foto van Wall Street met Amerikaanse vlaggen

Bij het bespreken van economische welvaart draait het vaak om 'hoeveel' we uitgeven. De vertrouwde maatstaven van het bruto binnenlands product (bbp), werkgelegenheidscijfers en consumentenbestedingen domineren het discours. Maar missen we in deze zee van cijfers en percentages een cruciale vraag: 'Waaraan geven we geld uit? In onze zoektocht naar economische groei verleggen we onze focus van kwantiteit naar kwaliteit, van het uitgavenvolume naar de richting en impact ervan.

Dit idee gaat niet alleen over het tellen van dollars, maar ook over het laten tellen van die dollars. Het gaat om investeren in initiatieven die de economische capaciteit en efficiëntie vergroten, zoals infrastructuur, onderwijs en innovatie. Het gaat om het herkennen en aanpakken van de aanwezigheid van 'BS jobs' die weinig toevoegen aan onze economische veerkracht, of aan onze levensvreugde. Het gaat om het bouwen van een economie die niet alleen groter maar ook beter is - robuuster, duurzamer en beter voorbereid op de toekomst.

Het huidige economische perspectief begrijpen

In de kern wordt het reguliere economische denken beheerst door het principe dat 'meer is beter'. Deze overtuiging stelt dat de enorme hoeveelheid economische activiteit voornamelijk de financiële gezondheid van een natie meet. Of het nu gaat om hogere consumentenbestedingen, grotere investeringen of grotere overheidsuitgaven, de veronderstelling is dat deze factoren onvermijdelijk zullen leiden tot economische groei. De focus ligt op het stimuleren van deze aantallen, waarbij hoe meer geld circuleert, hoe gezonder de economie wordt geacht te zijn.

Toch gaan de implicaties van deze benadering verder dan alleen het leiden van economisch denken. Ze hebben een grote invloed op de beleidsvorming. Wanneer het centrale uitgangspunt is om de uitgaven te stimuleren, zijn de beleidsmaatregelen natuurlijk afgestemd op het stimuleren van de consumptie. We zien dit in het verlagen van de rentetarieven om lenen aan te moedigen, het aanbieden van belastingvoordelen om bedrijfsinvesteringen aan te moedigen of het implementeren van stimuleringspakketten om de consumentenbestedingen te stimuleren. Op het eerste gezicht lijken deze acties de economische machine draaiende te houden, waardoor een uitgavencyclus wordt aangewakkerd die de natie naar groei stuwt.

Terwijl de heersende stromingseconomie een impuls in consumentenuitgaven of investeringen viert, ziet het vaak over het hoofd waar deze fondsen naartoe gaan. Deze benadering roept echter ook kritische en ethische vragen op over de aard van onze economische activiteiten. Kopen we meer goederen en diensten die zullen worden geconsumeerd en vergeten, of investeren we in activa die jarenlang waarde zullen opleveren? Creëren we banen die er op papier alleen maar goed uitzien, of bevorderen we functies die onze productiviteit en veerkracht als economie vergroten? Helaas overschaduwen het nastreven van meer significante cijfers en de race naar hogere BBP-cijfers deze vragen vaak.


innerlijk abonneren grafisch


Het probleem met de mainstreambenadering

De term 'BS-banen' is bedacht door antropoloog David Graeber om banen aan te duiden waarvan zelfs de mensen die ze doen, denken dat ze zinloos zijn. Dit zijn geen banen die goederen produceren of vitale diensten leveren; in plaats daarvan brengen ze bureaucratische of administratieve taken met zich mee die de illusie van productiviteit creëren. Het zijn functies die kunnen worden geëlimineerd zonder de organisatie of de bredere economie significant te beïnvloeden.

Neem bijvoorbeeld de lagen van het middenmanagement in sommige bedrijven, waar de rol vaak draait om het genereren van rapporten, het bijwonen van vergaderingen of het toezicht houden op mensen wier baan evenmin productief is. Het wordt een cyclus waarin productiviteit niet wordt gemeten aan de hand van tastbare output, maar aan de hoeveelheid papier die wordt geschud, verzonden e-mails en bijgewoonde vergaderingen. Denk ook eens aan de legioenen consultants die worden ingezet om efficiëntie te vinden of strategieën te ontwikkelen wanneer hun suggesties vaak worden genegeerd of hun werk alleen maar een extra laag complexiteit toevoegt aan een toch al overbelast systeem.

