The Great Breaking Open: The Time Is Ripe For Transformation

The Great Breaking Open: The Time Is Ripe For Transformation

Voor een zaad om zijn grootste expressie te bereiken,
het moet volledig ongedaan worden gemaakt.
De schaal barst, de binnenkant komt naar buiten en alles verandert.
Voor iemand die de groei niet begrijpt,
het zou eruit zien als een complete vernietiging.

-Cynthia Occelli, auteur en blogger

Het leven is niet geschikt voor jou; het verbrijzelt je.
Elk zaad vernietigt zijn container
anders zou er geen bloei zijn.

-Florida Scott-Maxwell, dichter, toneelschrijver en auteur

We leven in een wereld waar het lijkt alsof elk belangrijk systeem en structuur volledig ongedaan wordt gemaakt. De schelpen kraken, de binnenkant komt eruit en alles verandert. Het ziet eruit en voelt alsof een groot deel van de wereld zoals we het kennen uiteenvalt, uiteenvalt of wordt vernietigd.

Toch zie ik dit als een tijd van de Great Breaking Open. Uitdagend, moeilijk en zelfs pijnlijk als het kan zijn, dit is hoe groei en evolutie werken. Een deel van wat het uitdagend en moeilijk maakt, is ons Weerstand aan het groei- en evolutieproces. Kijken naar wat er gebeurt met de lens van de Great Breaking Open nodigt uit tot nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

Verandering gebeurt tegen ongekende tarieven. Alles is in transitie. Maar wanneer dingen in transitie zijn, beweegt energie zich en zijn er kansen voor transformatie. Transformatie is veel gemakkelijker wanneer de zaken hoe dan ook verschuiven. Verstoring gebeurt al, mensen raken in beroering en ze zijn meer bereid om een ​​andere aanpak te proberen. Transformatie is veel moeilijker als de dingen star en vast zijn.

Het openbreken dat vlak voor onze ogen en onder onze voeten plaatsvindt, creëert in feite omstandigheden, situaties en omstandigheden die rijp zijn voor transformatie. Het is aan ons om duidelijk en opzettelijk te zijn over hoe we reageren op wat er gebeurt.

Doorsnijden naar de kern

The Great Breaking Open snijdt door tot de kern van onze maatschappelijke structuren en tot de kern van ons wezen als individu. Zolang velen van ons zich kunnen herinneren, hebben onze samenlevingen, overheden, bedrijven en onderwijssystemen zich steeds meer gericht op kortetermijnresultaten. Naarmate er zich problemen hebben voorgedaan, hebben we in toenemende mate de neiging om alleen de problemen aan de oppervlakte aan te pakken, zijn we op zoek gegaan naar snelle oplossingen en hebben we gekozen voor het meest aantrekkelijke onmiddellijke resultaat. Als gevolg hiervan hebben we steeds minder aandacht besteed aan de druk die is opgebouwd onder de oppervlakte omdat belangrijke kernproblemen niet zijn aangepakt. Helaas ging dit ten koste van onze toekomst en ons maatschappelijk welzijn.

The Great Breaking Open dwingt ons nu om naar deze kernproblemen te kijken. En deze kernproblemen hebben meer nodig dan alleen 'fixes'. In plaats daarvan hebben ze nieuwe vormen, nieuwe structuren, nieuwe benaderingen en nieuw beleid nodig. En dat vereist van ons dat we nieuwe manieren creëren om samen te leven en samen te werken.


 Haal het laatste uit InnerSelf


Een VUCA-wereld? Vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig

Na het einde van de Koude Oorlog beschreef het US Army War College de wereld als vluchtig, onzeker, complex en ambigu. Het acroniem VUCA, gemaakt op basis van die vier beschrijvende woorden, verscheen voor het eerst in de late 1990s.

