Realiteiten creëren

Drie stappen om onze planetaire verhalen opnieuw te bekijken

Drie stappen om onze planetaire verhalen opnieuw te bekijken
Afbeelding door Michael Engelnkemper

In mijn lessen ontwikkel en werk ik met een verscheidenheid aan aardgebonden spirituele oefeningen. Door deze praktijken te evalueren door middel van kwalitatieve studies, heb ik drie progressieve fasen van praktijken ontwikkeld die de aardgebonden gevoeligheden effectief doen groeien. Hoewel er veel verschillende praktijken beschikbaar zijn om elke stap te voltooien, zorgt de combinatie van de stappen consequent voor een verschuiving in perspectief, wat ervaringen van genezing en evenwichtsherstel binnen het levensweb oplevert.

Zelfs na korte rituelen uiten studenten en workshopdeelnemers consequent hun verbazing over hun zeer nieuwe soorten percepties. In mijn langere workshops en trainingen verwonderen mensen zich over de uitbreiding van hun niet-cognitieve en intuïtieve intelligentie. Ze ontdekken magie en verwonderen zich in verweven golven van wat ik beschouw als metasynchroniciteiten; flitsen van het onderliggende niet-lineaire, niet-lokale trillingsweefsel van het universum. Er beginnen dingen te gebeuren die de grenzen van tijd en ruimte overschrijden.

Onlangs zei een student: 'Je hebt iets met me gedaan. Mijn dromen zijn nu zo wild. ' Ik heb niets gedaan. Het wordt wakker met onze genetische gevoeligheden voor de aarde en spirituele rijken - ontwaken uit scheiding - die levens veranderen.

De drie stappen van Earth Spirit Dreaming

Ik noem de drie stappen van Earth Spirit Dreaming Earth-verbinden, Spirit-verbinden en Dream-verbinden. In de eerste stap helpen aardverbindingspraktijken lezers om een ​​bewustzijn van belichaamde verbinding met de aardgemeenschap te ontwikkelen door middel van aandacht voor onze bron. Consistente praktijk van aardeverbindende rituelen opent deuren naar wat we in de westerse cultuur zien als 'veranderde' bewustzijnstoestanden of buitenzintuiglijke waarneming.

Deze bewustzijnstoestanden leiden tot de volgende stap in het proces, die geest-verbindend is. In dit boek betekent spirituele verbinding ervaringen om deel uit te maken van iets groters dan onszelf dat ons naar het niveau van ontzag brengt.

In inheemse culturen betekent perceptie van 'geesten' vaak iets anders dan in westerse culturen. Spirit kan een manier zijn om een ​​normaal onderdeel van het leven uit te leggen, in plaats van een andere vorm van realiteit. Dit 'geestenrijk' is gedeeltelijk een uitdrukking van levendigheid: een gevoeligheid voor de energetische indruk van andere wezens.

In de derde stap leiden de droomverbindende praktijken lezers door oefeningen die de symbolische ervaringsgebieden doen ontwaken. Dromen, in het lexicon van dit boek, kan worden begrepen als een vorm van zien. Sommige inheemse culturen verwijzen naar visie of het creëren van realiteit door zich op bepaalde dingen te concentreren en in het rijk van verhalen te leven, als dromen. Door middel van droomverbindende praktijken worden lezers uitgenodigd om zich te verhouden tot de imaginaire rijken op manieren die vaak worden beperkt door een focus op rationeel denken. De droom- of visieoefeningen in dit boek ondersteunen het begrip van de rol van focus en creatieve visualisatie bij het veranderen van ons leven en de wereld. Dromen in deze methode vraagt ​​ons ook een nieuw niveau van toewijding om bewust te leven met onze eigen verhalen, die al onze overtuigingen en acties informeren, of we ons daarvan bewust zijn of niet.

