vrouwelijke klokkenluiders 6 7
Waarom zijn zoveel grote technische klokkenluiders vrouwen? De overgrote meerderheid van de spraakmakende grote technische klokkenluiders van de afgelopen jaren waren vrouwen. Elke Meitzel/Beeldbron via Getty Images

De afgelopen jaren zijn een aantal spraakmakende klokkenluiders in de technologische industrie in de schijnwerpers getreden. Voor het grootste deel hebben ze bedrijfspraktijken onthuld die het algemeen belang dwarsbomen: Frances Haugen ontmaskerd exploitatie van persoonsgegevens bij Meta, Timnit Gebru en Rebecca Rivers daagden Google uit op ethiek en AI problemen, en Janneke Parrish maakte zich zorgen over: een discriminerende werkcultuur bij Apple.

Veel van deze klokkenluiders zijn vrouwen – veel meer, zo blijkt, dan de… percentage vrouwen dat in de technische industrie werkt. Dit roept de vraag op of vrouwen eerder klokkenluiders zijn in de technologiesector. Het korte antwoord is: "Het is ingewikkeld."

Voor velen is klokkenluiden een laatste redmiddel om de samenleving ertoe te brengen problemen aan te pakken die niet binnen een organisatie, of in ieder geval door de klokkenluider, kunnen worden opgelost. Het spreekt tot de organisatorische status, macht en middelen van de klokkenluider; de openheid, communicatie en waarden van de organisatie waarin ze werken; en tot hun passie, frustratie en toewijding aan het probleem dat ze aangepakt willen zien. Zijn klokkenluiders meer gericht op het algemeen belang? Meer deugdzaam? Minder invloedrijk in hun organisaties? Zijn dit mogelijke verklaringen voor de reden waarom zoveel vrouwen de klok rond grote technologie blazen?

Om deze vragen te onderzoeken, hebben we, a computer wetenschapper en socioloog, onderzocht de aard van grote technische klokkenluiders, de invloed van gender en de implicaties voor de rol van technologie in de samenleving. Wat we vonden was zowel complex als intrigerend.


innerlijk abonneren grafisch


Verhaal van deugd

Klokkenluiden is een moeilijk te bestuderen fenomeen omdat de publieke manifestatie ervan slechts het topje van de ijsberg is. De meeste klokkenluiders zijn vertrouwelijk of anoniem. Op het eerste gezicht past het idee van vrouwelijke klokkenluiders bij de heersende verhaal dat vrouwen op de een of andere manier altruïstischer, gerichter op het algemeen belang of moreel deugdzaam zijn dan mannen.

Overweeg een argument van de New York State Woman Suffrage Association rond: Amerikaanse vrouwen stemrecht geven in de jaren twintig: “Vrouwen zijn van nature en van nature huishoudsters. Laat ze een handje helpen in de huishouding van de stad, ook al introduceren ze af en toe een schoonmaakbeurt.” Met andere woorden, vrouwen stemrecht geven zou helpen om de rotzooi op te ruimen die mannen hadden gemaakt.

Meer recentelijk werd een soortgelijk argument gebruikt bij de overgang naar verkeershandhaving door alleen vrouwen in sommige Latijns-Amerikaanse steden, in de veronderstelling dat: vrouwelijke politieagenten zijn ongevoeliger voor steekpenningen. Inderdaad, de Verenigde Naties hebben onlangs vastgesteld: wereldwijde empowerment van vrouwen als sleutel tot het terugdringen van corruptie en ongelijkheid in zijn wereldwijde ontwikkelingsdoelen.

Er zijn gegevens waaruit blijkt dat vrouwen, meer dan mannen, worden geassocieerd met lagere niveaus van corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat de hoger aandeel vrouwelijke verkozenen bij regeringen over de hele wereld, hoe lager de corruptie. Hoewel deze trend gedeeltelijk de tendens weerspiegelt van minder corrupte regeringen om vaker vrouwen te kiezen, blijkt uit aanvullende onderzoeken dat een direct causaal effect van het kiezen van vrouwelijke leiders en op zijn beurt, corruptie verminderen.

