een Amerikaanse economie 9 26
 De Amerikaanse economie lijdt door schade veroorzaakt door verlagingen van de vennootschapsbelasting (Afbeelding door Dan Jensen)

De dramatische achteruitgang van de ooit zo geweldige Amerikaanse economie heeft belangrijke lessen voor Australië en de wereld, zoals Alan Austin rapporten.

Amerikanen die op zoek zijn naar wijsheid over de staat van hun economie zullen weinig inzicht krijgen van de reguliere economieschrijvers. Ze zijn als rechercheurs die worden opgeroepen om een ​​aanval te onderzoeken. Ze merken schoenafdrukken op in de tuin, het kapotte raam in de woonkamer en de geur van buskruit. Maar ze slagen er niet in om de drie dode lichamen te observeren.

Dit zijn de kadavers:

Een. Het Amerikaanse begrotingstekort bedroeg vorig jaar maar liefst 2,723.8 miljard dollar (4.157 miljard dollar). Dat is bijna drie biljoen dollar. Deze bedraagt 16.7% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat was de slechtste uitkomst in de geregistreerde Amerikaanse geschiedenis en verreweg de ergste tekort van alle 36 ontwikkelde lidstaten van de OESO die resultaten voor 2021 hebben gerapporteerd. (Het op een na grootste tekort onder de grote economieën was Australië op 7.8% van het BBP.)

Dit is de eerste keer dat de VS onderaan deze mondiale ranglijst staat.


innerlijk abonneren grafisch


Twee. De VS heeft de grootste uitbreiding van de federale schuld van alle OESO's gehad landen van 2016 tot 2022, verdieping van 105.2 naar 137.2% van het BBP. Zie groene grafiek hieronder.

een Amerikaanse economie2 9 26
 (Databron: handelseconomie.com)

Drie. De Amerikaanse economie bevindt zich in een technische recessie, de enige van alle 38 OESO-leden. Het bbp daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 1.6% en in het tweede kwartaal met 0.6%. Geen enkele andere ontwikkelde economie heeft dit jaar twee opeenvolgende negatieve kwartalen opgetekend. Nogmaals, dit is een primeur sinds er records zijn bijgehouden.

De oorzaak van het overlijden

Alle aanwijzingen wijzen op één boosdoener. De belastinginkomsten kelderden in 2018 en daarna na de bizarre beslissing in december 2017 om de vennootschapsbelasting tarief van 35% tot 21%, en snijd de top inkomstenbelasting tarief van 39.6 tot 37%.

Trumpistische Republikeinen beweerde dit zou de inkomsten verhogen en de economie verbeteren. Ze hadden het mis. De totale inkomsten daalden ver onder de uitgaven, het begrotingstekort liep flink op en de schulden stegen.

Vennootschapsbelasting inkomsten daalde met maar liefst 31% van $297.0 miljard (AU$453 miljard) in 2017 tot slechts $204.7 miljard (AU$311 miljard) in 2018. Dit herstelde licht in 2019, maar daalde tijdens de pandemie opnieuw tot $211.8 miljard (AU$323 miljard) in 2020 (Dit is volgens de historische tabellen gepubliceerd door het Office of Management and Budget (OMB) in het Witte Huis.)

Die belastingverlagingen hebben blijvende schade aan de economie aangericht, zoals blijkt uit de recente geschiedenis. De dollarwaarde van de vennootschapsbelasting in 2007, vóór de wereldwijde financiële crisis (GFC), was $ 370.2 miljard (AU $ 565 miljard). Maar de inkomsten van de vennootschapsbelasting voor 2021 waren slechts $ 371.8 miljard (AU $ 567.5 miljard), met de prognose voor dit jaar op slechts $ 382.6 miljard (AU $ 584 miljard). Beide liggen in reële termen onder het niveau van 2007.

Nu de bedrijfswinsten meer dan het dubbele zijn van het niveau van 2007, dragen de winstgevende bedrijven nu ongeveer de helft bij van hun winst die ze vóór de GFC betaalden.

