Spiritualiteit & Mindfulness

Healing The World: Beyond Science, Religion, and Materialism

Healing The World: Moving Beyond Science, Religion, and Materialism

Als een academicus - een onderzoeker en universitair hoofddocent aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk - worden mensen vaak verrast door mijn onorthodoxe opvattingen over de aard van het leven en van de wereld. Wanneer ik bijvoorbeeld aan collega's zeg dat ik ruimdenkend ben over de mogelijkheid van een of andere vorm van leven na de dood, of dat ik geloof in de mogelijkheid van paranormale verschijnselen zoals telepathie of pre-cognitie, kijken ze me aan alsof ze Ik heb hen verteld dat ik de academia ga opgeven en een vrachtwagenchauffeur wil worden. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat als je een intellectueel of een academicus bent, je niet zulke ongewone opvattingen koestert.

De overgrote meerderheid van mijn collega's en collega's - en de meeste academici en intellectuelen in het algemeen - hebben een orthodox materialistische kijk op de wereld. Ze geloven dat het menselijke bewustzijn wordt geproduceerd door de hersenen, en dat wanneer het brein ophoudt te functioneren, het bewustzijn zal eindigen. Ze geloven dat verschijnselen zoals telepathie-voorkennis behoren tot een pre-rationeel bijgelovig wereldbeeld dat lang is vervangen door de moderne wetenschap. Ze geloven dat de evolutie van het leven - en het meeste menselijke gedrag - volledig kan worden verklaard in termen van principes zoals natuurlijke selectie en concurrentie om hulpbronnen. Twijfelen aan deze overtuigingen is te zien als zwakzinnig of intellectueel onnozel.

Mensen zijn nog meer verward als ik hen zeg dat ik niet religieus ben. 'Kun je in het leven na de dood geloven zonder religieus te zijn?' ze vragen zich af. 'Hoe kun je twijfelen aan het darwinisme zonder religieus te zijn?'

Dit boek is mijn poging om mijn opvattingen te rechtvaardigen voor iedereen die gelooft dat dit een rationeel middel is om toe te schrijven aan een materialistische kijk op de wereld. Het is mijn poging om te laten zien dat je een intellectueel en een rationalist kunt zijn, zonder automatisch het bestaan ​​van ogenschijnlijk 'irrationele' verschijnselen te ontkennen. In feite is het eigenlijk veel rationeler om open te staan ​​voor het bestaan ​​van dergelijke verschijnselen. Het ontkennen van de mogelijkheid van hun bestaan ​​is eigenlijk irrationeel.

Voorbij religie en materialisme

Hoewel we ons er misschien niet van bewust zijn, is onze cultuur in de ban van een bepaald paradigma of geloofssysteem dat op zijn eigen manier net zo dogmatisch en irrationeel is als een religieus paradigma. Dit is het geloofssysteem van het materialisme, dat stelt dat materie de primaire realiteit van het universum is, en dat alles wat niet-fysiek lijkt - zoals de geest, onze gedachten, bewustzijn of zelfs het leven zelf - fysiek van oorsprong is , of kan worden verklaard in fysieke termen.

We moeten niet alleen kiezen tussen een orthodoxe materialistische kijk op de wereld en een orthodox religieuze visie. Vaak wordt aangenomen dat dit de enige twee opties zijn. Of je gelooft in de hemel en de hel, of je gelooft dat er geen leven na de dood is. Of je gelooft in een God die de gebeurtenissen van de wereld over het hoofd ziet en controleert, of je gelooft dat niets bestaat behalve chemische deeltjes en de verschijnselen - inclusief levende wezens - die er per ongeluk uit gevormd zijn. Of God schiep alle levensvormen, of ze evolueerden per ongeluk door willekeurige mutaties en natuurlijke selectie.

Een alternatief voor de religieuze en materialistische opvattingen

Maar dit is een valse tweedeling. Er is een alternatief voor de religieuze en materialistische opvattingen van de werkelijkheid, die aantoonbaar een meer rationele optie is dan beide. In het algemeen kan dit alternatief worden aangeduid als 'postmaterialisme'. Postmaterialisme meent dat materie niet de primaire realiteit van het universum is, en dat verschijnselen zoals bewustzijn of leven niet volledig in biologische of neurologische termen kunnen worden verklaard. Post-materialisme houdt in dat er iets fundamenteler is dan materie, dat op verschillende manieren geest, bewustzijn of geest kan worden genoemd.

