In het hart van de Mississippi-delta ligt een vergeten land geteisterd door armoede en wanhoop. De YouTube-video met de titel "The Poverty In Mississippi Is Unlike Anything You've Ever Seen" legt de essentie van deze verlatenheid vast terwijl de verteller begint aan een angstaanjagende verkenning van steden als Belzona, Shaw en Leland. Met een zorgvuldig oog onthult de video de harde realiteit van een regio die een huiveringwekkend bewijs is van het verval van de Verenigde Staten.

Een verdorde droom

Terwijl de verteller zich verdiept in het hart van Belzona, een van de armste delen van de Mississippi-delta, is het visuele landschap een grimmige herinnering aan de vervallen staat van de stad. De verlaten gebouwen en straten spreken van een vergeten verleden, waar armoede haar onuitwisbare sporen heeft nagelaten. Maar ondanks de grimmige omgeving komt er een verrassende veerkracht tevoorschijn van de mensen die deze plek hun thuis noemen.

Rijdend door de Delta, creëren de uitgestrekte landbouwgronden en lege stukken slechte wegen een gevoel van verlatenheid. De verteller maakt opmerkingen over de eentonigheid van het landschap, de drukkende hitte en het gebrek aan diversiteit. Hier lijkt de hoop te zijn verdord en heeft de armoede diep in de grond geworteld.

Een erfenis van strijd

Om de huidige staat van Mississippi echt te begrijpen, moet men zich verdiepen in de geschiedenis ervan. De erfenis van economische ongelijkheid, raciale spanningen en snelle maatschappelijke veranderingen doemt groot op, net zoals de beroemde schrijver William Faulkner, die beroemd zei: "Om de wereld te begrijpen, moet je eerst een plek als Mississippi begrijpen."

Vanaf het begin van de 1900e eeuw begon Mississippi de problemen te belichamen die we tegenwoordig in de wereld zien. Het Deltagebied werd een microkosmos van extreme economische achteruitgang, wat de harde realiteit van de bewoners benadrukte. Zoals de video suggereert, is dit niet zomaar een verarmde regio, maar het toonbeeld van wanhoop binnen de Amerikaanse grenzen.


innerlijk abonneren grafisch


Spooksteden en krimpende gemeenschappen

De reis gaat verder door Shaw, een uur ten noorden van Belzona, waar de sterke bevolkingsafname voelbaar is. Hele gezinnen overleven van een mager inkomen, dat jaarlijks amper meer dan $ 20,000 bedraagt. Overheidssteun is voor velen een reddingslijn geworden, en de sluiting van scholen symboliseert de diepe wanhoop die deze gemeenschap in haar greep houdt.

Het centrum van Shaw, ooit een centrum van bedrijvigheid, is nu eenzaam en verlaten. Het weerspiegelt talloze andere kleine steden in de Delta, gevangen in een vicieuze cirkel van ontvolking en afbrokkelende infrastructuur. De eens levendige pleinen in het centrum, die vroeger dienst deden als ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap, blijven nu stille herinneringen aan een vervlogen tijdperk.

Het verlies aan werkgelegenheid verergert het probleem. De verteller benadrukt de afwezigheid van goedbetaalde bedrijven en de technologische vooruitgang die traditionele banen in de landbouw overbodig hebben gemaakt. Zelfs de meervalindustrie, ooit een bron van werkgelegenheid, is ingehaald door goedkopere Chinese import. De achteruitgang is meedogenloos, waardoor gemeenschappen worstelen met armoede terwijl hun bevolking afneemt.

Een optimistische veerkracht

Verrassend genoeg duiken er te midden van de wanhoop ook optimistische plekken op. Individuen zoals Mike, die je tegenkomt in Belzona, belichamen een veerkracht die de harde realiteit trotseert. Hun opgewekte kijk op het leven staat in schril contrast met de afbrokkelende wereld om hen heen. Ze vinden troost in de vertrouwdheid van hun omgeving en de hechte gemeenschap die overblijft.

De reis door de Delta brengt de verteller naar Leland, waar een gevoel van tevredenheid overblijft. De kleine bevolking van 4,800 mensen houdt vast aan een meer rechtlijnige manier van leven en accepteert de ontberingen als onderdeel van hun realiteit. Hun geloof en religieuze overtuigingen bieden een coping-mechanisme terwijl ze samenkomen in kerken die verspreid liggen over het landschap, ook al liggen sommige verbrand en verlaten.

De video dient als een aangrijpende herinnering aan de luxe die in andere delen van het land vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd: fatsoenlijke banen, kwaliteitsonderwijs, betrouwbare infrastructuur en toegankelijke gezondheidszorg. Deze benodigdheden moeten meer in de Delta zijn, waardoor de bewoners worstelen met beperkte mogelijkheden en een schijnbaar onmogelijke cyclus van armoede.

Een staat in crisis

De hachelijke situatie die in de video wordt geportretteerd, is niet uniek voor geïsoleerde delen van de Delta. Mississippi als geheel staat voor grote uitdagingen. Het scoort slecht op verschillende sociaal-economische indicatoren en verdient de ongelukkige onderscheiding dat het als eerste op elke slechte lijst en als laatste op elke goede lijst staat.

