Realiteiten creëren

Kijken en zien: scheidingen en grenzen oplossen

Kijken en zien: scheidingen en grenzen oplossen
Afbeelding door Thomas Skirde

Archeologische archieven bevatten veel gevallen van kunst die over het hoofd zijn gezien. Het oog komt nooit onschuldig voor zijn onderwerp. Alles wat gezien wordt, is een mix van wat er echt bestaat, het 'echte' object, en de verwachtingen van de kijker, opvoeding en huidige gemoedstoestand.  (John Pfeiffer), De creatieve explosie)

Een leven lang kunst maken en studeren heeft me geleerd dat er een wereld van verschil is tussen kijken en zien. Ervan uitgaande dat we niet visueel gehandicapt zijn, denken we graag dat we zien waar we naar kijken. In werkelijkheid zien we vooral wat we denken dat er is. Ons eigen verstand speelt ons parten. (En ik ben er vrij zeker van dat dit fenomeen het leven van detectives die misdaden onderzoeken inderdaad erg moeilijk maakt!) Eerdere ervaringen, voorkeuren, veronderstellingen en verwachtingen kleuren wat we zien.

Kijken betekent ergens je blik op richten. Zien betekent feitelijk de informatie begrijpen en volledig absorberen die je ogen doorgeven. In het sjamanisme gaan we nog een stap verder: het gaat erom zien met onze ogen dicht, zien met ons Innerlijke Oog of de 'X-Ray Eyes of the Shaman'. Uitkijkend wat is daar is vaak net zo'n probleem als zien wat is er niet.

Divisies en grenzen oplossen

Een belangrijk thema in mijn eigen persoonlijke reis was het oplossen van gevestigde scheidslijnen en grenzen. Mijn werk is volledig door de geest geleid, wat betekent dat zelfs ik niet precies weet wat ik over een jaar ga doen (afgezien van cursussen die ik heb gegeven om les te geven). Ik volg vaak de begeleiding die op het moment komt (fluisterde in mijn oor terwijl ik spreek of vanuit een belangrijke droom die ik die nacht had).

Verbazingwekkende synchroniciteiten treden op als werk dat we doen aan de Inner Plane onfeilbaar wordt weerspiegeld door gebeurtenissen in de buiten (alledaagse) wereld. Dit werk weeft werkelijk gezien en ongezien werelden!

Publiek met onze innerlijke kritiek

Geen enkel mens ontsnapt aan trauma dat is ontstaan ​​door interacties met andere mensen. Als we geluk hebben, is de 'schade aangericht' mild en hebben we een sterk gezond zelf dat beseft wanneer we worden overspoeld door oude wonden, en we kunnen dat omzeilen of er actief voor kiezen om dat te genezen en het script te herschrijven.

Als we minder geluk hebben, zullen die stemmen van de mensen die ons bekritiseerden en ons traumatiseerden, worden geïnternaliseerd tot het punt waarop we ons nauwelijks bewust zijn van wat er aan de hand is. We horen deze stemmen tientallen jaren later als self-talk, een vernietigend commentaar geven op alles wat we doen.

We moeten hier ook erkennen dat we allemaal de Innerlijke Criticus tot op zekere hoogte nodig hebben. Het is heel welkom om een ​​stap terug te doen en met een gezonde kritiek te reflecteren op onze eigen acties en creaties. (Heb je ooit iemand ontmoet die deze heilige kunst niet beheerst? Geeft aanleiding tot lelijke situaties, toch?)

Dus vandaag nodig ik je uit om een ​​sjamanistische reis (of meditatie) te doen en een publiek aan te vragen met je Innerlijke Criticus, die kan verschijnen als een man, een vrouw of een andere vorm kan aannemen. In deze dialoog bedank je de innerlijke criticus voor het geschenk van zelfreflectie en het wegleiden van een complete dwaas van jezelf.

