arbeider op groenteboerderij
Een boer op de stadsboerderij Roots Community Food Centre in het noordwesten van Ontario oogst Gete-Okosomin-pompoen in de zomer van 2021.
(C. Levkoe), auteur voorzien

Canada's voedselsysteem is voortdurende stress ervaren van verstoringen in de toeleveringsketen, prijsinflatie en extreme weersomstandigheden. Canadezen voelen de effecten van deze spanningen: in 2021 zou bijna 16 procent van de provinciale huishoudens een zekere mate van voedselonzekerheid ervaren.

Federale programma's zoals de Canada Emergency Response-uitkering en de recente korting bij de supermarkt wijzen op de impact die directe inkomensinterventies van de overheid kunnen hebben op het waarborgen van rechtvaardigheid in tijden van nood, inclusief toegang tot voedsel.

Sommigen hebben besproken de nieuwe supermarktkorting, dat moet worden geleverd via het GST/HST-belastingkredietsysteem, dat nauw aansluit bij voorstellen voor een basisinkomensgarantie. Maar een basisinkomensgarantie houdt regelmatige betalingen in, niet slechts een eenmalige korting.

Een basisinkomensgarantie zou daarbij een sleutelrol kunnen spelen het verminderen van de voedselonzekerheid van individuen en huishoudens behoren tot de meest kwetsbaren van de samenleving en ervoor zorgen dat iedereen waardig in zijn basisbehoeften kan voorzien.


innerlijk abonneren grafisch


Wat het onderzoek zegt

Er is algemene steun onder voorstanders van een basisinkomen in Canada voor implementatie inkomensafhankelijk basisinkomen, wat inhoudt dat er geld wordt overgemaakt aan personen wier inkomen onder een bepaalde drempel valt.

Als experts op het gebied van duurzame voedselsystemen stellen we voor dat een basisinkomensgarantie niet alleen een belangrijk instrument kan zijn om de economische toegang tot voedsel aan te pakken, maar ook om duurzaamheid in het hele voedselsysteem te ondersteunen.

We putten uit ons onderzoek met Coalitie Canada, een netwerk van belangenbehartigers voor het basisinkomen. Ons onderzoek bracht interdisciplinaire teams van wetenschappers en praktijkmensen samen een reeks casestudy's ontwikkelen het basisinkomen onderzoeken door de lens van verschillende sectoren. Deze sectoren zijn onder meer de kunsten, financiën, gezondheid, gemeenten en het strafrecht.

Ons werk concentreerde zich op de landbouw en visserij sectoren en betrokken leden van de National Farmers Union, Union Paysanne, EcoTrust Canada en de Native Fishing Alliance.

Over het algemeen suggereert ons onderzoek dat een basisinkomensgarantie een aanzienlijke impact kan hebben op de economische onzekerheden waar boeren mee te maken hebben en vissersgemeenschappen in Canada. Het kan ook bijdragen aan een meer een rechtvaardige duurzame transitie in het voedselsysteem.

Economische onzekerheid verminderen

Een mogelijke impact van een basisinkomensgarantie is het verminderen van de economische onzekerheid voor de meest kwetsbare landbouw- en visserijarbeiders.

Mensen die werkzaam zijn in de voedsel- en visverwerking en als landarbeiders zijn bijzonder kwetsbaar voor seizoenswerkloosheid, lage lonen, ongelijke arbeidsvoorwaarden en onveilige werkomstandigheden, waaronder hoge percentages arbeidsongevallen en ziektes.

Een basisinkomensgarantie zou individuen meer financiële zekerheid en controle over hun arbeidskeuzes kunnen bieden, en zo de raciale, geklasseerde en gendergerelateerde ongelijkheden prominent in voedselsystemen arbeid.

Ondersteuning van nieuwe vissers en boeren

Een tweede potentieel effect van een basisinkomensgarantie zou kunnen zijn dat nieuwkomers in de landbouw en visserij worden ondersteund. Door heel Canada, de commerciële visserij en agrarische arbeidskrachten zijn aan het verouderen.

Het ondersteunen van nieuwe boeren en vissers, vooral degenen die sociaal en ecologisch duurzamere praktijken toepassen, is een essentieel onderdeel van het opbouwen van een veerkrachtiger voedselsysteem.

Nieuwe toetreders stuiten op aanzienlijke belemmeringen verband houden met hoge instapkosten, zoals toegang tot land en uitrusting of de aanschaf van een boot en visvergunning, in combinatie met onzekere en fluctuerende prijzen voor hun goederen.

Hoewel een basisinkomensgarantie alleen deze uitdagingen niet aankan, kan het wel meer opleveren economische stabiliteit voor nieuwe boeren en vissers wanneer zij investeren in infrastructuur en opleiding.

Voorbereiding op toekomstige stressoren

Een basisinkomensgarantie kan ook een stap zijn in de richting van het opbouwen van veerkracht tegen aanhoudende stressoren, zoals de klimaatcrisis en extreme weersomstandigheden, samen met voorbereiding op toekomstige noodsituaties.

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat mensen met stabielere inkomens en flexibele werkregelingen dat wel zijn beter in staat zich aan te passen aan onverwachte schokken. Tijdens de pandemie bijvoorbeeld, doorstonden boot-to-fork visbedrijven de verstoringen van de visketen beter door hun aanpasbare configuraties van de toeleveringsketen en nabijheid tot de consument.

