Hoe pandemieën uit het verleden en het heden de opkomst van megabedrijven voeden

Pandemics verleden en heden voeden de opkomst van megabedrijven

De triomf van de dood, Pieter Bruegel de oude, 1562.

In juni 1348 begonnen mensen in Engeland mysterieuze symptomen te melden. Ze begonnen als mild en vaag: hoofdpijn, pijn en misselijkheid. Dit werd gevolgd door pijnlijke zwarte knobbels of buboes, groeiend in de oksels en de lies, die de ziekte zijn naam gaf: builenpest. De laatste etappe was een hoge koorts, en vervolgens de dood.

Afkomstig uit Centraal-Azië, hadden soldaten en caravans builenpest gebracht - Yersina pestis, een bacterie op vlooien die op ratten leefden - naar havens aan de Zwarte Zee. De sterk gecommercialiseerde wereld van de Middellandse Zee zorgde voor een snelle overdracht van de pest op koopvaardijschepen naar Italië en vervolgens door heel Europa. The Black Death gedood een derde tot de helft van de bevolking van Europa en het Nabije Oosten.

Dit enorme aantal sterfgevallen ging gepaard met algemene economische verwoesting. Met een derde van het personeelsbestand dood, konden de gewassen niet worden geoogst en vielen gemeenschappen uiteen. Een op de tien dorpen in Engeland (en in Toscane en andere regio's) zijn verloren gegaan en nooit opnieuw opgericht. Huizen vielen in de grond en waren bedekt met gras en aarde, waardoor alleen de kerk achterbleef. Als je ooit een kerk of kapel helemaal alleen in een veld ziet, kijk je waarschijnlijk naar de laatste overblijfselen van een van Europa's verloren dorpen.

De traumatische ervaring van de Zwarte Dood, die misschien wel 80% van de mensen die hem hebben gevangen, heeft gedood, zette veel mensen ertoe aan om te schrijven in een poging te begrijpen wat ze hadden meegemaakt. In Aberdeen, John of Fordun, een Schotse kroniekschrijver, opgenomen dat:

Deze ziekte overkwam de mensen overal, maar vooral de midden- en lagere klassen, zelden de grote. Het veroorzaakte zo'n afschuw dat kinderen hun stervende ouders, noch ouders, hun kinderen durfden te bezoeken, maar vluchtten uit angst voor besmetting alsof ze lepra of een slang waren.

Deze regels hadden vandaag bijna kunnen worden geschreven.


Haal het laatste uit InnerSelf


Hoewel het sterftecijfer van COVID-19 veel lager is dan dat van de Zwarte Dood, is de economische gevolgen ernstig vanwege het geglobaliseerde, sterk geïntegreerde karakter van moderne economieën. Voeg hier onze zeer mobiele populaties van vandaag aan toe en het coronavirus heeft, in tegenstelling tot de pest, zich binnen enkele maanden, niet jaren, over de hele wereld verspreid.

Terwijl de Zwarte Dood economische schade op korte termijn veroorzaakte, waren de gevolgen op langere termijn minder duidelijk. Voordat de pest uitbrak, hadden enkele eeuwen van bevolkingsgroei een arbeidsoverschot opgeleverd, dat abrupt werd vervangen door een tekort aan arbeidskrachten toen veel lijfeigenen en vrije boeren stierven. Historici hebben ruzie gemaakt dat dit tekort aan arbeidskrachten de boeren die de pandemie overleefden, in staat stelden een beter loon te eisen of elders werk te zoeken. Ondanks het verzet van de regering werden uiteindelijk de lijfeigenschap en het feodale systeem zelf uitgehold.