Experimentele studies en attitude-enquêtes tonen ook aan dat: vrouwen zijn ethischer in zakelijke transacties dan hun mannelijke tegenhangers, en een onderzoek dat gebruikmaakt van gegevens over daadwerkelijke transacties op bedrijfsniveau, bevestigt dat bedrijven die door vrouwen worden geleid, rechtstreeks zijn geassocieerd met een lagere incidentie van omkoping. Veel hiervan komt waarschijnlijk neer op de socialisatie van mannen en vrouwen in verschillende genderrollen in de samenleving.

Hints, maar geen harde gegevens

Hoewel vrouwen misschien gewend zijn om zich ethischer te gedragen, blijft de vraag open of ze echt meer klokkenluiders zijn. De volledige gegevens over wie een misstand meldt, zijn ongrijpbaar, maar wetenschappers proberen de vraag aan te pakken door mensen in enquêtes en in vignetten te vragen naar hun oriëntatie op klokkenluiders. In deze studies is het gendereffect niet doorslaggevend.

Vrouwen lijken echter meer bereid dan mannen om misstanden te melden wanneer ze dit vertrouwelijk kunnen doen. Dit kan te maken hebben met het feit dat vrouwelijke klokkenluiders kunnen hogere tarieven krijgen van represailles dan mannelijke klokkenluiders.

Op het gebied van technologie speelt een extra factor een rol. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, zowel in aantal als in organisatorische macht. De "Big Five" in tech - Google, Meta, Apple, Amazon en Microsoft - zijn nog steeds grotendeels wit en mannelijk.

Vrouwen vertegenwoordigen momenteel ongeveer 25% van hun technologiepersoneel en ongeveer 30% van hun uitvoerend leiderschap. Vrouwen zijn nu wijdverbreid genoeg om te voorkomen dat ze tokens zijn, maar hebben vaak niet de insiderstatus en middelen om verandering teweeg te brengen. Ze missen ook de macht die soms corrumpeert, ook wel de corruptie kans kloof.interesse. Eerder had ze interne bedrijfsdocumenten gelekt om aan te tonen dat Meta op de hoogte was van de schade die het veroorzaakte. AP Photo / Alex Brandon

In het algemeen belang

Gemarginaliseerde mensen vaak gebrek aan een gevoel van verbondenheid en inclusie bij organisaties. De zilveren voering van deze uitsluiting is dat die mensen zich minder verplicht voelen om in de pas te lopen als ze wangedrag zien. Gezien dit alles is het waarschijnlijk dat een combinatie van gendersocialisatie en de status van vrouwelijke buitenstaander in de grote technologie een situatie creëert waarin vrouwen lijken de meest voorkomende klokkenluiders te zijn.

Het kan zijn dat klokkenluiden in de technologie het resultaat is van een perfecte storm tussen de genderproblematiek en problemen van algemeen belang. Duidelijke en sluitende gegevens bestaan ​​niet, en zonder concreet bewijs is de jury eruit. Maar de prevalentie van vrouwelijke klokkenluiders in big tech is kenmerkend voor beide tekortkomingen, en de inspanningen van deze klokkenluiders zijn vaak gericht op het vergroten van diversiteit en het verminderen van de schade die big tech de samenleving aanricht.

Meer dan enige andere bedrijfssector doordringt technologie het leven van mensen. Big tech creëert de tools die mensen elke dag gebruiken, definieert de informatie die het publiek consumeert, verzamelt gegevens over de gedachten en het gedrag van gebruikers en speelt een belangrijke rol bij het bepalen of privacy, veiligheid, beveiliging en welzijn worden ondersteund of ondermijnd.

En toch maken de complexiteit, de bescherming van intellectueel eigendom en de alomtegenwoordigheid van digitale technologieën het voor het publiek moeilijk om de persoonlijke risico's en maatschappelijke impact van technologie in te schatten. De huidige culturele firewalls voor bedrijven maken het moeilijk om de keuzes te begrijpen die nodig zijn om de producten en diensten te ontwikkelen die het leven van mensen zo domineren.

Van alle gebieden in de samenleving die behoefte hebben aan transparantie en meer aandacht voor het algemeen belang, is big tech volgens ons de meest urgente prioriteit. Dat maakt de moed en de inzet van de klokkenluiders van nu des te belangrijker.

Over de auteurThe Conversation

Francine Berman, directeur van Public Interest Technology en Stuart Rice Research Professor, UMass Amherst en Jennifer Lundquist, Hoogleraar Sociologie, UMass Amherst

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.