Er zijn een aantal varianten van 'post-materialisme'. Een van de meest populaire wordt panpsychisme genoemd, het idee dat alle materiële dingen (tot op het niveau van atomen) een zekere mate van gevoel of bewustzijn hebben, zelfs als het oneindig klein is, of gewoon een soort 'protobewustzijn'. Ik ben echter voorstander van wat ik een 'panspiritistische' benadering noem. Of je zou het simpelweg een 'spirituele' benadering kunnen noemen.

Het basisidee van mijn spirituele benadering is heel eenvoudig: de essentie van de werkelijkheid (die ook de essentie van ons wezen is) is een eigenschap die geest of bewustzijn kan worden genoemd. Deze kwaliteit is fundamenteel en universeel; het is overal en in alle dingen. Het is niet anders dan de zwaartekracht of massa, omdat het vanaf het begin van de tijd in het universum was ingebed en nog steeds overal aanwezig is. Het kan zelfs vóór het universum bestaan ​​hebben en het universum kan gezien worden als een emanatie of manifestatie ervan.

Hoewel dit een eenvoudig idee is, heeft het veel belangrijke uitvloeisels en consequenties. Omdat alle dingen dezelfde spirituele essentie delen, zijn er geen afzonderlijke of afzonderlijke entiteiten. Als levende wezens zijn we niet gescheiden van elkaar of van de wereld waarin we leven, omdat we dezelfde aard delen als elkaar en als de wereld.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Het betekent ook dat het universum geen levenloze, lege plaats is, maar een levend organisme. De hele kosmos is doordrongen van geestkracht, van de kleinste deeltjes materie tot de enorme lege lege delen van de duisternis tussen planeten en zonnestelsels.

Spiritualiteit wordt niet vaak gezien in een 'verklarende' context. De meeste mensen geloven dat het de rol van de wetenschap is om uit te leggen hoe de wereld werkt. Maar deze eenvoudige notie - dat er een fundamentele geest of bewustzijn is die altijd aanwezig is en in alles - heeft een grote verklarende kracht. Er zijn veel zaken die vanuit een materialistisch perspectief niet logisch zijn, maar die vanuit een spiritueel oogpunt eenvoudig kunnen worden verklaard.

Dit is misschien wel het grootste probleem met het materialisme: dat er zoveel verschijnselen zijn die het niet kan verklaren. Als gevolg daarvan is het hopeloos ontoereikend als een model van de werkelijkheid. Op dit moment is het redelijk om te zeggen dat het, als een poging om het menselijk leven en de wereld uit te leggen, heeft gefaald. Alleen een wereldbeeld gebaseerd op het idee dat er iets fundamenteler is dan materie kan ons helpen de wereld te begrijpen.

Het verschil tussen wetenschap en wetenschap

Een ding dat ik aan het begin van dit boek duidelijk wil maken, is dat ik de wetenschap niet op zichzelf bekritiseer. Dit is een van de veel voorkomende reacties die ik heb gehad op de artikelen die ik heb gepubliceerd over vergelijkbare thema's van dit boek.

'Hoe kun je wetenschap bekritiseren als het zoveel voor ons heeft gedaan?' is een typische opmerking. 'Hoe kun je me vertellen dat het niet waar is wanneer het gebaseerd is op miljoenen laboratoriumexperimenten, en de basisprincipes ervan worden gebruikt in elk aspect van het moderne leven?' is een ander. Een verdere typische vraag is: '' Waarom vergelijk je wetenschap met een religie? Wetenschappers geven niets om overtuigingen - ze houden gewoon hun geest open totdat het bewijs verschijnt. En als ze hun meningen moeten herzien, doen ze dat. '

Ik heb geen zin om kritiek te uiten op de vele wetenschappers - zoals mariene biologen, klimatologen, astronomen of chemische ingenieurs - die ijverig en kostbaar bezig zijn zonder zich in het bijzonder bezig te houden met filosofische of metafysische kwesties. Wetenschap is een methode en proces van observeren en onderzoeken van natuurlijke fenomenen, en het bereiken van conclusies daarover. Het is een proces van het onthullen van basisprincipes van de natuurlijke wereld, en van het universum, of van de biologie van levende wezens. Het is een open proces waarvan de theorieën - idealiter - voortdurend worden getest en bijgewerkt.