Pandemics verleden en heden voeden de opkomst van megabedrijven De inwoners van Doornik begraven slachtoffers van de Zwarte Dood, c.1353. Wikimedia Commons

Maar een ander, minder vaak opgemerkt gevolg van de Zwarte Dood was de opkomst van rijke ondernemers en relaties tussen bedrijven en overheden. Hoewel de Zwarte Dood voor de grootste bedrijven van Europa op korte termijn verliezen veroorzaakte, concentreerden ze op lange termijn hun activa en kregen ze een groter marktaandeel en meer invloed bij de regeringen. Dit heeft een sterke parallellen met de huidige situatie in vele landen over de hele wereld. Terwijl kleine bedrijven afhankelijk zijn van overheidssteun om te voorkomen dat ze instorten, profiteren vele andere - vooral de veel grotere bedrijven die thuisbezorgd worden - van de nieuwe handelsvoorwaarden.

De economie van het midden van de 14e eeuw is te ver verwijderd van de omvang, snelheid en onderlinge verbondenheid van de moderne markt om exacte vergelijkingen te kunnen geven. Maar we kunnen zeker parallellen zien met de manier waarop de Zwarte Dood versterkte de macht van de staat en versnelde de overheersing van de belangrijkste markten door een handvol van mega-bedrijven.

Black Death-zaken

Het plotselinge verlies van ten minste een derde van de Europese bevolking leidde niet tot een gelijkmatige herverdeling van rijkdom voor alle anderen. In plaats daarvan reageerden mensen op de verwoesting door geld binnen het gezin te houden. Testamenten werden zeer specifiek en rijke zakenlieden, in het bijzonder, deden er alles aan om ervoor te zorgen dat hun erfgoed na de dood niet langer werd verdeeld, ter vervanging van de eerdere neiging om een ​​derde van al hun middelen aan liefdadigheid. Hun nakomelingen profiteerden van een voortdurende concentratie van kapitaal in een kleiner en kleiner aantal handen.

Tegelijkertijd profiteerden de stedelijke elites van de achteruitgang van het feodalisme en de opkomst van een op loon gebaseerde economie als gevolg van de vraag van boeren naar betere arbeidsomstandigheden. Door contant betaald te worden in plaats van in natura (bij het verlenen van privileges zoals het recht om brandhout op te halen), hadden boeren meer geld te besteden in steden.

Deze concentratie van rijkdom versnelde een reeds bestaande trend enorm: de opkomst van handelsondernemers die de handel in goederen combineerden met hun productie op een schaal die alleen beschikbaar was voor mensen met aanzienlijke kapitaalsommen. Zo werd zijde, ooit geïmporteerd uit Azië en Byzantium, nu in Europa geproduceerd. Rijke Italiaanse kooplieden begon te openen zijde- en stoffenateliers.

Pandemics verleden en heden voeden de opkomst van megabedrijven Europa in 1360. Wikimedia Commons

Deze ondernemers waren in een unieke positie om te reageren op het plotselinge tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de Zwarte Dood. In tegenstelling tot onafhankelijke wevers, die het kapitaal niet hadden, en in tegenstelling tot aristocraten, wier rijkdom op het land was opgesloten, konden stedelijke ondernemers hun liquide kapitaal gebruiken om in nieuwe technologieën te investeren, ter compensatie van het verlies van arbeiders met machines.

In Zuid-Duitsland, dat aan het einde van de 14e en 15e eeuw een van de meest gecommercialiseerde gebieden van Europa werd, werden bedrijven als de Welser (die later Venezuela als een privékolonie) combineerde het groeien van vlas met het bezit van de weefgetouwen waarop arbeiders dat vlas tot linnen laken sprenkelen, dat de Welser vervolgens verkocht. De trend van de 14e en 15e eeuw na de Zwarte Dood was een concentratie van middelen - kapitaal, vaardigheden en infrastructuur - in handen van een klein aantal bedrijven.

Het tijdperk van Amazon

Vooruitlopend op het heden zijn er enkele duidelijke overeenkomsten. Bepaalde grote organisaties hebben de mogelijkheden van COVID-19 benut. In veel landen over de hele wereld, hebben hele ecologieën van kleine restaurants, cafés en winkels plotseling gesloten. De markt voor food, general retail en entertainment is online gegaan en contant geld is vrijwel verdwenen.