Druk van rechtse lobbyisten

Conservatieve Amerikaanse zakenlobbyist Cato Institute voortdurend spruikt belastingverlagingen. In maart probeerde het beweren dat de belastingverlagingen van Donald Trump in 2017 goed waren geweest voor de economie met deze grafiek:

een Amerikaanse economie3 9 26
 (Bron: Cato Institute)

De rode lijn toont de werkelijke ontvangsten van de vennootschapsbelasting zoals vastgelegd door de OMB. De blauwe lijn geeft de OMB-prognoses weer die in mei vorig jaar zijn gemaakt en de zwarte lijn toont de prognoses van het Congressional Budget Office (CBO) in juli vorig jaar.

Het artikel beweerde dat 'de kracht van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting is indrukwekkend, zoals blijkt uit de opwaartse verschuiving in het basisscenario'. Het betoogde dat, omdat de echte rode lijn hoger was dan de denkbeeldige blauwe en zwarte lijnen, de belastingverlagingen effectief moeten zijn geweest.

Dat was pure onzin. Ja, de rode lijn die de inkomsten uit vennootschapsbelasting aangeeft, is uiteindelijk boven het niveau van 2017 uitgekomen, verlagingen vóór belastingen. Maar de Cato-grafiek laat ons niet zien wat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting zouden zijn geweest zonder de belastingverlagingen.

Dus ikA kan. Zie groene lijn op onderstaande grafiek. Dat is de beste schatting van de inkomsten die zouden zijn gegenereerd als de tarieven in 2017 niet waren gewijzigd. Het geel gearceerde gebied is de totale inkomsten die sinds de belastingverlagingen zijn verloren aan de Amerikaanse begroting - en het Amerikaanse volk. Het kwantum bedraagt ​​minimaal $ 430 miljard (AU $ 655 miljard) over de jaren 2018 tot 2022. Dit neemt elk jaar toe.

een Amerikaanse economie4 9 26
(Bron: Cato Institute - bewerkt)

De kosten voor gewone Amerikanen

Een groot deel van dit verlies aan inkomsten uit bedrijfswinsten in 2018 werd goedgemaakt door belastingverhogingen voor particulieren en door forse verhogingen van accijnzen en sociale verzekeringen. Maar de totale omzet steeg dat jaar slechts met 0.41%. Dat was lang niet genoeg om de overheidsuitgaven te dekken, die met 3.2% stegen.

Uiteraard zijn aandeelhouders van winstgevende bedrijven blij met deze regeling. Misschien is dit de reden waarom de mediabedrijven terughoudend zijn om het aan de kaak te stellen. Maar de huidige kosten voor individuele belastingbetalers zijn aanzienlijk.

De renterekening op de federale schuld wordt dit jaar begroot op $681.0 miljard (AU$1.037 biljoen). Met 151.2 miljoen belastingbetalers, dat is een gemiddelde belastingaftrek van $ 4,504 (AU $ 6,859) elk - alleen om de rente te betalen.

De oplossing

Trumpistische Republikeinen en hun bondgenoten zijn: bellen voor bezuinigingen om de federale begroting in evenwicht te brengen. Ze hebben hun sommen niet gedaan.

Het begrotingstekort is dit jaar voorspelling op -$1,414.9 miljard (AU-$2,156 miljard). Dat zal niet worden geëlimineerd, zelfs als het Congres de begrotingen van de ministeries van Defensie, Onderwijs, Energie, Staat en Huisvesting en Stadsontwikkeling volledig schrapt.

De enige weg naar een evenwichtige begroting is via substantiële verhogingen van de belastingen op bedrijven en de top. Hiervoor zal het corporate tarief moeten worden hersteld naar minimaal 35% en bij voorkeur hoger.

Lessen voor de kijkende wereld

Onafhankelijk AAustralië heeft lang betoogde dat adequate bijdragen uit bedrijfswinsten essentieel zijn voor een gezonde economie. De bevindingen van dit coronale onderzoek bevestigen dat.

Andere landen die de afgelopen jaren hun vennootschapsbelastingtarieven hebben verhoogd en hiervan de vruchten hebben geplukt, zijn onder meer: Taiwan, Zuid-Korea, Letland, Duitsland, Slovenië, Ecuador, Chili en Columbia.

Ondertussen liggen die drie lijken in Amerika nog steeds op de vloer van de woonkamer.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op IndependentAustralia.net

Over de auteur

Alan Austin is een columnist en freelance journalist van Independent Australia. Je kunt hem volgen op Twitter @alanaustin001.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.