Dromen voor de genezing van de aarde vereist ongekende, moment-voor-moment aandacht voor wat we denken en voelen als resultaat van onze verhalen - persoonlijk, familiaal, cultureel, wereldwijd - en hoe deze verhalen onze schepping van de werkelijkheid zoals we die kennen, informeren . Wakker dromen is niet voor bangeriken; het kan rigoureus, wild, verrassend, pijnlijk en opwindend zijn, onvoorstelbaar. En het brengt ons vaak buiten de grenzen waarvan we voorheen niet wisten dat ze bestonden. Bewuste dromers worden is een inwijding en een manier om volledig mens te worden; het is een weg om met de wereld in contact te komen als voorbodes van een helend planetair bewustzijn.

Aardverbindingspraktijken

De praktijken van het verbinden van de aarde brengen ons opnieuw in verbinding met ons lichaam en de aarde. Ons lichaam heeft gevoeligheden waardoor we bewust met de aardgemeenschap kunnen omgaan. Door opnieuw contact te maken met de natuur en met ons lichaam, worden slapende, vaak geatrofieerde, zintuigen nieuw leven ingeblazen. Het herontdekken van wat ecopsycholoog Michael J. Cohen 'natuurlijke zintuigen' noemt, helpt ons bewust te worden van het web van relaties dat ons omringt in elk moment van ons leven. Deze praktijken zijn met name gericht op het ecologische web van relaties waarop we vertrouwen voor het leven op aarde. [Michael J. Cohen, Herverbinden met de natuur]

Inzicht in ecologie begrijpen kan ons individuele leven veranderen. Het allerbelangrijkste idee uit ecologisch denken is dat alles met elkaar verbonden is. Hoewel dit idee tot in de kleinste details kan worden uitgewerkt, is het centrale uitgangspunt van het idee dat alles in relatie het beste kan worden gekend en begrepen.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Ecologie houdt zich bezig met de studie van organismen in relatie tot elkaar en tot hun omgeving. Vertaald naar een persoonlijk niveau, vertelt ecologie ons dat het, zoals het in de natuur is, zo is in ons eigen leven; in een ecologisch kader kunnen we begrijpen onszelf het beste in de samenstelling van onze eigen omgeving. De sociale wetenschappen en psychologie contextualiseren het menselijk leven binnen onze menselijke omgevingen. Visionair ecologisch denken vertelt ons dat we, om in balans te zijn met de aarde, ook gezonde relaties moeten begrijpen en ontwikkelen binnen onze meer dan menselijke omgeving.

Mensen maken deel uit van de natuur, maar we zijn maar één onderdeel. Onszelf afsnijden van het hele leven op aarde en ons alleen richten op een klein deel, de menselijke wereld, heeft diepe onevenwichtigheden gecreëerd voor onze soort en de planeet.

Door ecologisch denken te combineren met opmerkzaamheid, kunnen we leren om ons te concentreren op en aanwezig te zijn in onze ecologische realiteit. Diepe ecologen noemen dit vermogen het ecologische zelf. Ik beschouw dit als een vorm van spirituele ontwikkeling, omdat de ervaring van het ecologische zelf bewustzijn van ons deel creëert in iets groters dan onszelf. Voor het inlijsten van de praktijken in dit boek kunnen we dit grotere 'zelf' op aarde zien als Gaia.

Mensen noemen de aarde Gaia om verschillende redenen, waaronder spiritueel, archetypisch en wetenschappelijk om er maar een paar te noemen. In de Griekse mythologie is Gaia de personificatie van de aarde in de vorm van een godin, de voorouderlijke moeder van al het leven op aarde. Wetenschapper James Lovelock, in zijn inmiddels beroemde Gaia-hypothese, stelt dat de biosfeer een zelfregulerend organisme is dat alle planetaire systemen organiseert en bestendigt. [Gaia: een nieuwe kijk op het leven op aarde]

De Gaia-hypothese van Lovelock hielp bij het transformeren van het destructieve, industriële model van de aarde, dat de natuur opvat die voornamelijk voor ons gebruik bestaat. Zijn denken ondersteunt een ecologisch natuurmodel door te laten zien dat de aarde haar eigen doelen en intrinsieke waarde heeft, die onze eer en respect vereisen.

