inflatie begrijpen 8 20
Een aantal factoren hebben bijgedragen aan de recente stijging van de inflatie, waaronder verstoringen van de toeleveringsketen, de Russische invasie van Oekraïne en tekorten aan arbeidskrachten. (Shutterstock)

Inflatie is een van de meest urgente politieke en economische problemen van dit moment, maar er zijn veel misvattingen over hoe inflatie wordt gemeten, waar het vandaan komt en hoe het de gemiddelde persoon beïnvloedt.

In juni bereikte de inflatie in Canada een Hoogtepunt in 40 jaar van 8.1 procent. Terwijl er zijn tekenen dat de inflatie aan het matigen is, hebben veel Canadezen te maken gehad met de stijgende kosten van levensonderhoud door bezuinigen op uitgaven, meer werken om hun inkomen te verhogen, van hun spaargeld gebruikmaken of meer schulden aangaan.

Als hoogleraar economie die onderzoek doet naar prijzen en consumptie, zou ik graag enig inzicht willen geven in hoe inflatie wordt gemeten en hoe deze de Canadezen en de economie in het algemeen beïnvloedt.

Wat is inflatie?

Inflatie verwijst naar een algemene prijsstijging en de daaruit voortvloeiende daling van de koopkracht van geld. Hoewel de meesten van ons door dagelijkse aankopen kunnen voelen of de inflatie hoog of laag is, het inflatiepercentage dat in de pers wordt gerapporteerd en door beleidsmakers wordt besproken is een specifieke maatregel die is gemaakt door een klein leger van statistici en gegevensverzamelaars.


innerlijk abonneren grafisch


Statistics Canada stelt de consumentenprijsindex (CPI) samen gebruikt om de inflatie te volgen via een proces in twee stappen. In de eerste stap verzamelt Statistics Canada meer dan een miljoen prijsopgaven voor vrijwel alles wat in het land te koop is.

Prijzen worden op verschillende manieren vastgelegd en de frequentie en locatie van de prijsverzameling is afhankelijk van het artikel. Artikelen waarvan de prijzen snel veranderen, zoals eten of benzine, of die per locatie verschillen, zoals huur, worden bijvoorbeeld vaker opgehaald dan artikelen die eenmaal per jaar worden opgehaald, zoals collegegeld of verzekeringstarieven.

In de tweede stap aggregeert Statistics Canada deze prijzen om de consumentenprijsindex voor alle artikelen te genereren door de prijsverandering van elk artikel af te wegen tegen het aandeel in de totale consumentenbestedingen. Deze gewichten worden af ​​en toe bijgewerkt naar: veranderingen in consumentenbestedingspatronen weerspiegelen.

De meest recente update in 2021 weerspiegelt enkele pandemiegerelateerde uitgavenwijzigingen, zoals een lager gewicht voor voedsel (15.75 procent) en transport (16.16 procent), maar een hoger gewicht voor onderdak (29.67 procent).

Statistics Canada en de Bank of Canada meten ook “kerninflatie” waarmee artikelen met de meest volatiele prijzen (voedsel en energie) uit de CPI worden verwijderd om een ​​beter beeld te krijgen van tragere, langetermijnkostendruk.

Waardoor wordt inflatie veroorzaakt?

Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Hoge inflatie is een teken dat de vraag naar goederen en diensten in de hele economie groter is dan het aanbod.

De vraag was sterk als gevolg van: sterke werkgelegenheid en loongroei, goedkoop krediet, pandemiegerelateerde betalingen van overheden en pandemiegerelateerde verschuivingen in de vraag naar goederen die thuis worden geconsumeerd.

Het aanbod is verstoord door de effecten van de pandemie op Chinese fabrieken, internationale toeleveringsketens, container verzending, trucking en de Russische invasie van Oekraïne die leidde tot recente pieken in de voedsel- en energieprijzen rond de wereld.

Inflatie voelt hoger dan het is

Veel Canadezen het gevoel hebben dat de prijzen met meer dan 8.1 procent zijn gestegen in het laatste jaar. Voorbij specifieke kritiek op de CPI-methodologie in Canada, zijn daar minstens twee redenen voor.