Een ander voorbeeld ligt op het gebied van financiële dienstverlening. Veel banen zijn gewijd aan het creëren en verhandelen van complexe financiële instrumenten, die de winsten van de financiële sector zouden kunnen verhogen, maar weinig doen om de algehele economische capaciteit of productiviteit te vergroten. Deze rollen dragen bij aan financialisering, een proces waarbij de financiële sector steeds dominanter wordt in de economie, vaak ten koste van de echt productieve sectoren.

Denk op dezelfde manier aan banen in telemarketing of rollen die verband houden met agressieve verkoopstrategieën. Deze banen geven vaak prioriteit aan winst boven voordeel voor de klant, wat leidt tot een focus op zoveel mogelijk verkopen in plaats van het verbeteren van de klantwaarde of het maatschappelijk welzijn. In het bredere plaatje verhoogt dit niet de algehele economische efficiëntie, maar verschuift het geld zonder echte waarde te creëren.

Hoewel deze rollen kunnen bijdragen aan de BBP-cijfers en de werkgelegenheidscijfers, zorgen ze niet noodzakelijkerwijs voor betekenisvolle economische groei of versterken ze onze economische capaciteit. We pompen gewoon geld in een systeem zonder ons af te vragen wat het bereikt - en dit is waar een fundamentele verschuiving in onze financiële vooruitzichten echt en dringend nodig is.

Een noodzakelijke verschuiving in economische analyse

Er is een opkomende gedachte op het gebied van economie die suggereert dat we onze aanpak moeten heroverwegen. Dit perspectief verdedigt het idee dat het niet alleen gaat om 'hoeveel' we uitgeven, maar vooral om 'wat' we uitgeven. De nadruk ligt hier op het doel en de impact van de bestedingen en niet alleen op het volume. Het spoort ons aan verder te kijken dan het dollarbedrag en aandacht te besteden aan waar die dollar naartoe gaat en wat het doet voor onze economie. Voedt het ons in een systeem van overtollige banen en verkwistende consumptie, of vergroot het onze economische capaciteit op de lange termijn?

Stel je een scenario voor waarin onze dollars werden gericht op gebieden die onze economische capaciteit actief uitbreiden en de efficiëntie verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in infrastructuur. Het aanleggen van betere wegen, het verbeteren van het openbaar vervoer of het verbeteren van digitale connectiviteit creëert niet alleen banen op korte termijn; het verhoogt onze productiviteit en efficiëntie op de lange termijn. Op dezelfde manier rust onze beroepsbevolking door te investeren in onderwijs de vaardigheden uit die nodig zijn voor toekomstige industrieën, zodat onze economie concurrerend blijft. Fondsen voor onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot innovaties die nieuwe markten en kansen openen en de weg vrijmaken voor robuuste, duurzame economische groei.

Het idee hier is eenvoudig en logisch: als we onze middelen strategisch kanaliseren naar gebieden die onze economische capaciteiten vergroten, leggen we de basis voor een veerkrachtige en efficiënte economie. Het is vergelijkbaar met het planten van een zaadje en het verzorgen van een boom die jaar na jaar vruchten afwerpt, in plaats van elke dag fruit op de markt te kopen. Daarom vraagt ​​deze verschuiving in economische analyse ons om op de lange termijn te denken en onze huidige uitgaven strategisch te benutten om een ​​welvarende en duurzame financiële toekomst te verzekeren.

De impact op de economische capaciteit

Het is essentieel om duidelijk te maken wat we bedoelen met 'economische capaciteit'. Het verwijst naar het potentieel van onze economie om goederen en diensten te produceren. Hoe hoger de economische capaciteit, hoe meer we kunnen maken met onze middelen - arbeid, kapitaal, technologie en meer. Maar dit is geen statisch getal. Verschillende factoren, waaronder de staat van onze infrastructuur, de vaardigheden van ons personeel en de mate van onze technologische innovatie, zijn van invloed.

Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur. Goederen en diensten kunnen efficiënter worden geproduceerd en geleverd met goed onderhouden wegen, efficiënt openbaar vervoer, een betrouwbare energievoorziening en robuuste digitale netwerken. Bedrijven werken soepeler, werknemers pendelen efficiënter en informatie stroomt sneller. Evenzo is een geschoolde beroepsbevolking essentieel voor het behoud en de verbetering van onze productiecapaciteit. Wanneer werknemers goed opgeleid en opgeleid zijn, kunnen ze zich aanpassen aan veranderende economische behoeften en bijdragen aan hoogwaardige sectoren zoals technologie en engineering. Technologische innovatie kan nieuwe manieren ontsluiten om goederen en diensten te produceren, nieuwe markten te openen en ons in staat te stellen meer te doen met minder.