Mindfulness en ecologisch bewustzijn

Ik gebruik mindfulness-technieken in veel van de praktijken die ecologisch bewustzijn ontwikkelen, omdat ze eenvoudige en bewezen manieren bieden om de geest te vertragen en de zintuigen te doen ontwaken. Mindfulness, zoals velden in de filosofie zoals fenomenologie, nodigt ons uit om diep in het huidige moment te leven.

Wat ik "ecomindfulness" noem, gebruikt mindfulness-technieken om ons te helpen diep in onze ecologie te leven. Omdat we deel uitmaken van de natuur, hoeven we ons niet in natuurlijke omgevingen te bevinden, omdat algemeen wordt aangenomen dat ze meer aanwezig zijn in de rol van de natuur in ons leven.

De natuur is ons leven. We zijn natuur. De natuur is elk moment bij ons: in onze adem, ons bloed, onze cellen, het water waar we aan deelnemen en waaruit we bestaan, ons gebruik van opgeslagen zon als energie en al onze levensprocessen, van binnen en van buiten. We zijn leven en kunnen niet bestaan ​​zonder de complexe matrices van het leven. Hier bewust van worden en de realiteit van ingebedheid in de natuur leren vast te houden, is ongetwijfeld gemakkelijker als we ons in het begin naar een prachtige plek 'in de natuur' brengen, in de zin van ongereptheid die we vaak associëren met 'natuurlijke' plekken .

Naarmate we groeien in dit vermogen, ontdekken we dat we in feite altijd en overal 'in de natuur' zijn; maar sommige plaatsen worden meer aangetast door menselijke ongevoeligheid en overmatig gebruik dan andere. Als we onze opmerkzaamheid en esthetische verbinding met de patronen en het ontwerp van 'de natuur' wakker maken, kunnen plaatsen die door de menselijke geest zijn ingehaald en die geen juiste balans met de natuur hebben, erg dood gaan voelen en sterke gevoelens van verdriet en rouw. Deze gevoelens van verdriet maken echter deel uit van ecomindfulness en zijn een essentieel onderdeel van het proces om ons geboorterecht als mens terug te eisen: begrip en waarnemen op alle niveaus van ons wezen onze plek in het levensweb. Joanna Macy's werk richt zich op het belang van dit verdrietproces bij het ontwaken voor de wereld.

Geest-verbindende praktijken

De tweede stap van Earth Spirit Dreaming vereist oefeningen die onze spirituele waarneming verdiepen. Veel van de oefeningen in het werk dat aarde en lichaam verbindt, kunnen ook als spiritueel worden gedefinieerd. Ze omvatten het creëren van een gevoel van het heilige in ons leven, het leren om ontzag te kweken en het opnieuw verbinden met de aardgemeenschap. De Earth Spirit Dreaming-oefeningen gebruiken de opnieuw opgewekte gevoeligheden voor de natuurlijke wereld die in de eerste stap zijn ontwikkeld om het werken met energetische en vibrerende realiteit te ondersteunen.

Om te "dromen" of te zien vanuit een gemoedstoestand die bevorderlijk is voor verbinding en genezing, moeten we eerst leren onszelf te ontdoen van destructieve "vibrerende" verwikkelingen. Er zijn veel manieren om ongezonde verwikkelingen te begrijpen waarvoor geen denken in termen van energetische of vibrerende realiteit vereist is.

Het is belangrijk om dit soort ervaringen te leren begrijpen en ermee te werken, ook al lijken ze 'niet echt'. In feite is het even nuttig om je alleen maar "voor te stellen" dat we met energie en trillingen werken.

Verbeelding: een essentieel hulpmiddel

Verbeelding is een essentieel hulpmiddel om opnieuw verbinding te maken met en opnieuw te dromen over onze wereld. Door visualisatie en verbeelding kunnen we ons openstellen voor levensveranderende ervaringen van eenheid. Vaak kan onze geest niet volgen waar ons lichaam en hart naar toe leiden. Onze geest is slecht toegerust om op te treden als houders van relationeel bewustzijn. Maar 'de toeschouwer', het volledig geïntegreerde, multidimensionale bewustzijn dat ieder van ons heeft, kan de diepgang van de relationele realiteit ondersteunen. Het is door onszelf opnieuw in te passen in het weefsel van de levensmatrix dat we ons als mens in onze volledige capaciteiten verplaatsen.