Het percentage calorieën dat restaurants hebben verstrekt, moest worden omgeleid via supermarkten, en een groot deel van dit aanbod wordt nu ingenomen door supermarktketens. Ze hebben veel grote panden en veel personeel, met de HR-capaciteit aanwerven sneller, en er zijn veel werklozen die nu een baan willen. Ze hebben ook magazijnen, vrachtwagens en complexe logistieke capaciteit.

De andere grote winnaar zijn de giganten van de online detailhandel - zoals Amazon, die een 'Prime Pantry'-service in de Verenigde Staten, India en veel Europese landen beheert. High street shops hebben al jaren last van prijs- en gemaksconcurrentie van internet en faillissementen zijn regelmatig nieuws. Nu is veel 'niet-essentiële' winkelruimte gesloten en zijn onze wensen opnieuw doorgestuurd via Amazon, eBay, Argos, Screwfix en anderen. Er is een duidelijke piek geweest in online winkelen, en retailanalisten vragen zich af of dit een beslissende stap is in de virtuele wereld en de verdere dominantie van grote bedrijven.

Ons afleiden terwijl we thuis op onze pakketten wachten, is de streaming entertainmentindustrie - een marktsector die wordt gedomineerd door grote bedrijven zoals Netflix, Amazon Prime (opnieuw), Disney en anderen. Andere online reuzen zoals Google (eigenaar van YouTube), Facebook (eigenaar van Instagram) en Twitter bieden de andere platforms die het online verkeer domineren.

De laatste schakel in de keten zijn de bezorgbedrijven zelf: UPS, FedEx, Amazon Logistics (opnieuw), maar ook de bezorging van eten van Just Eat en Deliveroo. Omdat hun bedrijfsmodellen verschillend zijn, domineren hun platforms nu de bewegingen van allerlei soorten producten, of het nu gaat om uw nieuwe Toshiba-merk Amazon Fire TV of uw gevulde korst van Pizza Hut (een dochteronderneming van Yum! Brands, die ook eigenaar is van KFC, Taco Bell) en anderen).

De andere swing corporate dominantie is de beweging weg van de staat gesteunde contant geld in de richting van contactloze betaaldiensten geweest. Het is duidelijk een uitvloeisel van online marktplaatsen, maar betekent ook dat het geld door grote bedrijven gaat die hun deel nemen om het te verplaatsen. Visa en Mastercard zijn de grootste spelers, maar Apple Pay, PayPal en Amazon Pay hebben (wederom) allemaal een toename gezien in hun transactievolume, aangezien geld ongebruikt blijft in de portemonnees van mensen. En als contant geld nog steeds wordt beschouwd als een vector voor verzending, dan nemen retailers het niet en gebruiken klanten het niet.

Small business is echt een beslissende hit genomen over een breed scala van sectoren als COVID-19, zoals de Zwarte Dood, resulteert in grote bedrijven marktaandeel winnen. Zelfs degenen die thuis werken om dit soort stukken te schrijven, werken aan Skype (eigendom van Microsoft), Zoom en BlueJeans, en gebruiken ook e-mailclients en laptops van een klein aantal wereldwijde organisaties. Miljardairs worden rijker terwijl gewone mensen hun baan verliezen. Jeff Bezos, de CEO van Amazon, heeft zijn vermogen met vergroot US $ 25 miljard sinds het begin van het jaar.

Maar dit is niet het hele verhaal. De andere grote trend in de reactie op het virus is de versterking van de macht van de staat.

Beheersende pandemieën

Op staatsniveau veroorzaakte de Zwarte Dood de versnelling van trends in de richting van centralisatie, de groei van belastingen en de afhankelijkheid van de overheid van grote bedrijven.

In Engeland was de kroon - de grootste landeigenaar van het land - vanwege de dalende waarde van grond en de daaruit voortvloeiende omzetdaling, met het 1351 Statuut van de arbeiders, en om de bevolking extra belastingen op te leggen. Eerder werd van de regering verwacht dat zij zichzelf financierde en alleen belastingen oplegde voor buitengewone uitgaven zoals oorlogen. Maar de belastingen na de pest vormden een belangrijk precedent voor overheidsingrijpen in de economie.