Laten we ons nu eens voorstellen dat we onze uitgaven ombuigen naar deze capaciteitsverhogende sectoren. Wat als onze dollars zouden worden geïnvesteerd in het verbeteren van onze infrastructuur, het bijscholen van ons personeel en het bevorderen van innovatie in plaats van het stimuleren van kortetermijnconsumptie? Deze verschuiving zou niet alleen onze capaciteit op korte termijn vergroten, maar ook ons ​​vermogen vergroten om op de lange termijn efficiënter te produceren. Het gaat erom de wielen slimmer te laten draaien, niet alleen harder. Dat is de kern van economische efficiëntie: maximale output met minimale input. En in het grote geheel zal dit leiden tot duurzame economische welvaart op de lange termijn.

Kwaliteit versus kwantiteit in uitgaven

Duitsland biedt een goed voorbeeld van strategische economische uitgaven. Het land staat bekend om zijn hoogwaardige infrastructuur en heeft consequent geïnvesteerd in transport, energie en digitale netwerken. Bovendien is het duale systeem van Duitslands uitstekende beroepsonderwijs- en opleidingssysteem diep geïntegreerd in hun arbeidsmarkt, wat zorgt voor een gestage stroom van geschoolde arbeiders voor hun industrieën. Deze focus op infrastructuur en beroepsopleiding heeft geleid tot een solide industriële basis en geschoolde arbeidskrachten. Als gevolg hiervan staat de Duitse economie vaak bekend om haar veerkracht en efficiëntie, en is ze beter bestand tegen wereldwijde economische schokken dan veel van haar tegenhangers.

Japan biedt ook waardevolle inzichten. Hoewel het over beperkte natuurlijke hulpbronnen beschikt, is Japan een economische grootmacht geworden, deels dankzij substantiële investeringen in sectoren als technologie, productie en onderwijs. Net als Duitsland heeft Japan een traditie van focus op kwaliteitsinfrastructuur en ontwikkeling van menselijk kapitaal. De strategie onderstreept het belang van het vergroten van de economische capaciteit en productiviteit door middel van kwaliteitsbestedingen in plaats van alleen het volume van de uitgaven te vergroten.

Integendeel, kijk eens naar het geval van Spanje en zijn huizenzeepbel in de vroege jaren 2000. Er werden veel uitgaven gedaan aan vastgoedontwikkeling, wat resulteerde in een bouwhausse. Maar toen de zeepbel barstte, liet het een golf van economische volatiliteit, banenverlies en spooksteden van onverkochte huizen achter. Dit is een duidelijke herinnering aan de potentiële valkuilen van een economische focus die voornamelijk gericht is op het stimuleren van consumptie en investeringen zonder voldoende aandacht voor productiviteit en capaciteit op de lange termijn.

Met zijn beruchte 'spooksteden' presenteert China nog een waarschuwend verhaal. In de afgelopen decennia hebben enorme infrastructuur- en vastgoedprojecten een groot deel van de economische groei van China aangestuurd. Hoewel sommige van deze projecten hebben bijgedragen aan economische ontwikkeling, hebben andere — vaak 'witte olifanten' genoemd — geresulteerd in onderbenutte of volledig leegstaande steden. Dit suggereert dat zelfs grootschalige investeringen kunnen leiden tot inefficiëntie en economische verspilling zonder een strategische focus op de kwaliteit van de uitgaven.

Laten we ten slotte eens kijken naar Griekenland, dat vanaf 2009 een ernstige economische crisis doormaakte. Een van de factoren die bijdroegen aan het probleem waren buitensporige overheidsuitgaven, ook voor grootschalige projecten zoals de Olympische Spelen van 2004 in Athene, die later onderbenutte faciliteiten werden. Bovendien werd de Griekse publieke sector gekenmerkt door inefficiëntie en een opgeblazen bureaucratie — een klassiek geval van 'BS jobs'. Als gevolg hiervan werd Griekenland, ondanks hoge uitgavenniveaus, geconfronteerd met aanzienlijke economische uitdagingen, wat het belang benadrukte van uitgaven voor productiviteitsverhogende capaciteitsopbouw.

