Zijn we klaar om belastingen op de rijken te verhogen?

Zijn we klaar om belastingen op de rijken te verhogen?

Economische ongelijkheid is hoog en stijgt. Tegelijkertijd, veel regeringen worstelen om hun budgetten in evenwicht te houden en tegelijkertijd de uitgaven voor populaire programma's te handhaven.

Terwijl aspiranten van het Witte Huis, andere politici en kiezers discussiëren over de vraag of het tijd is om de rijken opnieuw te laten genieten van hun rijkdom, is het nuttig om na te denken over wat regeringen uit het verleden - de onze en anderen - ertoe hebben aangezet hun belastingen te verhogen.

We hebben belastingdebatten en -beleid in 20-landen van 1800 tot heden onderzocht voor ons boek, "Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe. " Ons onderzoek laat zien dat veranderingen in opvattingen over billijkheid - en niet economische ongelijkheid of de behoefte aan inkomsten alleen - de oorzaak zijn geweest van de grote variaties in belastingen op hoge inkomens en rijkdom in de afgelopen twee eeuwen.

In het algemeen belasten samenlevingen de rijken wanneer mensen geloven dat de staat de rijken bevoorrecht heeft, en daarom eist billijkheid dat de rijken zwaarder worden belast dan de rest. Om te begrijpen of de kiezers van vandaag klaar zijn om de rijken te belasten, moeten de politieke en economische omstandigheden worden geïdentificeerd die deze overtuigingen aandrijven.

Debatteren over belastingen

Debatten over belastingen draaien meestal om eigenbelang (niemand houdt ervan belasting te betalen), economische efficiëntie (belastingbeleid moet goed zijn voor economische groei) en billijkheid (de staat moet burgers als gelijken behandelen).

Hoewel het gemakkelijk is om te zien hoe eigenbelang en overwegingen over economische groei veranderingen in het belastingbeleid beïnvloeden, is het moeilijker om te bepalen hoe billijkheid in de vergelijking past. Ons onderzoek suggereert zelfs dat billijkheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bereiken van een consensus over het heffen van belastingen op de rijken of het verlagen ervan.

Politici en anderen hebben de neiging om drie argumenten over billijkheid te gebruiken om de welgestelden te steunen of te verzetten:

  1. "Gelijke behandeling" -argumenten beweren dat iedereen tegen hetzelfde tarief moet worden belast, net zoals iedereen één stem heeft.

  2. "Vermogen om te betalen" argumenten beweren dat staten de rijken tegen hogere tarieven moeten belasten omdat ze zich beter kunnen veroorloven om meer te betalen in vergelijking met alle anderen.

  3. "Compenserende" argumenten suggereren dat het billijk is om rijken te belasten tegen hogere tarieven wanneer dit de ongelijke behandeling door de staat op een ander beleidsterrein compenseert.

In de afgelopen 200-jaren, van alle verschillende argumenten die worden gebruikt om de belasting op de rijken te verhogen, suggereert ons onderzoek dat compenserende claims, vooral tijdens massale mobilisatieoorlogen, de krachtigste zijn.

Wanneer deze argumenten geloofwaardig zijn, een consensus voor het belasten van het beleid voor rijke vormen.

Tijd om de rijken te belasten

Compenserende argumenten waren belangrijk in de vroege ontwikkeling van inkomstenbelastingsystemen in de 19e eeuw, toen werd aangevoerd dat inkomstenbelastingen op de rijken nodig waren om zware indirecte belastingen (bijv. Omzetbelasting) te compenseren die onevenredig op de armen en de middenklasse vielen.

De onderstaande grafiek toont wanneer landen belastingen op de rijken hebben verhoogd of verlaagd, op basis van de gemiddelde topinkomsten en successierechten sinds 1800.

Zijn we klaar om belastingen op de rijken te verhogen?