Deze overheidsinspanningen waren een aanzienlijke toename van de betrokkenheid van de kroon bij het dagelijks leven van mensen. Bij daaropvolgende uitbraken van de pest, die om de twintig jaar plaatsvonden, begon de beweging te worden beperkt door uitgaansverboden, reisverboden en quarantaines. Dit was onderdeel van een algemene concentratie van de staatsmacht en de vervanging van de eerdere regionale bevoegdheidsverdeling door een gecentraliseerde bureaucratie. Veel van de mannen die de postpestadministratie leiden, zoals de dichter Geoffrey Chaucer, waren afkomstig uit Engelse koopmansfamilies, waarvan sommige een aanzienlijke politieke macht kregen.

Het meest opvallende voorbeeld hiervan was de de la Pole familie, die in twee generaties veranderde van wolhandelaar in Hull tot graaf van Suffolk. Met de tijdelijke ineenstorting van de internationale handel en financiën na de Zwarte Dood, Richard de la Pole werd de grootste geldschieter van de kroon en een intieme van Richard II. Toen Italiaanse megabedrijven eind 14e en 15e eeuw opnieuw opdoken, profiteerden ze ook van de steeds groeiende afhankelijkheid van de kroon van handelsbedrijven. De Medici-familie, Die uiteindelijk kwam naar Florence te regeren, zijn het meest sprekende voorbeeld.

Kooplieden kregen ook politieke invloed door grond te kopen, waarvan de prijs na de Zwarte Dood was gedaald. Door het landbezit konden kooplieden de landadel of zelfs de aristocratie betreden en hun kinderen uithuwelijken aan de zonen en dochters van met geld vastgebonden heren. Met hun nieuwe status en met behulp van invloedrijke schoonfamilie kregen de stedelijke elites politieke vertegenwoordiging in het parlement.

Tegen het einde van de 14e eeuw zorgden de uitbreiding van de staatscontrole door de regering en de voortdurende banden met handelsbedrijven ervoor dat veel edelen zich tegen Richard II keerden. Ze droegen hun trouw over aan zijn neef, die Henry IV werd, in de (vergeefse) hoop dat hij Richard's beleid niet zou volgen.

Pandemics verleden en heden voeden de opkomst van megabedrijven Richard II ontmoeting met de rebellen van de boerenopstand van 1381. Wikimedia Commons

Dit, en de daaropvolgende Rozenoorlogen, algemeen weergegeven als een botsing tussen Yorkists en Lancasters, daadwerkelijk deels als gevolg van vijandigheid de adel tegenover de centralisatie van overheidsmacht. De nederlaag van Henry Tudor van Richard III in 1489 maakte niet alleen een einde aan de oorlog, maar vernietigde ook alle verdere pogingen van de Engelse baronage om de regionale autoriteit terug te krijgen, wat de weg vrijmaakte voor de voortdurende opkomst van bedrijven en de centrale regering.

De staat waarin we ons bevinden

De macht van de staat is iets dat we grotendeels aannemen in de 21e eeuw. Over de hele wereld staat het idee van de soevereine natie centraal in de imperiale politiek en economie van de afgelopen eeuwen.

Maar vanaf de jaren zeventig werd het onder intellectuelen gebruikelijk om te suggereren dat de staat minder belangrijk was, zijn monopolie op controle binnen een bepaald gebied dat door multinationale ondernemingen werd betwist. In 2016van de 100 grootste economische entiteiten waren 31 landen en 69 bedrijven. Walmart was groter dan de economie van Spanje, Toyota groter dan India. Het vermogen van deze grote bedrijven om politici en toezichthouders te beïnvloeden was duidelijk genoeg: overweeg de effecten van oliemaatschappijen over ontkenning van klimaatverandering.

En sinds Margaret Thatcher, premier van het VK van 1979 tot 1990, verklaarde dat ze van plan was de staat terug te draaien, opereren steeds meer delen van voorheen door de staat beheerde activa nu als bedrijven of als spelers in door de staat ontworpen quasi- markten. Ruwweg 25% van de Britse National Health Service wordt bijvoorbeeld geleverd via contracten met de particuliere sector.