Ten eerste worden de consumentenbestedingen gemeten door middel van enquêtes die de diversiteit van bestedingspatronen in de bevolking in kaart brengen, maar deze diversiteit samenvatten in een enkele set gewichten die elke dollar aan uitgaven gelijk behandelt. Uitgavenpatronen variëren met leeftijd, inkomen, locatie, samenstelling en smaak van het huishouden en uw persoonlijk budget lijkt misschien weinig op de gewichten die voor de CPI worden gebruikt.

Ten tweede hebben we meer kans om prijswijzigingen opmerken voor artikelen die we vaak kopen, en wij hebben de neiging om prijsstijgingen meer op te merken dan dalingen. De artikelen met de hoogste prijsstijgingen in het afgelopen jaar - energie en voedsel - hebben deze kenmerken, en het is minder waarschijnlijk dat we de (lagere) inflatie opmerken voor meubels, elektronica, onderwijs en gezondheidsartikelen die dit compenseren.

We besteden ook veel aandacht aan stijgende huizenprijzen en rentetarieven - vooral in grote steden - maar de kosten van eigen accommodatie in de CPI is gebaseerd op historische gemiddelden van huizenprijzen (25 jaar) en rentetarieven (vijf jaar) die de financieringskosten op lange termijn weerspiegelen voor de gemiddelde huiseigenaar, niet voor iemand die vandaag een huis koopt.

Welke invloed heeft inflatie op ons?

Er zijn winnaars en verliezers als het om inflatie gaat. Hoewel het bedrijven kan schaden die uiteindelijk kostenstijgingen doorberekenen aan hun klanten, het kan anderen ten goede komen door ze toe te staan hun prijzen verhogen zonder terugslag van de klant omdat "iedereen het doet".

Hoge inflatie is vaak, maar niet altijd, gepaard met een hoge loongroei. Individuen die geen of lager dan inflatieloon verdienen, worden gekwetst, terwijl individuen met een loon dat is geïndexeerd aan inflatie of die in staat zijn om betere lonen te bedingen kan profiteren. Individuen zoals senioren met een vast inkomen hebben vaak last van inflatie, hoewel velen overheidsuitkeringen zijn geïndexeerd aan de inflatie.

Sommige activaprijzen kunnen de inflatie beter bijhouden. De prijzen van huizen, aandelen, kunst en edele metalen kunnen stijgen, terwijl activa met vaste dollarwaardes zoals contant geld en obligaties dat niet doen.

Inflatie kan het gemakkelijker maken om schulden af ​​te lossen, zolang de lonen of andere activaprijzen gelijke tred houden. Inflatie kan ook ten goede komen aan de overheidsfinanciën als de belastinginkomsten stijgen ten opzichte van de dollarwaarde van de schuld.

Hoewel de bron van onze huidige inflatie niet relevant is voor consumenten, is het van belang voor het economisch beleid. Centrale banken en regeringen moeten beslissen of ze de vraag willen terugdringen en een recessie riskeren door de rente te verhogen, bezuinigen op uitgaven of belastingen verhogen, of wachten en hopen dat de inflatiedruk aan de aanbodzijde vanzelf afneemt.

We kunnen alleen maar hopen dat er geen grote recessie nodig is om een ​​einde te maken aan deze periode van hoge inflatie (in tegenstelling tot de laatste grote inspanning van de Bank of Canada om de inflatie te verlagen) en dat Canada vermijdt “Stagflatie”, de combinatie van hoge inflatie en hoge werkloosheid die eind jaren zeventig veel economieën trof.The Conversation

Over de auteur

Nicolaas Li, Universitair Docent, Departement Economie, Metropolitaanse Universiteit van Toronto

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

Aanbevolen boeken:

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
door Thomas Piketty. (Vertaald door Arthur Goldhammer)