De gezondheidsverschillen zijn groot, met een hoog aantal chronische ziekten zoals diabetes en een overheersende afhankelijkheid van fastfood en ongezonde voeding. Het onderwijs heeft moeite om bij te blijven, met hoge uitvalpercentages en beperkte schoolmiddelen. De economie van de staat stagneert en het ontbreekt aan de nodige industrieën om goedbetaalde banen en groeikansen te bieden.

Maar temidden van de onrust en wanhoop tonen de mensen van Mississippi een grote kracht. Hun volhardende geest, gevormd door een geschiedenis van strijd, houdt hen veerkrachtig en tevreden in tijden van tegenspoed. Ze vinden troost in hun hechte gemeenschappen, onwankelbaar geloof en de eenvoud van het leven.

Een oproep tot verandering

De video laat een beklijvende indruk achter van de ongeziene armoede die Mississippi teistert. Het dient als een aangrijpende herinnering aan de diepgewortelde ongelijkheden in de Verenigde Staten. De verkenning van steden als Belzona, Shaw en Leland onthult een realiteit die om aandacht en actie vraagt.

Zoals Faulkner ooit suggereerde, moeten we de grote verschillen binnen onze grenzen onder ogen zien 'om de wereld te begrijpen'. De reis door de Delta roept op tot verandering en spoort ons aan om de systemische problemen aan te pakken die armoede en ongelijkheid in stand houden. Alleen dan kunnen we hopen de vergeten gemeenschappen te verheffen en een betere toekomst voor iedereen te creëren?

Over de auteur

jenningsRobert Jennings is mede-uitgever van InnerSelf.com met zijn vrouw Marie T Russell. Hij studeerde aan de University of Florida, Southern Technical Institute en de University of Central Florida met studies in onroerend goed, stadsontwikkeling, financiën, bouwtechniek en basisonderwijs. Hij was lid van het Amerikaanse Korps Mariniers en het Amerikaanse leger en voerde het bevel over een veldartilleriebatterij in Duitsland. Hij werkte 25 jaar in vastgoedfinanciering, constructie en ontwikkeling voordat hij InnerSelf.com in 1996 oprichtte.

InnerSelf zet zich in voor het delen van informatie waarmee mensen weloverwogen en inzichtelijke keuzes kunnen maken in hun persoonlijke leven, voor het welzijn van de gemeenschap en voor het welzijn van de planeet. InnerSelf Magazine is in zijn 30+ jaar van publicatie in print (1984-1995) of online als InnerSelf.com. Steun alstublieft ons werk.

 Creative Commons 4.0

Dit artikel is in licentie gegeven onder een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 4.0-licentie. Ken de auteur toe Robert Jennings, InnerSelf.com. Link terug naar het artikel Dit artikel verscheen oorspronkelijk op InnerSelf.com

Boeken over ongelijkheid uit de bestsellerlijst van Amazon

"Kaste: de oorsprong van onze ontevredenheid"

door Isabel Wilkerson

In dit boek onderzoekt Isabel Wilkerson de geschiedenis van kastenstelsels in samenlevingen over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten. Het boek onderzoekt de impact van kaste op individuen en de samenleving, en biedt een raamwerk voor het begrijpen en aanpakken van ongelijkheid.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De kleur van de wet: een vergeten geschiedenis van hoe onze regering Amerika scheidde"

door Richard Rothstein

In dit boek onderzoekt Richard Rothstein de geschiedenis van het overheidsbeleid dat rassensegregatie in de Verenigde Staten heeft gecreëerd en versterkt. Het boek onderzoekt de impact van dit beleid op individuen en gemeenschappen, en biedt een oproep tot actie om aanhoudende ongelijkheid aan te pakken.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De som van ons: wat racisme iedereen kost en hoe we samen kunnen bloeien"

door Heather McGhee

In dit boek onderzoekt Heather McGhee de economische en sociale kosten van racisme en biedt ze een visie voor een meer rechtvaardige en welvarende samenleving. Het boek bevat verhalen van individuen en gemeenschappen die ongelijkheid hebben aangevochten, evenals praktische oplossingen voor het creëren van een meer inclusieve samenleving.

Klik voor meer info of om te bestellen

"De tekortmythe: moderne monetaire theorie en de geboorte van de volkseconomie"

door Stephanie Kelton

In dit boek daagt Stephanie Kelton conventionele ideeën over overheidsuitgaven en het nationale tekort uit, en biedt ze een nieuw raamwerk voor het begrijpen van economisch beleid. Het boek bevat praktische oplossingen voor het aanpakken van ongelijkheid en het creëren van een meer rechtvaardige economie.

Klik voor meer info of om te bestellen

"The New Jim Crow: massale opsluiting in het tijdperk van kleurenblindheid"

door Michelle Alexander

In dit boek onderzoekt Michelle Alexander de manieren waarop het strafrechtsysteem raciale ongelijkheid en discriminatie in stand houdt, met name tegen zwarte Amerikanen. Het boek bevat een historische analyse van het systeem en de impact ervan, evenals een oproep tot actie voor hervormingen.

Klik voor meer info of om te bestellen