Over de hele wereld waren transport, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, tandartsen, opticiens, het postkantoor en vele andere diensten staatsmonopolies en worden nu geleid door winstgevende bedrijven. Genationaliseerde of staatsbedrijven worden vaak omschreven als traag en hebben behoefte aan marktdiscipline om moderner en efficiënter te worden.

Maar dankzij het coronavirus is de staat gekomen terugdraaien weer als een tsunami. Uitgaven op een niveau dat slechts een paar maanden geleden werd bespot als "magische geldboom" -economie, was gericht op nationale gezondheidsstelsels en was gericht op het probleem van dakloosheid, voorzag miljoenen mensen van een universeel basisinkomen en bood leninggaranties of rechtstreekse betalingen aan tal van bedrijven aan.

Dit is Keynesiaanse economie op grote schaal, waarbij nationale obligaties worden gebruikt om geld te lenen dat wordt gedekt door toekomstige inkomsten van belastingbetalers. Ideeën over het in evenwicht brengen van het budget lijken vooralsnog verleden tijd te zijn, waarbij hele industrieën nu afhankelijk zijn van financiële steun van de schatkist. Politici over de hele wereld zijn plotseling interventionistisch geworden, waarbij oorlogsmetaforen worden gebruikt om gigantische uitgaven te rechtvaardigen.

Minder vaak opgemerkt is de verbazingwekkende beperking van persoonlijke vrijheden. De autonomie van het individu staat centraal in neoliberale ideeën. "Vrijheidslievende volkeren" worden afgezet tegen degenen die hun leven leiden onder het juk van tirannie, van staten die Big Brother-controlebevoegdheden uitoefenen over het gedrag van hun burgers.

Maar in de afgelopen paar maanden hebben staten over de hele wereld het verkeer voor de overgrote meerderheid van de mensen effectief beperkt en gebruiken ze de politie en de strijdkrachten om assemblage in openbare en particuliere ruimtes te voorkomen. Theaters, pubs en restaurants zijn gesloten door fiat, parken zijn afgesloten en op banken zitten kan een boete opleveren. Als je te dicht bij iemand loopt, word je geschreeuwd door iemand in een vest met hoge zichtbaarheid. Een middeleeuwse koning zou onder de indruk zijn geweest van dit niveau van autoritarisme.

Door de pandemie lijken de fiscale en administratieve bevoegdheden van de grote regering bulldozer-discussies over voorzichtigheid en vrijheid mogelijk te hebben gemaakt. De macht van de staat wordt nu uitgeoefend op manieren die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn gezien, en er is brede publieke steun geweest.

Volksverzet

Om terug te keren naar de Zwarte Dood, verergerde de groei in welvaart en invloed van kooplieden en grote bedrijven het bestaande anti-mercantiele sentiment ernstig. Middeleeuwse gedachte - zowel intellectueel als populair - waren van mening dat handel moreel verdacht was en dat handelaren, vooral rijke, handelaren waren vatbaar voor hebzucht. De Zwarte Dood werd algemeen geïnterpreteerd als een straf van God voor de zondigheid van Europa, en veel schrijvers na de pest gaven de kerk, regeringen en rijke bedrijven de schuld van het morele verval van de christenheid.

William Langland beroemde protest gedicht Piers Plowman was sterk anti-mercantilist. Andere werken, zoals het gedicht uit het midden van de 15e eeuw Libelle van Englysche Polycye, tolereerde handel, maar wilde het in handen van Engelse kooplieden en uit de hand lopen van de Italianen, die volgens de auteur het land verarmde.

Zoals de 14e en 15e eeuw vorderde en bedrijven kreeg een groter deel van de markt, populaire en intellectuele vijandigheid groeide. Op langere termijn zou dit brandgevaarlijke resultaten opleveren. Tegen de 16e eeuw was de concentratie van handel en financiën in de handen van bedrijven geëvolueerd tot een bijna-monopolie op koninklijk en pauselijk bankieren door een klein aantal bedrijven die ook monopolies of bijna-monopolies hadden op de belangrijkste grondstoffen van Europa, zoals zilver , koper en kwik - en import uit Azië en Amerika, vooral specerijen.