Vertel vervolgens de innerlijke criticus op welke gebieden in je leven hij / zij welkom is om een ​​stap terug te doen, omdat je hun hulp niet langer nodig hebt. Je kunt zelfs akkoord gaan met een gebaar of codewoord dat 'terugtrekken' betekent. Wanneer je dat gebaar maakt (bijvoorbeeld een kleine golf), geeft hij / zij je ruimte. Zeg bedankt en tot ziens.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

Wanneer je terugkeert, probeer dan een foto te maken (of iets te maken) dat volledig buiten je bereik ligt. Het doel van deze oefening is om jezelf toestemming te geven, om te falen zonder je als een mislukking te voelen en te leren dat menig meesterwerk begon met het feit dat de maker niet zeker was van waar ze aan begonnen! Kunstenaars of auteurs zeggen niet tegen zichzelf dat we vandaag een meesterwerk beginnen ... In plaats daarvan denken ze dat ik een geweldig idee heb gehad en dat ik vandaag begin met schilderen of een hoofdstuk schrijven ...

Verbindingen en geneste betekenislagen

Ik heb het geluk gehad dat ik er niet in geloof dat een enorme hoeveelheid materiaal dat ik privé heb bestudeerd (na mijn gelukzaligheid, toen mijn zeer jonge drie kinderen 's avonds in bed werden opgeborgen), relevantie, resonantie en diepe betekenis voor anderen bleek te hebben.

Wat het leven begon als een grote verzameling van door de geest geleide schilderijen, werd uiteindelijk ook een grote verzameling van door de geest geleide leringen. Het lesgeven van het materiaal leidde vervolgens tot het maken van kunstvideo's en een verlangen om veel verschillende vormen van expressie samen te voegen, om de grenzen tussen kunstvormen op te lossen.

Het is in groepswerk met andere getalenteerde mensen dat dit materiaal tot leven is gekomen, dus ik (en anderen) ben in staat (meerdere) toegang te krijgen tot meerdere geneste betekenislagen door te werken op de plaats waar kunst en sjamanisme samenkomen. reden nodig ik alle lezers van dit boek uit om hun eigen groepen en heilige kunst en / of spirituele gemeenschappen te vinden (of te vinden).

Ik zal herhalen: waar het om gaat is niet het pad dat je kiest, maar je oprechte toewijding en overgave aan de discipline en beproevingen die dit pad oplegt. Feelgood fluffy spiritualiteit ('er zijn geen grenzen, ik kan absoluut alles aantrekken of creëren wat ik leuk vind') faalt vroeg of laat omdat het een ego-geleide spiritualiteit is.

Ik heb al (bepaalde) stappen gezet om een ​​wereldwijd netwerk van kunstenaars op te richten die zich toeleggen op het heilige. Er is een pagina met die strekking op mijn persoonlijke website en ik heb ook verschillende groepen op Facebook met verschillende privacy-instellingen.

Samenwerking Geen concurrentie

Het heeft me jaren gekost om een ​​vaag irrationeel gevoel van me af te schudden dat ik op een of andere manier met andere mensen concurreerde. Al vroeg koos ik voor een zeer onconventionele richting binnen een onorthodox veld (heilige kunst als een weinig begrepen domein binnen de hedendaagse kunstpraktijk). Ik koos voor de wereld van de reguliere kunst. Ik koos voor het 'kantoorleven' omdat ik het liefst thuis werk terwijl mijn kinderen om me heen rennen en me inspireren. Ik concentreerde me bijna acht jaar lang uitsluitend op het moederschap en dacht niet na over de 'carrièremogelijkheden' die ik misschien misliep.

Ondanks al die keuzes (en ik heb er nooit spijt van gehad) was er dat vage niggling-gevoel dat andere mensen misschien gewoon 'eerst naar binnen gaan en misschien iets nemen dat van mij is'. Het was pas toen ik mijn sjamanistische lerarenopleiding bij Sandra Ingerman volgde2 in de VS ontdekte ik hoe ze actief modellen voor professionele samenwerking en niet-concurrentie promoot. Ik voelde me meteen thuis! Ik begon dit nieuwe sjabloon bewust te promoten bij mijn eigen studenten en netwerk met onmiddellijke ingang en goede resultaten.

