talloze handen in een cirkel, ontroerend

Afbeelding door Bob Dmyt 

In de dans van het leven zijn relaties de muziek die onze ervaringen orkestreert. Ze zijn de symfonie van emoties die ons de mogelijkheid bieden om ons met anderen te verweven, waardoor prachtige melodieën van liefde, vriendschap en verbinding ontstaan.

Temidden van de harmonieuze akkoorden raken we echter vaak verstrikt in conflicten en worden we geconfronteerd met uitdagingen die de essentie van onze relaties bedreigen. In huwelijksrelaties zien we dat het aantal echtscheidingen enorm stijgt. In andere toegewijde intieme relaties zien we regelmatig giftige scheidingen en gebroken harten.

De zoektocht naar ware liefde lijkt vaak te leiden tot meerdere keuzes en herhaalde ervaringen. Dit gedragspatroon komt op elk niveau van onze samenleving voor. Van het onbekende tot het wereldberoemde, inclusief royalty.

Van financieel behoeftigen tot multimiljonairs: dit patroon kent geen discriminerende regels. Soortgelijke ervaringen doen zich voor binnen relaties op de werkvloer, bij de overheid en zelfs in de sportwereld. Conflicten, verwijten en aanvallen zijn aan de orde van de dag.

In deze turbulente tijden lijken de banden van verschillende soorten relaties steeds kwetsbaarder.


innerlijk abonneren grafisch


Relaties komen in talloze vormen voor

Mensen zijn digitaal verbonden als nooit tevoren, en relaties zijn er in talloze vormen, of het nu de tedere omhelzing van het huwelijk is, de zachte aanraking van een romantisch partnerschap, de met humor gevulde kameraadschap van vriendschappen, de ingewikkelde dynamiek met collega’s op het werk, of de diepgaande relatie die we met onszelf aangaan.

Relaties vormen de essentie van het menselijk bestaan ​​en vormen onze identiteit, overtuigingen en emoties. De betekenis van deze verbindingen overstijgt maatschappelijke normen en culturele grenzen – het is een reis die we allemaal ondernemen.

De conflicten en strijd die in onze verbindingen naar boven komen, zijn geen willekeurige gebeurtenissen. In plaats daarvan zijn het de manifestaties van diepere patronen die vanaf onze vroege levensjaren in ons zijn ingebakken. Door deze waarheden bloot te leggen, zonder ook maar een zweem van verwijten, ontdekken we de sleutels om los te komen van de ketenen van conditionering uit het verleden, waardoor de deur wordt ontgrendeld naar hernieuwde vrijheid en vreugde binnen onze verbindingen.

Drie fasen van relaties

De drie stadia van relaties dienen als de basis waarop deze diepgaande reis zich ontvouwt:

 1. De positieve eerste fase:

  Stel je de opwindende opwinding voor van de beginfase van elke relatie: de vreugde, de opwinding en de gedeelde dromen. Ooit heb jij ook genoten van deze gelukzalige fase, de 'huwelijksreisfase'. Door de schoonheid van deze fase te omarmen, kunnen we een sterke basis creëren waarop relaties kunnen floreren.

 2. De machtsstrijd of het begin van een conflict Tweede fase:

  Naarmate een relatie vordert, is het niet meer dan normaal dat er hobbels op de weg komen. Maar dit is niet iets dat ‘fout gaat’. Dit is waar het echte doel van alle menselijke verbindingen duidelijk wordt. Door de onderliggende patronen te herkennen die tot conflicten leiden, kunt u de weg vrijmaken voor groei en veerkracht. Deze cruciale fase biedt een kans voor diepgaande transformatie en groei.

 3. De derde fase van de oplossing:

  De cruciale laatste fase kan naar twee verschillende paden leiden: één vol liefde, wederzijds begrip, groei, vrede en harmonie; of een die doordrenkt is van bitterheid, schuld, wrok en scheiding. Je kunt er bewust voor kiezen om samen te werken in een commitment om de relatie te helen, wat resulteert in een verdieping van echte liefde en respect en een gevoel van vreugde en vrijheid. Of u kunt besluiten de relatie op een wederzijds respectvolle en liefdevolle manier voort te zetten, wat uzelf en iedereen om u heen in uw familie- en vriendschapskring ten goede komt.

  Het is in deze fase dat we leren om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor ons volledige scala aan emoties en voor eens en voor altijd een einde te maken aan het schuldspel. We beginnen te begrijpen dat wat onze woede, verdriet, schuldgevoelens en schaamte veroorzaakt, niets te maken heeft met onze partner, vriend of collega, of iets buiten onszelf, maar een verborgen herinnering is aan een soortgelijke ervaring uit ons verleden die nu naar boven komt. genezen worden en eindelijk loslaten.

Een reis van zelfontdekking en empowerment

Door gezondere en meer authentieke relaties te koesteren, bevorderen we een cultuur van empathie, mededogen en liefde. De toestand van onze wereld weerspiegelt de gecombineerde toestand van onze individuele en collectieve relaties.

Zorgzame, verantwoordelijke individuen creëren zorgzame en verantwoordelijke gezinnen. Deze bevorderen op hun beurt zorgzame en verantwoordelijke gemeenschappen die vervolgens bijdragen aan een zorgzame en verantwoordelijke wereld.

Copyright 2023. Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt met toestemming van O-Books.
een afdruk van de uitgeverCollectieve inktboeken.

Boek van deze auteur:

BOEK: Wonderrelaties

Wonderrelaties: een pad naar vrijheid en vreugde
door John Campbell

Voor meer info en / of om dit boek te bestellen, klik hier. Ook verkrijgbaar als Kindle-editie.

Over de auteur

foto van John Campbell, auteur van Miracle RelationshipsJohn Campbell is een 76-jarige afgestudeerde van de Grand University of Life! Hij werd in 1946 in India geboren en had geen opleiding totdat zijn familie in 1953 terug naar Engeland verhuisde. Op 17-jarige leeftijd trad hij toe tot de koopvaardij als navigatieofficier-cadet; hij werd kapitein op 26-jarige leeftijd voordat hij 25 jaar in Nigeria werkte. 

John bereikte in 1997 een dieptepunt door drankmisbruik en stressvolle zakelijke activiteiten. Als gevolg hiervan heeft hij zichzelf opgenomen in een revalidatiecentrum. Na vijf weken van diepe genezing en het bereiken van een spiritueel ontwaken verliet hij de afkickkliniek. Vervolgens nam hij ontslag bij zijn Nigeriaanse bedrijf en ging hij een opleiding volgen tot hypnotherapeut en NLP-beoefenaar. Uiteindelijk vond Een cursus in wonderen zijn weg naar het leven van John, en hij werd een toegewijde student en leraar van dit metafysische werk.

Bezoek zijn website op MiraclesRock.com/