Zoals u kunt zien, kwam het echte keerpunt voor het belasten van de rijken voor veel landen in 1914. Het tijdperk van de twee wereldoorlogen en hun nasleep was er een waarin regeringen de rijken belastten tegen tarieven die voorheen ondenkbaar leken.

Zoals ons onderzoek aantoont, zijn de belangrijkste op compensatie gebaseerde rechtvaardigingen voor het heffen van belastingen op de rijken in feite het behouden van gelijke offers in oorlogen van massamobilisatie, zoals de Wereldoorlogen I en II. Dit was waar voor zowel de regeringen van links als van rechts.

Deze conflicten dwongen staten om grote legers op te richten door middel van dienstplicht, en zowel burgers als politici voerden aan dat er een gelijkwaardige dienstplicht moest bestaan.

De volgende grafiek toont dit effect duidelijk door de gemiddelde tarieven te vergelijken in landen die wel en niet mobiliseerden voor de Eerste Wereldoorlog.

Zijn we klaar om belastingen op de rijken te verhogen?

Rijkdom in dienst nemen

Als mobilisatie voor massale oorlogvoering is wanneer grote veranderingen in belastingen op de rijken plaatsvonden, hoe weten we dan dat het effect van deze oorlogen te wijten was aan veranderingen in overwegingen van billijkheid?

Zoals we in ons boek in detail onderzoeken, toen landen verschoof van vrede naar oorlog, of omgekeerd, was er ook een verschuiving in het soort argumenten van fiscale billijkheid. In vredestijd, debatten over de vraag of het billijk is om het rijke centrum te belasten op gelijke behandeling versus het vermogen om argumenten te betalen. Vooral in tijden van oorlog konden aanhangers van belasting van de rijken compenserende argumenten aanvoeren.

Een voorbeeld van dit soort argumenten gaat als volgt: als de armen en de middenklasse vechten, dan moeten de rijken worden gevraagd om meer te betalen voor de oorlogsinspanning. Of, als sommige rijke individuen profiteren van oorlogswinsten, dan creëert dit een ander compenserend argument voor het belasten van de rijken.

De volgende grafiek laat zien hoe de samenstelling van billijkheidsargumenten veranderde in parlementaire debatten in het VK voor en na de Eerste Wereldoorlog.

Zijn we klaar om belastingen op de rijken te verhogen?

We hebben ook geconstateerd dat deze compenserende argumenten de grootste impact hadden in democratieën, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarin het idee dat burgers als gelijk moeten worden behandeld het sterkst is.

Waarom de belastingen op de rijken daalden

Hoewel de belastingtarieven voor de rijken enkele decennia hoog bleven na de grote oorlogen van de 20e eeuw, zijn ze de afgelopen 40-jaren aanzienlijk gedaald. Geeft deze daling ons verdere aanwijzingen over de langetermijnbepalende factoren van welke argumenten werken om hogere belastingen aan de rijken op te leggen?

De belangrijkste factor is geweest dat in een tijdperk waarin militaire technologie voorstander is van beperktere vormen van oorlogvoering - kruisraketten en drones in plaats van laarzen op de grond - de compenserende argumenten van oorlogstijd niet langer kunnen worden gebruikt in nationale belastingdebatten. Zonder dienstplicht zijn deze argumenten niet geloofwaardig.

In dit nieuwe technologische tijdperk hebben voorstanders van belastingvermindering voor de rijken betoogd dat billijkheid gelijke behandeling vereist, terwijl voorstanders van belasting van de rijken gedwongen zijn terug te vallen op het traditionele vermogen om argumenten te betalen - dat de rijken meer moeten betalen omdat ze het zich kunnen veroorloven het. Nu de compenserende argumenten verdwenen zijn, is in de meeste landen de consensus voor hoge belastingen op de rijken in de loop van de tijd uitgehold.

We hebben ook de rol onderzocht die veranderende zorgen over economische prikkels en de rol van globalisering mogelijk hebben gespeeld bij de daling van de tarieven, maar hebben weinig bewijs gevonden als het gaat om persoonlijke inkomsten- en vermogensbelasting.