Extreme vormen van competitie (verder dan een algemene focus op goed doen en een goede sport zijn om te verliezen) zijn gebaseerd op armoede-bewustzijn. De overtuiging dat als je iets moois of waardevols hebt, er op de een of andere manier minder voor mij overblijft. Dat was de onaangename niggle die me volgde tot ik het eindelijk uit mijn leven bevrijdde als nog een ander beperkend geloof!

Als we er allemaal voor kiezen om te denken dat er genoeg is om rond te gaan en dat er meer goede dingen zullen zijn als we elkaar actief helpen en ondersteunen, dan is dat de nieuwe levendige realiteit en norm die we allemaal samen zullen creëren. Waarom niet beginnen? nu?

De schaduw van de gemeenschap

Natuurlijk hebben gemeenschappen net zoveel een schaduw als individuen en hoe groter de gemeenschappen, hoe groter hun schaduwen opdoemen.

Wanneer we in de nabijheid van anderen wonen of werken, nemen de mogelijkheden voor conflicten net zo exponentieel toe als de mogelijkheden voor leren en samenwerking. Wist je dat er zoiets bestaat als 'de wiskunde van conflicten'?

Ik ben het soort persoon dat veel ruimte en eenzaamheid nodig heeft om de wereld in te kunnen en grote groepen mensen door professionele trainingen of mysterieschoolervaringen te leiden. In zekere zin zou het voor mij geschikt zijn om slak te zijn en altijd mijn huis bij me te hebben, zodat ik me regelmatig kan terugtrekken! In plaats daarvan ben ik een beer. Ik 'ga grot' en zoek creatieve vormen van winterslaap.

Dat gezegd hebbende, veel van mijn meest diepgaande ervaringen en zielenlessen hebben plaatsgevonden door samen te werken met andere mensen. Dus ik weet dat ik niet 'overboord' moet gaan en de Wild Woman of the Forest moet worden die wordt gevreesd en slechts zelden wordt waargenomen. Ze leeft zeker in mij, maar om te leren en te evolueren moeten we de comfortzone verlaten. Dat geldt evenzeer voor mij als voor mijn studenten!

Visies en missies

Mijn dromen voor de toekomst zijn onder andere heilige kunst die zijn plaats inneemt naast andere vormen van kunst in de eenentwintigste eeuw. Het maken van heilige kunst stierf nooit uit, maar het verloor populariteit en zichtbaarheid, vooral in de late twintigste eeuw.

Voordat ik sterf, hoop ik shows van heilige kunst te zien in reguliere musea en galerieën. Mijn droom is dat het maken van heilige kunst zal worden ontdaan van de 'lichte coating van spot' of 'vleugje de uitgestotene', zodat het opnieuw een haalbare optie wordt op het grotere spectrum van artistieke expressie in de eenentwintigste eeuw, dus het kan worden bestudeerd, geoefend en getoond zonder verontschuldiging. Zin om de woorden 'heilig', 'goddelijkheid', 'genade', 'sacrament', 'wonder' en 'bedevaart' opnieuw te gebruiken.

Schilderen met een grote penseelstreek

Op een nog groter (systemisch of cultureel) niveau hoop ik dat het schisma dat ontstond [tijdens de Renaissance, tussen wetenschap en religie] nu geleidelijk aan het verdwijnen is omdat de scheiding tussen geest, geest en materie voor onevenwichtigheden in alle gebieden van het leven heeft gezorgd en in onszelf zelfs.

Als we die velden opnieuw als verbonden en als een ingewikkeld verweven wandtapijt kunnen zien, kunnen we beginnen te genieten van die onderlinge verbindingen en de meerdere lagen van verbinding tussen al die dingen ontdekken.