Na de terroristische aanslagen van 11 in september, 2001, werd de term door het bedrijfsleven gebruikt om de turbulentie, chaos en snelle verandering te beschrijven die sindsdien de "nieuwe normale" politieke, economische en sociale onrust is geworden; terroristische aanslagen; overheidsstructuren komen ongedaan gemaakt. Geen van deze dingen bestaan ​​geïsoleerd. Ze zijn allemaal op één of andere manier verbonden en onderdeel van een veel groter verhaal - het voortdurende verhaal van menselijke en sociale ontwikkeling en evolutie.

Op het eerste gezicht is het een VUCA-wereld. Toch is er een seismische verschuiving gaande onder het openbreken van systemen, structuren en samenlevingen - het is het openbreken van de menselijke geest. Ik geloof dat het, als we opletten, dit dieper openbreken van de menselijke geest is die de macht voor onze toekomst houdt.

Ik heb er vertrouwen in dat als we ons verder dan de strijd en de ontreddering richten, we een grotere visie van onze wereld zullen vinden die al enige tijd op ons wacht. The Great Breaking Open lijkt ons te vertellen dat de menselijke geest ongeduldig is geworden en dat nu een grotere visie vereist is. De tijd voor beweging en actie is nu.

Openbreken is geen comfortabele plek om te zijn

Het openbreken van de menselijke geest is geen comfortabele plek om te zijn. En wat het bijzonder ongemakkelijk maakt, is dat we er niet alleen getuige van zijn; wij zijn het ervaren van het. Wij allemaal. Toegegeven, sommige zijn meer in de frontlinie dan andere. Iedereen is echter op de een of andere manier geraakt. Het openbreken manifesteert zich op verschillende manieren voor verschillende mensen.

Veel mensen ervaren het openbreken van hun fundamentele overlevingsgeest, gedreven door hun fundamentele menselijke behoefte om waardigheid en respect getoond te worden. Denk aan de honderdduizenden vluchtelingen die uit hun eigen land zijn gevlucht en hun leven en het leven van hun kinderen riskeerden voor de kans op iets beters. Denk aan alle mensen die onderdrukking of vooroordelen hebben doorgemaakt vanwege de kleur van hun huid, hun geslachtsidentificatie of hun etnische of economische achtergrond, en die ernaar verlangen geaccepteerd te worden als gelijkwaardige leden van de samenleving.

Anderen ervaren het openbreken van onderdrukte woede, pijn, wrok en angst die niet langer kan worden beperkt. Naarmate hun woede en pijn exploderen, kan het resultaat zich manifesteren als geweld of fanatisme. Ze hebben zich niet gezien, gerespecteerd of gewaardeerd gevoeld. Ze geloven dat ze worden bedrogen door systemen die zijn ontworpen om "ze op hun plaats te houden." En er zijn aanwijzingen dat ze in veel gevallen gelijk hebben.

Weer anderen voelen hun harten openbreken voor het bewustzijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Ze kunnen zich niet langer afscheiden van de pijn en het leed van anderen. Hun compassie brengt hun steeds meer in dienst. Hele gemeenschappen hebben op de vluchtelingen gereageerd met enorme ontladingen van steun. Mensen hebben hun huizen geopend voor vreemden uit verre landen en gesponsorde vluchtelingenfamilies. Mensen van over de hele wereld hebben op eigen kosten gereisd om hulp te bieden in door oorlog verscheurde regio's of plaatsen die rampen hebben meegemaakt. Anderen zijn diep betrokken geweest bij vreedzame acties voor sociale actie of hebben regelmatig hun hulp aangeboden in gaarkeukens, daklozenopvang en andere dienstverlenende instanties.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en het zal niet de laatste keer zijn. Toch is het van cruciaal belang dat we aandacht schenken aan dit openbreken nu, zowel binnen onze eigen kringen als daarbuiten. De menselijke geest is sterker, krachtiger en veerkrachtiger dan velen van ons zich ooit hebben voorgesteld. Het is veel groter dan elke nationale geest of de geest van een politieke partij, religie of economische klasse. De menselijke geest heeft geen economische, politieke of religieuze band. Het heeft een menselijk aansluiting. En het heeft een sterk gevoel van zijn plaats binnen een meer dan menselijke wereld.