En ik ben het er volledig mee eens dat de wetenschap ons veel prachtige dingen heeft gegeven. Het heeft ons verbazingwekkend ingewikkelde kennis van de wereld en van het menselijk lichaam gegeven. Het heeft ons vaccinaties gegeven tegen ziektes die onze voorouders hebben gedood en het vermogen om een ​​enorm scala aan aandoeningen en verwondingen te genezen die in het verleden ook fataal zouden zijn geweest. Het heeft ons ruimtevaart, vliegreizen en een hele reeks andere fantastische prestaties van techniek en technologie gegeven.

Dit is allemaal geweldig. En het is deels vanwege zulke prestaties dat ik van wetenschap houd. De andere belangrijke reden waarom ik van wetenschap houd, is dat het ons opent voor de wonderen van de natuur en het universum. Ik ben vooral dol op biologie, natuurkunde en astronomie.

De complexiteit van het menselijk lichaam, en met name van het menselijk brein, met zijn honderd miljard neuronen, verbaast me. En ik vind het verbijsterend dat we de structuur kennen van de kleinste deeltjes materie en tegelijkertijd van de structuur van het universum als geheel. Het feit dat wetenschappelijke ontdekkingen variëren van zo'n microcosmisch niveau tot zo'n macrokosmisch niveau is ongelooflijk. Ik voel immense dankbaarheid aan de wetenschappers door de geschiedenis heen die ons huidige begrip van het universum en de wereld mogelijk hebben gemaakt.

Het materialistische wereldbeeld of paradigma

Dus waarom ben ik zo kritisch over de wetenschap? je zou kunnen vragen.

Het antwoord is dat ik niet kritisch ben op wetenschap of wetenschappers. Ik ben kritisch over het materialistische wereldbeeld - of paradigma - dat zo verweven is geraakt met de wetenschap dat veel mensen ze niet uit elkaar kunnen houden. (Een andere mogelijke term hiervoor is het scientisme, dat benadrukt dat het een wereldbeeld is dat is geëxtrapoleerd uit een aantal wetenschappelijke bevindingen.) Materialisme (of scientisme) bevat veel aannames en overtuigingen die in feite geen basis hebben, maar die gewoon gezag hebben omdat ze worden geassocieerd met wetenschap.

Een van deze aannames is dat het bewustzijn wordt geproduceerd door het menselijk brein. Er is echter helemaal geen bewijs voor - ondanks tientallen jaren van intensief onderzoek en theoretiseren, is er geen enkele wetenschapper in de buurt gekomen die suggereert hoe de hersenen tot bewustzijn kunnen leiden.

Er wordt eenvoudigweg verondersteld dat de hersenen bewustzijn moeten opwekken omdat er enkele correlaties lijken tussen hersenactiviteit en bewustzijn (bijvoorbeeld wanneer mijn hersenen gewond zijn geraakt, mijn bewustzijn is aangetast of veranderd) en omdat er geen ander lijkt te zijn manier waarop het bewustzijn zich zou kunnen voordoen. Sterker nog, er is een groeiend besef van hoe problematisch deze veronderstelling is, met meer en meer theoretici die zich op alternatieve perspectieven richten, zoals panpsychisme.

Een andere veronderstelling is dat psychische verschijnselen zoals telepathie of voorkennis niet kunnen bestaan. Evenzo worden afwijkende verschijnselen zoals bijna-doodervaringen of spirituele ervaringen gezien als door de hersenen gegenereerde hallucinaties. Materialisten zeggen soms dat als deze verschijnselen echt zouden bestaan, ze de wetten van de natuurkunde zouden overtreden, of alle principes van de wetenschap op hun kop zouden zetten. Maar dit is niet waar. Verschijnselen zoals telepathie en voorkennis zijn eigenlijk volledig compatibel met de wetten van de natuurkunde. Bovendien is er aanzienlijk empirisch en experimenteel bewijs dat suggereert dat ze echt zijn.

Sommige materialisten hebben echter een algemene weigering om het bewijs voor deze verschijnselen te beschouwen, op een vergelijkbare manier als hoeveel religieuze fundamentalisten weigeren om bewijs tegen hun overtuigingen te overwegen. Deze weigering is niet gebaseerd op de rede, maar op het feit dat deze verschijnselen in strijd zijn met hun geloofssysteem.

Dit is in tegenspraak met de naïeve veronderstelling dat wetenschap altijd puur evidence-based is, en theorieën en concepten worden altijd opnieuw geëvalueerd in het licht van nieuwe bevindingen. Dit is hoe de wetenschap idealiter zou moeten zijn, maar helaas worden bevindingen of theorieën die in strijd zijn met de leerstellingen van aannames van het scientisme vaak zonder meer afgewezen zonder eerlijk te worden gehoord.