Mijn kinderen weerspiegelen vaak waar ik mee bezig ben (zelfs als ik dat niet actief met hen deel). Niet zelden zullen ze me het ontbrekende stuk geven of me eraan herinneren om iets te lezen.

Gisteren viel mijn oudste zoon neer terwijl ik aan het typen was en zei: 'Ik moet met je praten over Nietzsche en het idee dat God dood is!' Dit was (natuurlijk) toen ik de laatste hand legde aan het hoofdstuk over vergeten en verwaarloosde goden die door de achterdeur binnensluipen als ziekten. Dezelfde avond klom mijn jongste zoon met mij in bed en zei: 'Hoe kunnen we woorden vinden om geesten te beschrijven aan mensen die nog nooit een geest hebben gezien? We moeten er dan voor zorgen dat we hen ook vertellen wat geesten anders maakt dan geesten. ' En zo gaat het.

Visie en organiseer een community art-project

Begin aan een kunstproject met een groep geestverwanten. Dit hoeft niet noodzakelijk (schilderen) te zijn. Het kan ook gaan om uitvoerende kunsten, dansen of een kerstpanto. Laat iedereen zijn zegje doen en zijn eigen deel van het collectieve stuk bezitten.

Tijdens mijn cursus kunsttherapie kregen we ooit een groepstaak waarbij ongeveer 15 van ons op een grote rol papier tekenden. Dit betekende onvermijdelijk dat we de 'sociale grens' bereikten (wat de plaats betekent waar ons werk het werk van anderen ontmoette).

Sommige mensen vonden het buitengewoon verontrustend toen anderen binnenkwamen (en krabbelden over) wat zij beschouwden als 'hun territorium'. Persoonlijk hield ik van deze ontmoeting op wit papier. Waar andere mensen begonnen te tekenen op de plaats waar ik de eerste punten had gemaakt, vond er een geweldige ontmoeting plaats en ontstonden nieuwe vormen uit die ontmoeting. Ik denk dat dit kwam omdat ik zelf een sterke kunstpraktijk had, weg van deze universiteit, dus ik beschouwde dit als een gemeenschapsproject waarvan ik actief iets kon leren. Als iemand mijn studio binnendrong en 's nachts al mijn persoonlijke schilderijen begon te tekenen, zou ik niet zo blij zijn! (Hoewel ik nog steeds gefascineerd ben, vermoed ik.)

Een gerelateerde taak die ik zou willen stellen is deze: actief omarmen en verbinden met anderen (dichtbij of ver weg) en enkele kleine gemeenschapsprojecten organiseren. Zulke dingen veroveren al sociale media (op het moment van schrijven is er een golf van 'zwart-witfoto's van je leven - geen mensen en geen huisdieren' en ik zie mensen die daar heel creatief mee worden).

Facebook stelt je in staat om groepen (met verschillende privacy-instellingen) gratis te laten draaien en dit is een gemakkelijke manier voor mensen op verschillende locaties om te delen en samen te werken. Uit jaren van lesgeven weet ik dat veel artistieke types niet al te enthousiast zijn op sociale media en dat is eerlijk genoeg. Ik denk wel dat je je in het huidige 'global village' moet realiseren dat dit betekent dat je jezelf van veel kansen moet uitsluiten.

Dit gezegd hebbende, kunnen Facebook-groepen nooit echte mensen (die elkaar in het leven hebben ontmoet) vervangen die in realtime en face-to-face samenwerken. Elke kunstenaar moet zijn eigen plek in dat spectrum vinden en de voor- en nadelen accepteren, of misschien kiezen en mixen.