Het is tijd voor een grotere droom

De menselijke geest breekt open om ons in niet mis te verstane bewoordingen te laten zien dat we een te kleine droom hebben gedroomd, met een te klein zicht. Naarmate onze visie op de toekomst de afgelopen decennia steeds korter is geworden, zijn onze collectieve dromen over wat mogelijk is kleiner geworden.

Het is meer dan vijftig jaar geleden dat dominee dr. Martin Luther King de wereld inspireerde met zijn toespraak "Ik heb een droom" op de 1963 maart in Washington - meer dan vijftig jaar nadat president John F. Kennedy de Verenigde Staten had uitgedaagd om ga naar de maan. De volgende iteratie van onze wereld wacht erop om geboren te worden. Het is tijd voor een grotere droom.

Tegelijkertijd is er een grote terugslag en verontwaardiging van degenen die gehecht zijn aan een bepaald geloofssysteem, een manier van leven die niet langer synchroon loopt met een snel evoluerende samenleving en bewustzijn, en degenen die zich achtergelaten voelen, of sociaal, economisch of spiritueel. Dit is allemaal een onderdeel van de Grote Openbreking van de menselijke geest.

Wanneer de dam, die gevoelens en emoties in het menselijke bewustzijn tegenhoudt, openbreekt, komt het volledige spectrum van responsie naar buiten. Het volledige spectrum van menselijke ervaringen en emoties is zoveel breder dan velen van ons kunnen rondhangen. Intellectueel gezien is het moeilijk om de diepte en breedte te begrijpen van wat sommige van onze medemensen ervaren. Evenmin kunnen we intellectueel de acties begrijpen die sommige van onze medemensen nemen, of de enorme systeeminbraken die overal plaatsvinden. In onze pogingen om wat er gebeurt in een eenvoudiger context te plaatsen die we kunnen begrijpen, hebben we er gewoon een label op geplaatst, zoals het een 'VUCA-wereld' noemen.

Maar terwijl onze intellectuele geest gemakkelijk overweldigd wordt door alles wat er gebeurt, onze harten daadwerkelijk de capaciteit hebben om alles in zich op te nemen. En hierin ligt de fundamentele verschuiving die probeert te gebeuren via de Great Breaking Open. Als we bereid zijn voorbij de angsten, boosheid, twijfels en ongemakken van het intellect te gaan, zelfs voor slechts enkele momenten, en onze aandacht te richten op het bewustzijn, het begrip en de wijsheid van het hart, verandert er iets in onze waarneming van waar we zijn en wat er gebeurt.

De verbreding splitst zich tussen hoofd en hart

Het menselijk hart heeft een griezelig vermogen om het volledige spectrum van wat er gebeurt zonder oordeel te omhelzen, en op de een of andere manier om er een begin mee te maken. Ergens vanuit ons grotere weten begint een nieuw niveau van begrip op te duiken.

Als een samenleving, zijn we niet erg geoefend in het erkennen van de diepe gevoelens van het hart en laten we het hart ons de weg vooruit wijzen. We zijn niet erg geoefend om met ongemakkelijke emoties en ervaringen te zijn. In plaats daarvan hebben we de neiging om snel overweldigd te raken door onze gevoelens en naar het hoofd te rennen (waar het veiliger voelt!) Om te 'achterhalen' hoe we met deze gevoelens moeten omgaan en wat we vervolgens zouden moeten doen.

Als gevolg hiervan gebeuren er twee dingen.

Ten eerste geven we het hart geen kans om te doen waar het echt goed in is, om het grotere geheel te doorgronden en ons helderheid en begrip te brengen.

Ten tweede creëren we een splitsing in onszelf, zowel individueel als collectief, waarbij we het hoofd verder van het hart scheiden. Die scheiding creëert een steeds bredere kloof tussen intellect en intuïtie, tussen ego en ziel. We blijven de samenwerkingsverbanden in ons die essentieel zijn voor het volledig functioneren van de menselijke energietechnologie, doorbreken.