Pandemics verleden en heden voeden de opkomst van megabedrijven Sixtijnse kapel, Vaticaanstad, geschilderd door Michelangelo tussen 1508 en 1512. Amandajm / Wikimedia Commons

Martin Luther was woedend over deze concentratie en vooral over het gebruik van monopolistische bedrijven door de katholieke kerk om aflaten te innen. In 1524 publiceerde Luther een traktaat met het argument dat handel voor het algemeen (Duits) goed moet zijn en dat handelaren geen hoge prijzen mogen rekenen. Samen met andere protestantse schrijvers, Zoals Philipp Melanchthon en Ulrich von Hutten, Luther trok op bestaande anti-mercantiele sentiment om de invloed van het bedrijfsleven op regering te bekritiseren, het toevoegen van financiële onrecht aan hun roep om religieuze hervormingen.

De socioloog Max Weber het beroemde protestantisme geassocieerd met de opkomst van het kapitalisme en het moderne economische denken. Maar vroege protestantse schrijvers waren tegen multinationale ondernemingen en de commercialisering van het dagelijks leven, gebruikmakend van een antimercantielgevoel dat zijn wortels had in de Zwarte Dood. Deze Populair en religieuze oppositie leidde uiteindelijk tot de breuk met Rome en de transformatie van Europa.

Is klein altijd mooi?

In de 21e eeuw zijn we gewend geraakt aan het idee dat kapitalistische bedrijven welvaartsconcentraties produceren. Of het nu Victoriaanse industriëlen, Amerikaanse roversbaronnen of miljardair miljardairs zijn, de ongelijkheden die door het bedrijfsleven worden gegenereerd en de corrumperende invloed ervan op regeringen hebben sinds de industriële revolutie de handelsdiscussie gevormd. Voor critici wordt big business vaak gekarakteriseerd als harteloos, een kolos die gewone mensen verplettert wielen van zijn machines, of haalt vampirisch de winst van arbeid uit de arbeidersklasse.

Zoals we hebben gezien, gaan de ruzies tussen lokalisten van kleine bedrijven en degenen die voorstanders zijn van bedrijven en de macht van de staat vele eeuwen terug. Romantische dichters en radicalen betreurde de manier waarop de “donkere satanische molens'Vernietigden het platteland en produceerden mensen die niet meer waren dan aanhangsels bij machines. Het idee dat de eerlijke vakman werd vervangen door de vervreemde werknemer, een loonslaaf, komt veel voor bij zowel nostalgische als progressieve critici van het vroege kapitalisme.

Tegen de jaren zestig voegde het idee dat er een fundamenteel verschil was tussen kleine en grote bedrijfsvormen, milieubewustzijn toe aan deze al lang bestaande argumenten. “De man” in zijn wolkenkrabber werd tegenstelling tot de meer authentieke artisanale.

Dit vertrouwen in lokale zaken gecombineerd met een verdenking van bedrijven en de staat zijn overgegaan in de groene, bezetten en uitsterven rebelliebewegingen. Lokaal eten, lokaal geld gebruiken en proberen de koopkracht van 'ankerinstellingen' zoals ziekenhuizen en universiteiten naar kleine sociale ondernemingen te kantelen, is voor velen het gezond verstand geworden hedendaagse economische activisten.

Maar de COVID-19-crisis stelt zo klein dat het goed is, groot is een slechte tweedeling op een aantal zeer fundamentele manieren. Grootschalige organisatie bleek noodzakelijk om de enorme verscheidenheid aan problemen die het virus oproept, aan te pakken, en de staten die het meest succesvol lijken te zijn, zijn de staten die de meest interventionistische vormen van toezicht en controle hebben aangenomen. Zelfs de meest fervente post-kapitalistische zou moeten toegeven dat kleine sociale ondernemingen niet zou passen uit een gigantische ziekenhuis in een paar weken.