Wat dit vandaag betekent

Wat kunnen we hieruit concluderen voor de fiscale debatten van vandaag?

Ons onderzoek suggereert dat we geen high mogen verwachten en toenemende ongelijkheid alleen al om te leiden tot een terugkeer naar de hoge toptarieven van het naoorlogse tijdperk, toen de Amerikaanse belastingen een piek bereikten van meer dan 90 procent. Dit is de les die we uit de geschiedenis kunnen trekken en het past ook bij wat veel Amerikaanse kiezers tegenwoordig verkiezen.

Toen we voor ons boek een enquête hielden over een representatieve steekproef van Amerikanen, vonden we alleen minderheidssteun voor het implementeren van een belastingschema met radicaal hogere belastingen voor de rijken dan die van vandaag.

Tegelijkertijd geven burgers nog steeds veel om eerlijkheid. Net als in andere tijdperken die niet worden gedomineerd door oorlogsmobilisatie, worden hun rechtvaardigheidsovertuigingen hoofdzakelijk gevormd door gelijke behandeling en het vermogen om meningen te uiten, zonder een consensus voor hoge tarieven.

Maar hoewel er beperkte ruimte lijkt te zijn voor grote veranderingen in de wettelijke of marginale tarieven, suggereren hedendaagse opvattingen over billijkheid dat er steun zou zijn voor belangrijke hervormingen zodat de rijken meer betalen effectief tarieven.

In de VS soms de rijken daadwerkelijk een lager effectief belastingtarief betalen dan alle anderen vanwege mazen en andere privileges in de belastingcode. Dit is het belangrijkste argument voor de Buffett regel, genoemd naar miljardair-investeerder Warren Buffett.

De rijken die een lager deel van hun inkomen betalen dan alle anderen, schenden duidelijk ons ​​gevoel voor rechtvaardigheid, of u nu voorstander bent van gelijke behandeling voor alle belastingbetalers of beweert dat de rijken meer zouden moeten betalen omdat ze dat het beste kunnen. Hervormingen om deze privileges aan te pakken, moeten beide groepen het eens zijn.

Over de Auteurs

Kenneth Scheve, hoogleraar politieke wetenschappen, Stanford University. Zijn huidige onderzoeksprojecten omvatten vergelijkende studies waarin hij de rol van sociale voorkeuren in opinievorming over belastingbeleid, handelsbeleid en internationale milieusamenwerking onderzoekt, en ook naar de politieke oorsprong van veranderingen in welvaartsongelijkheid in de 19e en 20e eeuw.

David Stasavage, Julius Silver Professor, Departement Politiek, Universiteit van New York. Zijn werk omvat een aantal verschillende gebieden en richt zich momenteel op twee gebieden: ontwikkeling van staatsinstellingen op de lange termijn en de politiek van ongelijkheid.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.
 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Dit vind je misschien ook leuk

