spiritualiteit 11 29
Webgemeenschappen hebben ervoor gezorgd dat de eeuwenoude filosofie van het stoïcisme fans heeft gevonden in een nieuwe generatie. utah778/iStock via Getty Images Plus

Het stoïcisme beleeft wellicht een renaissance. Eeuwenlang werd de oude filosofie, die zijn oorsprong vond in Griekenland en zich verspreidde over het Romeinse Rijk, min of meer als uitgestorven beschouwd – waarbij het woord ‘stoïcijns’ bleef hangen als afkorting voor iemand die emotieloos was. Maar vandaag de dag wint het, met behulp van internet, terrein: een van de grootste online gemeenschappen, The Daily Stoic, beweert een e-mailaanhang te hebben van meer dan 750,000 abonnees.

Misschien is het niet zo verrassend. Het huidige politieke klimaat in de Verenigde Staten vertoont parallellen met de laatste paar eeuwen voor Christus in het oude Rome, de thuisbasis van opmerkelijke stoïcijnen zoals de de filosoof Epictetus, een voormalige slaaf, en keizer Marcus Aurelius. Tijdens deze periode van instabiliteit, inclusief de val van de Romeinse Republiek, ontstond het stoïcisme hielp haar beoefenaars een gemeenschap te vinden, betekenis en rust.

Ook vandaag de dag wordt de samenleving geconfronteerd met wijdverbreide gevoelens van isolatie, Depressie en angst. Ondertussen zoeken steeds meer mensen naar antwoorden buiten de reguliere religie. Volgens een Gallup-peiling uit 2022: 21% van de Amerikanen zegt nu geen religieuze overtuiging te hebben.

Op basis van deze heropleving van de belangstelling voor het stoïcisme heb ik ontworpen een college filosofieles dat zowel theorie als praktijk omvat. Als ik studenten vraag waarom ze zich hebben ingeschreven, hoor ik niet alleen een oprechte interesse in het onderwerp, maar ook een verlangen om betekenis, doel en persoonlijke ontwikkeling te vinden.


innerlijk abonneren grafisch


Kernprincipes

Het oude stoïcisme wilde een complete filosofie zijn die ethiek, natuurkunde en logica omvatte. Toch richten de meeste moderne stoïcijnen zich primair op ethiek, en hanteren zij doorgaans vier stoïcijnse principes.

De eerste is dat deugd het enige of hoogste goed is, inclusief de kardinale deugden wijsheid, matigheid, moed en rechtvaardigheid. Alles behalve deugd – inclusief rijkdom, gezondheid en reputatie – is misschien leuk om te hebben, maar draagt ​​niet direct bij aan de menselijke bloei.

Ten tweede moeten mensen leven in overeenstemming met de natuur of de rede. Dit principe weerspiegelt het stoïcijnse geloof dat het universum een ​​rationele orde vertoont, dus moeten we onze overtuigingen en daden op één lijn brengen met eeuwige principes. Leven in overeenstemming met de natuur openbaart zich ook de onderlinge verbondenheid van alle dingen, waaruit blijkt hoe mensen deel uitmaken van een groter geheel.

Ten derde kan een persoon alleen zijn eigen acties controleren – geen externe gebeurtenissen. Epictetus legde deze tweedeling uiteen in de openingszin van Het Enchiridion, een verzameling van zijn kernleringen, samengesteld door zijn leerling Arrian: “Dingen die we onder controle hebben, zijn mening, achtervolging, verlangen, afkeer en, in één woord, wat onze eigen daden ook zijn. Dingen die we niet in de hand hebben, zijn lichaam, eigendom, reputatie, bevel en, in één woord, alles wat niet onze eigen daden zijn.”

Het vierde principe is dat gedachten over externe gebeurtenissen vaak de bron zijn van ontevredenheid of verdriet – een opvatting die dat wel is heeft de moderne cognitieve gedragstherapie beïnvloed. Nogmaals, dit idee komt rechtstreeks van Epictetus: “Mensen worden niet gestoord door dingen, maar door de principes en opvattingen die zij zich over dingen vormen.”

Alles bij elkaar vormen deze principes de basis van het moderne stoïcisme, dat tot doel heeft een samenhangende levensfilosofie te bieden. De hoop is dat zodra de beoefenaar accepteert dat hij niet de volledige controle heeft, hij veerkracht gaat opbouwen en angst vermindert. Niet alleen is ieder individu de architect van zijn emotionele leven, maar mensen kunnen hun eigen oordelen vormgeven op manieren die bevorderlijk zijn voor een grotere innerlijke vrede.