© 2018 van Imelda Almqvist. Alle rechten voorbehouden.
Uitgever: Moon Books, imprint van John Hunt Publishing Ltd.
Alle rechten voorbehouden. www.johnhuntpublishing.com

Artikel Bron

Sacred Art - A Hollow Bone for Spirit: Where Art Meets Shamanism
door Imelda Almqvist

Sacred Art - A Hollow Bone for Spirit: Where Art Meets Shamanism by Imelda AlmqvistHet grootste kunstwerk dat we ooit zullen maken, is ons eigen leven! Het maken van heilige kunst betekent buiten het rijk van het ego geleide bewustzijn stappen om een ​​hol bot voor de geest te worden, zodat kunst een mysterie schoolproces wordt. Wanneer we ons verbinden met goddelijke krachten groter dan wijzelf, bestaan ​​er geen creatieve blokkades en komt genezing van nature voor. Sacred Art - A Hollow Bone for Spirit: Where Art Meets Shamanism vertelt het verhaal van heilige kunst over culturen, continenten en historische perioden en pleit voor heilige kunst om opnieuw zijn rechtmatige plaats in onze perceptie in te nemen. (Ook beschikbaar in Kindle-formaat)

klik om te bestellen op Amazon

 

 


Meer boeken over dit onderwerp

Over de auteur

Imelda AlmqvistImelda Almqvist is een sjamanistische leraar en schilder. Ze geeft internationale cursussen in sjamanisme en heilige kunst en haar schilderijen verschijnen in kunstcollecties over de hele wereld. Imelda is de auteur van Natural Born Shamans - A Spiritual Toolkit for Life. Voor meer informatie over Imelda bezoek https://imeldaalmqvist.wordpress.com/about/

Video met Imelda: MIJN INUIT VOORouders - Een reflectie op spiritueel erfgoed

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

mindfulness en dans mentale gezondheid 4 27
Hoe mindfulness en dans de geestelijke gezondheid kunnen verbeteren
by Adrianna Mendrek, Bisschopsuniversiteit
Decennia lang werd de somatosensorische cortex beschouwd als alleen verantwoordelijk voor het verwerken van sensorische ...
het westen dat nooit heeft bestaan ​​4 28
Hooggerechtshof luidt het wilde westen in dat nooit echt heeft bestaan
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Het Hooggerechtshof heeft, naar het zich laat aanzien, Amerika met opzet in een gewapend kamp veranderd.
hoe pijnstillers werken 4 27
Hoe doden pijnstillers eigenlijk pijn?
by Rebecca Seal en Benedict Alter, Universiteit van Pittsburgh
Zonder het vermogen om pijn te voelen, is het leven gevaarlijker. Om letsel te voorkomen, vertelt pijn ons om een ​​...
wat dacht je van vegan kaas 4 27
Wat u moet weten over veganistische kaas
by Richard Hoffman, Universiteit van Hertfordshire
Gelukkig zijn voedselproducenten, dankzij de toenemende populariteit van veganisme, begonnen…
hoe geld besparen op eten 0 6
Hoe u kunt besparen op uw voedselrekening en toch smakelijke, voedzame maaltijden kunt eten?
by Clare Collins en Megan Whatnall, Universiteit van Newcastle
De prijzen van boodschappen zijn om verschillende redenen gestegen, waaronder de stijgende kosten van...
duurzaamheid van de oceaan 4 27
De gezondheid van de oceaan hangt af van economie en het idee van Infinity Fish
by Rashid Sumaila, Universiteit van Brits-Columbia
Inheemse ouderlingen deelden onlangs hun ontsteltenis over de ongekende achteruitgang van zalm ...
krijg vaccin booster 4 28
Moet je nu een Covid-19-boosteropname krijgen of wachten tot de herfst?
by Prakash Nagarkatti en Mitzi Nagarkatti, Universiteit van South Carolina
Hoewel COVID-19-vaccins zeer effectief blijven in het voorkomen van ziekenhuisopname en overlijden, is het...
bespaar op koelkosten 4 27
Hoe u kunt besparen op uw koelkosten?
by University of Oregon
Passieve koelstrategieën kunnen de belasting van airconditioning met maar liefst 80% verminderen, meldt ...

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.