INNERSEL VOICES

groep mensen die de stroomversnellingen berijden in een vlot
De kracht van machteloosheid: rijden op de stroomversnellingen van het leven
by Barry Vissell
Wat echt werkt, is dat ik mijn machteloosheid, mijn hulpeloosheid, die ik echt heel...
Waarnemingen van Nova Scotia naar Florida en terug
Waarnemingen van Nova Scotia naar Florida en terug
by Robert Jennings, Innerself.com
Nova Scotia is een Canadese provincie met ongeveer 1,000,000 mensen en ons thuisland in Florida heeft...
Hoe ervoor te zorgen dat "geluk" aan uw zijde staat
Hoe ervoor te zorgen dat "geluk" aan uw zijde staat
by Marie T. Russell
"Hij heeft zoveel geluk! Ze wint altijd! Ik heb gewoon geen geluk!" Komen deze uitspraken je bekend voor? Hebben zij…
gezicht van een vrouw die in het water drijft
Hoe u moed kunt ontwikkelen en uit uw comfortzone kunt stappen?
by Peter Ruppert
Moed gaat niet over onbevreesd zijn in een enge situatie. Het is de bereidheid om te verhuizen...
kamille planten in bloei
Horoscoop Huidige week: juli 26 - augustus 1, 2021
by Pam Younghans
Dit wekelijkse astrologische dagboek is gebaseerd op planetaire invloeden en biedt perspectieven en ...
De moed hebben om het leven te leiden en te vragen wat je nodig hebt of wilt.
De moed hebben om te leven en te vragen wat je nodig hebt of wilt
by Amy Fish
Je moet de moed hebben om te leven. Dit omvat ook leren vragen wat je nodig hebt of ...
man viel flauw op een tafel met een lege fles alcohol terwijl het kind toekeek
Kan LSD de 'spirituele ziekte' van alcoholisme genezen?
by Thomas Hatsis
Vanaf het einde van de jaren vijftig boden vijf ziekenhuizen (in de provincie Saskatchewan in Canada) een…
zwangere vrouw zit met haar handen op haar buik
Essentiële tips voor de reis: laat angst los en zorg voor jezelf
by Bailey Gaddis
Het onderdrukken van door angst veroorzaakte emoties brengt leven in hen, wat vaak leidt tot een manifestatie van ...

Marie T. Russell's dagelijkse inspiratie

MEEST GELEZEN

hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad beeld van kinderen
Doodsontkenning: is geen nieuws goed nieuws?
by Margaret Coberly, Ph.D., RN
De meeste mensen zijn zo sterk gewend aan ontkenning van de dood dat wanneer de dood verschijnt, ze worden gepakt...
De moed hebben om het leven te leiden en te vragen wat je nodig hebt of wilt.
De moed hebben om te leven en te vragen wat je nodig hebt of wilt
by Amy Fish
Je moet de moed hebben om te leven. Dit omvat ook leren vragen wat je nodig hebt of ...
Met de hand brieven schrijven is de beste manier om te leren lezen
Met de hand brieven schrijven is de beste manier om te leren lezen
by Jill Rosen, Johns Hopkins University
Handschrift helpt mensen verrassend sneller en aanzienlijk beter leesvaardigheid te leren dan...
Hoe wonen aan de kust verband houdt met een slechte gezondheid
Hoe wonen aan de kust verband houdt met een slechte gezondheid
by Jackie Cassell, hoogleraar eerstelijns epidemiologie, honorair adviseur volksgezondheid, Brighton en Sussex Medical School
De precaire economieën van veel traditionele badplaatsen zijn nog verder gedaald sinds de…
afbeelding van de planeet Jupiter aan de horizon van een rotsachtige oceaankust
Is Jupiter een planeet van hoop of een planeet van ontevredenheid?
by Steven Forrest en Jeffrey Wolf Green
In de Amerikaanse droom zoals die nu wordt voorgeschoteld, proberen we twee dingen te doen: geld verdienen en verliezen...
spuiten voor mug 07 20
Deze nieuwe pesticidevrije kleding voorkomt 100% muggenbeten
by Laura Oleniacz, NC State
Nieuwe insecticide-vrije, mug-resistente kleding is gemaakt van materialen die onderzoekers hebben bevestigd...
test je creativiteit
Zo test je je creativiteitspotentieel
by Frederique Mazerolle, McGill University
Een eenvoudige oefening om niet-verwante woorden een naam te geven en vervolgens de semantische afstand ertussen te meten...
twee kinderen lezen een boek met hun vader
Empathie begint vroeg: 5 Australische prentenboeken die diversiteit vieren
by Ping Tian, ​​Universiteit van Sydney en Helen Caple, UNSW
Vroege blootstelling aan verschillende verhaalpersonages, inclusief etniciteit, geslacht en bekwaamheid, helpt jonge…

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.