Stoïcisme in de praktijk

In Discourses stelt Epictetus dit ondubbelzinnig studeren is niet genoeg – om deugdzaam te worden, moet iemand studie aan praktijk koppelen. ‘In theorie is er niets dat ons ervan weerhoudt de consequenties te trekken uit wat ons is geleerd,’ merkte hij op, ‘terwijl er in het leven veel dingen zijn die ons van onze koers afleiden.’

Met andere woorden: filosofie is niet alleen een intellectuele onderneming, maar ook een praktische en spirituele onderneming: een manier van leven die is ontworpen om beoefenaars in de richting van de stoïcijnse opvatting van het goede te bewegen. Het leren cultiveren van de belangrijkste stoïcijnse principes brengt bepaalde zaken met zich mee spirituele oefeningen.

Mijn lessen bevatten een verscheidenheid aan van deze oefeningen, zodat studenten in de praktijk kunnen proeven van het stoïcisme. Eén daarvan is het 'aanzicht van bovenaf', dat de beoefenaar aanmoedigt om zijn leven en bepaalde situaties vanuit vogelperspectief voor te stellen, waardoor de onbeduidendheid van zijn huidige problemen in perspectief wordt geplaatst.

Een andere is ‘negatieve visualisatie’: nadenken over de afwezigheid van iets dat we waarderen. In plaats van zich zorgen te maken over het verliezen van iets, mediteert iemand opzettelijk over de afwezigheid ervan, met de bedoeling dankbaarheid en tevredenheid te bevorderen. Bij het doen van deze oefening in de klas hebben de leerlingen zich het verlies van een bezit, een studiebeurs of zelfs een geliefd huisdier voorgesteld.

Een derde oefening is het bijhouden van een dagboek om je dag te plannen en te beoordelen. Door na te denken over gedachten en handelingen kun je op een meer objectieve, rationele manier beoordelen of iemand in overeenstemming met zijn/haar principes leeft.

Als de oefeningen eenmaal in de theorie zijn verwerkt, kan het stoïcisme een soort spiritueel project worden. Zoals Epictetus schreef, “Want net zoals hout het materiaal is van de timmerman en brons dat van de beeldhouwer, zo heeft de levenskunst het eigen leven van ieder individu als materiaal.”

De weg van het prokopton

Wat betekent het dus om een ​​praktiserend stoïcijn te zijn – een ‘prokopton’ in het Grieks?

Voor zowel oude als moderne beoefenaars: stoïcisme is meer dan een verzameling abstracte ideeën. Het is een reeks leidende principes die alle aspecten van iemands leven doordringen. Het doel is vooruitgang, niet perfectie – en het verkennen van stoïcijnse ideeën samen met anderen wordt aangemoedigd.

Tegenwoordig zijn er minstens drie relatief robuuste stoïcijnse gemeenschappen online: The Daily Stoic, Modern stoïcisme samen met het College van stoïcijnse filosofen.

Door het hebben van toegewijde gemeenschappen, een leidend raamwerk en onderscheidende spirituele oefeningen, zijn de parallellen tussen het stoïcisme en veel reguliere religies onmiskenbaar. Voor moderne mensen die naar zulke dingen zoeken, kan het stoïcisme dat wel zijn dienen als surrogaat of een aanvulling op de reguliere religie. Mensen zijn tegenwoordig geneigd de oorspronkelijke stoïcijnse opvattingen over natuurkunde en theologie onwaarschijnlijk te vinden, maar afgezien van deze ideeën kunnen de kernprincipes van het moderne stoïcisme verteerbaar zijn voor mensen die zich identificeren met hedendaagse geloofstradities – of geen.

De oude Grieken geloofden dat een levensfilosofie van cruciaal belang is voor de menselijke bloei. Zonder een leidend ethos, zo vreesden zij, zullen individuen waarschijnlijk een ongestructureerd en onproductief leven leiden, oppervlakkige genoegens nastreven en het gevoel hebben dat hun leven geen doel heeft. Stoïcisme aangeboden een pad dat sommigen kunnen volgen - toen en nu.The Conversation

Sandra Woien, universitair hoofddocent, Arizona State University

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boek:

Love For No Reason: 7 Stappen om een ​​leven van onvoorwaardelijke liefde te creëren
door Marci Shimoff.

Love For No Reason van Marci ShimoffEen baanbrekende benadering van het ervaren van een blijvende staat van onvoorwaardelijke liefde - het soort liefde dat niet afhankelijk is van een andere persoon, situatie of romantische partner, en waartoe je op elk moment en in elke omstandigheid toegang hebt. Dit is de sleutel tot blijvende vreugde en vervulling in het leven. Liefde voor geen reden biedt een revolutionair 7-stappenprogramma dat je hart zal openen, je een magneet voor liefde zal maken en je leven zal transformeren.

Voor meer informatie of om dit boek te bestellen
.