Deze cases onderstrepen het centrale argument: het gaat niet alleen om 'hoeveel', maar ook om 'wat'. Strategische kwaliteitsbestedingen kunnen leiden tot robuustere en efficiëntere economieën. Een exclusieve focus op het stimuleren van uitgaven daarentegen zonder na te denken over de richting en impact ervan kan leiden tot economische volatiliteit en verspilling.

Waar de VS te kort komt

De VS mogen dan op dit moment het rijkste land zijn, maar veel van zijn inspanningen zijn in rook opgegaan of in het spreekwoordelijke rattenhol verdwenen. Wie kan de afgelopen 20 jaar vergeten, waarin biljoenen dollars werden verspild in Irak en Afghanistan, en waar noch de Irakezen, Afghanen, noch Amerikanen beter af zijn? En hoe zit het met de biljoenen aan belastingverlagingen voor de rijksten die zijn ondergedoken naar internationale belastingparadijzen of hun geld hebben verkwist aan enorm dure kunstwerken, huizen, straalvliegtuigen, gigantische boten en ander genotzuchtig speelgoed? Al die tijd laat de onderste 50% klauteren voor hun beloofde American Dream.

Dit is waar het geld aan moet worden besteed:

  1. Infrastructuur: De American Society of Civil Engineers gaf de Amerikaanse infrastructuur in hun rapport uit 2021 een C-klasse. Ondanks het feit dat er aanzienlijke bedragen aan infrastructuur worden uitgegeven, ligt de focus vaak op het bouwen van nieuwe projecten in plaats van het onderhouden en upgraden van bestaande structuren voor efficiëntie op de lange termijn.

  2. Gezondheidszorg: De VS geven per persoon aanzienlijk meer uit aan gezondheidszorg dan enig ander land, maar de gezondheidsresultaten zoals de levensverwachting en het aantal chronische ziekten zijn niet proportioneel beter. Dit suggereert dat de uitgaven niet effectief worden vertaald in kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.

  3. Educatie: Ondanks dat de VS per student tot de grootste uitgaven aan onderwijs behoort, lopen ze vaak achter op andere ontwikkelde landen op het gebied van wiskunde, lezen en wetenschappen. Er wordt meer geld aan het systeem uitgegeven, maar de resultaten weerspiegelen niet dezelfde kwaliteit.

  4. Verdediging: Het Amerikaanse militaire budget is het grootste ter wereld, waarbij vaak prioriteit wordt gegeven aan kwantiteit met betrekking tot hardware, wapens en wereldwijde militaire bases. Critici stellen dat een meer op kwaliteit gerichte aanpak een betere ondersteuning van militair personeel en veteranen en meer strategische investeringen in diplomatie, conflictpreventie en conflictoplossing zou kunnen omvatten.

  5. Inefficiënte overheidsprogramma's: Er zijn verschillende voorbeelden van overheidsprogramma's, zowel op federaal als op staatsniveau, waar grote sommen geld worden uitgegeven, maar het rendement niet in verhouding staat tot de investering. Voorbeelden zijn verkwistende uitgaven in grote inkoopcontracten, slecht geplande IT-projecten en andere bureaucratische inefficiënties. 

  6. Gevangenis systeem: De VS heeft het hoogste aantal opsluitingen ter wereld en besteedt een aanzienlijk bedrag aan het in stand houden van dit systeem. Hoge recidivecijfers geven echter aan dat uitgaven niet effectief bijdragen aan rehabilitatie en maatschappelijke reïntegratie, wat een meer kwalitatief gebruik van middelen zou zijn.

  7. Landbouwsubsidies: De VS geven jaarlijks miljarden uit aan landbouwsubsidies, waarvan een groot deel naar de grote agribusiness gaat in plaats van naar kleine boeren. Deze subsidies stimuleren vaak de overproductie van bepaalde gewassen zoals maïs, tarwe en soja in plaats van een meer diverse, duurzame en qua voedingswaarde gevarieerde landbouwproductie. Deze subsidies zijn niet alleen onnodig, maar de overconsumptie van deze voedingsmiddelen leidt uiteindelijk tot hogere kosten voor onze gezondheidszorg.

  8. Subsidies voor fossiele brandstoffen: Ondanks de toenemende urgentie van de overgang naar schone energie, geven de VS jaarlijks miljarden uit aan het subsidiëren van de fossiele brandstofindustrie. Dit bestendigt de afhankelijkheid van niet-duurzame, vervuilende energiebronnen in plaats van kwalitatief te investeren in infrastructuur voor hernieuwbare en schone energie.