Wetenschap bevrijden van het geloofssysteem van het materialisme

Gelukkig zijn er enkele wetenschappers die zich niet aan het materialisme houden - wetenschappers die de moed hebben om de vijandigheid en spot van hun leeftijdsgenoten te riskeren en potentieel ketterse mogelijkheden te onderzoeken, zoals dat er misschien meer in de evolutie zit dan alleen willekeurige mutaties en natuurlijke selecties , dat zogenaamde paranormale verschijnselen in feite 'normaal' kunnen zijn, of dat bewustzijn niet volledig afhankelijk is van de hersenen. Kritische wetenschappers worden natuurlijk niet op de brandstapel gezet, zoals religieuze ketters soms waren, maar ze worden vaak geëxcommuniceerd - dat wil zeggen, verbannen en uitgesloten van de academische wereld, en onderworpen aan spot.

Ik ben zeker niet van plan om de wetenschap overboord te gooien en terug te keren naar onwetendheid en bijgeloof - verre van dat. Ik zou gewoon de wetenschap willen bevrijden van het geloofssysteem van het materialisme, en zo een bredere en meer holistische vorm van wetenschap introduceren, die niet beperkt en verwrongen is door overtuigingen en aannames - een spirituele wetenschap.

Er zijn twee manieren waarop het conventionele materialistische model van de werkelijkheid tekortschiet. Een daarvan is dat het geen adequate wetenschappelijke en filosofische problemen kan verklaren, zoals bewustzijn, de relatie tussen geest en hersenen (en de geest en het lichaam), altruïsme en evolutie. De tweede is dat het niet een breed scala van 'abnormale' verschijnselen kan verklaren, van psychische verschijnselen tot bijna-doodervaringen en spirituele ervaringen. Dit zijn 'schurken' verschijnselen die moeten worden geweigerd of uitgelegd, gewoon omdat ze niet passen in het paradigma van het materialisme, net zoals het bestaan ​​van fossielen niet past in het paradigma van de fundamentalistische religie.

Elk fenomeen dat vanuit het perspectief van het materialisme 'abnormaal' lijkt, kan eenvoudig en elegant worden verklaard vanuit het perspectief van panspiritisme.

Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat deze kwesties niet alleen academisch zijn. Het gaat er niet alleen om dat ik ruzie zoek met materialisten en sceptici, omdat ik denk dat ze ongelijk hebben. Het conventionele materialistische model heeft zeer ernstige gevolgen in termen van hoe we ons leven leiden, en hoe we andere soorten en de natuurlijke wereld behandelen. Het leidt tot een devaluatie van het leven - van ons eigen leven, van andere soorten ', en van de aarde zelf.

Tegelijk met het oplossen van veel van de raadsels van het materialisme, kan een spiritueel wereldbeeld deze gevolgen omkeren. Het kan onze relatie met de wereld veranderen, een eerbiedige houding jegens de natuur en het leven zelf teweegbrengen. Het kan ons genezen, net zoals het de hele wereld kan genezen.

© 2018 door Steve Taylor. Alle rechten voorbehouden.
Gepubliceerd door Watkins, een afdruk van Watkins Media Limited.
www.watkinspublishing.com

Artikel Bron

Spirituele wetenschap: waarom de wetenschap spiritualiteit nodig heeft om zin in de wereld te maken
door Steve Taylor

Spirituele wetenschap: waarom de wetenschap spiritualiteit nodig heeft om sense of the world van Steve Taylor te makenSpirituele wetenschap biedt een nieuwe visie op de wereld die compatibel is met zowel moderne wetenschap als oude spirituele leringen. Het geeft een meer accuraat en holistisch verslag van de werkelijkheid dan de conventionele wetenschap of religie, en integreert een breed scala aan verschijnselen die van beide zijn uitgesloten. Na laten zien hoe de materialistische wereldbeschouwing de wereld en het menselijk leven verlaagt, Spirituele wetenschap biedt een beter alternatief - een visie van de wereld als heilig en met elkaar verbonden, en van het menselijk leven als zinvol en doelgericht.

Klik hier voor meer info en / of om dit paperback boek te bestellen en / of download de Kindle-editie.