Naarmate die splitsing groter wordt, vergroten we de kans dat we op een gegeven moment open gaan op zoek naar onze eigen heelheid en een groter potentieel, net zoals het zaad open moet barsten om te groeien. Ons aangeboren potentieel, zowel individueel als collectief als samenlevingen en organisatiesystemen, is een krachtige kracht die volledig tot uitdrukking wil worden gebracht en in vorm zal worden gebracht.

Als we dat potentieel niet erkennen en de best mogelijke omstandigheden creëren om het in vorm te krijgen, zal het uiteindelijk openbarsten uit zijn verlangen om volledig tot uitdrukking te worden gebracht. Om terug te keren naar de zaadanalogie van de citaten die dit hoofdstuk hebben geopend, kan de toenemende druk in het zaad voor het leven en de toekomstige evolutie uiteindelijk te groot worden en kan het zaad ontploffen.

De Floodgates zijn openbreken

Dit is wat we vandaag zien gebeuren. De sluizen die het menselijk potentieel, de ervaring en de emotie tegenhouden, breken open. Hoe breder de splitsing wordt tussen hoofd en hart in onze samenleving, hoe meer we getuige zullen zijn van omstandigheden en gebeurtenissen zoals we die nu hebben. In plaats van stabiliteit en veiligheid te creëren, zullen we doorgaan met het creëren van een VUCA-wereld.

Het hart is goed afgestemd om de menselijke geest te herkennen en te erkennen. Het is ook volledig afgestemd op de groeiende grotere mogelijkheden, zowel binnen ons als individuen als binnen onze relaties, systemen, organisaties, projecten en visies.

Tegelijkertijd heeft het hart een enorm aangeboren vermogen om het volledige spectrum van gedachten, gevoelens en emoties te omarmen, evenals het grote beeld van omstandigheden en situaties. Het heeft de capaciteit om alles eenvoudigweg als informatie te accepteren, zonder het als goed of slecht, goed of fout te beoordelen. Het hart integreert die informatie in ons bewustzijn en communiceert zijn nieuwe begrip aan het intellect. Het intellect kan die informatie vervolgens ordenen en opslaan in zijn buitengewone archiveringssysteem, zodat we er op aanvraag toegang toe hebben.

In het begin kunnen we deze communicatie alleen ervaren als een 'innerlijk weten of voelen'. Het intellect kan de ervaring niet meteen in woorden beschrijven. Als we echter gewoon geduldig zijn, verbonden blijven met het hart en onszelf een beetje tijd gunnen, zal het intellect woorden beginnen te vinden om ons nieuwe perspectief en begrip uit te drukken.

Uitdagingen: het potentieel om iets nieuws te creëren

Onze VUCA-wereld biedt ons ongekende uitdagingen. Maar als we onder die uitdagingen vallen, vinden we ook enorme kansen. Een van de oude wijsheidsleringen die ons kunnen helpen beter te begrijpen hoe de wereld werkt, is het principe van polariteit. Dit principe vertelt ons dat niets kan bestaan ​​zonder de mogelijkheid dat het tegenovergestelde ervan ook aanwezig is. Daarom kan een uitdaging niet bestaan ​​tenzij er ook potentieel is om iets nieuws te creëren. Dit is waarom ik verwijs naar wat er vandaag gebeurt als de Great Breaking Open in plaats van de "grote opsplitsing".

Het is tijd voor een verandering in onze fundamentele benadering van het leven. Op het niveau van het massabewustzijn zijn we geconditioneerd om eerst vanuit het hoofd met het leven in contact te komen en slechts af en toe het hart aan te vallen om de randen te verzachten. Het is tijd om dat te keren. Het is tijd om als eerste vanuit je hart te betrekken om informatie te verzamelen en het grote plaatje te zien, en dan het intellect binnen te halen om te doen waar het het beste in is - organiseren, strategieën bedenken en effectief handelen op basis van het grote beeld van het hart .