Op dit moment krijgen kleinschalige boeren en vissers meestal de minste steun, want de meeste subsidies gaan naar grotere industriële ondernemingen. Deze kleinschalige producenten spelen echter een cruciale rol het leveren van voedsel voor regionale en lokale markten, die in tijden van crisis als belangrijke buffer kunnen dienen en de stress van toeleveringsketens over lange afstanden kunnen verminderen.

Het instellen van een basisinkomensgarantie zou een proactieve stap zijn ondersteunen van rechtvaardig levensonderhoud voor kleine boeren en vissers.

Volgende stappen voor het voedselsysteem

Hoewel een basisinkomensgarantie veel positieve effecten kan hebben, mag het geen vervanging zijn voor bestaande door de overheid gefinancierde landbouw- en visserijprogramma's, zoals subsidies, openbaar onderzoek en programma's voor opleiding en ontwikkeling van vaardigheden.

Een basisinkomensgarantie mag ook geen bijdrageprogramma's vervangen, zoals de Arbeidsverzekering visserij voordelen. Een basisinkomensgarantie zou steun bieden aan vissers die te weinig verdienen om in aanmerking te komen voor een arbeidsverzekering of die niet het water op kunnen.

Verder onderzoek en beleidsinspanningen zullen van cruciaal belang zijn om een ​​beter begrip te krijgen van hoe een basisinkomensgarantie kan kruisen met andere financiële steun zoals verzekeringen, leningen en klimaatfinanciering.

Aanvullend onderzoek zal ook cruciaal zijn om te begrijpen hoe een basisinkomensgarantie migrerende werknemers kan ondersteunen die via de EU zijn binnengebracht Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers. Arbeidsmigranten zijn een essentieel onderdeel van de visserijverwerking en de vlees- en tuinbouwproductie.

Er moet ook systematisch en holistisch worden nagedacht over de rol van het basisinkomen in het hele voedselsysteem. De enige manier om dit te bereiken is met verdere input van landbouw- en visserijgemeenschappen en inheemse gemeenschappen in samenwerking met organisaties voor armoedebestrijding, voedselsoevereiniteit en voedselrechtvaardigheid.

Wij zijn van mening dat een gegarandeerd basisinkomen een veelbelovend instrument is om bij te dragen aan duurzaamheid en rechtvaardigheid in de landbouw- en visserijsector, en tegelijkertijd de ontwikkeling van sectoroverschrijdende netwerken, onderzoeks- en beleidsagenda's aan te moedigen.

Over de Auteurs

Kristen Lowitt, Universitair Docent, Milieukunde, Queen's University, Ontario en Charles Z. Levkoe, Canadese onderzoeksleerstoel voor rechtvaardige en duurzame voedselsystemen, Lakehead University, De auteurs willen de auteursteams van Coalition Canada's Case for Basic Income Series bedanken voor hun bijdragen aan dit artikel.The Conversation

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Boeken over ongelijkheid uit de bestsellerlijst van Amazon

"Kaste: de oorsprong van onze ontevredenheid"

door Isabel Wilkerson

In dit boek onderzoekt Isabel Wilkerson de geschiedenis van kastenstelsels in samenlevingen over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten. Het boek onderzoekt de impact van kaste op individuen en de samenleving, en biedt een raamwerk voor het begrijpen en aanpakken van ongelijkheid.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De kleur van de wet: een vergeten geschiedenis van hoe onze regering Amerika scheidde"

door Richard Rothstein

In dit boek onderzoekt Richard Rothstein de geschiedenis van het overheidsbeleid dat rassensegregatie in de Verenigde Staten heeft gecreëerd en versterkt. Het boek onderzoekt de impact van dit beleid op individuen en gemeenschappen, en biedt een oproep tot actie om aanhoudende ongelijkheid aan te pakken.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De som van ons: wat racisme iedereen kost en hoe we samen kunnen bloeien"

door Heather McGhee

In dit boek onderzoekt Heather McGhee de economische en sociale kosten van racisme en biedt ze een visie voor een meer rechtvaardige en welvarende samenleving. Het boek bevat verhalen van individuen en gemeenschappen die ongelijkheid hebben aangevochten, evenals praktische oplossingen voor het creëren van een meer inclusieve samenleving.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De tekortmythe: moderne monetaire theorie en de geboorte van de volkseconomie"

door Stephanie Kelton

In dit boek daagt Stephanie Kelton conventionele ideeën over overheidsuitgaven en het nationale tekort uit, en biedt ze een nieuw raamwerk voor het begrijpen van economisch beleid. Het boek bevat praktische oplossingen voor het aanpakken van ongelijkheid en het creëren van een meer rechtvaardige economie.

Klik voor meer info of om te bestellen

"The New Jim Crow: massale opsluiting in het tijdperk van kleurenblindheid"

door Michelle Alexander

In dit boek onderzoekt Michelle Alexander de manieren waarop het strafrechtsysteem raciale ongelijkheid en discriminatie in stand houdt, met name tegen zwarte Amerikanen. Het boek bevat een historische analyse van het systeem en de impact ervan, evenals een oproep tot actie voor hervormingen.

Klik voor meer info of om te bestellen