  9. Huizenmarkt: De Amerikaanse overheid geeft aanzienlijke belastingvoordelen en subsidies aan de huizenmarkt. Toch stimuleert dit beleid vaak dure, grotere huizen, wat bijdraagt ​​aan stadsuitbreiding en inefficiënt gebruik van middelen in plaats van duurzamere, betaalbare huisvestingsopties.

  10. Snelwegafhankelijk vervoer: De VS gaven vaak prioriteit aan het aanleggen en onderhouden van snelwegen en promootten een auto-afhankelijke cultuur. Ondanks de aanzienlijke uitgaven heeft deze aanpak vaak duurzamere, efficiëntere en hoogwaardige openbaar vervoeropties over het hoofd gezien. Dit resulteert in problemen zoals verkeersopstoppingen, milieuschade en de uitsluiting van degenen die zich geen persoonlijke voertuigen kunnen veroorloven.

De obstakels voor verandering

Gezien de overtuigende argumenten voor een verschuiving in de economische focus, zou men zich kunnen afvragen waarom deze transformatie nog geen wortel heeft geschoten. De redenen zijn veelvoudig, elk zo complex als het probleem dat voorhanden is. Een van de meest prominente redenen is het relatieve gemak van het meten van 'hoeveel' boven 'wat'. Hoeveelheid is tastbaar; het is gemakkelijker om het aantal geproduceerde goederen, het verkoopvolume of het aantal gecreëerde banen te kwantificeren. Het is eenvoudig om het bbp te berekenen of de werkgelegenheidscijfers bij te houden. Beleidsmakers en economen kunnen deze cijfers gemakkelijk in een rapport verpakken en presenteren als indicatoren van economische gezondheid.

Kwaliteit daarentegen is een ongrijpbaarder begrip. Het meten van kwaliteit omvat het omgaan met onzekerheden en complexiteiten, waardoor het een grotere uitdaging wordt voor degenen die gewend zijn aan exacte cijfers en onmiddellijke resultaten. Hoe beoordeelt men de waarde van een investering in infrastructuur versus een bestedingsimpuls in de consumptie? Hoe wegen we het potentieel van het bekostigen van onderwijs af tegen een baan op korte termijn? Deze beoordelingen vereisen een meer genuanceerd begrip en omvatten oordelen over potentieel, toekomstige resultaten en maatschappelijke impact.

Een andere kritieke belemmering ligt in de traagheid van gevestigde belangen en systemen die profiteren van de status quo. Bedrijven die gebouwd zijn op consumptiegestuurde modellen, industrieën die draaien om 'BS-banen' of politieke agenda's die zijn gekoppeld aan directe economische cijfers, kunnen zich verzetten tegen verandering die hun primaire belangen bedreigt. Denk bijvoorbeeld aan industrieën die sterk leunen op consumptiepatronen, zoals fast fashion. Een verschuiving van de focus naar meer duurzame, op kwaliteit gerichte uitgaven kan hun bedrijfsmodellen verstoren. Evenzo kunnen sectoren die vol zitten met 'BS-banen' weerstand bieden aan pogingen om processen te stroomlijnen en inefficiënties te elimineren.

Zoals we weten, is verandering zelden eenvoudig. De verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit in economische focus omvat het omarmen van complexiteit en onzekerheid, het confronteren van diepgewortelde belangen en misschien zelfs het radicaal herontwerpen van onze financiële systemen. Maar zoals het gezegde luidt: "de beste oplossingen zijn zelden de gemakkelijkste." Om een ​​veerkrachtige, efficiënte en duurzame economie te creëren, moeten we de moed verzamelen om de status-quo ter discussie te stellen, door de complexiteiten te navigeren en de uitdaging aan te gaan. De gezondheid en duurzaamheid van onze economie – en inderdaad onze toekomst – hangen ervan af.