Terwijl we vertragen en verbinding maken met de natuur, onze natuur en de natuur om ons heen, zelfs in de stad, kunnen we onze weg vinden naar een aangeboren kennis van subtiele rijken die veel mensen in de westerse cultuur zijn vergeten. Als we ons afstemmen op deze trillingsrijken, kunnen we leren trillingen te zuiveren die ons in de ban houden van manieren van leven, creëren en dromen die niet in balans zijn met ons eigen welzijn en de aarde.

Ons zielzelf, het zelf dat bestaat als onderdeel van iets groters dan ons ego, wil in evenwicht, vrede en harmonie leven met al het leven op aarde en in de kosmos. In overeenstemming komen met de aarde helpt om ons in overeenstemming te brengen met dit zielzelf, waar we een gevoel van balans, vervulling, vrede en doel vinden dat voorheen onbekend was voor ons. Hoewel we nog steeds het grote verdriet voor de pijn van de wereld kunnen erkennen, kunnen we een manier vinden om harmonie te creëren door gezondheid en levensgevende energie voor alle wezens en voor de planeet te zien. We leren om levenskanalen te worden, in plaats van energie uit het leven te halen en de bronnen van de geest van de aarde te blijven aftappen.

Meestal trekken velen van ons zonder het te weten energie in onszelf met het onbewuste willen, nodig hebben en nemen. Zelfs als we veel aan onszelf hebben gedaan en relatief psychologisch gezond zijn, moedigt de gewoonte van geest, lichaam en hart die afkomstig is van de dominante wereldcultuur ons aan om te vrezen, te streven, ons zorgen te maken en te plannen voor onze overleving - om energie in onszelf te trekken. Deze gewoonte is vaak zo ingebakken dat het dagelijkse oefening en voortdurende waakzaamheid vereist, evenals veel zoeken naar de ziel, om een ​​andere manier te leren: in een positie van energiegever te verkeren in plaats van afnemer. Terwijl we hieraan werken, kunnen we beginnen te blijven op een plek waar we kunnen leven en onze werkelijkheid kunnen dromen vanuit een plek van vertrouwen, vreugde en dankbaarheid.

Droomverbindende praktijken

Wat we in de westerse cultuur meestal als 'visualisatie' beschouwen, wordt in sommige inheemse culturen als 'dromen' beschouwd. In deze context is "dromen" een vorm van co-creatie in ons dagelijks leven (een verwant concept in het boeddhisme is het idee van afhankelijke co-opkomst). Groepen zoals de Pachamama Alliance zien het veranderen van onze collectieve droom in de westerse cultuur als essentieel om onze wereld te helen.

Volgens de inheemse oudsten die het werk van de Pachamama Alliantie inspireren, creëren we wat we zien en voor ogen hebben. In overeenstemming met dit inheemse perspectief verwijs ik naar visie als dromen, omdat ook ik geloof dat ons leven op aarde in zekere zin een droom is, of een verzameling verhalen, die we kunnen helen en veranderen.

De droom van de aarde genezen

Wat betekent het om de droom van de aarde te helen? Ten eerste, om onze kracht te bezitten om het leven te creëren zoals het is. We hebben een enorme kracht, door elke gedachte en handeling, om de droom waarin we leven te creëren. Dit idee kan irrationeel en zelfs gek lijken voor de Westers getrainde geest. Ons is geleerd te geloven dat de realiteit objectief is, iets dat 'daarbuiten' en op zichzelf bestaat. Het ecologische paradigma leert ons dat, aangezien alles met elkaar verbonden is, de realiteit in wezen relationeel is en dus vervormbaar langs de poreuze grenzen en doorkruiste patronen die bestaan ​​tussen levensvormen.