Hoofdstad in de hardcovercover van de twintigste eeuw door Thomas Piketty.In Hoofdstad in de eenentwintigste eeuw, Thomas Piketty analyseert een unieke verzameling gegevens uit twintig landen, al in de achttiende eeuw, om belangrijke economische en sociale patronen bloot te leggen. Maar economische trends zijn geen daden van God. Politieke actie heeft in het verleden gevaarlijke ongelijkheden beteugeld, zegt Thomas Piketty, en kan dat opnieuw doen. Een werk van buitengewone ambitie, originaliteit en nauwgezetheid, Kapitaal in de eenentwintigste eeuw heroriënteert ons begrip van de economische geschiedenis en confronteert ons met nuchtere lessen voor vandaag. Zijn bevindingen zullen het debat transformeren en de agenda bepalen voor de volgende generatie gedachten over rijkdom en ongelijkheid.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur
door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: hoe het bedrijfsleven en de samenleving gedijen door te investeren in de natuur door Mark R. Tercek en Jonathan S. Adams.Wat is de natuur waard? Het antwoord op deze vraag, dat van oudsher is geformuleerd op milieugebied, is een revolutie in de manier waarop wij zaken doen. In Nature's Fortune, Mark Tercek, CEO van The Nature Conservancy en voormalig investeringsbankier, en wetenschapsjournalist Jonathan Adams beweren dat de natuur niet alleen de basis is van het menselijk welzijn, maar ook de slimste commerciële investering die bedrijven of overheden kunnen maken. De bossen, uiterwaarden en oesterriffen die vaak eenvoudig als grondstoffen worden gezien of als obstakels die moeten worden opgeruimd in naam van de vooruitgang, zijn in feite net zo belangrijk voor onze toekomstige welvaart als technologie of wetgeving of bedrijfsinnovatie. Nature's Fortune biedt een essentiële gids voor 's werelds economisch en ecologisch welzijn.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.


Beyond Outrage: wat is er misgegaan met onze economie en onze democratie en hoe we dit kunnen oplossen -- door Robert B. Reich

Beyond OutrageIn dit tijdige boek betoogt Robert B. Reich dat er niets goeds gebeurt in Washington tenzij burgers worden gestimuleerd en georganiseerd om ervoor te zorgen dat Washington in het openbaar belang handelt. De eerste stap is om het grote plaatje te zien. Beyond Outrage verbindt de stippen, en laat zien waarom het toenemende aandeel van inkomen en rijkdom naar de top leidt tot banen en groei voor alle anderen, en onze democratie ondermijnt; veroorzaakte dat Amerikanen steeds cynischer werden over het openbare leven; en veranderde veel Amerikanen tegen elkaar. Hij legt ook uit waarom de voorstellen van het "regressieve recht" totaal verkeerd zijn en biedt een duidelijk stappenplan van wat er moet gebeuren. Hier is een actieplan voor iedereen die geeft om de toekomst van Amerika.

Klik hier voor meer info of om dit boek op Amazon te bestellen.


Dit verandert alles: bezet Wall Street en de 99% beweging
door Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.

This Changes Everything: Occupy Wall Street en de 99% Movement van Sarah van Gelder en medewerkers van YES! Tijdschrift.Dit verandert alles laat zien hoe de Occupy-beweging de manier verandert waarop mensen zichzelf en de wereld zien, het soort samenleving waarvan zij geloven dat ze mogelijk is, en hun eigen betrokkenheid bij het creëren van een samenleving die werkt voor de 99% in plaats van alleen de 1%. Pogingen om deze gedecentraliseerde, snel evoluerende beweging in de lucht te houden, hebben geleid tot verwarring en misvatting. In dit deel zijn de editors van JA! Tijdschrift breng stemmen van binnen en buiten de protesten bij elkaar om de problemen, mogelijkheden en persoonlijkheden die horen bij de Occupy Wall Street-beweging over te brengen. Dit boek bevat bijdragen van Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader en anderen, evenals Occupy-activisten die er vanaf het begin bij waren.

Klik hier voor meer info en / of om dit boek op Amazon te bestellen.