Stappen voor het implementeren van de voorgestelde verschuiving

Hoewel de uitdagingen ontmoedigend kunnen zijn, is de taak verre van onmogelijk. Er zijn concrete stappen die we kunnen nemen om deze verschuiving in perspectief te bevorderen en een op kwaliteit gericht economisch systeem tot stand te brengen. De eerste stap ligt in het beleid. Overheden spelen een cruciale rol bij het vormgeven van het economische landschap, en zij kunnen het voortouw nemen door beleid vast te stellen dat strategische investeringen aanmoedigt. Ze zouden bijvoorbeeld prioriteit kunnen geven aan financiering voor infrastructuurprojecten, niet alleen voor het repareren van bruggen en wegen, maar ook voor het toekomstbestendig maken van onze samenlevingen met digitale infrastructuur, schone energiesystemen en efficiënt openbaar vervoer. Evenzo zouden ze kunnen investeren in onderwijs, met name op gebieden die cruciaal zijn voor de toekomst, zoals technologie, wetenschap en ecologische duurzaamheid.

Bedrijven moeten worden gestimuleerd om zich te concentreren op productiviteit en duurzaamheid op de lange termijn in plaats van kortetermijnwinsten. Een manier om dit te bereiken is via fiscale prikkels voor onderzoek en ontwikkeling of subsidies voor industrieën die bijdragen aan duurzame economische capaciteit. Een bedrijf dat investeert in automatiseringstechnologie die zijn efficiëntie en concurrentievermogen kan verbeteren, kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Evenzo zou een bedrijf dat trainingsprogramma's aanbiedt om zijn werknemers bij te scholen en hen uit te rusten met vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige industrieën, subsidies kunnen ontvangen. Deze prikkels zouden bedrijven ertoe aanzetten uitgaven te zien als een investering in hun toekomstige productiviteit in plaats van als kosten die op korte termijn moeten worden geminimaliseerd.

Een laatste gedachte

Bij kwaliteitsuitgaven gaat het niet alleen om investeringen in dure zaken als infrastructuur en onderwijs. Het gaat ook om investeren in de mensen die deel uitmaken van onze economie. Dit omvat het bieden van toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, betaalbare huisvesting en een veilige en ondersteunende omgeving. Investeren in de mensen en de planeet kan een economie creëren die voor iedereen werkt, niet alleen voor de rijken. En door vandaag in onze economie te investeren, kunnen we bouwen aan een sterkere en welvarendere toekomst voor onszelf en onze kinderen.

De verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit in economische focus is noodzakelijk. Het vereist dat we anders gaan denken, gevestigde normen ter discussie stellen en de complexiteit van financiële systemen omarmen. Maar met strategische beleidsmaatregelen, zakelijke stimulansen en openbaar onderwijs, geloof ik dat we deze verschuiving kunnen bewerkstelligen.

Ten slotte zal de verschuiving naar op kwaliteit gerichte economische analyse de gezamenlijke inspanning van economen, beleidsmakers, opinieleiders en opvoeders vereisen. Ze moeten pleiten voor dit nieuwe perspectief en de nadruk leggen op de noodzaak van een langetermijnvisie boven statistische winst op korte termijn. Economen kunnen onderzoek doen naar de langetermijnvoordelen van kwaliteitsuitgaven, en beleidsmakers kunnen wetgeving aannemen om dit te promoten. Gedachteleiders kunnen hun platformen gebruiken om discussie op gang te brengen en de publieke opinie te veranderen, terwijl docenten dit perspectief in hun leerplannen kunnen integreren en zo de economische leiders van morgen kunnen vormen.

Over de auteur

jenningsRobert Jennings is mede-uitgever van InnerSelf.com met zijn vrouw Marie T Russell. Hij studeerde aan de University of Florida, Southern Technical Institute en de University of Central Florida met studies in onroerend goed, stadsontwikkeling, financiën, bouwtechniek en basisonderwijs. Hij was lid van het Amerikaanse Korps Mariniers en het Amerikaanse leger en voerde het bevel over een veldartilleriebatterij in Duitsland. Hij werkte 25 jaar in vastgoedfinanciering, constructie en ontwikkeling voordat hij InnerSelf.com in 1996 oprichtte.

InnerSelf zet zich in voor het delen van informatie waarmee mensen weloverwogen en inzichtelijke keuzes kunnen maken in hun persoonlijke leven, voor het welzijn van de gemeenschap en voor het welzijn van de planeet. InnerSelf Magazine is in zijn 30+ jaar van publicatie in print (1984-1995) of online als InnerSelf.com. Steun alstublieft ons werk.

 Creative Commons 4.0

Dit artikel is in licentie gegeven onder een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 4.0-licentie. Ken de auteur toe Robert Jennings, InnerSelf.com. Link terug naar het artikel Dit artikel verscheen oorspronkelijk op InnerSelf.com

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.