© 2017 door Alan Seale. Alle rechten voorbehouden.
Overgenomen met toestemming van de auteur en 
Het centrum voor transformationele aanwezigheid.

Artikel Bron

Transformational Presence: Hoe een verschil te maken in een snel veranderende wereld
door Alan Seale.

Transformational Presence: Hoe een verschil te maken in een snel veranderende wereld door Alan Seale.Transformational Presence is een essentiële gids voor: visionairs die hun visie willen omzetten in actie; Leiders die het onbekende verkennen en baanbrekend nieuw gebied zijn; Individuen en organisaties die zich inzetten om in hun grootste potentieel te leven; Coaches, mentoren en opvoeders ondersteunen het grootste potentieel in anderen; Ambtenaren zetten zich in om een ​​verschil te maken; en iedereen die wil helpen een wereld te creëren die werkt. Nieuwe wereld, nieuwe regels, nieuwe benaderingen.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen. Ook verkrijgbaar in Kindle-formaat.

Over de auteur

Alan SealeAlan Seale is een bekroonde auteur, inspirerend spreker, transformatiekatalysator en oprichter en directeur van het Center for Transformational Presence. Hij is de maker van het Transformational Presence Leadership and Coach Training-programma dat nu afgestudeerden heeft van meer dan 35-landen. Zijn boeken omvatten Intuïtief levenSoul Mission * Life VisionThe Manifestation WheelDe kracht van je aanwezigheidMaak een wereld die werkt, en meest recent, zijn set met twee boeken, Transformational Presence: Hoe een verschil te maken in een snel veranderende wereld. Zijn boeken worden momenteel gepubliceerd in het Engels, Nederlands, Frans, Russisch, Noors, Roemeens en binnenkort in het Pools. Alan bedient momenteel klanten uit zes continenten en onderhoudt een volledig les- en collegerooster in heel Amerika en Europa. Bezoek zijn website op http://www.transformationalpresence.org/

Verwante Boeken

{amazonWS: searchindex = Books; keywords = Alan Seale; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

 Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

Ik kan rondkomen met een beetje hulp van mijn vrienden

VAN DE REDACTIE

Waarom ik COVID-19 zou moeten negeren en waarom niet
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Mijn vrouw Marie en ik zijn een gemengd stel. Ze is Canadees en ik ben een Amerikaan. De afgelopen 15 jaar hebben we onze winters in Florida en onze zomers in Nova Scotia doorgebracht.
InnerSelf Nieuwsbrief: november 15, 2020
by InnerSelf Staff
Deze week staan ​​we stil bij de vraag: "waar gaan we heen vanaf hier?" Net als bij elke overgangsrite, of het nu gaat om afstuderen, trouwen, geboorte van een kind, een cruciale verkiezing of het verlies (of vondst) van een ...
America: Hitching Our Wagon to the World and to the Stars
by Marie T Russell en Robert Jennings, InnerSelf.com
Welnu, de Amerikaanse presidentsverkiezingen liggen nu achter ons en het is tijd om de balans op te maken. We moeten een gemeenschappelijke basis vinden tussen jong en oud, democraat en republikeins, liberaal en conservatief om echt te maken ...
InnerSelf Nieuwsbrief: oktober 25, 2020
by InnerSelf Staff
De "slogan" of ondertitel voor de InnerSelf-website is "Nieuwe attitudes --- nieuwe mogelijkheden", en dat is precies het thema van de nieuwsbrief van deze week. Het doel van onze artikelen en auteurs is om ...
InnerSelf Nieuwsbrief: oktober 18, 2020
by InnerSelf Staff
Tegenwoordig leven we in mini-bubbels ... in onze eigen huizen, op het werk en in het openbaar, en mogelijk in onze eigen geest en met onze eigen emoties. Echter, leven in een luchtbel, of het gevoel hebben dat we zijn ...