En hoewel er genoeg voorbeelden zijn van lokale bedrijven die zich bezighouden met voedselbezorging en er een prijzenswaardige hoeveelheid wederzijdse hulp plaatsvindt, wordt de bevolking van het mondiale noorden grotendeels gevoed door grote supermarktketens met complexe logistieke operaties.

Na coronavirus

Het resultaat op lange termijn van de Zwarte Dood was de versterking van de macht van de grote bedrijven en de staat. Dezelfde processen verlopen veel sneller tijdens de vergrendeling van het coronavirus.

Maar we moeten voorzichtig zijn met gemakkelijke historische lessen. De geschiedenis herhaalt zich nooit echt. De omstandigheden van elke keer zijn uniek en het is gewoon niet verstandig om de 'les' van de geschiedenis te behandelen alsof het een reeks experimenten is die bepaalde algemene wetten bewijzen. En COVID-19 zal geen derde van de bevolking doden, dus hoewel de effecten ervan diepgaand zijn, zullen ze niet leiden tot hetzelfde tekort aan werkende mensen. Als er iets is, heeft het eigenlijk versterkte de kracht van werkgevers.

Het grootste verschil is dat het virus midden in een nieuwe crisis komt, die van klimaatverandering. Het gevaar bestaat dat het beleid om terug te stuiteren naar een groei-economie simpelweg de noodzaak om de CO19-uitstoot te verminderen, zal overweldigen. Dit is het nachtmerriescenario, waarin COVID-XNUMX slechts een voorbode is van iets veel ergers.

Maar de enorme mobilisaties van mensen en geld die regeringen en bedrijven hebben ingezet, laten ook zien dat grote organisaties zichzelf en de wereld buitengewoon snel kunnen hervormen als ze dat willen. Dit geeft reële redenen voor optimisme over ons collectieve vermogen om energieproductie, transport, voedselsystemen en nog veel meer - de groene nieuwe deal die veel beleidsmakers hebben gesponsord.

The Black Death en COVID-19 lijken beide te hebben geleid tot concentratie en centralisatie van het bedrijfsleven en de staatsmacht. Dat is interessant om op te merken. Maar de grootste vraag is of op deze krachtige krachten kan worden gericht de komende crisis.

Over de auteur

Eleanor Russell, PhD-kandidaat in de geschiedenis, University of Cambridge en Martin Parker, hoogleraar organisatiewetenschappen, Universiteit van Bristol

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

Blue-Eyes vs Brown Eyes: hoe racisme wordt onderwezen
by Marie T. Russell, InnerSelf
In deze aflevering van Oprah Show uit 1992 leerde de bekroonde antiracistische activist en opvoeder Jane Elliott het publiek een harde les over racisme door te laten zien hoe gemakkelijk het is om vooroordelen te leren.
Er komt een verandering ...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30 mei 2020) Terwijl ik het nieuws bekijk over de gebeurtenissen in Philadelphia en andere steden in het land, doet mijn hart pijn voor wat er gebeurt. Ik weet dat dit deel uitmaakt van de grotere verandering die doorgaat ...
Een lied kan het hart en de ziel verheffen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik heb verschillende manieren om de duisternis uit mijn hoofd te verwijderen wanneer ik merk dat het is binnengeslopen. Een daarvan is tuinieren of tijd doorbrengen in de natuur. De andere is stilte. Een andere manier is lezen. En een die ...
Waarom Donald Trump de grootste verliezer van de geschiedenis zou kunnen zijn
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Deze hele pandemie van het coronavirus kost een fortuin, misschien 2 of 3 of 4 fortuinen, allemaal van onbekende grootte. Oh ja, en honderdduizenden, misschien een miljoen mensen zullen voortijdig sterven als een directe ...
Mascotte voor de pandemie en het themalied voor sociale afstand en isolatie
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik kwam onlangs een nummer tegen en terwijl ik naar de teksten luisterde, dacht ik dat het een perfect nummer zou zijn als een "themalied" voor deze tijden van sociaal isolement. (Teksten onder de video.)