een ​​kredietlijn te financieren, veroorzaakte dit veel angst bij mij. De enige manier om door de angst heen te komen was om de valse overtuigingen te helen die de angst ondersteunden.

Helaas verzetten velen van ons zich tegen onze voertuigen en we zijn niet bereid te kijken naar wat het universum ons probeert te laten zien. We kunnen pas doorgaan naar de volgende leermogelijkheid als we de huidige hebben doorgegeven. Iedereen kent anderen die voortdurend met dezelfde moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd of die dezelfde fouten herhalen in het bedrijfsleven of in hun persoonlijke relaties.

Iemand kan bijvoorbeeld van bedrijf naar bedrijf zijn verhuisd en drie managers op een rij hebben gehad die neerbuigend waren. Of ze hebben herhaaldelijk persoonlijke relaties gehad met iemand die emotioneel gesloten of neerbuigend was. Nogmaals, dit is niet willekeurig. Dit is het universum dat een kwestie van eigenwaarde naar voren brengt.

Velen nemen geen verantwoordelijkheid en proberen iets buiten de schuld te geven van zichzelf zoals hun baan, manager of de persoon met wie ze een relatie hebben, maar het gaat nooit om de ander en wat ze zeggen of doen. De persoon op wie we boos zijn, geeft ons gewoon een spiegel om ons te helpen zien wat we geloven dat er in ons ontbreekt of wat we niet leuk vinden aan onszelf. Ze geven ons een cadeau, maar vaak voelt het niet zo en ontstaat er weerstand in ons.

Niets bestaat op zichzelf

De wetenschap heeft aangetoond dat het heelal relationeel is. Niets bestaat op zichzelf, maar bestaat alleen in relatie tot iets anders. Onze voertuigen voor groei zijn dus allemaal relationeel. We hebben een relatie met elk individu in ons leven, zelfs degenen die we maar kort ontmoeten.

We hebben een soort relatie met onze werkplekken en gemeenschappen. We staan ​​in relatie tot de aarde en de natuur. We hebben een relatie met onszelf, en dat kunnen we ons alleen bewust worden door naar binnen te kijken. En we hebben een relatie met wat we definiëren als een hogere macht.

Kwantumfysicus David Bohm zei: "Het essentiële kenmerk van kwantumverwevenheid is dat het hele universum in alles is opgesloten, en dat elk ding in het geheel is opgesloten." Zoals we in onze individuele relaties staan, staan ​​we ook in relatie tot het geheel. Als we de onderlinge verbondenheid van alles niet erkennen, zal angst het gevolg zijn.

HOOFD TAKEAWAY

Niets bestaat op zichzelf. Alles heeft alleen betekenis in relatie tot iets anders. Daarom dient alles als een voertuig om ons te helpen erkennen dat we niet onze rol zijn en dat we hier zijn om te leren en te onthouden.

VRAAG

Wat herken je als het belangrijkste voertuig in je leven en wat heeft het je geleerd? Wat is het huidige voertuig in je leven dat je de meeste angst bezorgt, en welke overtuigingen roept het op waar je weerstand aan biedt?

Copyright 2020. Alle rechten voorbehouden.
Uitgever: One-Hearted Publishing.

Bron van het artikel:

Een boek over angst

Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld
door Lawrence Doochin

Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld door Lawrence DoochinZelfs als iedereen om ons heen bang is, hoeft dit niet onze persoonlijke ervaring te zijn. Het is de bedoeling dat we in vreugde leven, niet in angst. Door ons mee te nemen op een boomtopreis door kwantumfysica, psychologie, filosofie, spiritualiteit en meer, Een boek over angst geeft ons tools en bewustzijn om te zien waar onze angst vandaan komt. Als we zien hoe onze geloofssystemen zijn gecreëerd, hoe ze ons beperken en waar we aan gehecht zijn geraakt, creëert angst, zullen we onszelf op een dieper niveau leren kennen. Dan kunnen we verschillende keuzes maken om onze angsten te transformeren. Het einde van elk hoofdstuk bevat een voorgestelde eenvoudige oefening die snel kan worden gedaan, maar die de lezer onmiddellijk in een hogere staat van bewustzijn zal brengen over het onderwerp van dat hoofdstuk.

Voor meer info en / of om dit boek te bestellen, klik hier.

Meer boeken van deze auteur.

Over de auteur:

Lawrence DoochinLawrence Doochin is een auteur, ondernemer en toegewijde echtgenoot en vader. Als overlevende van schrijnend seksueel misbruik in zijn kindertijd, heeft hij een lange reis van emotionele en spirituele genezing afgelegd en een diepgaand begrip ontwikkeld van hoe onze overtuigingen onze realiteit creëren. In de zakenwereld heeft hij gewerkt voor of geassocieerd met ondernemingen, van kleine startups tot multinationale ondernemingen. Hij is de mede-oprichter van HUSO-geluidstherapie, die krachtige helende voordelen biedt aan individuen en professionals over de hele wereld. In alles wat Lawrence doet, streeft hij ernaar een hoger goed te dienen.

Hij is de auteur van: Een boek over angst: je veilig voelen in een uitdagende wereld. Meer informatie op LawrenceDoochin.com.
  

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

hekserij en Amerika 11 15
Wat de Griekse mythe ons vertelt over moderne hekserij
by Joël Christensen
Wonen aan de North Shore in Boston in de herfst brengt het prachtige draaien van de bladeren en ...
thuis ziekte verspreiden 11 26
Waarom onze huizen COVID-hotspots kunnen worden
by Becky Tunstall
Terwijl thuisblijven velen van ons beschermde tegen het oplopen van COVID op het werk, op school, in de winkels of ...
bedrijven verantwoordelijk maken 11 14
Hoe bedrijven het woord kunnen voeren over sociale en economische uitdagingen
by Simon Pek en Sébastien Mena
Bedrijven staan ​​onder toenemende druk om sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan, zoals…
jong vrouw of meisje dat zich tegen een graffitimuur bevindt
Toeval als oefening voor de geest
by Bernard Beitman, MD
Aandacht besteden aan toevalligheden oefent de geest. Lichaamsbeweging is goed voor de geest, net zoals het...
wiegendoodsyndrum 11 17
Hoe u uw baby kunt beschermen tegen wiegendood
by Rachel Maan
Elk jaar sterven ongeveer 3,400 Amerikaanse baby's plotseling en onverwacht tijdens het slapen, volgens de ...
vrouw houdt haar hoofd vast, mond open van angst
Angst voor resultaten: fouten, mislukkingen, succes, spot en meer
by Evelyn C. Rysdyk
Mensen die de structuur volgen van wat eerder is gedaan, hebben zelden nieuwe ideeën, zoals ze hebben ...
terug naar huis gaan faalt niet 11 15
Waarom terug naar huis verhuizen niet betekent dat je gefaald hebt
by Rosie Alexander
Het idee dat de toekomst van jongeren het beste gediend is door weg te gaan uit kleine steden en het platteland...
een grootmoeder (of misschien een overgrootmoeder) die een pasgeboren kind vasthoudt
Voorouderlijk trauma opruimen en voorouderlijke geschenken kiezen
by Catharina Shainberg
Of we nu te maken hebben met onze eigen gebeurtenissen of met familiegeschiedenis, het proces van correctie is...

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.