We weten uit het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, uit het veld van de kwantumfysica, dat we altijd meedoen aan hoe de werkelijkheid ons lijkt. De dichte, fysieke realiteit om ons heen bestaat uit de collectieve droom van veel mensen en de planeet gedurende lange perioden. Om een ​​nieuwe manier van leven te dromen, moeten we collectief wakker worden en 'tot bezinning komen'.

Degenen onder ons die bewust werken voor de genezing van de wereld, komen schijnbaar eindeloze mensen tegen die hun zorg en creativiteit inzetten om de wereld op opmerkelijke manieren te helen. Er zijn miljoenen organisaties over de hele wereld, elk op hun eigen diverse manieren, die verbinding maken met hun eigen land en mensen, lokale economieën cultiveren, hun eigen voedsel verbouwen en werken voor sociale rechtvaardigheid. Paul Hawken, in zijn boek Blessed Unrest: hoe de grootste sociale beweging in de geschiedenis genade, rechtvaardigheid en schoonheid in de wereld herstelt, beschrijft deze snel groeiende beweging. Hawken identificeert de kracht van kleine, individuele veranderingen, gezien als een veranderingsweb dat de planeet omvat:

Hoe zaaien we onze zaden als grote, goedbedoelde instellingen en intolerante ideologieën die beweren onze redding te zijn, zoveel schade aanrichten? Een zekere manier is door kleinheid, gratie en plaats. Individuen beginnen waar ze staan ​​en, in de poëtische uitspraak van Antonio Machado, maken ze de weg door te lopen.

In plaats van de macht over te dragen om de visie van de wereld te creëren aan degenen die we als 'in kracht' beschouwen, moedigen de Earth Spirit Dreaming-oefeningen ons aan om lucide dromers te worden en een nieuw verhaal te creëren van rechtvaardigheid, vrede, harmonie, creativiteit, schoonheid en liefde . We kunnen een nieuwe droom creëren die al het leven op elk niveau eert.

Klinkt als een 'pijpdroom?' Ja, misschien kunnen heilige pijpen en inheemse wegen ons daarbij helpen. In elke zak van pijn en duisternis op aarde zijn er bloeiende lichten van dromers die een web van transformatie bouwen. We zijn een web van licht, werkend voor het leven; we creëren een helende droom voor de aarde.

© 2020 door Elizabeth E. Meachem, Ph.D. Alle rechten voorbehouden.
Met toestemming overgenomen uit het boek: Earth Spirit Dreaming.
Uitgever: Findhorn Press, een divn. van Innerlijke tradities internationaal

Artikel Bron

Earth Spirit Dreaming: sjamanistische ecotherapie-praktijken
door Elizabeth E. Meacham, Ph.D.

Earth Spirit Dreaming: Shamanic Ecotherapy Practices door Elizabeth E. Meacham, Ph.D.Het verlichten van een sjamanistisch ontwaken binnen de westerse cultuur aan het begin van een ecologisch tijdperk, Aarde Geest Dromen onthult hoe de geboorte van een wereldwijd bewustzijn van genezing afhangt van onze toewijding aan individuele en collectieve spirituele evolutie. Deze handleiding roept ons terug naar ons sjamanistische erfgoed van een levende natuur-spiritualiteit en biedt de broodnodige begeleiding op de essentiële reis terug naar een intieme liefde voor de aarde.

Voor meer info, of om dit boek te bestellen, klik hier. (Ook verkrijgbaar als Kindle-editie en als audioboek.)