Over de auteur

Steve Taylor, auteur van "Spiritual Science"Steve Taylor is universitair hoofddocent psychologie aan de Leeds Beckett University en auteur van verschillende bestsellers over psychologie en spiritualiteit. Zijn boeken omvatten Wakker worden uit de slaap, de herfst, uit de duisternis, terug naar gezond verstand, en zijn nieuwste boek De sprong (uitgegeven door Eckhart Tolle). Zijn boeken zijn gepubliceerd in 19-talen, terwijl zijn artikelen en essays zijn gepubliceerd in meer dan 40 academische tijdschriften, tijdschriften en kranten. Bezoek zijn website op stevenmtaylor.com/

Meer boeken van deze auteur

at InnerSelf Market en Amazon

 

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

INNERSEL VOICES

olifant die voor een ondergaande zon loopt
Astrologisch overzicht en horoscoop: 16 - 22 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
foto van Leo Buscaglia van de omslag van zijn boek: Living, Loving and Learning
Hoe je iemands leven in een paar seconden kunt veranderen
by Joyce Vissell
Mijn leven veranderde drastisch toen iemand die seconde nam om mij op mijn schoonheid te wijzen.
een samengestelde foto van een totale maansverduistering
Astrologisch overzicht en horoscoop: 9 - 15 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten aanzien van zichzelf en anderen ontwikkelen
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
een man die een brief schrijft
De waarheid schrijven en de emoties laten stromen
by Barbara Berger
Dingen opschrijven is een goede manier om het vertellen van de waarheid te oefenen.
een jong stel, met beschermende maskers, staande op een brug
Een brug voor genezing: Beste Corona Virus...
by Laura Aversano
De pandemie van het Coronavirus vertegenwoordigde een stroming in onze psychische en fysieke realiteit die...
een silouhette van een persoon die voor woorden zit zoals meelevend, attent, accepterend, enz.
Dagelijkse inspiratie: 6 mei 2022
by Marie T, Russell, InnerSelf.com
Wat voor soort leraar leeft er in je hoofd?
Ochtendaurora boven Læsø, Denemarken.
Astrologisch overzicht en horoscoop: 2 - 8 mei 2022
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
regenboog boven een veld
Geef jezelf tijd, wees aardig en genees op je eigen manier
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Helaas zijn velen van ons het slachtoffer geworden van instant bevrediging. We willen slagen en we…
Mechanica of wonderen: wat zie je?
Mechanica of wonderen: wat zie je?
by Alan Cohen
Gezien de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zou je je kunnen afvragen of het tijd is om minder nadruk te leggen op ...
De volgende stappen nemen: zoveel mogelijkheden, zoveel keuzes
De volgende stappen nemen: zoveel mogelijkheden, zoveel keuzes
by Sarah Love McCoy
Het kan aanvoelen alsof we in deze tijd leven en alle stress van het navigeren doet de ...

MEEST GELEZEN

05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten opzichte van zichzelf en anderen ontwikkelen (video)
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
winkelen als god van je houdt 4 8
Hoe je geliefd voelen door God de uitgaven voor zelfverbetering verlaagt
by Duke University
Christenen die spiritueel of religieus zijn, kopen minder snel producten voor zelfverbetering...
BMI meet gezondheid niet 5 2
Waarom het gebruik van BMI om uw gezondheid te meten onzin is
by Nicholas Fuller, Universiteit van Sydney
We zijn een samenleving die geobsedeerd is door cijfers, en niet meer dan bij het beheren van onze gezondheid. We gebruiken…
uw prestaties verbeteren 5 2
Hoe u uw aandacht en vermogen om te functioneren kunt vergroten?
by Colin McCormick, Dalhousie University
Of je nu in een auto rijdt met schreeuwende kinderen op de achterbank of een boek probeert te lezen in een…
branines grijze en witte stof 4 7
De grijze en witte materie van de hersenen begrijpen
by Christopher Filley, Universiteit van Colorado
Het menselijk brein is een orgaan van drie pond dat grotendeels een raadsel blijft. Maar de meeste mensen hebben gehoord...
05 08 medelevend denken ontwikkelen 2593344 voltooid
Meelevend denken ten aanzien van zichzelf en anderen ontwikkelen
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Als mensen over mededogen spreken, bedoelen ze meestal mededogen voor anderen... voor...
ogen voorspellen gezondheid 4 9
Wat je ogen onthullen over je gezondheid
by Barbara Pierscionek, Anglia Ruskin University
Wetenschappers van de University of California, San Diego, hebben een smartphone-app ontwikkeld die…
een man die een brief schrijft
De waarheid schrijven en de emoties laten stromen
by Barbara Berger
Dingen opschrijven is een goede manier om het vertellen van de waarheid te oefenen.

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.