Verwante Boeken

Over de auteur

Elizabeth E. Meacham, Ph.D.Elizabeth E. Meacham, Ph.D., is een omgevingsfilosoof, leraar, genezer, spirituele mentor en muzikant. Ze is de oprichter en codirecteur van het Lake Erie Institute for Holistic Environmental Education. Haar workshops en trainingen bieden inleidende ervaringen die haar langdurige betrokkenheid als student van de aarde en de kosmos weerspiegelen. Bezoek haar website op elizabethmeacham.com/

Video / presentatie met Nurete Brenner, Phd en Liz Meacham, PhD: Dreaming With Earth

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

INNERSEL VOICES

groep multiraciale individuen die staan ​​voor een groepsfoto
Zeven manieren waarop u respect kunt tonen aan uw diverse team (video)
by Kelly McDonald
Respect is zeer zinvol, maar kost niets om te geven. Hier zijn manieren waarop u kunt demonstreren (en...
olifant die voor een ondergaande zon loopt
Astrologisch overzicht en horoscoop: 16 - 22 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
foto van Leo Buscaglia van de omslag van zijn boek: Living, Loving and Learning
Hoe je iemands leven in een paar seconden kunt veranderen
by Joyce Vissell
Mijn leven veranderde drastisch toen iemand die seconde nam om mij op mijn schoonheid te wijzen.
een samengestelde foto van een totale maansverduistering
Astrologisch overzicht en horoscoop: 9 - 15 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten aanzien van zichzelf en anderen ontwikkelen
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
een man die een brief schrijft
De waarheid schrijven en de emoties laten stromen
by Barbara Berger
Dingen opschrijven is een goede manier om het vertellen van de waarheid te oefenen.
een jong stel, met beschermende maskers, staande op een brug
Een brug voor genezing: Beste Corona Virus...
by Laura Aversano
De pandemie van het Coronavirus vertegenwoordigde een stroming in onze psychische en fysieke realiteit die...
een silouhette van een persoon die voor woorden zit zoals meelevend, attent, accepterend, enz.
Dagelijkse inspiratie: 6 mei 2022
by Marie T, Russell, InnerSelf.com
Wat voor soort leraar leeft er in je hoofd?
Horoscoop: week van 20 - 26 december 2021
Horoscoop: week van 20 - 26 december 2021
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
Het bedrijf dat u houdt: selectief leren associëren
Het bedrijf dat u houdt: selectief leren associëren
by Dr. Paul Napper, Psy.D. en Dr. Anthony Rao, Ph.D.
Mensen zijn sociale dieren - we hebben allemaal een zekere mate van interactie met andere mensen nodig voor fundamentele ...
Divining met een slinger, intuïtie en genezing
Wichelroedelopen en onze intuïtieve zintuigen: een magische sleutel tot een beter leven
by Joan Rose Staffen
Wat als er een eenvoudig hulpmiddel was dat elke vraag naar waarheid zou kunnen beantwoorden? Wat nou als…

MEEST GELEZEN

05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten opzichte van zichzelf en anderen ontwikkelen (video)
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
winkelen als god van je houdt 4 8
Hoe je geliefd voelen door God de uitgaven voor zelfverbetering verlaagt
by Duke University
Christenen die spiritueel of religieus zijn, kopen minder snel producten voor zelfverbetering...
branines grijze en witte stof 4 7
De grijze en witte materie van de hersenen begrijpen
by Christopher Filley, Universiteit van Colorado
Het menselijk brein is een orgaan van drie pond dat grotendeels een raadsel blijft. Maar de meeste mensen hebben gehoord...
een man die een brief schrijft
De waarheid schrijven en de emoties laten stromen
by Barbara Berger
Dingen opschrijven is een goede manier om het vertellen van de waarheid te oefenen.
ogen voorspellen gezondheid 4 9
Wat je ogen onthullen over je gezondheid
by Barbara Pierscionek, Anglia Ruskin University
Wetenschappers van de University of California, San Diego, hebben een smartphone-app ontwikkeld die…
05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten aanzien van zichzelf en anderen ontwikkelen
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
foto van iemands blote voet op het gras
Praktijken om je verbinding met de natuur te aarden en terug te winnen
by Jovanka Ciares
We hebben allemaal deze verbinding met de natuur en met de hele wereld: met de aarde, met water, met lucht en met...
foto van Leo Buscaglia van de omslag van zijn boek: Living, Loving and Learning
Hoe je iemands leven in een paar seconden kunt veranderen
by Joyce Vissell
Mijn leven veranderde drastisch toen iemand die seconde nam om mij op mijn schoonheid te wijzen.

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.